Barnówko - Dyszno - Warnice - Smolnica

Report
 Dnia 20.05.2013 r. wraz z nauczycielami wychowania
fizycznego uczniowie pojechali na rajd rowerowy.
Trwał on około 4 godzin.
Wyjazd 15:30, przyjazd około 19:30. Grupa przejechała
około 45 km
Trasa



Barnówko (niem. do 1945 r. Berneuchen) – wieś w Polsce położona
w województwie zachodniopomorskim, w powiecie
myśliborskim, w gminie Dębno, nad rzeką Myślą. Według danych
z 2011 r. miejscowość liczyła 283 mieszkańców.
Od 1250 r. Barnówko znajdowało się w granicach powstałej Nowej
Marchii. Przed 1317 r. nadane zostały prawa miejskie (oppidum;
nie posiadało murów miejskich), utracone w 1608 r. W 1890 r.
właściciel majątku Max von dem Borne sprowadził pierwsze 100
osobników raka pręgowatego, który stąd rozprzestrzenił się w
rzekach Europy. W latach 1923-1928 Barnówko było miejscem
corocznych spotkań ruchu religijnej odnowy w łonie Kościoła
ewangelickiego, Berneuchener Bewegung (Ruch Barnówecki). W
1993 r. odkryto w pobliżu złoża ropy naftowej i gazu ziemnego
BMB (Barnówko - Mostno – Buszów), eksploatowane od 2000 r.
We wsi funkcjonuje niepubliczna szkoła podstawowa. Ludność
zajmuje się głównie rolnictwem, istnieje również gospodarstwo
rybackie.

Barnówko Kościół filialny pw
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Godziny mszy świętych.
Nd.
11:30
Śr.
17:00
 Dyszno (niem. do 1945 r. Ringenwalde) – wieś w Polsce położona
w województwie zachodniopomorskim. Według danych z 2011 r.
miejscowość liczyła 198 mieszkańców.
 Wieś znajdowała się od ok. 1250 r. na terytorium powstałej Nowej
Marchii. Od XV w. do I połowy XVIII w. właścicielem była
rodzina von Schönebeck, posiadająca majątki w powiecie
myśliborskim i chojeńskim. W latach 1766-1793 majątek należał
do rodziny von Humboldt, z której pochodzili bracia Aleksander
- przyrodnik i podróżnik, jeden z twórców nowoczesnej
geografii, oraz Wilhelm - filozof i językoznawca. Od 1945 r. leży
w granicach Polski.
 Pośrodku miejscowości znajduje się kościół z XVI w., z ryglową
wieżą dobudowaną w XVIII w. oraz park typu krajobrazowego,
założony w XIX w. Na terenach polnych rosną zespoły drzew
pomnikowych Lipy Humboldta i Dęby Humboldta, o obwodzie
do 750 cm.
Kościół w Św.
Wojciecha
Dysznie
Park Humboldta
 nieistniejący przystanek kolejowy w Dysznie w Polsce,
w województwie zachodniopomorskim, w powiecie
myśliborskim, w gminie Dębno.
Sklep „Kubuś”









Gmina Warnice (do 1954 gmina Wierzbno) - gmina
wiejska położona jest w północno-zachodniej części
powiatu pyrzyckiego. Sąsiednie gminy:
Przelewice i Pyrzyce (powiat pyrzycki)
Stare Czarnowo (powiat gryfiński)
Stargard Szczeciński (miejska), Gmina Dolice i
Gmina Stargard Szczeciński (powiat stargardzki)
Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa
szczecińskiego.
Siedzibą gminy jest wieś Warnice.
Miejsce w województwie (na 114 gmin):
powierzchnia 100., ludność 101.
Gmina stanowi 11,8% powierzchni powiatu.
Gminę zamieszkuje 9,0% ludności powiatu.

Ruiny Pałacu z XIX w.
Kościół Św. Józefa

Stadnina Koni Warnice zaprasza
wszystkich chętnych na V Otwarty
Piknik Jeździecki Warnice 2013, który
odbędzie się dnia 26.05.2013r. Program
zawodów : ujeżdżenie: konkurs klasy L1,
skoki: konkurs klasy LL, L i P.
Szczegółowe informacje zawarte są w
regulaminie zawodów. Organizatorzy
przewidują atrakcyjne nagrody pieniężne
oraz puchary.



