DIGITALNERVSKADOR - HandkirurgiStockholm

Report
INFORMATION TILL DIG SOM HAR EN
SJUKHUSBACKEN 10, 118 83 STOCKHOLM,TEL 08-616 10 00
SL-BUSS 3, 4, 74, 164 PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA
WWW.SODERSJUKHUSET.SE
Formgivning: Fotogruppen SÖS Maj 2009
DIGITALNERVSKADOR
VERKSAMHETSOMRÅDE HANDKIRURGI
Anatomi
Träning
Den fina känseln i fingrarna försörjs av små nervgrenar som kallas digitalnerver. Det finns två till varje finger, en på varje sida.
• Efter operationen skall du beröra utanpå förbandet och huden där du kommer åt. Beröring är ett viktigt verktyg för att få bort ev.
obehagskänslor.
Nerverna består av många nervtrådar
med ett hölje omkring. Vid operation av
nerven sys enbart höljet eftersom själva
nervtrådarna är alldeles för små att sy i.
Nervtrådarna växer sedan ut från skadestället med i bästa fall 1 mm/dygn. Under
återhämtningsfasen kan det förekomma
smärta/obehag (allodyni/hyperestesi).
• När stygnen är borta kan du tvätta huden som vanligt.
Det är bra att smörja in sig flera gånger om dagen eftersom hudens egna smörjande talgkörtlar inte fungerar.
• Försök att använda det skadade fingret i grepp så mycket du kan.
Men eftersom du har nedsatt känsel måste du tänka på att ersätta känseln med synen så att du inte skadar dig.
Barn brukar få tillbaka nästan full känsel
efter att nerven har växt ut. Vuxna personer får inte tillbaka samma känsel, men
skyddskänseln, d.v.s. att man kan känna
skillnad på varmt/kallt eller vasst/trubbigt, brukar återkomma.
En del personer kan få kvarstående problem med köldkänslighet vilket medför att
de fryser mycket lättare om
det skadade fingret/fingrarna.
För att få ett så välfungerande
och rörligt finger som möjligt i framtiden är det viktigt
att veta hur du ska träna ditt
finger efter operationen.
Det är också viktigt att från
första början veta hur man
ska sköta och skydda sin hud
med nedsatt känsel.
• Följ det rörelsetränings- och känseltränings program du fått av oss på rehabiliteringen.
• Vid besvär av kyla använd tumvantar eller motsvarande
• Fortsätt känselträna så länge du behöver.
Om du har några frågor och/eller besvär, hör av dig till din
Arbetsterapeut/Sjukgymnast, tel 08-6162053/ 616…….
Övrigt:

similar documents