Powerpoint presentatie

Report
projectmatig onderwijs en
projectmanagement
hebben iets met elkaar
Niki Vaes
Inge Geurts
Ad Paulissen
introductie
•
projectmatig onderwijs en projectmanagement hebben iets met
elkaar:
 inventarisatie
 voorbeeld-1 (begeleiden en leiderschap)
 voorbeeld-2 (teamvorming – interactieve oefeningen)
•
mogelijk vervolg en afsluiting
 kennisbank uitbreiden met projectmatig onderwijs
 kenniscafe – thema’s voor een vervolgbijeenkomst
Opzet van de workshop
•
2
introductie
•
projectmatig onderwijs en projectmanagement hebben iets met
elkaar:
 inventarisatie
Opzet van de workshop
•
3
project management (PM)
status project
voorbereiden
project inrichten

business case

Project Initiatie Document (PID)

TOKIG :
Tijd, Organisatie en risico’s, Kwaliteit, Informatie, Geld

wie is de opdrachtgever

wie zit er in stuurgroep (BUS, business-user-supplier
vertegenwoordigers)


wie is de projectleider
wie zijn de teamleden

start bijeenkomst (verheldering, teamvorming, motivatie,
afstemming, eerste afspraken,)

projectleider managet het project (zorgt dat iedereen aan
het werk kan en is, lost conflicten op, houdt TOKIG in de
gaten en stelt bij)

projectleider rapporteert periodiek aan
opdrachtgever/stuurgroep, legt beslispunten voor
projectleider rapporteert issues (noodsituaties, risico’s)
aan opdrachtgever/stuurgroep, legt beslispunten voor
projectmatig werken in onderwijs (PW)

project kick off
project loopt



project afsluiten


projectleider maakt eindrapportage voor akkoord
opdrachtgever en stuurgroep
lessons learned
projectleider zorgt voor goede overdracht
projectresultaten
projectleider wikkelt projectorganisatie af
4
status project
voorbereiden
project inrichten
project management (PM)

business case

leerplan, leerdoelen, waarom
werkvorm PW

Project Initiatie Document (PID)

inhoudelijk en leerdoelen; beschrijving
groepsopdracht of projectopdracht

TOKIG :
Tijd, Organisatie en risico’s, Kwaliteit,
Informatie, Geld

tijd, organisatie van de
groepen/groepsindeling, gewenste
kwaliteit werk, informatievoorziening,
middelen

wie is de opdrachtgever


wie zit er in stuurgroep (BUS, business-user-supplier
vertegenwoordigers)


wie is de projectleider
wie zijn de teamleden

start bijeenkomst (verheldering, teamvorming, motivatie,
afstemming, eerste afspraken)

projectleider managet het project (zorgt dat iedereen aan
het werk kan en is, lost conflicten op, houdt TOKIG in de
gaten en stelt bij)

projectleider rapporteert periodiek aan
opdrachtgever/stuurgroep, legt beslispunten voor
projectleider rapporteert issues (noodsituaties, risico’s)
aan opdrachtgever/stuurgroep, legt beslispunten voor
project kick off
project loopt
projectmatig werken in onderwijs (PW)



projectleider maakt eindrapportage voor akkoord
opdrachtgever en stuurgroep
lessons learned
project afsluiten


projectleider zorgt voor goede overdracht
projectresultaten
projectleider wikkelt projectorganisatie af
5
status project
voorbereiden
project inrichten
project management (PM)

business case

Project Initiatie Document (PID)

TOKIG :
Tijd, Organisatie en risico’s, Kwaliteit, Informatie, Geld

wie is de opdrachtgever

wie zit er in stuurgroep (BUS, business-user-supplier
vertegenwoordigers)


wie is de projectleider
wie zijn de teamleden

start bijeenkomst (verheldering, teamvorming, motivatie,
afstemming, eerste afspraken,)

projectleider managet het project (zorgt dat iedereen aan
het werk kan en is, lost conflicten op, houdt TOKIG in de
gaten en stelt bij)

projectleider rapporteert periodiek aan
opdrachtgever/stuurgroep, legt beslispunten voor
projectleider rapporteert issues (noodsituaties, risico’s)
aan opdrachtgever/stuurgroep, legt beslispunten voor
project kick off
project loopt



