Alette Westra

Report
faculty of behavioural
and social sciences
Date 12-12-2013 | 1
Matching bij Pedagogische
Wetenschappen
>Pedagogische Wetenschappen: instroom jaarlijks van 200
studenten bachelor Pedagogische Wetenschappen en 70
Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs-studenten
>AOLB-studenten sinds 2009 intake-procedure
>PW-studenten sinds juni 2013 matchingsprocedure: de
Matchingsdagen
faculty of behavioural
and social sciences
Date 12-12-2013 | 2
Matching PW
Doelen:
› Verbeteren studiesucces
› Verminderen studie-uitval
eerstejaars
faculty of behavioural
and social sciences
Date 12-12-2013 | 3
Aanpak Matching bij PW
› Vier Matchingsdagen op 11, 12 en 14 juni en
21 augustus
› Kleinschalig
› Realistisch beeld van de opleiding
› Academische competentie
› Motivatie studiekiezer
› Ruimte voor verdiepende voorlichting
› Beroepsperspectief (alumni en
Masterstudenten)
faculty of behavioural
and social sciences
Date 12-12-2013 | 4
Programma Matchingsdag
09.30-10.30
› 10.30-12.30
Proefcollege Pedagogische Wetenschappen door prof. dr. A.E.M.G.
Minnaert
Lezen artikel uit boek Pedagogisch Quotiёnt en opdracht: essay
› 12.30-13.00
› 13.00-14.00
Student-assistenten geven rondleiding Hortus GMW
Lunch in kantine GMW met student-assistenten, tijd voor vragen
aan student-assistenten
› 14.00-15.00
› 14.00-15.00
Groepsgesprekken/motivatiegesprekken studieadviseurs, mentoren
Voorlichting Masterstudenten over Masterproject en alumni
APW/OWK/Orthopedagogiek over beroepsperspectief
› 15.00-16.00
› 15.00-16.00
Groepsgesprekken/motivatiegesprekken studieadviseurs, mentoren
Voorlichting Masterstudenten over Masterproject en alumni
APW/OWK/Orthopedagogiek over beroepsperspectief
› 16.00- 16.15
Afsluiting en einde programma Matching: informatie over
vervolgtraject Matching. Mogelijkheid voor vragen studiekiezers.
faculty of behavioural
and social sciences
Opdracht
Date 12-12-2013 | 5
Schrijf een kort essay over het volgende onderwerp:
› Het is moeilijk om een maat te bepalen
voor pedagogische kwaliteit en om
pedagogische kwaliteit te meten. Maar het
is niet onmogelijk.
› Geef uw eigen oordeel gebaseerd op goede redenen en geïllusteerd aan
concrete gevallen (praktijken, situaties). Maak kritisch gebruik van
argumenten uit de tekst en het college (argumenten die u het meest
overtuigend vindt, kunt u volgen, argumenten die u zwak vindt, kunt u
kritiseren) en bedenk zelf andere argumenten.
Omvang: minimaal 800 woorden, maximaal 1200 woorden.
faculty of behavioural
and social sciences
Date 12-12-2013 | 6
Groepsgesprekken
› Motivatiegesprekken in kleine groepjes
› Verdiepende informatie programma, realistisch
› Honours programma, mogelijkheden extra
ondersteuning, functiebeperking etcetera
› Studiemotivatie voor Pedagogische
Wetenschappen, keuzeproces, theorie/praktijk
persoonlijke interesses,
profielwerkstuk..
faculty of behavioural
and social sciences
Date 12-12-2013 | 7
En daarna?
› Iedere aankomende student heeft recht op
advies vanuit opleiding
› Advies: beoordeling essay op (potentie)
academische schrijfvaardigheden,
analyseren, argumentatie en
deelname groepsmotivatiegesprekken
faculty of behavioural
and social sciences
Date 12-12-2013 | 8
Een advies
› Beste aankomend student,
[….]
› Jouw essay is door ons beoordeeld. De opleiding kan op basis van jouw essay geen
duidelijk oordeel geven over jouw geschiktheid.
›
Tijdens de groepsmotivatie is gebleken dat je gemotiveerd bent voor de opleiding en
dat je een duidelijk beeld hebt van wat de opleiding Pedagogische Wetenschappen
inhoudt.
› Wij adviseren je op basis van het essay dat je hebt geschreven dat je extra
ondersteuning zoekt bij het Studenten Service Centrum van de RuG voor een
academische schrijfcursus.
› Zoals je weet is dit een niet dwingend advies van de opleiding en kun je zelf bepalen
al dan niet te starten met de opleiding Pedagogische Wetenschappen.
Wij hopen dat de matchingsdag een inspirerende dag is geweest, op basis waarvan
je je studiekeuze nog beter hebt kunnen maken!
› […]
faculty of behavioural
and social sciences
Date 12-12-2013 | 9
Ervaring deelnemers
›
›
›
›
Positief, leuk om aan deel te nemen
Interessant en pittig ochtendprogramma
Realistischer beeld van de opleiding
Beter idee van beroepsperspectief (niet alleen
met kinderen werken)
faculty of behavioural
and social sciences
Date 12-12-2013 | 10
Ervaring opleiding
• Enthousiaste deelnemers
• Ochtendprogramma intensief
• Openheid deelnemers motivatiegesprekken
• Lijkt dat deelnemers bij aanvang studie beter
beeld opleiding en gevraagde competenties
niet-deelnemers
• Opkomst lager dan verwacht
• Beperkte middelen maximale uit studenten
halen
faculty of behavioural
and social sciences
Date 12-12-2013 | 11
Matching 2014
› Meer online toetsen
› Hoorcollege online aanbieden
› Groepsmotivatiegesprekken en
alumnivoorlichting in middagprogramma
› Inzetten van webklassen voor matching
› Voldoende gedaan aan andere voorlichtingen?
Dan geen matching

similar documents