Retningslinjer Elite- kvalifikations

Report
Retningslinjer for elite-, regionsgolf mv.
Elite
Indhold
•
•
•
•
Oversigt og gennemgang af elite-/konkurrencehold
Optagelseskriterier
Fællesbestemmelser
Tilmelding og frist
Elite
Haderslev golfklub har følgende elitehold i 2014:
• 2. division herrer
• 3. division senior
• Kvalifikationsrække herrer
• Kvalifikationsrække damer
• Regionshold
Elite
Herrer 2. division
•
•
•
•
Landsdækkende holdturnering opdelt i rækker
Der spilles hulspil både singles og foursome fra scratch
Der spilles 36 huller
Optagelseskriterier for spillerne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Frit for alle medlemmer i klubben, der har gyldigt EGA handicap
Erfaringer fra Danmarks holdturneringer
Deltager i træninger og tællende runder
Deltager som hjælper til juniortræninger minimum 4 x årligt
Holdet udtages af Mark Gates og holdets kaptajn
Bruttoholdet udtages 2. uge i april og er fast i hele sæsonen
I sæsonen kan spillere tages i betragtning til holdet, hvis de opfylder kriterierne
Hold til hver turnering udtages 14 dage før turneringsdatoen
Tællende runder 14 dage før turneringsdato og generel spilleform er afgørende
Elite
3. Division senior
•
•
•
•
•
Landsdækkende holdturnering opdelt i rækker
Der spilles hulspil både singles og foursome fra scratch
Der spilles 18 huller
Hold består af 7 spillere (2 damer og 5 herrer)
Optagelseskriterier for spillerne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Frit for alle damer og herrer, som er medlemmer i klubben, der har et gyldigt EGA hcp
Damer skal være fyldt 50 år (senest i turneringsåret)
Herrer skal være fyldt 55 år (senest i turneringsåret)
Erfaringer fra Danmarks holdturneringer prioriteres
Deltager som hjælper til juniortræninger/-arrangementer max. 2 x årligt
Èn på holdet skal påtage sig rollen som holdkaptajn
Holdene udtages af Mark Gates efter input fra holdkaptajnen
Laveste hcp sætter bruttotruppen
Bruttoholdet udtages 2. uge i april og er fast i hele sæsonen
I sæsonen kan spillere tages i betragtning til holdet, hvis de opfylder kriterierne
Hold til hver turnering udtages 14 dage før turneringsdatoen
Tællende runder 14 dage før turneringsdato og generel spilleform er afgørende
Elite
Kvalifikationsrække herrer
•
•
•
•
Landsdækkende holdturnering opdelt i rækker
Der spilles hulspil både singles og foursome fra scratch (7 spillere)
Der spilles 18 huller
Holdet er fødekæde til 2. divisionsholdet og formålet er at udvikle
spillernes erfaringer i konkurrencesituationer
• Optagelseskriterier for spillerne
–
–
–
–
–
–
–
–
For unge spillere, der er i et udviklingsforløb i HGK, HIK og/eller HIA
Deltager i træninger og tællende runder
Deltager som hjælper til juniortræninger minimum 4 x årligt
Holdet udtages af Mark Gates
Bruttoholdet udtages 2. uge i april og er fast i hele sæsonen
I sæsonen kan spillere tages i betragtning til holdet, hvis de opfylder kriterierne
Hold til hver turnering udtages 14 dage før turneringsdatoen
Tællende runder 14 dage før turneringsdato og generel spilleform er afgørende
Elite
Kvalifikationsrække damer
•
•
•
•
Landsdækkende holdturnering opdelt i rækker
Der spilles hulspil både singles og foursome fra scratch
Der spilles 18 huller
Optagelseskriterier for spillerne
– Frit for alle damer/piger, som er medlemmer i klubben. Primært for unge spillere, der er
i et udviklingsforløb i HGK, HIK og/ eller HIA
– Deltager i træninger og tællende runder
– Deltager som hjælper til juniortræninger minimum 4 x årligt
