Podsumowanie półrocznej działalności związanej z obchodami roku

Report
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
PODSUMOWANIE PÓŁROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI
ZWIĄZANEJ Z OBCHODAMI ROKU PROF. JANA CZOCHRALSKIEGO
Krajowy Koordynator Obchodów
prof. Mirosław Władysław Nader
Politechnika Warszawska
Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Cele
 Przywrócenie pamięci o wybitnym naukowcu, profesorze Politechniki Warszawskiej w 60-lecie
jego śmierci.
 Uświadomienie ogólnoświatowego, powszechnego wymiaru Jego dorobku naukowego.
 Wykazanie obszarów zastosowania wynalazków prof. Jana Czochralskiego we współczesnej nauce,
w tym w najnowszych technologiach.
 Budowanie społecznego zainteresowania naukami ścisłymi w oparciu o dorobek Czochralskiego
i w przededniu 100-rocznicy powołania Politechniki Warszawskiej.
 Zapewnienie obecności wiedzy o Czochralskim i naukach ścisłych oraz o Politechnice
Warszawskiej w mediach.
 Upamiętnienie Czochralskiego poprzez szeroką paletę konferencji naukowych i sympozjów,
wydawnictw, dedykowanych stron internetowych, produkcji filmowych, procesu nadawania nazw
ulicom, placom, szkołom, audytoriom itd.
 Uwrażliwienie decydentów, środowisk opiniotwórczych, biznesowych i politycznych ma potrzebę
zapewnienia warunków dla wdrażania patentów, rozwiązań technicznych i racjonalizatorskich .
w oparciu o przykład Czochralskiego, ku pożytkowi współczesnej polskiej myśli technicznej.
 Budowanie na bazie powyższego poczucia dumy studentów, pracowników naukowych PW.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
PODSTAWY PRAWNE
1.
Uchwała Sejmu RP z dnia 07.12.2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana
Czochralskiego.
2.
Uchwała Senatu PW z dnia 21.11.2012 r. w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem profesora
Jana Czochralskiego w Politechnice Warszawskiej.
3.
Uchwała Senatu PW z dnia 29.06.2011 r. w sprawie przywrócenia dobrego imienia profesora
Jana Czochralskiego.
4.
Uchwała Senatu PW z dnia 23.06.1993 r. w sprawie próby rehabilitacji profesora Jana
Czochralskiego.
5.
Powołanie dnia 12.02.2013 r. prof. Mirosława Nadera przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na funkcję Krajowego Koordynatora Obchodów Roku Jana Czochralskiego.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego.
W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Jana Czochralskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców współczesnej techniki, którego
przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. Odkryta przez niego metoda
otrzymywania monokryształów, nazwana od jego nazwiska metodą Czochralskiego, wyprzedziła
o kilkadziesiąt lat swoją epokę i umożliwiła rozwój elektroniki. Dziś wszelkie urządzenia
elektroniczne zawierają układy scalone, diody i inne elementy z monokrystalicznego
krzemu, otrzymywanego właśnie metodą Czochralskiego.
Wkład polskiego uczonego prof. Jana Czochralskiego w dziedzinę światowej nauki oraz
techniki został doceniony przez uczonych świata, którzy zaczęli korzystać z jego najważniejszego
wynalazku. Wynalazku bez którego trudno byłoby funkcjonować w XXI wieku.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego.
MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Ewa Kopacz
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW ROKU JANA CZOCHRALSKIEGO
Prof. Mirosław Władysław Nader – krajowy koordynator obchodów .
Mgr Anna Paradowska – Naturska – Kierująca Biurem Ministra w MNiSW.
Prof. dr hab. Marek Chmielewski -wiceprezes PAN.
Prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński - były przewodniczący Wydz. IV PAN
Przewodniczący: prof. Janusz Lipkowski, przewodniczący- Komitetu Chemii PAN, Prezes TNW.
Prof. dr hab. Franciszek Krok -przewodniczący Komitetu Fizyki PAN.
Prof. dr hab. Maria Gdaniec – przewodnicząca Komitetu Krystalografii PAN.