project afsluiten


projectmatig werken in onderwijs (PW)

leerplan, leerdoelen, waarom werkvorm PW

inhoudelijk en leerdoelen; beschrijving
groepsopdracht of projectopdracht

tijd, organisatie van de groepen/groepsindeling,
gewenste kwaliteit werk, informatievoorziening, middelen
projectleider maakt eindrapportage voor akkoord
opdrachtgever en stuurgroep
lessons learned
projectleider zorgt voor goede overdracht
projectresultaten
projectleider wikkelt projectorganisatie af
6
status project
voorbereiden
project inrichten
project management (PM)

business case

Project Initiatie Document (PID)

TOKIG :
Tijd, Organisatie en risico’s, Kwaliteit, Informatie, Geld

wie is de opdrachtgever

wie zit er in stuurgroep (BUS,
business-user-supplier
vertegenwoordigers)


wie is de projectleider
wie zijn de teamleden

start bijeenkomst (verheldering,
teamvorming, motivatie, afstemming,
eerste afspraken)

projectleider managet het project (zorgt dat iedereen aan
het werk kan en is, lost conflicten op, houdt TOKIG in de
gaten en stelt bij)

projectleider rapporteert periodiek aan
opdrachtgever/stuurgroep, legt beslispunten voor
projectleider rapporteert issues (noodsituaties, risico’s)
aan opdrachtgever/stuurgroep, legt beslispunten voor
project kick off
project loopt



project afsluiten

projectmatig werken in onderwijs (PW)

leerplan, leerdoelen, waarom werkvorm PW

inhoudelijk en leerdoelen; beschrijving
groepsopdracht of projectopdracht

tijd, organisatie van de groepen/groepsindeling,
gewenste kwaliteit werk, informatievoorziening, middelen
projectleider maakt eindrapportage voor akkoord
opdrachtgever en stuurgroep
lessons learned
projectleider zorgt voor goede overdracht
projectresultaten
7
status project
project management (PM)
projectmatig werken in onderwijs (PW)

business case

leerplan, leerdoelen, waarom werkvorm PW

Project Initiatie Document (PID)

inhoudelijk en leerdoelen; beschrijving
groepsopdracht of projectopdracht

TOKIG :
Tijd, Organisatie en risico’s, Kwaliteit, Informatie, Geld

tijd, organisatie van de groepen/groepsindeling,
gewenste kwaliteit werk, informatievoorziening, middelen

wie is de opdrachtgever

voor wie werkt de projectgroep
(docent? extern zoals bedrijfsmentor,
gesimuleerde opdrachtgever?)

wie zit er in stuurgroep (BUS,
business-user-supplier
vertegenwoordigers)


B: inhoudelijk deskundige (docent?)
U: gebruikers, doelgroepen (van de
projectproducten)
S: wie zorgt voor de noodzakelijke
middelen (docent? stafbureau?)
voorbereiden
project inrichten

project kick off
project loopt


wie is de projectleider
wie zijn de teamleden


rol in groep
andere rollen in groep?

start bijeenkomst (verheldering,
teamvorming, motivatie, afstemming,
eerste afspraken)

eerste bijeenkomst van de groep (met
docent? verheldering, teamvorming
(rollen?), motivatie, afstemming,
eerste afspraken)

projectleider managet het project (zorgt dat iedereen aan
het werk kan en is, lost conflicten op, houdt TOKIG in de
gaten en stelt bij)

groep werkt (volgens rollen?)
docent begeleidt de groep, lost problemen mee op
(inhoudelijk, groepsproblemen)

projectleider rapporteert periodiek aan
opdrachtgever/stuurgroep, legt beslispunten voor
projectleider rapporteert issues (noodsituaties, risico’s)
aan opdrachtgever/stuurgroep, legt beslispunten voor

groep rapporteert tussentijds aan docent (zoals
afgesproken), docent geeft feedback
groep/groepslid rapporteert noodsituatie aan docent


