uppdrag internrevision och kemikalielista

Report
UPPDRAG
INTERNREVISION OCH KEMIKALIELISTA
ENGLUND-GRUPPEN
”På våra depåer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Kalmar lagerför vi det mesta som
golvhantverkare behöver i sitt dagliga arbete. Våra drygt 20 medarbetare vet värdet av hög service,
god tillgänglighet och snabba leveranser. Med egna agenturer på lim, spackel och maskiner som
grund omsätter vi totalt ca 100 miljoner och med fokus på ett hållbart byggande samt smarta och
tidsbesparande produkter löser vi golvproblem och bidrar vi till en ökad lönsamhet för våra kunder.”
UPPGIFT
Englund-Gruppen vill få hjälp med att miljödiplomera sin verksamhet. Två anställda går en utbildning
för detta i Business Region Göteborgs regi men önskar uppbackning i arbetet.
Uppdraget är att genomföra en internrevision av verksamheten samt ta fram en kemikalielista, Detta
innebär att se över deras befintliga dokument och identifiera vad som saknas för att de ska kunna bli
miljödiplomerade samt sammanställa en kemikalielista utifrån Svensk Miljöbas mall där alla kemikalier
som företaget använder finns med. Detta innefattar faroanalys och piktogram. De tillhandahåller
kontorsplatser åt de studenter som utför uppdraget.
Efter avslutat uppdrag kommer det eventuellt finnas möjlighet att få en timanställning hos företaget
för att hjälpa dem att slutföra arbetet inför miljödiplomeringen. Det skulle innebära att utifrån
internrevisionen komplettera med de delar och dokument som saknas inför revision av
tredjepartsgranskare.
Det här är en väldigt bra chans att samla erfarenhet av att arbeta med att utveckla företags interna
hållbarhetsarbete och få insikt i hur ett enklare miljöledningssystem byggs upp.
Förkunskaper
Uppdraget lämpar sig för två studenter med intresse för hållbarhet, erfarenhet av miljöledningssystem
och kemi är meriterande.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver ordinarie studier och varje student förväntas lägga 20 h på uppgiften,
dessa fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Det går att söka både parvis eller
individuellt. Om du söker själv kan vi komma att para ihop dig med en annan person.
Ort
Mölndal
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Lisa Andersson, tel. 0766 – 12 17 50
Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan.
Uppdraget är utformat för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Ange i anmälan vem
du söker tillsammans med. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att försöka para ihop dig
med en annan sökande
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

similar documents