Kan man vækste på det specialiserede

Report
KAN MAN VÆKSTE PÅ DET
SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE
MED RESPEKT FOR KVALITET OG
SAMARBEJDE?
VÆKST – HANDLER IKKE OM
BRANCHE – MEN OM,
HVORDAN MAN GRIBER TINGENE
AN , OM STRATEGI OG OM DRIFT.
FONDEN KANOEN
OPSTART 2002 – 5 PLADSER
KORT HISTORISK RIDS
FONDEN KANONEN – ARBEJDER MED LANDETS MEST
UDSATTE UNGE
FONDEN KANONEN 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kanonen, 33 pladser
Internskole, 20 pladser
Internt værksted
Villa Vik, 8 pladser
Himmelbo Fonden, 34 pladser
Orpigaq, Grønland, 10 pladser (Willum Fonden)
Projekt plejefamilie m/aflastning, 4 pladser
2 ph.d forløb
Forskningsassistent
DRIFT/VIRKSOMHED
• For at tænke vækst er det nødvendigt at drive
sociale organisationer som en virksomhed
• Alle udviklingsområder/projekter/arbejdsgrupper er
nøje beskrevet i kommissorier, som evalueres og
følges op.
• Markedsanalyser - udbydes det af andre – hvad
skal vi så gøre, når vi vil være det bedste
• Vækst kræver tæt dialog med kommunerne
VÆKST – KRÆVER EN
ORGANISATORISK PLATFORM
• Lange ansættelsesforhold – 56% mere end 5 års
ansættelse
• Udskiftningsprocent under 3%
• Uddannelsesprocent fra 33-79%
• Opbygge en vidensbank, erfaring, know how som
gør det interessant at vækste
TÅLMODIGHED!
• I Kanonen har vi arbejdet intensivt i årene fra 2007 til
2010/2011for at nå en platform, hvorfra væksten
kunne realiseres.
• Vi har udarbejdet procedurer, politikker,
administrative arbejdsgange, it platform,
dokumentation, økonomiske styresystemer m.v.
• Derudover naturligvis tilpasning og udvikling af den
daglige drift, pædagogikken, pædagogiske
styreredskaber, uddannelse m.v.
• Konsolidering – som basis for vækst
• Professionel og engageret bestyrelse, som tager
ansvar – og inddrages!
MEN HVORDAN MÅLES KVALITET I
VORES BRANCHE – HVAD KAN VI SELV
GØRE?
• At etablere et system til kvalitetsudvikling
• At selvevaluere virksomhed på en række
specificerede punkter
• At dokumentere disse processer og
• At handle og følge op
STRATEGI/VIRKSOMHEDSPLAN
• Nødvendigt at vækste
• Fokus på pris
• Fastholdelse af kvalitet (sammenhæng mellem
pris/kvalitet)
• Al vækst skal have sammenhæng med vores
kerneydelse
STRATEGI 2013/2014
VÆKST/ UDVIKLINGSPROJEKTER – ET
EKSEMPEL
• Grønland – plads til 10 børn/unge
• 5 årige projekt
• Støttet af Willum Fonden med kr. 5.4 mill kroner
• Monitorering af projektet – løbende evaluering,
mhp at afklare hvad der virker for hvem og under
hvilke omstændigheder – også med et fremtidigt
vækstperspektiv.
ORPIGAQ
VÆKST MULIGHEDER I DAG
• Svært at vækste som tilsynet er konstrueret i dag
• Forskellige tilsyn – meget forskellige måder at gribe
det an på – og drive forretning på. Du kan ikke lave
nogle overordnede retningslinier, som kan være
gældende for alle dine Fonde/vikrsomheder
• Fremtidig tilsyn – mulighed for koncernopbygning
og fælles tilsyn af flere organisationer
NÆSTE STEP
• Fortsat fokus på vækst og udvikling – når vi ikke
længere udvikler – afvikler vi!
• Mulige projekter: udviklings afdeling i Grønland,
supervision til plejefamilier m.v.
• Bandekriminalitet
• AL vækst og udvikling vil fortsat have
sammenhæng med vores kerneydelse og have
fokus på pris og kvalitet

similar documents