Belt Feeder, Bandtransportör

Report
Belt Feeder, Bandtransportör
Allt gott kommer ovanifrån
GEA Farm Equipment | Mullerup
GEA Farm Technologies – Det rätta valet.
Belt Feeder
bandfoderfördelare
Allt gott kommer ovanifrån!
Med GEA Belt Feeder kan du ta första steget mot automatisk utfodring, en liten och flexibel lösning med stora
ekonomiska fördelar: En kombination av bandtransportör
och en wiredragen plog ger dig möjlighet att utfodra
små mängder foder flera gånger per dygn till olika djurgrupper. Så länge Belt Feeder ständigt distribuerar fodret
med perfekt precision, kommer korna att vara nöjda
och njuta frukten av sitt arbete: Jämn nivå på foderintag
och de därpå förbättrade värdena på foderutnyttjande
kommer snabbt att etablera sig som norm och skapa en
lugn och fin atmosfär i stallet.
Klockren utfodring
Längden på Belt Feeder anpassas efter hur det aktuella
stallet ser ut och plogens arbetsområde bestäms av var
grupperna är placerade i stallet. Monteras på konsolkonstruktion antingen på inredningen eller från taket,
allt beroende på foderbordsbredd och/eller takhöjd. Den
utrymmesbesparande och enkla konstruktionen sänker
dina investeringskostnader. Börja automatisk utfodring
med Belt Feeder: säker, enkel, noggrann och ekonomisk!
Fördelar
• produktiv utfodringsstyrning:
utrymmesbesparande konstruktion,
låg investeringskostnad
• Plogen kör fram och tillbaka via wire och lägger ut
foder flera gånger per dygn
• startar automatiskt eller genom en knapptryckning:
enkel och användarvänlig
• tillförlitlig som GEA Farm Technologies:
lite underhåll, long-life komponenter
Tekniska data
Typbeteckning:
B8045 ...................
B8045-DD .............
Pflug:
BF45 ......................
2 | GEA Farm Technologies
Bandbredd
[cm]
Bandlängd
[meter]
Motorstorlek
[kW]
45
45
40
90
4,0
2 x 3.0
45
-
0.75
Bandtransportör
Den driftsäkra lösningen
Bandtransportören är en vital del som ett automatiskt
utfodringssystem är helt beroende av: Oavsett om transportsträckan är kort eller lång, skall bandtransportören
ta på sig jobbet att transportera ensilage mellan magasin, blandare, vagn eller bandfoderfördelare. Det är då
en trygghet att veta att detta arbete blir utfört på ett
riktigt och precist sätt så som du önskar.
En effektivt lösning
Det speciella V-formade bandet transporterar materialet
meter för meter till det avsedda stället oavsett om transportvägen är horisontell eller om den går uppåt eller
neråt. Den ständigt pågående processen att starta,
leverera och stoppa är inga problem för denna robusta,
långlivade konstruktion som dessutom har låga underhållskostnader. Välj GEA bandtransportör när något skall
transporteras, en bra affär för dig!
Fördelar
• lätt, ren och enkel design:
V-format transportband, slät eller räfflad
yta för transport av ensilage etc.
• upp och ner, direkt till målet:
transportvägen kan vara horisontell,
gå uppåt eller neråt
• enkel anslutning:
flexibel längd för perfekt sammankoppling av alla
komponenter i blandnings och distributionskedjan
• maximal effektivitet:
lite underhåll, beprövad teknik och kontrollerad
av GEA Farm Technologies
Tekniska data
Typbeteckning:
Bandbredd
[cm]
Bandlängd
[meter]
Motorstorlek
[kW]
B7045 ..............
B8045 ..............
B7060 ..............
B8060 ..............
45
45
60
60
12
40
12
30
2,2
4,0
2,2
4,0
Det rätta valet. | 3
GEA Farm Technologies Mullerup A/S
Vestergade 11 B, DK-5540 Ullerslev
Tel. +45 6335 1422, Fax +45 6335 1400
www.mullerup.com, www.gea-farmtechnologies.com
Kontakt i Sverige:
Fredric Svensson tel. +46 70 5521084
[email protected]
Robert Robertsson, tel. +46 70 3521081
[email protected]
9997-1626-000 / 9502020199 / S+L:d&d / D:Stu / 05.2011 ·Vi förbehåller oss rätten att införa ändringar i konstruktion, utförande och tekniska data!
GEA Farm Technologies
Det rätta valet.

similar documents