Dijagnoza i liječanje šoknih stanja

Report
Dijagnoza i liječanje šoknih
stanja
Doc.dr.sc. Nenad Karanović, dr med
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
®
Cilj
• Upoznati s vrstama šoknih stanja i principima
liječenja
• Osvrt na resuscitaciju tekućinama i uporabu
vazopresornih i inotropnih lijekova
®
Cirkulacija
®
®
Cirkulacija – cjelokupni volumen krvi
®
Šok
• Samo simptom primarnog uzroka
• Nedostatan krvni dotok za zadovoljavanje tkivnih
potreba za kisikom
• Najčešće udružen s hipotenzijom
• Udružen sa znacima hipoperfuzije: promjena
mentalnog statusa, oligurija i acidoza
®
EXTRACARDIAC
HYPOVOLEMIC
Fluid loss,
hemorrhage
Obstruction
e.g., Pericardial
tamponade
Reduced
filling
Reduced
preload
Low cardiac
output
Decreased arterial
pressure
CARDIOGENIC
DISTRIBUTIVE
Decreased
systemic
vascular
resistance
Myocardial
injury or
necrosis
Reduced
systolic performance
Myocardiac
dysfunction
High or normal
cardiac output
Shock
Multiple organ
system failure
Maldistribution
of blood flow in
microcirculation
®
Klasifikacija šoka
Nizak minutni volumen
Visok minutni volumen
1. Hipovolemijski
Distributivni
 trauma, GI krvarenje, ‘treći
prostor’
 sepsa
 adrenalna insuficijencija
 anafilaksija
2. Kardiogeni
 akutni MI, acuna MR
3. Opstrukcijski
 tamponada, tenzijski
pneumothorax
®
Klasifikacija krvarenja
®
®
®
Hipovolemijski šok
• Snižen minutni volumen srca
(CO)
• Kompenzatorno povišenje
sitemske vaskularne resistencije
SVR
®
Kardiogeni šok
• Snižena kontraktilnost
• Snižen LV “stroke work”,
snižen MV
• Kompenzatorno povišenje
SVR
®
®
Opstrukcijski šok
• Snižen MV srca
• Povišena SVR
• Tamponada srca, tenzijski
pneumothorax, masivna
plućna embolija
®
®
Tamponade of pericard
®
®
®
Distributivni šok
• Normalni ili povišeni MV
(CO)
• Snižena SVR
• Sepsa, anafilaksija,
neurogeni šok, akutna
adrenalna insuficijencija
®
®
Liječenje distributivnog šoka
• Obnoviti intravaskularni volumen
• Hipotenzija uprkos volumnoj nadoknadi
– Inotropi i/ili vazopresori
• Vazopresori za MAP < 60 mm Hg
• Dodatne intervencije ovisno o etiologiji
®
Tretiranje šoknih stanja
O2 doprema = tkivne O2 potrebe
O doprema
• CO
2
– PRELOAD
– AFTERLOAD
– KONTRAKTILNOST
– PULS
• Hemoglobin (~ 10)
• O2 saturacija (> 92%)
O potrebe: sniziti
2
tkivnu potrošnju
• SEDIRATI
• SNIZITI TT
• MEHANIČKA
VENTILACIJA (SNIZITI
DISAJNI RAD)
Tretiranje kardiogenog šoka
• Tretirati aritmije
• Dijastolička
disfunkcija može
tražiti povišene
tlakove punjenja
• Vazodilatori ako
nema hipotenzije
• Inotropi
• Vasopresori potrebni ako je
hipotenzija - podizanje dijastoličkog
tlaka
• Razmotriti mechanical assist
device (IABP)
• Preload i afterload sniženje –
poboljšanje hipoksemije ako je
arterijski tlak primjeren
®
Liječenje hipovolemijskog šoka
1. Tretirati hipotenziju - prvenstveno
Volumska resuscitacija (terapija tekućinama):
a). Inicijalno kristaloidne otopine:
- Ringerov laktat
- Fiziološka otopina može izazvati hiperkloremičku acidozu,
b). Koloidi (škrob, albumini, želatine, SSP),
c). Deplazmatizirani eritrociti
d). Infundirati do dostizanja izgubljenog volumena krv,
DE, SSP, kristaloidi, koloidi)
®
Liječenje hipovolemijskog šoka
2. Sniziti puls
3. Ispraviti hipoperfuzijske posljedice
4. Nadzor oksigenacije
®
Tretiranje opstrukcijskog šoka
• Odstraniti opstrukciju
– Pericardiocenteza
– Drenaža prsišta
– Liječenje plućne embolije
• Privremna mjera nadoknada
volumena ili davanje inotropa
®
®
®
Inotropni / Vasopresorni lijekovi
Dopamin
Dobutamin
Norepinephrin
Epinephrin
Levosimendan
®
Terapeutski ciljevi pri liječenju
šoknih stanja
• Povećati dopremu O2
• Optimizirati O2 sadržaj krvi
• Poboljšati minutni volumen srca (CO) i
arterijski krvni tlak
• Izjednačiti sistemske potrebe za O2 s
dopremom O2
• Obrni/preveniraj organsku hipoperfuziju
®
Umjesto zaključka
• Sve što trebate saznati naučit ćete u
slijedećih nekoliko godina
• Samo uvid u određene informacije
®
®

similar documents