Avfettningsmedel för hårt smutsade ytor och fastbränt fett

Report
Avfettning
DT Fettlösaren
Avfettningsmedel för hårt
smutsade ytor och fastbränt fett
Beskrivning
DT Fettlösaren är ett starkt, alkaliskt rengöringsmedel för inbränt
fett på eller i ugnar, grillar, stekbord, fritöser och liknande utrustning. Produkten är mycket lämpad att blötlägga fettfilter med och
rengöra imkåpor. Starka alkaliska rengöringsmedel kan skada golv
av linoleum, gummi, natursten eller klinkers därför är det mycket
viktigt att snabbt torka upp spill och att efterskölja noggrant. Produkten är inte lämplig för lättmetall eller aluminium eftersom metallerna lätt korroderar.
Användarinstruktioner
Vid lättare rengöring dosera 10 ml per liter vatten. Vid svårare beläggningar använd koncentrat. Ytan som rengörs kan vara varm
men inte över 60 °C. Låt medlet verka i 5 min och skölj sedan noggrant med varmt vatten.
Egenskaper
Hållbarhet:
Innehåll:
pH:
2 år under angivna förhållanden.
Butylglykol, kaliumsilikat, natriumlauryleter
sulfat, natriumhydroxid, komplexbildare och vatten.
Koncentrat ca 13 och 1 %-ig brukslösning ca 11,5.
Säkerhet
Koncentratet hälsoklassas som frätande.
Se säkerhetsdatablad för mer information.
Artikelinformation
Artikelnr
Namn
Förpackning
103061
DT Fettlösaren 2x5,4 kg dunk
källsortering
Rengjord förpackning sorteras som hårdplast.
Övrig information
För enkel utläggning av kem på större ytor finns DT Tryckspruta
(artikelnr 112381) att använda.
Diskteknik AB • Box 79 • 186 21 Vallentuna • 0771 - 120 120 • www.diskteknik.se
111007 ver 2.0 / SULA
Art.nr.800315S

similar documents