Samarbetsövningar med Anette

Report
Samarbetsövningar med Anette
Rockringen / Öglan
Material: rockring eller en ögla av ett band
Alla ställer sig i en ring och håller varandra i händerna.
Häng på en eller två rockringar eller band stor som en
rockring ( kortas av till en barngrupp)
Över en av deltagarna
Låt ”ringen- ringarna” flyttas runt över allas huvuden och
benen igenom utan att släppa varandras händer.
Leken är klar när de har kommit tillbaka till
startpersonen.
Knopstafett
Kunskap: träna på några knopar först
Material: Alla har varsitt knoprep
Utse 2 lagkaptener som kan knoparna
Märk ut start och målet
Ställ deltagarna på två led och be dem knyta ihop sig
emellan sina ben med minst 3 godkända knopar
När lagkaptenerna säger att de har klara så ber man dom
förflytta sig till målet och samarbeta väl/kommunicera
Med varandra för att så smidigt som möjligt ta sig i mål
Tunnelbanan
Linda ett långt rep mellan flera träd, tänk på att linda så
man ibland går över repet och ibland under det.
Vid starten hänger ni ett handtag av ex ett knoprep.
Deltagarna ställer sig på ett led och håller varandras
händer.
Den första i ledet tar tag i handtaget och tunnelbanetåget
lämnar stationen, ingen får släppa taget om varandras
händer.
Tåget går inte fortare än att alla hänger med till
slutstationen.
Gör den lite svårare alla utom chauffören blundar.
Presenning
Gruppen ska tillsammans vända på presenningen utan att kliva
av den, om någon nuddar marken får man börja om.
- Använd hela presenningen
- Använd halva presenningen
- Använd hela men kryp på knä
- Använd hela men kryp på knä och blunda, välj ut 2-3 st som
får titta och kan hjälpa gruppen att klara uppgiften, även de ska
delta i uppgiften.
KRYPA MELLAN BENEN/SAMARBETSÖVNING
ANETTES FÖRSLAG
MATERIAL: KOTTAR TILL ALLA SOM DELTAR
STÄLL UPP BARNEN I FLERA LED MED LITE MELLANRUM SÅ MAN INTE
KROCKAR MED DET ANDRA LEDET
DE SKA STÅ MED BENEN ISÄR OCH HA EN HÖG KOTTAR FRAMÖR SIG.
DEN FÖRSTA TAR EN KOTTE OCH KRYPER SEDAN IGENOM SITT LEDS
ALLA BEN, STÄLLER SIG SIST OCH HÅLLER KOTTEN I HANDEN.
FORTSÄTT SÅ TILL ALLA HAR KRYPIT MELLAN ALLAS BEN OCH STÄLLT
SIG SIST I SITT LED. INGEN TÄVLING UTAN DEN GÅR UT PÅ ATT ALLA
SKA FÅ MED SIG SIN KOTTE KRYPA MELLAN SINA KOMPISARS BEN UTAN
ATT DE RAMLAR. EFTER LEKEN SÅ KAN DE BYTA IN KOTTEN MOT ETT
LÄGERMÄRKE ELLER NÅGOT ANNAT
Ormen
Alla barnen står i en lång rad och håller fast i varandras
axlar. Den långa raden med barn är en orm där förste
man är huvud och siste man är stjärt. Leken går ut på
att huvudet ska fånga stjärten. Ormkroppen, de övriga,
måste hålla fast i varandra så att ormen inte spricker.
När huvudet har fångat stjärten ställer sig den som var
huvud sist. Så håller man på, tills alla har varit både
huvud och stjärt.
En annan variant på leken är att dela upp deltagarna i
flera ormar. Ormarna ska nu inte jaga sin egen utan
motståndarnas svansar.
Anette Brottman, Vaxholm

similar documents