Claus Larsen

Report
Dansk Miljørådgivning A/S - DMR
Godt miljø i Norge – på dansk
Claus Larsen
August 2013
1
Kort om DMR
• DMR er et ingeniørfirma med speciale indenfor
• jordforurening,
• geoteknik,
• forurenede bygningsdele (asbest, PCB, bly mv),
• skimmelsvamp.
• Etableret i 1994 i et børneværelse – idag godt 50
medarbejdere fordelt på 7 lokalkontorer i Danmark.
Egen forsknings/udviklingsafdeling med 4 tilknyttede
medarbejdere.
• ISO 9001:2008 certificeret.
2
DMR
DMRs kontorer
 7 kontorer i Danmark:
–
–
–
–
–
–
–
Ry
Jerslev
Kolding
Karup
Nyborg
Slagelse
Hvidovre
 1 kontor i Norge:
– Oslo
3
DMR
Hvorfor synes vi udlandet var interessant?
• DMR har stadig vækstambitioner og mener vi har
opbygget en organisation, der kan håndtere en årlig
vækst på 10-20% om året.
• Vækstambitionerne er pt. vanskelige at opnå i DK, da
byggeriet har været kriseramt i en længere periode og
mange af vores opgaver er tilknyttet byggeriet (vi
vokser derfor pt. kun 5-10% om året).
• Priserne i Danmark på mange af vores
rådgivningsydelser har desuden været pressede pga.
krisen.
• Danmark er på mange måder foran vores nabolande
på miljøområdet => konkurrencefordel.
• Derfor tog vi et strategisk valg om at ville etablere os i
udlandet for at få mest muligt ud af den organisation vi
har opbygget for at forøge omsætning og overskud.
4
DMR
Hvorfor så Norge?
• Enige om i første omgang at vælge et land, hvor sprog,
kultur mv. ikke var for fremmedartet – fravalgte derfor fx
Østeuropa, selv om der også er gang i mange ting
indenfor miljøområdet.
• Skulle være et land med bedre markedsmuligheder end
Danmark.
• Udvalgte derfor Norge, Sverige og Tyskland som mulige
opstartslande.
• Norge var første prioritet da vi har en række referencer
vi kunne bruge i Norge, bl.a. fra Statoil og UnoX og
desuden arbejder sammen med flere rådgivere og
byggefirmaer, der er etableret i både Danmark og
Norge.
5
DMR
Byggeaktivitet i Oslo (Barcode)
6
DMR
Byggeaktivitet i Oslo (operaen)
7
DMR
Byggeaktivitet (kilden Kristianssand)
8
DMR
Hvad gjorde reelt udslaget
• Der kom stort udbud på 3-4 årig rammeaftale med Oslo
Kommune på 100-300 årlige miljøundersøgelser i
forbindelse med renovering af kloaknettet i Oslo.
• Ellers havde vi sikkert snakket om det endnu…
9
DMR
Helt kort om opgavens indhold
10
DMR
Pludselig hurtig opstart
• Lang historie kort – vi gav pris på opgaven til Oslo
kommune og vandt udbud
– Udbudsrunden tog i øvrigt over ½ år mere end kommunen
havde forudsat – vores første erfaringer med hvordan tidsplaner
kører i Norge…
• Kom derfor hurtigere i gang i udlandet end oprindeligt
planlagt => behov for hurtigt at få udarbejdet en egentlig
strategi- og driftsplan for hvordan vi ville gribe det nye
marked i Norge an.
– Fået støtte af Væksthuset til at udarbejde den – sammen med
Scanvisio.
11
DMR
Lidt eksempler på praktiske udfordringer
• Intet er let i et nyt land – og heller ikke Norge…
–
–
–
–
4 måneder at få bankkonto og CVR-nummer…
Elektroniske underskrifter er ikke helt så let som i Danmark…
Løn og bogholderi via Regnskabsfører => et utal af konti…
Rekruttering i et land uden arbejdsløse (og offentligt tilgængelige
lønninger) ikke let…
• I Norge er der (som I Danmark) mange regler…
–
–
–
–
–
Arbejdstilladelser
Sikkerhedsgodkendelser
Miljøgodkendelser
HMS-egenerklæring (arbejdsmiljø)
Krav til lønninger, ansættelseskontrakter mv. (regnskabsfører).
• Men kun nordmænd ved nok hvilke der reelt følges...
• Miljølovgivning (i praksis) meget anderledes end i DK
12
– Al overskudsjord SKAL undersøges, men....
– Objektivt ansvar for forurening, men…
DMR
Status for det konkrete udbud
• Udbudt 100-300 sager pr. år – adskillige gange LOVET
ikke under 100 om året…
– Fået 39 på aftalen det første år…
– Formentlig gået 10-12 måneder inden alle i kommunen
(forhåbentlig?) nu kender til vores rammeaftale…
– Det lave antal sager en udfordring for økonomien i opgaverne…
• Kunden tilfreds med opgaveløsning – og kommet ca. 25
sager de sidste 3 måneder, så vi føler opgaven er på
rette spor…
13
DMR
Hvor langt er vi så med opstarten i Norge?
• Der er gået godt 1 år siden vi vandt udbud
– Lokaler lejet og indrettet
– Den konkrete opgave er kørt ind – og kunden er tilfreds
– Vi er blevet meget klogere
• på Norge…
• Lokal miljølovgivning, regler, kriterier, stoffer mv.
• ved at etablere et netværk vi ¨på sigt kan få udbytte af.
14
DMR
Strategiplan
15
DMR
Norsk hjemmeside – www.dmr.as
16
DMR
Salgsmateriale
17
DMR
Nuværende status i Norge
• Regnskabsmæssigt er første års drift ca. gået i 0
– kontor indrettet og afskrevet
– meget rejseaktivitet/møder
– => prisen på opgaven er god nok
• De sidste måneder fået opgaver for flere kunder
–
–
–
–
kommuner,
rådgivere,
entreprenører,
private.
• Fået opgaver indenfor 3 af vores 4 kerneområder
•
•
•
•
18
jordforurening,
geoteknik,
forurenede bygningsdele (asbest, PCB, bly mv),
skimmelsvamp.
=> Vi tror stadig på succes i Norge.
DMR
Spørgsmål?
DMR – din rådgiver gør en forskel…
DMR - rådgiveren din gjør forskell…
19
DMR

similar documents