Fasanfugle, spurvefugle Hornslet 8708KB Jan 14 2015 09:28

Report
Krage
Kendetegn:
Krager findes i to arter: gråkrage og sortkrage.
Gråkrage har sort hoved og strube/bryst.
Grå ryg og bug.
Sortkrage er helt sort (træffes mest i Sønderjylland).
Forveksling:
Sortkrage kan forveksles med råge, som dog har bart hudfelt ved næbrod.
Krage
Fakta om krage
Orden:
Udbredelse:
Yngleforhold:
Føde:
Standfugl:
Vildtudbytte:
Spurvefugle, kragefugle.
Udbredt over hele Europa.
Almindelig dansk ynglefugl. Kragen er monogam (pardannende) og
territoriehævdende i ynglesæsonen. Typisk anbringes reden i høje
træer i skovkanter, levende hegn og remiser.
Er opportunist (altædende) Tager æg og yngel af andre fugle i
yngleperioden, resten af året lever den af korn, rodfrugter, ådsler mv.
I vinterperioden samles typisk krager, råger og alliker i store kollektive
overnatningspladser. Den danske bestand tilføres individer hen over
efteråret og vinteren fra Skandinavien.
Der nedlægges ca. 85.000 årligt. Uden for jagttiden kan
Naturstyrelsen give tilladelse til regulering. (Se side 8.33).
Forslag til spørgsmål i vildtbiologi:
Findes der sortkrager i Danmark?
Er kragen almindelig som ynglefugl i Danmark?
Er kragen monogam?
Ravn
Kendetegn:
Sort
Kraftigt sort næb.
Kileformet hale ses i flugt.
Forveksling:
Sortkrage og råge, men væsentlig større end disse to.
Råge
Kendetegn:
Rågen er sort. De voksne med metalglans. De unge er mere matsorte.
De voksne har et tydeligt, bart hudparti ved næbroden.
Forveksling:
Rågen kendes fra sortkragen på det bare hudparti ved næbroden.
Råge
Fakta om Råge
Orden:
Udbredelse:
Yngleforhold:
Føde:
Standfugl:
Vildtudbytte:
Spurvefugle, kragefugle.
Udbredt over det meste af Mellemeuropa, meget almindelig i
Danmark.
Rågen er en almindelig ynglefugl, som yngler i store og små kolonier.
Inden for de senere år er den blevet udpræget ynglefugl i byer med
parker mv. Rågen er monogam (pardannende).
Er primært kornæder, men tager også mange regnorme,
stankelsbenslarver og andre larver af skadevoldende insekter. mv.
Rågen er standfugl. Den slår sig sammen med krager og alliker på
kollektive overnatningspladser i vinterperioden.
Fredet. Naturstyrelsen kan dog i visse situationer give tilladelse til
regulering ved beskydning iht. Bekendtgørelse om vildtskader. Der
reguleres ca. 90.000 årligt, hvoraf hovedparten er rågeunger i
kolonier. (Se side 8.32).
Forslag til spørgsmål i vildtbiologi:
Er rågen koloniruger?
Er råger almindelig som ynglefugl i Danmark?
Er Rågen monogam?
Allike
Kendetegn:
Sort, med grå nakke og hals.
Hvidgult øje.
Yngler i skorstene, ventilationsskakter, kirketårne og hule træer.
Træffes ofte i tilknytning til menneskelig bolig.
Forveksling:
Ikke med andre arter. Er betydelig mindre end de øvrige arter af kragefugle.
Husskade
Kendetegn:
Husskaden har en lang, sort hale.
Sort/hvid fjerdragt. Sort hoved og ryg, hvid bug og hvidt på vinger.
Lang hale.
Forveksling:
Kan ikke forveksles med andre.
Husskade
Fakta om husskade
Orden:
Spurvefugle, kragefugle.
Udbredelse:
Husskaden er udbredt over det meste af Europa, meget almindelig i
Danmark.
Yngleforhold:
Husskaden er monogam (pardannende). Den bygger en kuglerund
rede i træer i villahaver, parker, levende hegn og remiser.
Føde:
Er opportunist (altædende) tager korn, regnorm, affald osv., samt æg
og yngel af andre småfugle og pattedyr.
Vildtudbytte:
Der nedlægges ca. 31.000 årligt. Uden for jagttiden kan
Naturstyrelsen give tilladelse til regulering. (Se side 8.33).
Forslag til spørgsmål i vildtbiologi
Er husskaden monogam?
Bygger husskaden rede på jorden?
Yngler husskaden i Danmark?
Skovskade
Kendetegn:
Farvestrålende lyseblå fjer på vingen.
Issefjer forlængede så den får top.
Hvidt parti ved halerod som ses i flugt.
Forveksling:
Ikke med andre arter.
Agerhøne
Ravn
Gråkrage
Fasan høne
Skovskade
Allike
Sortkrage
Råge
Fasan kok
Husskade

similar documents