Prof. dr hab. inż. Józef Modelski- przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz- przewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner - przewodniczący Komitetu Metalurgii PAN.
Prof. dr hab. inż. Bogusław Major- przewodniczący Komitetu Nauki o Materiałach PAN.
Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz-Prorektor ds. Nauki.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński-Prorektor ds. Ogólnych.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak-Prorektor ds. Rozwoju.
Prof. dr hab. Leszek Zasztowt - Dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN
Dr inż. Krzysztof Dziedzic po. Kanclerz PW.
Mgr Jadwiga Bajkowska Kwestor PW.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka-Dziekan Wydziału Chemicznego PW.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba-Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.
Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz-Dziekan Wydziału Fizyki PW.
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga-Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.
Prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera-Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.
Prof. dr hab. inż.. Henryk Zobel- Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
ZESPÓŁ ds. ORGANIZACJI OBCHODÓW cd.
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Pawlicki – prezes SAiP PW
Prof. Janusz Ryczkowski, Członek Prezydium ZG PTChem, odp. za organizację Roku J.Cz. w PTCh;
Mgr Ewelina Szaranik-Tyszczuk – przedstawiciel MNiSW.
Mgr Leszek Cieśla –pełnomocnik Dyrektora NCBiR
Doc. dr inż. Słomiński- Pełnomocnik Rektora ds. Partnerstwa Gospodarczego.
Mgr Jolanta Stępień –Dyrektor Biblioteki Głównej PW.
Mgr Jarosław Nowak- Dyrektor Oficyny Wydawniczej PW.
Mgr Agnieszka Kamińska - Kierownik Biura Rektora PW.
Mgr Urszula Okulska Deblessen -Kierownik Działu Promocji i Inf. Uczelni.
Dr inż. Jrzy Baranowski – SAiP PW (Fundacja)
Prof. Jacek Przygodzki- PW.
Doc dr inż. Witold Mirski-PW.
Dr Eugenia Ciborowska – Wojdyga.
Dr Katarzyna Racka - Sekretarz PTWK (ITME).
Dr Andrzej Ulmer – kierownik Muzeum PW.
Mgr Ewa Chybińska –rzecznik prasowy PW.
Mgr Edward Domański – były Dyrektor BG.
Iwona Kolińska -Kierownik Redakcji Miesięcznika PW.
Mgr Anna Duda-Nowicka- Urząd Miejski w Kcyni.
Przedstawiciele Samorządu i Doktorantów.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
KOMITET HONOROWY OBCHODÓW
Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej- Przewodniczący Komitetu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego- patronat honorowy,
Dr Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki- patronat honorowy,
Krystyna Szumilas - Minister Edukacji- patronat honorowy,
Prof. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk- patronat PAN,
Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego- patronat honorowy,
Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki- patronat honorowy,
7.
Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy-patronat honorowy,
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dr Juliusz Braun - Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
Andrzej Siezieniewski – Prezes Zarządu – Redaktor Naczelny Polskie radio S.A.-patronat medialny,
Piotr Kieraciński - Redaktor Naczelny „Forum Akademickie”- patronat medialny,
Prof. Marek Grad - Dziekan Wydziału III PAN,
Prof. Marian Kaźmierkowski - Dziekan Wydziału IV PAN,
Prof. Wiesław Banyś - Przewodniczący KRASP,
Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT,
Iwona Śledzińska-Katarasińska – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu,
Małgorzata Kidawa-Błońska – posłanka sprawozdawca w sprawie J. Czochralskiego,
17. Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego,
18. Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
19. Prof. Włodzimierz Kurnik - były Rektor Politechniki Warszawskiej,
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
20.
21.
22.
23.
24.