– Holdet udtages af Mark Gates og holdets kaptajn
– Bruttoholdet udtages 2. uge i april og er fast i hele sæsonen
– I sæsonen kan spillere tages i betragtning til holdet, hvis de opfylder kriterierne
– Hold til hver turnering udtages 14 dage før turneringsdatoen
– Tællende runder 14 dage før turneringsdato og generel spilleform er afgørende
Regionsgolf
Regionsgolf
•
•
•
•
Vest kreds
Seniorhold
Veteranhold
Fælles optagelseskriterier for alle hold i Haderslev Golfklub
Yderligere info om regionsgolf kan ses på regionsgolf-danmark.dk
Regionsgolf
Regionsgolf – Vestkreds
•
•
•
•
Spillere skal være fyldt 21 år (senest i turneringsåret)
Hulspil fra scratch over 18 huller
Hold på 6 spillere (2 damer og 4 herrer) med gyldigt EGA handicap
4 rækker og klubben må stille med 1 hold i hver række
– A-rækken: laveste hcp herrer 4,5 / damer 4,5
– B-rækken: laveste hcp herrer 10,5 / damer 13,0
– C-rækken: laveste hcp herrer 16,5 / damer 20,0
– D-rækken: laveste hcp herrer 22,5 / damer 27,0
Regionsgolf
Regionsgolf - Seniorhold
•
•
•
•
Damer skal være fyldt 50 år (senest i turneringsåret)
Herrer skal være fyldt 55 år (senest i turneringsåret)
Hulspil over 18 huller
Hold på 6 spillere (2 damer og 4 herrer), med gyldigt EGA handicap
Regionsgolf
Regionsgolf - Veteranhold
•
•
•
•
Damer skal være fyldt 60 år (senest i turneringsåret)
Herrer skal være fyldt 65 år (senest i turneringsåret)
Hulspil over 18 huller
Hold på 6 spillere (2 damer og 4 herrer), med gyldigt EGA handicap
Regionsgolf
Regionsgolf – Optagelseskriterier mv.
•
Optagelseskriterier for spillere på regionshold
– Frit for alle, som er medlem af klubben og som har et gyldigt EGA handicap
– Deltager som hjælper til juniortræninger/-arrangementer max. 2 x årligt
– Sportsudvalget udpeger en kaptajn til holdet. Kaptajnen er ikke født spiller på
holdet, men skal kvalificere sig til at spille, på lige fod med resten af truppen.
– Holdene udtages af Mark Gates efter input fra hvert holds kaptajn
– I A og B rækken vil bruttoholdet, der består af 6 herrer og 3 damer udtages 2.
uge i april. Udtagelsen vil bl.a. ske på grundlag af 2 spillerunder primo april.
– I C rækken består bruttoholdet af 12 spillere.
– I D rækken består brutto truppen af 15 spillere.
– I sæsonen kan spillere tages i betragtning til holdet, hvis de opfylder
kriterierne
– Tællende runder 14 dage før turneringsdato og generel spilleform er
afgørende. Holdet til hver turnering udtages 14 dage før turneringsdatoen.
- Som udgangspunkt kan man kun spille på 1 hold i HGK
Fælles bestemmelser for alle spillere, der repræsenterer klubben
•
•
•
•
God opførsel, så du er en god repræsentant for klubben.
Altid bruge klub-beklædning, hvis dette er givet til holdet.
Klubben betaler tilmeldingsgebyrer for alle hold.
Alle andre udgifter end tilmelding er spillernes egne udgifter,
medmindre andet er aftalt eller besluttet af Sportsudvalget.
Tilmelding til konkurrencegolf i Haderslev Golfklub
Ønsker du at deltage på et eller flere af foranstående hold, så skal
du tilkendegive din interesse. Det gør du ved at
• Sende en mail til sportsudvalget på mail:
[email protected]
• med angivelse af
– Dit navn
– Dit handicap
– Hvilke / hvilket hold du ønsker at spille på
• Fristen for din tilkendegivelse er 1. november 2013
• OBS – vær opmærksom på, at dit valg af kontingentform/medlemskab kan sætte en begrænsning for dine muligheder til at
deltage i konkurrencegolf (fx fleksmedlemsskab).

similar documents