Bibliografia za**cznikowa

Report
Bibliografia
załącznikowa
Co to jest
bibliografia?
Bibliografia – uporządkowany wg
pewnych kryteriów i spełniający
określone zadania informacyjne
spis (wykaz) dokumentów
pisanych.
Przykłady:
1. Bibliografia załącznikowa (dołączona do
określonej publikacji)
2. Bibliografia biblioteczna (katalog)
3. Bibliografia narodowa
4. Bibliografia osobowa
Bibliografia załącznikowa - stanowi
pożądany lub obowiązkowy element utworów
piśmienniczych mających charakter
informacyjny i/lub naukowy, a więc takich,
które mają umożliwić weryfikację zawartych
w nich treści.
Przykłady:
1.
2.
3.
4.
5.
Książki naukowe
Książki popularnonaukowe
Książki zawodowe
Rozprawy
Sprawozdania z prac badawczych
Bibliografia załącznikowa
Podmiotowa
wykaz
bibliograficzny dzieł
podmiotu, o którego
twórczości pisze się w pracy
Przedmiotowa
obejmuje
publikacje lub ich części, w
których przedstawione są
wyniki badań naukowych
analogicznych, ogólniejszych
lub bardziej szczegółowych w
stosunku do tematu
podejmowanego
przedsięwzięcia badawczego
Przykład 1:
Temat: Poeci przeklęci. Omów twórczość Artura
Rimbaud’a.
Bibliografia podmiotowa – utwory poety, na
których będziemy omawiać jego twórczość.
Bibliografia przedmiotowa – np.: biografia poety,
interpretacje utworów, które wykorzystujemy,
wstęp z tomiku wierszy,
Przykład 2:
Temat: Obraz zaświatów. Przeanalizuj sposoby i funkcje
przedstawiania zaświatów w literaturze i innych
tekstach kultury.
Bibliografia podmiotowa – np.: „Mitologia” J.
Parandowskiego, Biblia, „Boska komedia” Dantego,
Świat dysku T. Pratchetta, Buonarotti M., Grzech
Adama i Ewy (obraz), H. Bosch, Tryptyk – Ogrody Edenu
(obraz), Lawrence F., Contantine (film), V. Ward, Między
Piekłem a Niebem (film)
Bibliografia przedmiotowa – np. słownik symboli, słownik
motywów literackich, słownik/encyklopedia religii,
analiza dzieła, obrazu, recenzja filmu, wywiad z
reżyserem, aktorami,
Czego nie umieszczamy w bibliografii!
1. Informacje ze stron:
www.ściaga.pl
www.bryk.pl
www.zadane.pl
www.wypracowania24.pl
itp.
2. Kiepskiej jakości opracowania lektur
Opis bibliograficzny
1. Opis książki, fragmentu książki, rozdziału, pracy
jednego autora w dziele zbiorowym, wstępu,
wiersza, hasła ze słownika/encyklopedii
2. Opis artykułu z czasopisma, recenzji, wywiadu
3. Opis filmu, utworu muzycznego, obrazu, rzeźby
4. Opis dokumentu elektronicznego
5. Opis strony internetowej, filmu, utworu
muzycznego z Internetu
Który opis jest poprawny?
1. Card O. S., Gra Endera, Przeł. P. W. Cholewa,
Warszawa, Prószyński i S-ka, 2012. ISBN
9788376486123.
2. Card O. S. Gra Endera. Przeł. P. W. Cholewa.
Warszawa: Prószyński i S-ka, 2012. ISBN
9788376486123.
3. Card O. S.: Gra Endera. Przeł. P. W. Cholewa.
Warszawa: Prószyński i S-ka, 2012. ISBN
9788376486123.
Każdy opis jest poprawny 
Najważniejsza zasada tworzenia
opisu bibliograficznego mówi, że
można stosować dowolne znaki
interpunkcyjne, ale trzeba je
stosować konsekwentnie!
O czym jeszcze należy pamiętać?
1. Dane do opisu bierzemy ze strony tytułowej
nie z okładki!
2. Jeśli w książce nie podano roku my musimy
go określić.
3. Musi być zachowana równowaga pomiędzy
bibliografią podmiotową a przedmiotową.