Smolnica– wieś w Polsce położona w województwie
zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie
Dębno. Według danych z 2011 r. miejscowość liczyła 572
mieszkańców.
W 2 połowie IX–XI w. na półwyspie jeziora Czaple, 2,5 km od
dzisiejszej wsi Smolnica, istniało słowiańskie grodzisko typu
podkowiastego. W IX w. powstała osada w Smolnicy, której
mieszkańcy, obok produkcji rolnej i hodowlanej zajmowali się
garncarstwem, o czym świadczy odkryta w latach 1997-1998 jama
piecowa związana z warsztatem garncarskim, zawierająca około
5000 ułamków ceramiki średniowiecznej.
Wieś znajdowała się od około 1250 r. na terytorium powstałej
Nowej Marchii. Od XIV w. do 1819 r. jej właścicielem była rodzina
von der Marwitz, posiadająca dobra w powiecie gorzowskim i
chojeńskim; w późniejszych latach majątek kilkukrotnie zmieniał
właścicieli. Od 1945 r. leży w granicach Polski.


Pośrodku miejscowości znajduje się kościół z 2 połowy XIII w.
zbudowany z granitowej kostki układanej w regularnym wątku, z
masywną zachodnią wieżą o szerokości równej nawie.
Odbudowany został w latach 1983–1984 po zniszczeniach
wojennych, bez barokowego zwieńczenia wieży.
Obok kościoła stoi pałac w stylu neoklasycystycznym zbudowany
przez rodzinę von Sydow w latach 1880-1883 na miejscu
spalonego dworu von der Marwitzów, z elementami
neobarokowymi, 2–kondygnacyjny; niektóre elementy elewacji
zmienione w 1932 r. Do najcenniejszych elementów wystroju
należy dekoracja sztukatorska dawnej sali balowej na parterze
budynku. Park pałacowy założony został w XIX w.; występują w
nim cenne gatunki drzew liściastych i iglastych, krzewy i pnącza.
Wiek drzew szacuje się na 150-250 lat. W miejscowości znajduje
się szkoła podstawowa, gimnazjum i Zespół Szkół Rolniczych (w
budynku pałacu).



Grzymiradz (niem. do 1945 r. Grünrade) – wieś w
Polsce położona w województwie
zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w
gminie Dębno. Według danych z 2011 r. miejscowość
liczyła 213 mieszkańców.
Wieś znajdowała się od ok. 1250 r. na terytorium
powstałej Nowej Marchii, pierwsza wzmianka
pochodzi z 1333 r. W latach 1454-1757 właścicielem wsi
była znana rodzina szlachecka von der Marwitz,
posiadająca również majątki w Smolnicy i Zielinie. Od
1945 r. leży w granicach Polski.
Pośrodku miejscowości znajduje się kościół z I poł. XIV
w., obok ruina pałacu z XIX w. i park krajobrazowy
założony w II poł. XIX w., z częściowo zachowanym
starodrzewiem (150-200 lat).

Pałac w wzmiankowany po raz pierwszy w 1830 r. W 1839 roku był
już ruiną . Odbudowany po 1872 roku przez Hermanna von Hertell
w stylu neoklasycystycznym. Wtedy to powstała II-kondygnacyjna
budowla, rozczłonkowana symetrycznymi ryzalitami. Po II wojnie
światowej w pałacu uruchomiono szkołę podstawową, która
funkcjonowała do lat 80-tych XX wieku Na początku lat 90-tych XX
w. pałac przeszedł w ręce prywatne, w 1996 roku został zniszczony
przez pożar. Od tego czasu pałac pozostaje w ruinie.














Hasan Wajda
Bartosz Wlaź
Michał Lewandowski
Krystian Kędzia
Łukasz Jackowski
Adrian Szymanek
Jakub Izydorski
Daniel Zając
Sławomir Garboliński
Piotr Olszak
Norbert Sikora
Krzysztof Skowysz
Grzegorz Łada
Patryk Tylkowski
Benedykt Psiuk
Marcin Domagała
Mirosław Gładysz
Dziękujemy za uwagę

Utwór: Sam B- Who do you
vodoo bitch

similar documents