Præsentation til borgermøde i Brønshøj

Report
Letbane på Frederikssundsvej
BORGERMØDE OM UDBYGNING AF DEN
KOLLEKTIVE TRAFIK
HUSUM SKOLE, 22. NOVEMBER 2012
Opgave
Politisk bestilling
 en fortsat undersøgelse af en
letbaneforbindelse fra en letbane i
Ring 3 via Frederikssundsvej til
metrosystemet i de tætte bydele.
Baggrund
 Projekt om Udbygning af den
kollektive trafik i København
(KIK)
Mål
 Skal letbanen etableres eller ej
??
 Etapevis plan for den
kollektive trafik på
Frederikssundsvej
Hvad skal undersøges?

Teknisk setup


Samme teknologi som letbanen i Ring 3
Linieføring, stoppestedsplacering mv.

Passagereffekt

Trafikal effekt

Miljøeffekt

Økonomi

Byudviklingspotentiale

Sikkerhedsvurdering

Byrumvurdering

Illustration af linieføring
Parter i projektet
Politisk godkendelse
Rådgivere
 Borgerrepræsentationen
 Metroselskabet
 Økonomiudvalget
 Ekstern rådgiver (pt. under
 Teknik- og Miljøudvalget
udbud)
 Movia
 Høring i lokaludvalg,
Handicaprådet, Ældrerådet
Følgegrupper
Forvaltninger
 Brønshøj-Husum Lokaludvalg,
 Økonomiforvaltningen
Bispebjerg Lokaludvalg,
Handicaprådet, Ældrerådet
 Transportministeriet
 Herlev og Gladsaxe
 Teknik- og Miljøforvaltningen
Linieføring fra KIK-projektet
Særlige udfordringer
Særlige udfordringer
Der arbejdes nu med at justere linieføringen…
Forventet tidsplan
Teknisk setup linieføring,
byplanforudsætninger mv.
KIK
Analyser
Udbud
Politisk behandling, høring af lokaludvalg mv. ?
2013
2012
Møderække med følgegrupper
KIK
Offentlighed
2014
Kommunalvalg
Bus og letbane på Frederikssundsvej
Projektfor Hovedprojekt og anlæg af
slag
busløsning
ForunderPol.
søgelse
behandling
2012
2013
2014
?? Evt. udredning, projektering, anlæg mv. ??
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Spørgsmål
?

similar documents