Ketenzorg - Kennisnetwerk CVA NL

Report
Disclosure belangen spreker
(potentiële) belangenverstrengeling
Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven
 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële)
vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …
Geen / Zie hieronder
Bedrijfsnamen
 geen
 geen
 geen
 geen
Hier ben Ik trots op
MSR-GRZ op 1 afdeling
AWL de Jong
ViaReva
Ketenzorg
Organisatie van samenwerking
tussen een verschil in belang.
Revalidatie van de CVA patiënt in
Apeldoorn Zutphen en Deventer 2001
•
•
•
•
•
•
•
450.000 inwoners
ViaReva ( Kastanjehof) in Apeldoorn ( MSR)
Leiboom Deventer CVA reactiveren
PW Jansen Deventer CVA reactiveren
Hartkamp Raalte CVA reactiveren
Sutfene Zutphen reactiveren
Randerode Apeldoorn reactiveren
Een Dilemma
Hoe behandelen we de oudere CVA patiënt ?
Er is geen evidence dat deze patiënt geen baat
heeft van een intensieve interdisciplinaire
behandeling door behandelaars met specifieke
kennis op gebied van neurorevalidatie
Aanleiding ontstaan samenwerking
• AWBZ revalidatie beperkt qua mogelijkheden (financiën,
materieel en expertise) Men bood meer dan financieel mogelijk was.
• Beperkte revalidatiecapaciteit in revalidatiecentrum
• Over de IJssel is een brug te ver.
• Lange wachttijden in ZH door versnipperd zorgaanbod
Opdracht management Zorginstellingen en
Zorgverzekeraar
• Maak los van bestaande financiering en organisatie
binnen de zorg een ontwerp waar de patiënt centraal
staat
Ketenzorg versus geketende zorg
Stel er zijn geen organisaties
• Kiezen we dan voor de huidige
organisaties?
• Kiezen we dan voor versnippering?
• Kiezen we voor drempels tussen
organisaties?
Verschillende organisaties?
• Als de kenmerken van een proces hetzelfde zijn
is het niet logisch om dit te verdelen over twee
organisaties.
• Om de doorstroming en kwaliteit van de
behandeling voor alle CVA patiënten te
optimaliseren, zou deze behandeling binnen één
revalidatie organisatie moeten plaatsvinden.
Wat moet de organisatie bieden?
• Kennis en kunde medewerkers op niveau
• Voldoende intensiteit om volgens de
richtlijnen te kunnen werken
• Behandelcommunicatie zoals in het RC
• Snelle uitstroom indien patiënten niet leer
en trainbaar zijn
• Geen wachttijden ziekenhuis
CVA Revalidatie in Deventer/Zutphen
• 1 afdeling voor alle CVA patiënten MSR/GRZ
• We nemen iedere CVA patiënt op binnen 48 u
na aanmelding vanuit het ziekenhuis.
• Ook op zaterdag
• We bieden 6 dagen per week therapie conform
de richtlijnen
• Zorgverzekeraar maakt dit mogelijk
1+1=3
• De revalidatiearts indiceert voor de MSR en specialist
ouderengeneeskunde indiceert voor de GRZ.
• De revalidatiearts stuurt de MSR revalidatie aan en is
consulent op de GRZ
• De specialist ouderengeneeskunde stuurt de GRZ aan
en is medisch ( niet het revalidatie deel ) voor de MSR
eindverantwoordelijk.
• Samenwerken door elkaar erbij te betrekken
• Onderling respect
• Jouw probleem is mijn probleem
De toekomst??
• 1 revalidatie organisatie voor alle patiënten van
jong tot oud, van laag complex tot hoog
complex.
• Binnen deze organisatie werken onder andere
Revalidatieartsen en Specialisten
Ouderengeneeskunde die Qualitate Qua
worden ingezet

similar documents