Informationsfolder SFL Lastbilsförare(228 kB, pdf)

Report
Svenska för
lastbilsförare
– yrkesutbildning
på gymnasienivå
SFI Söderort
Svenska för
lastbilsförare
Du som är invandrare och har kört lastbil
i hemlandet – sök till en kvalificerad yrkes­
utbildning på gymnasienivå!
• Har du kört lastbil förut?
• Är du intresserad av ett serviceyrke?
• Har du svenskt B-körkort?
• Är du i slutet av C-kursen på SFI eller högre?
Om du svarar JA på de fyra frågorna kan
du söka till utbildningen Svenska för lastbils­
förare.
Vem kan söka utbildningen?
Svenska för lastbilsförare är en kompletterande yrkesutbildning på gymnasial nivå
för dig som studerar SFI och har erfarenhet från ditt hemland av arbete som lastbilsförare. Om du bor utanför Stockholms kommun måste din hemkommun godkänna
att du söker utbildningen. Du måste ha svenskt B-körkort och vara på hög C-nivå
eller högre på SFI.
Hur går utbildningen till?
SFI Söderort och Stockholms Transport– och Fordonstekniska Gymnasium (STFG)
i Kungens kurva genomför utbildningen tillsammans. Du får teoriundervisning,
körlektioner i lastbil och i simulator och lektioner i yrkessvenska. Lärarna i svenska
och yrkeslärarna arbetar tillsammans för att du ska klara utbildningen. Du får också
cirka två veckors praktik på åkeriföretag.
Vilka är målen med utbildningen?
Du ska klara kraven för C-körkort, grundläggande ADR-behörighet (ADR = Transport av farligt gods), truckkort för A- och B-truck och yrkeskompetensbevis (YKB).
Du gör flera prov i skolan för att få gymnasiebetyg. På Trafikverket gör du prov för
att få dina behörigheter.
Yrkesförarutbildning för dig
som har svenskt B-körkort
Utbildningens innehåll
800 gymnasiepoäng + språkstöd i yrkessvenska. Du läser gymnasie­kurserna, Transportteknik, Godstransporter, Godshantering och Hantering av varor och gods.
Hur lång är utbildningen?
Du studerar intensivt på heltid under cirka 21 veckor.
Lärande på arbetsplatsen
1–2 veckor av utbildningen är du på ett åkeri. Då deltar
du i arbetet och kör lastbil med en handledare från
företaget.
Studiemedel – CSN
Du kan söka studiemedel för hela utbildningen. En del
kostnader måste du betala själv.
Kostnader som den studerande betalar själv
Läkarintyg
ca 600 kr
Avgift teoriprov
325 kr
Körkortstillstånd
220 kr
Avgift körprov
800 kr
Digitalt förarkort 650 kr
YKB-prov 325 kr
Studiematerial 700 kr
Lastbil uppkörning 2 000 kr
Truckkort 185 kr
Summa ca 5 800 kr
En SFX-utbildning i
Stockholms län
Ansökningskrav för Svenska för lastbilsförare
• Du har erfarenhet av att köra lastbil från ditt hemland
• Du har svenskt B-körkort
• Du har kunskaper i svenska som är på hög C-nivå på SFI eller högre
Innan du kan bli antagen kommer vi att testa dina språkkunskaper. Du
får också göra ett körprov i lastbil för att vi ska se om dina förkunskaper
räcker. Därför måste du så snart som möjligt skaffa körkortstillstånd
grupp III. Det gör du via: www.körkortsportalen.se
Ansökningstid och kursstart
Vi tar in nya studerande i utbildningen en gång per termin
– vår och höst. Gå in på SFI Söderorts hemsida
www.sfisoderort.stockholm.se för aktuella kurstider och
för information om hur du ansöker.
Kontakta studie- och yrkesvägledaren på torget eller din coach,
om du vill veta mer.
Har du frågor?
Kontakta Studie- och yrkesvägledare Anna Schönning på SFI Söderort.
Tel: 08-508 35 711
E-post: [email protected]
Skolans hemsida: www.sfisoderort.stockholm.se
SFI SÖDERORT
Vårholmsbackarna 100
127 44 Skärholmen
www.sfisoderort.stockholm.se
Arbetsmarknadsförvaltningen i
samverkan med branschföretag
????? Grafisk form: Svensk Information Tryck: Edita Bobergs 2014
Om du är aspirant på Jobbtorget

similar documents