4. Bibliografię porządkujemy alfabetycznie wg
nazwiska autora lub tytułu.
5. Kolejne wydanie to nie wydawnictwo!!!
Opis książki
1. Card O. S. , Gra Endera, Przeł. P. W. Cholewa,
Warszawa, Prószyński i S-ka, 2012. ISBN
9788376486123.
2. Kurzowska Z. i in., Słownik synonimów,
Warszawa, PWN, 2009. ISBN 9788301147365.
Opis fragmentu książki/pracy
zbiorowej, rozdziału, wstępu
1. Prus B., Lalka, Kraków, Wydawnictwo GREG,
2009. Zdumienia, przywidzenia i obserwacje
starego subiekta, s. 237-260. ISBN
9788373271869.
2. Smaga J. Wstęp, [W:] Dostojewski F., Zbrodnia i
kara. Wyd. 2. Wrocław i in., ZNiO, 1992. ISBN
8304040115, s. III-CXXVIII.
3. Pisarze świata: słownik encyklopedyczny, Red.
nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska, Warszawa,
PWN, 1995. ISBN 9788301114619.
Artykuł z czasopisma, recenzja,
wywiad
1. Motyw przemijania w literaturze polskiej,
„Cogito”, 2012, nr 20, s. 50-51.
2. Richard Dawkins, Najwspanialsze widowisko
świata, Stare Groszki, Wyd. CiS, 2010. Rec.
Koraszewski A., Tylko teoria?, „Świat Nauki”,
2010, nr 4, s. 82-83.
3. Wiszniewscy Ewa i Andrzej, Z potrzeby serca –
razem i tylko tutaj, Rozm. przeprow. Barbara
Folta, „Pryzmat”, 2012, nr 258, s. 86-89.
Hasło ze słownika/encyklopedii, wiersz
1. Kopalinski W., Słownik symboli, Warszawa, Oficyna
Wyd. RYTM, 2001. ISBN 9788388794001. Gołąb, s.
95-96; Orzeł, s. 284-287.
2. Dziubiński M., Hymn, [W:] Słownik literatury polskiej
XIX i XX wieku, pod. Red. Józefa Bachórza i Aliny
Kowalczykowej. Wyd. 2, Wrocław i in., ZNiO, 1997.
ISBN 8304043882, s. 354-357.
3. Miłosz C., Wiersze ostatnie, Kraków, Wyd. Znak, 2006.
ISBN 9788324007417, Niebiańskie, s. 49-50.
Utwór muzyczny, film, obraz, rzeźba
1. Hamlet [film], reż. Franco Zeffirelli, [płyta
DVD], Warszawa, Best Film; ICON, 2006.
2. Durer Albrecht, Autoportret [il.], [W:] W.
Becket, 1000 arcydzieł, Warszawa, Wyd.
Arkady, 2005, s.139.
Utwory z Internetu
1. Kochanowski J., Pieśń świętojańska o Sobótce [online].
[dostęp:18.12.2012]. Dostępny w Internecie:
http://staropolska.pl/renesans/jan_kochanowski/piesn_
o_sobotce.html.
2. Kochanowski J., Pieśń świętojańska o Sobótce [W:]
Staropolska [online].[dostęp 18.12.2012]. Dostepny w
Internecie:
http://staropolska.pl/renesans/jan_kochanowski/piesn_
o_sobotce.html.
3. Perfect, Idź precz! [online]. [dostęp 18.12.2012].
Dostępne w Internecie:
http://www.youtube.com/watch?v=eU_xEHdZACM.
Podsumowanie:
1. Ważna jest jakość, nie ilość
2. Informacje do opisu czerpiemy ze strony
tytułowej
3. Bibliografia powinna być:
1. jednolita,
2. mieścić się na jednej kartce A4,
3. Napisana czcionką o rozmiarze 12
4. Tytuły dzieł piszemy kursywą, tylko tytuł
czasopisma dajemy w „”
Dziękuję za uwagę!
Bibliografia
1. Wikipedia –Wolna encyklopedia: hasło
bibliografia [online]. [dostęp 18.12.2012].
Dostępny w Internecie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliografia.

similar documents