Gilla Din Ekonomi

Report
1
Kommunens budget- och skuldrådgivare hjälper dig att se över din ekonomi
och skuldsituation.
Budget- och skuldrådgivaren hjälper dig att lägga upp en fungerande budget.
Du kan få möjligheter att öka inkomsterna och minska utgifterna.
Du får också hjälp med att ordna upp din skuldsituation. Budget- och
skuldrådgivaren hjälper dig med att förhandla fram nya betalningsvillkor
med dina fordringsägare. Du får också hjälp med att ansöka om
skuldsanering och fortsatt stöd under hela skuldsaneringsplanen.
Rådgivningen är gratis och rådgivaren har tystnadsplikt.
Kontakta din kommuns växel så når du lätt din budget- och skuldrådgivare.
Du kan även hitta kontaktuppgifter på Konsumentverkets hemsida
http://www.konsumentverket.se/Vagledning--kontakt/Hittavagledning/sok-konsumentvagledning/
Det krävs dock vanligtvis tidsbokning.
2
Det flesta minskar sina inkomster när de blir pensionärer. Det är inte säkert
att utgiftena minskar lika mycket bara för att man slutar att jobba. Att ställa
om sin ekonomi kan vara besvärligt och det är bra att vara förberedd.
Ett sätt att i förväg ta reda på vad som väntar är att göra en pensionsprognos
på www.minpension.se.
Nästa steg är att fundera på vilka utgifter jag kommer att ha som pensionär.
Fundera också på hur pensionärsekonomin kommer att se ut på lite längre
sikt. Kanske minskar en del kostnader, kanske ökar andra.
Försök att göra en översiktlig budget på kort sikt.
På Konsumentverkets hemsida
http://www.konsumentverket.se/Varaomraden/Privatekonomi/Budget/Budgetkalkylen/
Finns färdigmallade budgetkalkyler som är till bra hjälp när du planerar dig
ekonomi.
Om möjligt, försök att bygga upp en sparbuffert medan du fortfarande
jobbar. Du kommer att ha oförutsedda utgifter även om pensionär.
3
Det här är en typbudget från Swedbanks Institut för Privatekonomi. Den kan
vara en vägledning för att ta reda på ungefär vad som är rimliga kostnader.
År 2014 kommer garantipensionären att ha omkring 100 kronor mer i
månaden efter skatt.
I Konsumentverkets broschyr Koll på Pengarna finns liknande budgetar, fast
på mer detaljerad nivå som du kan ha hjälp av när du planerar din ekonomi.
4
Många pensionärer med låg pension söker inte bostadstillägg fast de har rätt
till det stödet. Bostadstillägget är skattefritt och ska vara ett stöd till
bostadskostnaden.
Äldreförsörjningsstödet är ytterligare ett stöd som du kan få från 65 års
ålder. Vi kommer att gå igenom hur stöden fungerar senare i kursen.
En del äldre kan ha möjlighet att tjäna lite extra pengar vid sidan av
pensionen. Den som har en bostad eller sommarstuga kan hyra ut den.
Skattereglerna är generösa.
5
Att minska sina utgifter är ett bra sätt att stärka ekonomin och en del kan gå
ganska lätt att göra.
Vilka utgifter ska du prioritera? Vilka kan du välja bort eller minska ned.
Säg upp prenumerationer, medlemskap som bara löper på
Pensionärsrabatter. Vilka pensionärsrabatter kan du använda dig av?
Fritt månadskort för pensionärer, Flex-linjer i kollektivtrafiken, ansöka om
färdtjänst,
Sälj bilen och anslut dig till en bilpool. Du kan då ha tillgång till bil när du
behöver men slipper alla andra kostnader och arbete med bilen.
Bevaka att du kan ta del av högkostnadsskyddet om du har kostnader för
läkare, medicin, tandvård och färdtjänst
6
Se över dina matvanor. Använd dina matlagningskunskaper och laga mat
från grunden.
Använd dig av billiga säsongsråvaror. Gör lite större antal portioner och frys
in.
Köp inte heller för stora förpackningar om du inte använder innehållet. Det
blir lätt matsvinn.
Om du inte har så stora matlagningskunskaper eller bara för nöjets skull,- gå
med i en matlagningskurs och lär dig laga mat eller få ny matglädje. Träffa
andra o ha roligt! Bilda matlag där ni lagar mat tillsammans och tar med er
hem. Det finns många lediga hemkunskapslokaler i skolorna på kvällarna!
Lära av varandra eller ta hjälp av en hushållslärare. Ät tillsammans. Det är
roligt och man slarvar inte lika lätt med sina matvanor
7
Om du har möjlighet- se över dina krediter i god tid innan pensionen.
Försök att slutbetala krediterna innan pensionen. Om du ser att det inte går
med nuvarande villkor - kontakta kreditgivarna eller budget- och
skuldrådgivaren för att försöka få villkoren ändrade, så att du hinner
slutbetala.
Om du har saker du kan sälja för att lösa in krediter- så gör det. Du har
större nytta och glädje av att vara skuldfri.
Har du problem med stora skulder? Boka ett besök hos budget- och
skuldrådgivarna. De kan hjälpa till med att omförhandla krediter.
8

similar documents