Mida ootab klient ja kuidas tema ootustele vastata?

Report
Katrin Kreegimäe
Mainori Kõrgkool
Teeninduskorralduse dotsent,
kvaliteedijuht










Mainori Kõrgkooli dotsent (2009)
Mainori Kõrgkooli kvaliteedijuht (2007)
Tartu Ülikool, majandusteaduskond, doktorant (2005-k.a)
Eesti Maaülikooli kvaliteedikomisjoni ekspert (2005)
Majandusteaduste magistrikraadi kaitsmine (2003)
Mainori Kõrgkooli lektor (2003)
Eesti Kvaliteediühingu liige (2002)
Eesti Maaülikooli lektor (2000)
OÜ Dictum Development ja OÜ QMS asutajaliige ja tegevjuht
(1994; 2007)
AS Postimees majandustoimetaja ning tarbijalehe ‘Kasu’
asutaja ja vastutav toimetaja (1994)




Tulles organisatsiooni on kliendil probleem,
millele ta lahendust otsib
Seega tuleb teada saada milline on just
konkreetselt tema probleem
Teenindajatena me kliendi mõtteid ei loe,
mistõttu ei pruugi alati ka tema ootustele
vastata
Kui aga probleemi ei tea, siis seda ei saa ka
lahendada
Kõige lihtsam - küsi mida ta ootab!
2. Ja täpsusta protsessi käigus üle, kas liigute
iga õiges suunas
Uskuge – klient on pärast tänulik!
1.
Kogemused tulevad ajaga aga see eeldab ka
märkamist, õppimist, ühiseid
arutelusid/seminare jmt
Kvaliteedijuhtimine ütleb:
 Kvaliteet on vastavus klientide ootustele
 Kliendi rahulolu on kliendi arvamus tema
ootuste täidetuse määra kohta
Mida rohkem me suudame kliendi ootustele
vastata seda rahulolevam on klient, teenuse
osutaja kui ka tööandja ja seda mainekam ja
edukam on organisatsioon
Mainori Kõrgkooli näide:
MK kogub klientidelt infot nende ootuste kohta
kohe sisseastumisel ja vastavalt sellele aitab
klienti suunata ka õigemale õppevormile,
õppekavale jne. I õppeaasta lõpus räägitakse
klientidega erialavalikust ning aidatakse vastavalt
kliendi ootustele valida õigem eriala.
Ootusi arvestatakse ka õppekava arendamisel ja
õppekorraldusliku töö kavandamisel ja
organiseerimisel. Ootuste täidetust uuritakse
klientidelt ka kooli lõpetamisel
Sellest tulenevalt oleme saavutanud rahulolevad
kliendid ning 70 % lõpetanutest ütlevad, et
soovitavad MK’d oma tuttavatele

AS Greif näitel – pidev kliendi ootuste üle
täpsustamine ja kliendi kaasamine toote
valmimise protsessi, tõi kaasa rahuloleva
kliendi, kes 10 aastat hiljem ikka hea sõnaga
ettevõtet meenutab ja talle tasuta reklaami
teeb
(Katrini juhtum)

Kvaliteedijuhtimine ütleb:
 Klient ei ole rahul kui ta sai vähem kui ta
ootas
 Klient on rahul kui ta sai mida ta ootas
 Klient on väga rahul kui ta sai rohkem kui ta
ootas
Ootuste ületamine on lihtne – luba vähem ja
ületa antud ootusi, mis lubadusega tekkisid


Nii rahulolematud kui väga rahulolevad
kliendid teevad sulle tasuta reklaami – nii et
ise valid kas soovid negatiivset või positiivset
reklaami (reklaami tehakse sinu kohta turul
nagunii)
Kui kliendi ootused ja kogetu on võrdsed, siis
on tegemist neutraalse kliendiga, kes võib
aga ei pruugi sulle reklaami teha

Mainori Kõrgkooli näitel – niivõrd praktiliste
teadmiste saamine koolist, mida sai kohe
ettevõttes töösse rakendada päästsid
ettevõtte ja suurendasid selle eksporti – kuhu
siis veel õppima minna kui mitte samasse
kooli kus selline juhtum sõbraga aset leidis
(räägib Paide õppekeskuse tudeng)
1.
2.
3.
Ootusi tuleb teada saada
Ootustele tuleb vastata ja vastamist kontrollida –
- see eeldab kliendiga koostöö tegemist
- see eeldab kliendist ja tema soovidest
hoolimist
- see eeldab pühendumist ja tahet anda
endast parim
- titilugu eeldab see ka enda missoonist
teadlikuks saamist
NB! Ära unusta tagasiside ootustele vastamise
kohta võtta
NB! Õpi igast juhtumist ja jaga oma kogemusi
teistega
Aitähh kuulamast!

similar documents