Växjö -Mer att hämta i sockerbetor final ppt

Report
Mer att hämta i sockerbetor!
Var? När? Hur?
Växjö möte 2010
Mer att hämta i sockerbetor
§ När?
§ Skördeutveckling, toppskördar och potential
§ Hur?
§ G x E x M-begreppet
§ Var?
§“Mer att hämta på” områden
§ Hur?
§Vad gör näringen?
Svag skördeutveckling 1981-94
12
11
y = 0,0668x - 125,12
R² = 0,0796
Socker t/ha
10
9
8
7
6
5
1980
1985
1990
1995
God skördeutveckling 1995-2009
1995-2009
12
Socker t/ha
11
y = 0,1714x - 334,76
R² = 0,6706
10
9
8
7
6
5
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Toppskördar 2009
Plats - Område
Staffanstorp - Lund
Hjärup - Lund
Gärsnäs - Österlen
Arrie - Söderslätt
Renvikt
ton/ha
84
79
99
107
Sockerhalt Sockerskörd
%
ton/ha
18,6
15,7
20,2
16,0
18,7
18,5
18,2
19,4
Potentialen ligger högre!
Imperial Valley, California
160 ton betor/ha
26,1 ton socker/ha
Maximal tillväxt i tyska sortförsök 2000-2001 uppgår till
24 ton socker/ha
(Hoffman 2006)
Mer att hämta i sockerbetor
§ När?
§Skördeutveckling, toppskördar och potential
§
Hur?
§ G x E x M-begreppet
§ Var?
§“Mer att hämta på” områden
§ Hur?
§Vad gör näringen?
Genetics
GxExM
Environment
Management
Praktik mot sortförsök
Sockerskörd 1985-2009
16
14
12
10
8
6
y = 0,0836x + 7,0707
R² = 0,3567
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
praktik
Linear (praktik)
Praktik mot sortförsök
Sockerskörd 1985-2009
16
y = 0,1779x + 8,6658
R² = 0,482
14
12
10
8
6
y = 0,0836x + 7,0707
R² = 0,3567
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
praktik
försök
Linear (praktik)
Linear (försök)
Praktik mot sortförsök
Skörd i pratiken - mot i sortförsök
100
90
80
70
60
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
% av skörd I sortförsök
Linear (% av skörd I sortförsök)
Mer att hämta i sockerbetor
§ När?
§ Skördeutveckling, toppskördar och potential
§ Hur?
§ G x E x M-begreppet
§ Var?
§“Mer att hämta på”-områden
§ Hur?
§ Vad gör näringen?
1. Kalkning
Är pH tillräckligt högt?
Lätta jordar< 10 % ler
30
% betjordar
25
20
15
10
5
0
<6
6 - 6,5
6,6 - 7
7,1 - 7,5
7,6 - 8
35% av lätta betjordarna har pH < 6,5
8,1 - 8,5
Är pH tillräckligt högt?
Lerjordar > 10 % ler
35
% betjordar
30
25
20
15
10
5
0
<6
6 - 6,5
6,6 - 7
7,1 - 7,5
7,6 - 8
46% av lerjordarna har pH < 7,0
8,1 - 8,5
2. Plantetablering
Plantetablering
Plantetablering över ribban
Uppkomst
%
Uppkomst
antal/ha > 80 000
Andel fullvuxna plantor %
Luckor över 80 cm
> 80
> 80
antal/ha < 800
3. Jordboende skadegörare
Nematoder och Aphanomyces
Våra vapen mot nematoder
ØOljerättika och vitsenap bra men svårt
komma ner till noll!
ØJordbearbetning och kväve till
mellangrödan, bättre sanering, ca 70%
ØFler år mellan värdväxter
ØSpillraps bort
465ºC för en livscykel,
bryt vid 300-350ºC
408 – Jordburna svampar och nematoder
Provrutor 2003-2008
Ca-AL <250 mg Ca/100 g jord
4. Bladsvampar – hösten
Bladsvampar hösten
§ Åtta av 16 sortförsök gav minst 3% mer socker
§ I dessa åtta försök förlorades 800 kg socker/ha
§ Behandling ja/nej flyttade rankingen för 6 av 19
sorter
§ 0,5 l Comet gav 240-880 kg socker mer åren
2004-2009
Behandling ger mer betor med högre
sockerhalt
5. Upptagning och lagring
Upptagning och lagring
Kapacitet och kvalitet
Upptagning och lagring
under ribban
Ytspill
<0,5 ton/ha
<1%
Rotspill
<1,0 ton/ha
<2 %
Blastningsspill
Lagring
150g/ton/dygn 0,1% /dygn
6. Dagar från sådd till skörd
Såtid - sockerskörd, t/ha
12
10
8
6
10-maj
08-maj
06-maj
04-maj
§ Bild kalkhög Polsocker
eller kalkspridare
Linear (Polsocker)
02-maj
30-apr
28-apr
26-apr
24-apr
22-apr
20-apr
18-apr
16-apr
14-apr
12-apr
06-apr
04-apr
02-apr
0
10-apr
2
08-apr
y = -0,083x + 3108,1
R² = 0,6146
4
Dagar från sådd till skörd
När att skörda? 15 aug – 15
febr
40 procent
skördeökning!
Robert Olsson, NBR Nordic Beet Research Foundation
11,3 ton socker per hektar den 15 september – inte illa! Lägg
till tillräckligt med grön blast tills tillväxten upphör och du
har 40 % mer och är på andra sidan 15 ton per hektar. 1,3 ton
kommer från behandlingen mot bladsvampar. Allt enligt
NBR-försök under tre år i Sverige och Danmark.
7. Management
Mer att hämta i sockerbetor
§ När?
§Skördeutveckling, toppskördar och potential
§ Hur?
§ G x E x M-begreppet
§ Var?
§“Mer att hämta på” områden
§
Hur?
§Vad gör näringen?
”Ensam och liten är inte stark”
Source: F. Tijink, IRS
Kritisk massa, begränsat geografiskt- och mentalt
avstånd bygger en stark beta-till-socker-kedja!
Betodlarna
§ Större betareal per odlare
§ Frivillig koncentrering av odlingen
§ Lika konkurrensvillkor med
omvärlden
§ Benchmarking mot närliggande
länder
BETODLARNA
FoU verksamheten
§ 2001
SBU Sockernäringens BetodlingsUtveckling AB –
samarbete med HS Malmöhus
§ 2001-08 Satsning på treåriga FoU projekt
SLF finansiering
Externa samarbetspartners
Internationellt närverk
§ 2008
NBR – Nordic Beet Research
§ 2010
COBRI – Coordinatad Beet Research International
§ 2011
Närmare samarbete med HUSEC i GEP försök
Nordic Sugar
§ En fabrik – Nordeuropas modernaste
§ Flat pad mottagning – mindre krossade betor
§ Transportoptimering – 35 ton medelvikt –
högst i Europa
§ Energieffektivitet – 68 000 MWh spillvärme tas
till vara
§ Produktutveckling o brett sortiment - Nordiskt
råsocker
den senaste
Det finns mer att hämta i
sockerbetor!
Picture: R. Limb 2008

similar documents