Prof. Marcin Pałys -Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
Prof. Tadeusz Słomka - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,
Prof. Kazimierz Furtak - Rektor Politechniki Krakowskiej,
Prof. Henryk Krawczyk - Rektor Politechniki Gdańskiej,
Prof. Andrzej Karbownik - Rektor Politechniki Śląskiej,
25. Prof. Janusz Ostoja – Zagórski – Rektor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
26. Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski - Dyrektor NCBiR,
27. Robert Firmhofer - Dyrektor Centrum Nauki „Kopernik”,
28. Prof. Janusz Cisek – Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
29. Prof. Ewa Talik - Prezes Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów,
30. Prof. Anna Pajączkowska - Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów,
31. Prof. Wiesław Kamiński - Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
32. Prof. Bogusław Buszewski - Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
33. Prof. Andrzej Mycielski - Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Materiałowych,
34. Wojciech Lubiewa-Wieleżyński - Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
35. Prof. Andrzej Ciszewski - Prezes SIMP,
36. Prof. Jacek Kijeński - Prezes ZG SIiTPCH,
37. Prof. Regina Jeziórska - Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego,
38. Dr Zygmunt Łuczyński - Dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych,
39. Prof. Izabella Grzegory - Dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, Unipress,,
40. Piotr
Hemmerling
- Burmistrz Kcyni.
Patronaty Honorowe
Obchodów
Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
DZIAŁANIA W ZAKRESIE
EDUKACJI
DZIAŁANIA W ZAKRESIE NAUKI
UPAMIĘTNIENIENIE
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI (wybrane)
•
Dokonanie zmian w programach nauczania w słownikach biograficznych (IH PAN) w celu popularyzacji
wiedzy o dokonaniach i życiu Profesora Jana Czochralskiego - w z udziałem biografa dr P. Tomaszewskiego.
•
Popularyzacja książki pt. „ Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim”, autorstwa dr Pawła Tomaszewskiego,
zarówno w wydaniu polskich jak i angielskim – dofinansowano wydania przez PW, PTWK i MNiSW.
•
Zamieszczenie na stronach internetowych PW, MNiSW, MEN, PAN, uczelni, organizacji naukowych wiedzy o
Janie Czochralskim oraz relacji z obchodów – realizowane na bieżąco.
•
Powołanie Dariusza Grzeszczyka- reżysera w celu dokumentacji filmowej obchodów- bieżąca realizacja.
•
Popularyzacja filmów: „Jan Czochralski wielki nieznany, - Pocztówki z życia” –scenariusz i reżyseria Andrzej
Kałuszko oraz „Wielki powrót” w reżyserii Dariusza Grzeszczyka - filmy udostępnione PW i MNiSW.
•
Podjęcie działań lokalnych i globalnych przywracających i promujących Jego dobre imię , a w szczególności
wśród młodzieży szkół średnich, studentów oraz pracowników - w realizacji, głównie w środowiskach
lokalnych - przykład miasto Kcynia i inne.
•
Badania opinii publicznej na temat wiedzy o Janie Czochralskim po zakończeniu obchodów, jako miary
zmian poziomu wiedzy o odkryciu i roli Profesora w nauce światowej - zaplanowane pod koniec roku.
•
Wystąpienie przez Senat PW do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy ulicy lub placu im. Prof. Jana
Czochralskiego oraz do innych Senatów Uczelni o podobne działania – inicjatywa Koordynatora.
•
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego – redagowany cyklicznie przez dr Pawła
Tomaszweskiego - ostatni z 18 czerwca 2013, nr 18/27, bieżąca informacja o ważnych wydarzeniach.
(Szczegółowe opisy wydarzeń zamieszczono dalej w kalendarium obchodów).
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
DZIAŁANIA W ZAKRESIE NAUKI (wybrane)
•
Uwrażliwienie opinii publicznej poprzez szeroką paletę konferencji na znaczenie wykształcenia technicznego w gospodarce XXI
wieku, opierającej się na nowych technologiach, informatyce i cyfryzacji- przyjęto, że na każdej konferencji tematycznej ,
kongresie będzie wykład, wystawa ;
•
Wygłoszenie wykładu podczas 123 Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN – Prof. Krzysztof Kurzydłowski, 23 maja 2013 r.
zrealizowano.
•
II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Warszawie, pod patronatem
Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego- wystawa, filmy o Janie Czochralskim - przygotowane.
•
XXVII Światowy Kongres Wzrostu Kryształów org. przez PTWK 11-16 sierpnia w Warszawie - realizowane.
•
XXV Międzynarodowa Szkoła Wzrostu Kryształów–organizacja PTWK, 2-10 sierpnia w Gdańsku - realizowane.
