LOGISZTIKA - DE Műszaki Kar

Report
LOGISZTIKA
Előadó: Dr. Fazekas Lajos
Debreceni Egyetem
Műszaki Kar
A logisztika szerepe, feladata, célja,
területei
1. előadás
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika fogalma
„A logisztika meghatározása a Társaság
szempontjából: olyan tudományos és gyakorlati
ismeretek, tapasztalatok és módszerek
összessége, amelyek alkalmasak a rendszereken
belüli és rendszerek közötti termékek, erőforrások
és információk áramlásának tervezésére és
koordinált megvalósítására, a folyamathoz
illeszkedő összköltség és a végfelhasználói
elégedettség elérése érdekében.” - Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság, 2006.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika története
• A görög „logos” szóból származik, jelentése:
számítás, tervezés.
• Ennek oka az, hogy az ókori Görögországban a
logisztika feladata volt a hadsereg megfelelő
ellátása időben és jól, ami megfelelő
előkészületeket és tervezést igényelt.
• 1950-től számítva vált stratégiai fontosságúvá.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika fejlődése
A logisztika fejlődése az integráció függvényében
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika feladatai
• Az idők folyamán többféle definíció született,
ezek közül az első és egyben az egyik
legismertebb az 5M, a logisztika ‘missziója’;
• Később megszületett az 5M kibővített
értelmezése a 7M;
• Ezt követően határozták meg a 9M
szempontjait.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika feladatai
Az 5M szemponjai:
–a megfelelő helyen,
–a megfelelő időpontban,
–a megfelelő mennyiségben,
–a megfelelő minőségben és
választékban,
–a megfelelő áron (költségen) álljanak
rendelkezésre.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika feladatai
A 7M szempontjai:
– a megfelelő terméket,
– a megfelelő minőségben és mennyiségben,
– a megfelelő állapotban,
– a megfelelő helyen,
– a megfelelő időben,
– a megfelelő felhasználóknak,
– a megfelelő költségek mellett kell rendelkezésre
bocsátania.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika feladatai
A 9M szempontjai:
– a megfelelő információ,
– a megfelelő anyag,
– a megfelelő energia,
– a megfelelő személyek,
– a megfelelő mennyiségben,
– a megfelelő minőségben,
– a megfelelő időpontban,
– a megfelelő helyre,
– a megfelelő költséggel.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika működését leíró
rendszerfolyamat
A 9M alapján az alábbi ábra ismerteti a rendszer funkcionális felépítését és működését:
RENDSZER
Anyag
TÉR
IDŐ
Energia
Információ
Termék
Hulladék
ÉRTÉK
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Információ
Egy termelési rendszer felépítése
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztikai funkciók modellje
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az integrált logisztika
Elosztás
(értékesítés)
Alapanyag, alkatrész,
(félkész) termékek
Informatika
Ellátás
(beszerzés)
Felhasználás, fogyasztás
Gazdasági szervezet
-Termék előállítás
-szolgáltatás végzés
-üzemeltetés
Ezen halmazok együttese a Logisztika.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Multidiszciplináris logisztika
A jövőbeni feladatok ún. multidiszciplináris
logisztikával érhetők el.
• Multidiszciplináris = több tudományt,
szakterületet érintő.
• Azért van erre szükség, mert a termelési
folyamatok és a társadalmi problémák nem
egyetlen szakterület feladatát igénylik.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Multidiszciplináris logisztika
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Logisztikai
problémakezelés
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika területei
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika területei
1) Raktározás –technika:
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika területei
2) Gyártástechnika:
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika területei
3)
Szállítás- és rakodás-technika:
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika területei
4) Közlekedéstechnika:
Vízi
Légi
Szárazföldi
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika területei
5) Csomagolástechnika:
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika területei
6) Üzem- és vállalat-gazdaságtan:
Operációkutatási
módszerek
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika területei
7) Marketing:
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika területei
8) Kommunikációs technika:
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztika területei
9) Informatika:
pl.: Adatbázisok 
nyilvántartások 
beszerzés,
szállítás, eladás,
stb…
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A vállalati logisztika modellje
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Iparvállalati logisztika
• A következő dián megfigyelhetjük a különböző
anyagáramlási útvonalak egyes állomásait a
beszerzési piactól az értékesítési piacig, és
visszafelé.
• Figyeljük meg a hasonlóságokat a vállalati
logisztikánál látottakkal (előző dia)!
• Érdemes figyelni, hogy az ábra felső részén a
folyamatot egyrészt a vállalati logisztika
állomásai, másrészt az anyagmozgatás
környezetének függvényében egyszerre
ábrázoltuk.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az iparvállalati logisztika modellje
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztikai közreműködés
Az alábbi ábra a különböző logisztikai szakemberek kutató-elemző
munkáinak hatásvázlatát hivatott bemutatni:
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az ellátási lánc (Supply Chain)
• Az ellátási lánc azon szervezetek, vállalatok
összessége, amelyek közvetlenül részt vesznek
a termékek és/vagy szolgáltatások ellátási és
elosztási, illetve kapcsolódó információs és
pénzügyi folyamataiban a forrástól a végső
fogyasztóig.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Logisztikai hálózat
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az ellátási láncok
A logisztikai hálózatok általánosítását
az alábbi ábrákban foglaltuk össze:
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az ellátási láncok menedzselése (SCM)
A termeléssel kapcsolatos anyagok és
szolgáltatások áramlásának:
• tervezését,
• irányítását,
• ellenőrzését,
valamint az
• információs- és
• pénzügyi tevékenységeket
jelenti a vállalatok hálózatában.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Összefoglaló:
(A logisztika szerepe, feladata, célja és területei)
• A logisztika fogalma
• A logisztika története és fejlődése
• A logisztika küldetései
• Logisztikai modellek
• A logisztika területei
• Az ellátási lánc (SC és SCM)
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Köszönöm figyelmüket!
Viszont látásra!
Debreceni Egyetem Műszaki Kar

similar documents