Juli 2014

Report
Stift&blandat
Nyhetsbrev från Växjö stift juli 2014
Missa inte
följande kurser
- anmälningstiden går snart ut!
Vägen till kyrkrike 2014
Klicka på kursnamnen för att läsa
mer.
Vi är glada över att så många har anmält sina sommarkyrkor till att vara
med i Växjö stifts folder ” Vägen till kyrkrike”, hela 114 stycken!
10 september
Fastighetskurs
Vi har skickat foldern till samtliga församlingar i stiftet, sprid gärna!
17 september
Fastighetskurs
Fler foldrar kan beställas här! Nationell nivå har också sammanställt en digital karta där man ska kunna hitta sommarkyrkor i hela landet:
Läs mer här
Vi syns
i
kyrkan
! s
n
y
s
Vi
Vi
sy
ns
i
n!
rka
y
ik
114
sommaröppna
KYRKOR
en
väg
vägen til
4
11
na
pp
l k yrkrik
e
ö
ar O R
mm K
so YR
K
Vi syns i k
ky
yrkan!
rk
an
!
kan!
i kyr
s
n
y
Vi s
1
OR
k
till
23-24 september
Certifieringskurs i Kbok2003
2014
som
ma
KYR röppna
K
114
23 september
Webbverkstad
rike
yrk vägen
114
sommaröppna
KYRKOR
til
lk
vägen till
yrk
rik
e
kyrkrike
2014
2014
1
114
a
ppn
arö
1
1
m
R
som YRKO
K
Inbjudan till Svenska kyrkans
G-dagar i Växjö stift
rike
k yrk
n till
väge
Sommartankar!
Den 17 oktober 2014 på
S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö.
Läs mer på sid 2
Utbildning i diariehantering
2014
1
201
4
Måste jag diarieföra det här? Vad ska diarieföras? Hur och
när ska det diarieföras? Vad gäller för diarier inom Svenska
kyrkan? Få svar på dina frågor den 12 november.
Läs mer om utbildningen här
Under sommaren kommer fem personer att dela sina Sommartankar på
Växjö stifts facebook-sida samt på
stiftswebben.
Trevlig läsning och glad sommar!
Östrabodagen 6 september
Välkomna till Östrabo för att se och höra om
Östrabo förr, nu och i framtiden! Läs mer här!
Du hittar mer information på
internwww.svenskakyrkan.se/vaxjostift
Facebook: Växjö stift, Svenska kyrkan
ANMÄLAN
TIPS! Anmäl fler från samma församling/pastorat, så
får ni möjlighet att närvara på många seminarier
Anmälan dig senast den 29 september på

http://anmalan.svenskakyrkan.se
…………………………………………………
MER INFORMATION OM G-DAGEN
Kontakta Växjö stift
Carolina Mörstam
Telefon: 0470-77 38 21
E-post: [email protected]
……………………………………………………….
INBJUDAN TILL
Svenska kyrkans
G-dagar
I VÄXJÖ STIFT
UTSTÄLLARE UNDER DAGEN

Handläggare för administrativ
samverkan på Stiftskansliet och
Kyrkokansliet
.....................................................................
MEDVERKANDE

Biskop Jan-Olof Johansson

Kanslichef Katarina Toll Koril

Medarbetare från Kyrkokansliet i
Uppsala

Ansvarig för administrativa
samverkansfrågor Växjö stift
Carolina Mörstam
Nu har vi insikten, möjligheten och kraften
att rusta oss för framtiden
G-dagen är ett samarbete mellan Växjö stift
och den nationella nivån
VÄLKOMMEN
SEMINARIEPASS 1
-till en dag om samverkan i Svenska kyrkan
1. PERSONAL – arbetssätt och system
Den 17 oktober 2014
S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö
Svenska kyrkans uppdrag är att möta människor
med evangeliet om Jesus Kristus, i gudstjänst,
genom undervisning, i diakoni och mission. I ett
samhälle som genomgått stora förändringar behöver
nu även vi i Svenska kyrkan se över vårt sätt att
arbeta. Genom samverkan kan vi tillsammans
använda våra resurser klokt och skapa utrymme så
att vår kyrka också i framtiden kan fullgöra sin
grundläggande uppgift.
Svenska kyrkan har de senaste åren genomfört
betydande satsningar inom de administrativa
stödfunktionerna. Ett exempel är den gemensamma
IT-plattformen som nu ger förutsättningar för
gemensamma arbetssätt och system för ekonomi
och personal. På tur står bland annat samverkan
inom
bokning,
dokumenthantering
och
fastighetsförvaltning.
Under G-dagen vill vi samtala om Svenska kyrkans
utmaningar, visa på möjligheterna med administrativ
samverkan och ge information om nya arbetssätt
och system.
Denna dag vänder sig till dig som är kyrkoherde,
förtroendevald, kanslichef, administratör, eller
kamrer.
Det är nu vi har insikten, möjligheterna och kraften
att rusta oss för framtiden, så vänta inte, kom med,
du också.
Varmt välkommen!
PROGRAM för G-dagen
fredagen den 17 oktober
08:30
09:00
09:30
10:45
11:00
12:15
13:15
14:30
15:00
15.45
16:00
Kaffe och registrering
Mässa, leds av biskop
Jan-Olof Johansson
Inledning En gemensam kyrka
Paus/förflyttning
Seminarier Pass 1
Lunch – Utställning
Seminarier Pass 2
Kaffe/utställning
Vår gemensamma resa framåt
Sändning
Slut för dagen
Välj ett av följande 4 seminarier till förmiddagens pass
I samverkan med leverantör visas gemensamma arbetssätt och systemstöd för HR, lön,
tidredovisning och reseräkning.
Talare: Susanne Ek
2. BOKNING AV KYRKLIGA HANDLINGAR –
arbetssätt och system
Information och samtal kring ökad tillgänglighet
med en gemensam bokningsportal på internet.
Talare: Hans Eskemyr
3. GIP-GEMENSAM IT-PLATTFORM
Gemensam IT-plattform är en förutsättning för
gemensamma arbetssätt och system, men
varför? Ett helikopterperspektiv över
GIP-projektet och dess beståndsdelar.
Talare: Razvan Nutu
4. ADMINISTRATIVT STÖD – för
förtroendevalda
Information och samtal kring vikten av att styra
mot och konsekvenser av gemensamma
arbetssätt.
Talare: Staffan Yngvesson
SEMINARIEPASS 2
Välj ett av följande 4 seminarier till eftermiddagens pass
1. GEMENSAM EKONOMI – arbetssätt och
system
En presentation och genomgång och av vad
det innebär för ekonomiprocessen och redovisningen att arbeta gemensamt.
Talare: Sari Seppäläinen, Ann-Margaret
Dahlström
2. ARKIV, DIARIUM OCH DOKUMENTHANTERING
Tillsammans samtalar vi om vilka behov,
möjligheter och risker som finns i din vardag. Du
får information om vad som är på gång.
Talare: Magnus Edin
3. GTP-GEMENSAM TELEFONIPLATTFORM
Hur kommer en gemensam telefoniplattform till
nytta i församlingen/pastoratet?
Talare: Jonas Gustafsson
4. FASTIGHETER - System och arbetssätt
Hur kan vi samverka bättre för att ta ansvar för
vårt kyrkliga kulturarv? Varför har vi inget
gemensamt fastighetssystem i Svenska kyrkan?
Vilket stöd kan jag få, idag och imorgon?
Talare: Anna-Karin Engström

similar documents