•
E-MRS 2013 FALL MEETING September 16-20 Warsaw University of Technology – wręczenie medalu J. Czochralskiego (prof.
Sylwestrowi Porowskiemu z IWC PAN)- realizowane.
•
Ustanowienie „Nagrody im. J. Czochralskiego” – opracowano wniosek do DUN w MNiSW przyznano środki na prace
organizacyjne i koszty przyznania nagrody - wnioskodawca PW przy wspólpracy z PTWK.
•
Ustanowienie Nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego - wykonuje PTChem.
•
Uroczyste posiedzenie Senatu PW w święto PW 15.11.2013r., z dominantą obchodów Roku Jana Czochralskiegopodsumowanie obchodów- aktualnie ustalamy program, przesłanie finału obchodów „Wizja-Wiedza-Wdrożenia”. (www)
•
Liczne działania naukowe podjęte przez uczelnie i organizacje naukowo – techniczne według kalendarium roku 2013, przesłane
do koordynatora – dalej szczegóły w Kalendarium.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
UPAMIĘTNIENIA (wybrane)
•
Inauguracja obchodów – otwarcie Wystawy na temat prof. Jana Czochralskiego na terenie Sejmu w
dniach 06 -11.02.2013 r. – zrealizowano.
•
Dni Niemieckie w PW; Organizacja Wystawy na temat prof. Jana Czochralskiego na terenie PW w
dniach 4-5 kwietnia 2013 r. – zrealizowano.
•
Budowa popiersia prof. Jana Czochralskiego wybór i zlecenie pracy do realizacji.
odsłonięcie 15 listopada 2013 r. Uchwała Senatu PW-21.03.2012r. – zlecono wykonanie.
•
Udział w obchodach 60 tej rocznicy śmierci prof. Jana Czochralskiego w Kcyni 22.04.2013 r.delegacja PW pod przewodnictwem JM Rektora – odsłonięto tablice, uroczysta sesja Rady Miasta.
•
Odsłonicie tablicy pamiątkowej przy byłym domu Państwa Czochralskich przy ul. Nabielaka 4 w
Warszawie. (Tablica ufundowana przez Marszałka woj. Kujawsko- Pomorskiego, PTCH i PW) –
odsłonięto 23 kwietnia 2013 r.
•
Wystawa i pokaz filmów na temat prof. Jana Czochralskiego na ternie Dużej Auli PW w dniach 22-24
kwietnia 2013 r. w 60 - tą rocznicę śmierci prof. Jana Czochralskiego - zrealizowano.
•
Wystawy lokalne w: PAN, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki, Muzeum Marii SkłodowskiejCurie – noc muzeów, zrealizowano.
•
Koncert w Auli Głównej PW poświęcony pamięci profesora np. 15 listopada 2013 r. oraz może dla
gości koncert w Żelazowej Woli w terminie uzgodnionym w przygotowaniu.
•
Gromadzenie archiwum obchodów: BibliotekiaGłówna, Muzeum PW, utworzenie repozytorium w
BG PW obchodów – ogólnodostępna baza wiedzy i strona www- bieżąca realizacja.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
• .
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
FINANSOWANIE OBCHODÓW ROKU JANA CZOCHRALSKIEGO.
Złożono wnioski do dnia 31 marca 2013 r. do Działu Upowszechniania Nauki
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przykładowe wnioski:
1.Biblioteka Główna z Muzeum PW – elektroniczne archiwum obchodów,
wystawy, katalogi, strona www itp. - opracowanie wniosków dyr. J. Stępniak
i dr A. Ulmer.
2.Wydział Fizyki-ekspozycje wyjazdowe, promocja dokonań prof. J.
Czochralskiego (2013-2014) doc. dr Jan Grabski.
3.Wydział Chemiczny - program Jan Czochralski na wydziale Chemicznym PW
prodziekan dr inż. A. Królikowski.
4.Ustanowienie Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego. (2013-2014).
Inicjatywa PTWK i Koordynatora.
5.Biuro Rektora - sfinansowanie budowy popiersia. Opracowanie wniosku Kierownik Biura Rektora Mgr A. Kamińska.
