Utbildning till betongingenjör

Report
YH-UTBILDNING Göteborg
Utbilda dig till Betongingenjör
- Kursstart 2 september 2013 i Göteborg
Inriktning inom produktionsteknik, underhållsteknik,
kvalitetskontroll, IT och
teknisk kundrådgivning
QQ
Praktiska övningar och
Lärande i arbete
QQ
Goda nätverk inom svenska
betongbranschen
QQ
Framtidsyrke med stort
rekryteringsbehov
2013
QQ
Från teori till praktisk kunskap www.teknologiskinstitut.se
YHUTBILD
NI
SOM LE
DER TI NG
LL J
OBB!
VÄLKOMMEN
TILL ÖPPET HUS!
7 maj 2013 kl 16-19
GÖTEBORG
Utbilda dig till Betongingenjör
Som betongingenjör arbetar du med att planera, kontrollera och verifiera
betongarbeten. Teknologisk Institut är en av tre utbildningsanordnare
som genomför betongutbildning i samarbete med branschföretagen och
har därför en mycket tät kontakt med dessa. Det finns ett stort behov
av specialistkompetens inom betong vilket medför att betongföretagen
har ett stort rekryteringsbehov de kommande åren. Bakom utbildningen
står väletablerade företag, bland annat Benders, Bohus betong, Finja,
Färdigbetong, Hedared sand och betong, Kynningsrud m fl.
Efter utbildningen:
Du har specialistkunskaper inom betongens delmaterial och val av betongkvalité. Du får kunskap om gällande normer, standarder för betongstationer, betongvaror och platsgjutning. Du är orienterad om regler
för dimensionering och projektering. Utbildningen ger dig förmåga att
kunna planera formbyggnad och gjutningar samt att utföra kontroller
och verifieringar på både betongstation, prefabindustri och platsgjuteri.
Du får goda kunskaper inom ritningsläsning och CAD.
Övergripande kursinnehåll
• Betongkunskap
• Ekonomi och matematik
• Examensarbete
• Formbygge
• Entreprenad juridik
• Miljö och säkerhet
• Ledarskap och IT
• Ritning- och byggteknik för betongproduktion
• CAD-kunskap för betong
• LIA Lärande i arbete (praktik) 18 veckor
Urvalsgrunder
Meriterande: Eftergymnasial utbildning inom teknik eller bygg– och anläggning.
Yrkeserfarenhet inom bygg- och anläggning eller teknik.
Särskilt prov
Information & fakta om utbildningen
•Omfattning: 300 Yh-poäng (3 terminer).
• 18 veckor är LIA – lärande i arbete, förlagt ute i näringslivet.
• Utbildningsform: YH-utbildning.
• Studieform: Klassrum dagtid.
• Studieort: Teknologisk Institut i Göteborg.
• Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.
• Du bekostar själv dina läromedel.
• Ansökan sker digitalt via länk på vår hemsida: www.teknologiskinstitut.se/yh
• Sista ansökningsdag: 15 maj 2013.
Urval sker endast om det finns flera behöriga sökande till utbildningen än
antalet platser som står till utbildningens förfogande. Alla behöriga sökande
kallas till prov. Provet består av en skriftlig del på dator som avser pröva den
sökandes svenska kunskaper samt kunskap att hantera ordbehandlingsprogram
och lagringsmedia. Detta i syfte att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Ansökan
Ansökan gör du via vår hemsida. Bifoga betygskopior.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Studieort: Göteborg
Sista ansökningsdag: 15 maj 2013
Förkunskaper:
Godkänd examen eller 2250 poäng från gymnasieskolans program
Bygg och anläggning, Teknik, Industriteknik, El- och Energiprogram, VVS- och
Fastighet eller Naturvetenskap. Alternativt motsvarande kunskaper genom
högre studier eller arbete.
Kursstart: 2 september 2013 Göteborg
www.teknologiskinstitut.se
GÖTEBORG
Vallgatan 14,
411 16 Göteborg
Telefon: 031-350 55 00
Fax: 031-350 55 10
STOCKHOLM
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm
Telefon: 031-350 55 00
Fax: 08-545 181 20
RETURADRESS Teknologisk Institut, Box 2513, 403 17 Göteborg
UPPLANDS VÄSBY
Anton Tamms väg 1
194 34 Upplands Väsby
Telefon: 031-350 55 00
Fax: 08-590-738 80

similar documents