8
status project
voorbereiden
project inrichten
project management (PM)
projectmatig werken in onderwijs (PW)

business case

leerplan, leerdoelen, waarom werkvorm PW

Project Initiatie Document (PID)

inhoudelijk en leerdoelen; beschrijving
groepsopdracht of projectopdracht

TOKIG :
Tijd, Organisatie en risico’s, Kwaliteit, Informatie, Geld

tijd, organisatie van de groepen/groepsindeling,
gewenste kwaliteit werk, informatievoorziening, middelen

wie is de opdrachtgever

voor wie werkt de projectgroep (docent? extern zoals
bedrijfsmentor, gesimuleerde opdrachtgever?)

wie zit er in stuurgroep (BUS, business-user-supplier
vertegenwoordigers)



B: inhoudelijk deskundige (docent?)
U: gebruikers, doelgroepen (van de projectproducten)
S: wie zorgt voor de noodzakelijke middelen (docent?
stafbureau?)


wie is de projectleider
wie zijn de teamleden


rol in groep
andere rollen in groep?

start bijeenkomst (verheldering, teamvorming, motivatie,
afstemming, eerste afspraken,

eerste bijeenkomst van de groep (met docent?
verheldering, teamvorming (rollen?), motivatie,
afstemming, eerste afspraken)

projectleider managet het project (zorgt dat iedereen aan
het werk kan en is, lost conflicten op, houdt TOKIG in de
gaten en stelt bij)

groep werkt (volgens rollen?)
docent begeleidt de groep, lost problemen mee op
(inhoudelijk, groepsproblemen)

projectleider rapporteert periodiek aan
opdrachtgever/stuurgroep, legt beslispunten voor
projectleider rapporteert issues (noodsituaties, risico’s)
aan opdrachtgever/stuurgroep, legt beslispunten voor

groep rapporteert tussentijds aan docent (zoals
afgesproken), docent geeft feedback
groep/groepslid rapporteert noodsituatie aan docent
projectleider maakt eindrapportage voor akkoord
opdrachtgever en stuurgroep
lessons learned


groep maakt eindrapport voor docent;
docent beoordeelt de groepsopdracht (cijfer?, cijfer voor
groep, cijfer voor groepsleden individueel; geeft feedback,
lessons learned studenten)
projectleider zorgt voor goede overdracht
projectresultaten
projectleider wikkelt projectorganisatie af



groep draagt groepsproducten over
project kick off
project loopt



project afsluiten



9
docent wikkelt werkvorm af (cijfers vastleggen, lessons
status project
project management (PM)
projectmatig werken in onderwijs (PW)

business case

leerplan, leerdoelen, waarom werkvorm PW

Project Initiatie Document (PID)

inhoudelijk en leerdoelen; beschrijving
groepsopdracht of projectopdracht

TOKIG :
Tijd, Organisatie en risico’s, Kwaliteit, Informatie, Geld

tijd, organisatie van de groepen/groepsindeling,
gewenste kwaliteit werk, informatievoorziening, middelen

wie is de opdrachtgever

voor wie werkt de projectgroep (docent? extern zoals
bedrijfsmentor, gesimuleerde opdrachtgever?)

wie zit er in stuurgroep (BUS, business-user-supplier
vertegenwoordigers)



B: inhoudelijk deskundige (docent?)
U: gebruikers, doelgroepen (van de projectproducten)
S: wie zorgt voor de noodzakelijke middelen (docent?
stafbureau?)


wie is de projectleider
wie zijn de teamleden


rol in groep
andere rollen in groep?

start bijeenkomst (verheldering, teamvorming, motivatie,
afstemming, eerste afspraken,

eerste bijeenkomst van de groep (met docent?
verheldering, teamvorming (rollen?), motivatie,
afstemming, eerste afspraken)

projectleider managet het project
(zorgt dat iedereen aan het werk kan
en is, lost conflicten op, houdt TOKIG
in de gaten en stelt bij)

groep werkt (volgens rollen?)
docent begeleidt de groep, lost
problemen mee op (inhoudelijk,
groepsproblemen)

projectleider rapporteert periodiek aan 
opdrachtgever/stuurgroep, legt
beslispunten voor

projectleider rapporteert issues
(noodsituaties, risico’s) aan
opdrachtgever/stuurgroep, legt
beslispunten voor
voorbereiden
project inrichten
leiderschap en
begeleiding
(kennisbank)
project kick off
project loopt

groep rapporteert tussentijds aan
docent (zoals afgesproken), docent
geeft feedback
groep/groepslid rapporteert
noodsituatie aan docent
10
11
introductie
•
projectmatig onderwijs en projectmanagement hebben iets met
elkaar:
 inventarisatie
 voorbeeld-1 (begeleiden en leiderschap)

