Slupca_Piotrek_Samul

Report
Słupca- moje miasto
Piotr Samul kl. V a
Najważniejsze informacje
Słupca to miasto w województwie
wielkopolskim, na Równinie
Wrzesińskiej, siedziba gminy Słupca i
powiatu słupeckiego.
Kto tu rządzi?
Burmistrz: Michał Pyrzyk. Urodził
się on 7 czerwca 1975r. w
Poznaniu. Magister prawa i polityk
PSL. Studia prawnicze ukończył na
Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, w roku
2004 ukończył studia
podyplomowe z zakresu
europejskiego prawa
samorządowego w Instytucie Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie.
Garstka historii
Osada istniała w tym miejscu już w XII w. W 1296 r. Słupca otrzymała
prawa miejskie jako miasto będące własnością biskupów poznańskich.
Potem miasto doszczętnie spalili Krzyżacy. Pod koniec XIV w.
odbudowaną Słupcę otoczoną murem obronnym z 2 bramami. W 1793
r. Słupca znalazła się w zaborze pruskim. Od 1807 r. miasto należało
do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. - do Królestwa Polskiego. Do
1862 r. Słupca pozostawała zamknięta dla żydowskiego osadnictwa. W
1867 r. władze carskie pozbawiły Słupcę praw miejskich. W latach 70.
XIX w. powstała tu samodzielna gmina żydowska. Słupca odzyskała
prawa miejskie. Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r.,
miasto zajęły wojska niemieckie. Słupca została włączona do Kraju
Warty. W styczniu 1945 r. wyzwoliły ją wojska sowieckie.
Rynek miejski w roku 1926
Zabytki
W Słupcy znajduje się wiele zabytków ,takich jak kościół
pod wezwaniem św. Wawrzyńca ,kościół pod wezwaniem
św. Leonarda ,Kamienice na Placu Wolności ,Zajazd
Pocztowy. Do obecnych czasów zachował się fragment
średniowiecznych murów miejskich (ul. Kościuszki),,, oraz
budynek dawnej synagogi z połowy XIX w. Do naszych
czasów nie zachowała sie w Słupcy cerkiew, została
rozebrana w roku 1928.
Przed II Wojną Światową w Słupcy znajdował sie cmentarz
katolicki przy kościele św. Leonarda, oraz cmentarze
niekatolickie, świadczące o różnorodności narodowościowej
i religijnej przedwojennej Słupcy.
Zajazd Pocztowy
Kamienice na Placu Wolności
Kościoły
W Słupcy znajdują się trzy
kościoły: Kościół pw. bł.
Michała Kozala, Kościół pw.
św. Wawrzyńca, Kościół pw.
św. Leonarda.
Kościół pw. św. Leonarda
Kościół pw. św. Wawrzyńca
Kościół pw. bł. Michała Kozala
Imprezy
W Słupcy odbywają się Wawrzynki. To coroczna
impreza, na której nie brakuje atrakcji oraz gwiazd.
Koncertowali tutaj m.in. Urszula, Hey, Danzel, Feel czy
Maryla Rodowicz.
W najbliższym czasie (tj. 16.06.2011r.) wystąpi tutaj
uczestnik programu „X Factor”- Gienek Loska.
Rozrywka
Kino „Sokolnia”
Bowling w Piotrowicach (koło Słupcy)
Zieleńmiejska
miejska
Zieleń
Na obrzeżach miasta znajduje się
park i lasek miejski. Przez Słupcę
przepływa rzeka Meszna (37 km
długości), która dodaje uroku temu
miastu.
Sport
W Słupcy znajdują się:
• boisko do piłki nożnej z trybuną, z bieżnią żużlową - 400
m, skocznią w dal, rzutnią do kuli.
• dwa kompleksy boisk powstałe w ramach realizacji
projektu "Orlik 2012 - Moje Boisko"
współfinansowanego ze środków rządowych
• cztery korty z nawierzchnią ceglastą do tenisa ziemnego
• strzelnica sportowa (50 m)
• hala widowiskowo - sportowa (widownia na 207 miejsc)
przy SP nr 3
Boisko sportowe „Orlik”
Hala MOSiR
Kort do tenisa ziemnego
Tego, co w Słupcy najwięcej
Nasze miasto słynie z bardzo dużej ilości marketów.
Znajduje się tutaj market: Netto, dwa Polo Markety,
dwie Biedronki, Tesco, Intermarche, Lidl i wiele
innych.
Market „Intermarche”
Kamera, akcja!
W Słupcy oraz w miejscowościach koło niej leżących nakręcony został film
„Przyjaciółki”, jest to historia oparta na faktach. Opisuje przyjaźń dwóch
nastoletnich dziewcząt. Niestety rozdzieliła je wojna ,bo jedna z nich była
Żydówką i musiała wyjechać ze Słupcy. Aktorami są osoby ,które mieszkają
w naszym mieście. Występują tam m.in.: Iza Marszałek, Marysia Czerniak,
Maciej Stawowy i Michał Stawowy.
Kadr z filmu „ Przyjaciółki”,
od lewej: Iza Marszałek, Zofia
Kulenty
Nauka to potęgi klucz
W naszym mieście działają dwie szkoły
podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Komisji Edukacji Narodowej i Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza),
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika oraz
szkoły wyższe: Liceum Ogólnokształcące,
Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół
Zawodowych.
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa nr 3
Sławny ze Słupcy
Znanym polskim kompozytorem i pianistą mieszkającym
niegdyś w Słupcy jest Apolinary Szeluto. Przeniósł się tutaj
1934r. i pracował jako notariusz. Po wojnie został sędzią Sądu
Grodzkiego w Słupcy.
Pomnik z okazji setnych urodzin
kompozytora, Słupca
Apolinary Szeluto
Koniec

similar documents