Praktikbedömning del ett

Report
Praktikbedömning del ett
Namn:_________________________________________________
Praktikplats:___________________________________________
Period_________________________________________________
Årskurs:_______________________________________________
Handledare:____________________________________________
Datum:_________________________________________________
Handledaren skall gå igenom och handleda eleven i alla dessa moment.
Följande omdömen ska ges för varje moment genom att sätta kryss på skalan:
Ej gjort/visat
Klarar bra/självständigt
Målsättning för årskurs 1-3 Allmänt.
•
•
•
•
•
Eleven ska:
Visa ett gott bemötande till de boende
Ej gjort/visat
Klarar bra/självständigt
Ta egna initiativ
Ej gjort/visat
Klarar bra/självständigt
Kunna kommunicera med de boende
Ej gjort/visat
Klarar bra/självständigt
Respektera de boendes självbestämmande
Ej gjort/visat
Klarar bra/självständigt
Vara lyhörd för den boendes behov
Ej gjort/visat
Klarar bra/självständigt
Fortsättning nästa sida……
1
Personal/arbetskamrater: Eleven ska:
• Fråga om man är osäker på något
Ej gjort/visat
Klarar bra/självständigt
• Ha en bra kontakt med handledare och övrig personal
Ej gjort/visat
Klarar bra/självständigt
•
•
Komma i tid varje dag
Ej gjort/visat
Klarar bra/självständigt
Sjukanmäla sig till arbetsplatsen vid sjukdom
Ej gjort/visat
Klarar bra/självständigt
Kommentarer: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2

similar documents