•
voorbeeld-2 (teamvorming – interactieve oefeningen)
mogelijk vervolg en afsluiting
 kennisbank uitbreiden met projectmatig onderwijs
 kenniscafe – thema’s voor een vervolgbijeenkomst
Opzet van de workshop
•
12
• Achtergrond onderwijs en projectleiderschap
• Vanaf 2001 werkzaam bij Fontys Hogeschool
Sociale Studies
• Colleges projectmatig werken, begeleiding en
beoordeling projectmatig werken
• Vanaf 2012 werkzaam bij de diensten als
projectmanager, o.a. implementatie HR2day
Voettekst
13
Projectmatig werken
succesfactoren
• Projectleider zorgt voor strak beheer en
voortgang (tokig)
• Samenwerking
• Iedereen kent het doel en staat daarachter
• Communicatie
• Teamsamenstelling
• Juiste persoon op de juiste plek
Voettekst
14
Problemen in
onderwijsproject
•
•
•
•
Inhoud of doel is niet helder
Samenwerking loopt niet
Teamsamenstelling klopt niet
Doelen lopen door elkaar projectmatig
werken versus inhoudelijk doel
• Motivatie van de projectleden: waarom
projectmatig werken, wat
heb ik daar aan?
Voettekst
15
Teamsamenstelling en
samenwerking
Verschillen tussen onderwijs en praktijk
1. Wie stelt het team samen?
2. Op basis waarvan wordt het team
samengesteld?
3. Leren samenwerken of samenwerken
Voettekst
16
Teamsamenstelling
praktijk
Uit te voeren door Projectleider, op basis van:
1. Competenties en vaardigheden
2. Productkennis en specialismen
3. Teamrollen, rollen van belbin of hoeden van
bono; Eigenschappen die nodig zijn in het
project
4. Werkstijlen
5. Praktische omstandigheden
Voettekst
17
Teamsamenstelling
onderwijsproject
Uit te voeren door docent of student, op basis van:
Praktische omstandigheden
1. samenstelling lesgroep op basis van alfabet?
2. Vrienden en hij woont ook nog lekker dichtbij
3. eigenschappen: hij is ook een doener etc.
4. Wij vinden het zelfde onderwerp interessant of
liepen op dezelfde plek stage
• Al lerende elkaars competenties ontdekken
Voettekst
18
Oefening 1
• Ga allemaal op een stoel zitten verspreid door
de ruimte, de stoel moet vrij staan in de
ruimte
• 1 persoon staat op en gaat zo ver mogelijk van
zijn/haar stoel weg staan
• Het is zijn/haar doel om weer op een lege
stoel terecht te komen
• Moet altijd op rustig tempo lopen
Voettekst
19
spelregels
Rennen, vliegen etc om te voorkomen dat persoon op
lege stoel gaat zitten is toegestaan
Eenmaal opgestaan mag je niet terug naar je eigen stoel.
Wel naar een andere lege stoel.
Als je staat moet je lopen!!!
Er mag géén geluid worden gemaakt
Er mogen geen gebaren worden gemaakt
Er mag niet geduwd of getrokken worden
Voettekst
20
Oefening 2
Voorbereiding:
Verdeel rollen over de groep, maak afspraken
wie welke rol heeft!
Reactief/actief
Extravert/introvert
Zelfde regels!
Voettekst
21
Conclusie teamsamenstelling
• Zorg indien mogelijk dat studenten invloed
hebben bij het samenstellen van de
projectgroep
• Hou rekening met diverse factoren/rollen bij
het samenstellen van de projectgroep
• Leer studenten hoe een projectgroep samen
te stellen
• Zorg voor diversiteit!
22
mogelijk vervolg en afsluiting
 kennisbank uitbreiden met projectmatig onderwijs (> KB)
 Kennis cafe – thema’s voor een vervolgbijeenkomst
Opzet van de workshop
•
23

similar documents