Podobne wnioski złożono z innych ośrodków z Polski.
Oczekujemy na rozpoznanie wniosków w DUN, aby umożliwić nam dalsze
działania.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
DZIAŁANIA PEŁNOMOCNIKA REKTORA ds. PARTNERSTWA GOSPODARCZEGO
doc. dr inż. Mirosława Słomińskiego.
Np.:
Firma Samsung Poland R&D Center przekazała PW (w ub. m-cu) dwie sztuki
Large Format Display 70". Będą one w ciągu najbliższych dni zainstalowane na
specjalnych stojakach i wykorzystywane podczas uroczystości, a głównym
miejscem ich lokalizacji będzie Mała Aula PW. Możemy także spodziewać się
przekazania nam dodatkowego sprzętu (w tym trzeciego LFD) oraz pewnej kwoty
pieniężnej.
ZACHĘCAMY DO PODOBNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ UCZELNI.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
W pierwszym półroczu obchodów Roku prof. Jana Czochralskiego
wyznaczono główne cele do realizacji, wynikające z Uchwały Senatu PW
z dnia 29.06 2011 r. oraz Uchwały Sejmu RP z dnia 07.12.2012 r. w
zakresie przywracania dobrego imienia i pozycji wśród uczonych.
W sześćdziesiątą rocznicę śmierci prof. Jana Czochralskiego
naszymi działaniami środowisko oddało hołd jednemu z
najwybitniejszych naukowców współczesnej techniki, którego
przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki i
technologii.
Ten ciągły proces rozpoczęły liczne środowiska akademickie i
trzeba kilku lat, aby działania rozpoczęte w Roku Jana Czochralskiego
uświadomiły ogólnoświatowy, powszechny wymiar Jego dorobku
naukowego. Poprzez przywracanie Jego pamięci i roli prekursora w
światowej rewolucji technologicznej, która w konsekwencji
doprowadziła do powstania cyfrowego świata XXI wieku,
uświadamiamy sobie, że to zapomniany Polak z Kcyni jest
współautorem współczesnej cywilizacji .
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zebranie Komitetu Organizacyjnego w dniu 15 lutego 2013 r.przewodniczy prof. Mirosław Nader, Politechnika Warszawska
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Odsłonięcie wystawy w Sejmie w dniu 6 lutego 2013 r.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Dni niemieckie w Politechnice Warszawskiej w dniach 4-5 kwietnia 2013 r
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Dni niemieckie w Politechnice Warszawskiej w dniach 4-5 kwietnia 2013 r.
PaDntronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Dni niemieckie w Politechnice Warszawskiej w dniach 4-5 kwietnia 2013 r.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Dni niemieckie w Politechnice Warszawskiej w dniach 4-5 kwietnia 2013 r.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Panorama Pięknej Kcyni – miasta rodzinnego Jana Czochralskiego.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Obchody 60 –tej rocznicy śmieci Prof. Jana Czochralskiego
w Kcyni w dniu 22 kwietnia 2013 r.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Obchody 60 –tej rocznicy śmieci Prof. Jana Czochralskiego
w Kcyni w dniu 22 kwietnia 2013 r.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Obchody 60 –tej rocznicy śmieci Prof. Jana Czochralskiego
w Kcyni w dniu 22 kwietnia 2013 r.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Obchody 60. rocznicy śmieci Prof. Jana Czochralskiego - odsłonięcie tablicy
pamiątkowej przy ul. Nabielaka 4 w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2013 r.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Obchody 60. rocznicy śmieci Prof. Jana Czochralskiego odsłonięcie tablicy
pamiątkowej przy ul. Nabielaka 4 w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2013 r.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Obchody 60 –tej rocznicy śmieci Prof. Jana Czochralskiego odsłonięcie tablicy
pamiątkowej przy ul. Nabielaka 4 w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2013 r.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego
OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Opracował prof. Mirosław Władysław Nader na posiedzenie Senatu
Politechniki Warszawskiej w dniu 19 czerwca 2013 r.
Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego
Marszałek
Wojewóztwa
Mazowieckiego

similar documents