Nyårsläger 2014-2015 - Lutherska församlingen

Report
Nyårsläger 2014-2015
Ämne: Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.
Hjälmargården 30/12 2014 - 1/1 2015
Tisdag 30/12
17.00
19.00
Mat
Löften om Frälsaren i Gamla testamentet.
Lars Borgström
Kvällskaffe, aftonbön.
Nyårsafton 31/12
08.30
09.30
10.00
10.45
11.00
12.00
14.30
15.30
17.00
19.30
21.00
23.30
Frukost.
Morgonbön
Jesus vårt hopp inför evigheten.
Åke Malander
Undervisning för de yngre
Rast
Familjeföredrag: Förebilder till Jesus i
Gamla testamentet.
Ingemar Andersson.
Lunch
Fika
Uppfyllelsen av löftena i Nya testamentet.
Lars Borgström
Undervisning för de yngre
Kvällsmat
Aftongudstjänst: Jesus har frälst oss från
mörkrets välde
Kol. 1:12-23
Åke Malander
Samkväm
Det gamla året avslutas.
Lars Borgström
Plats: Lägret kommer att hållas på Hjälmargården som
ligger vid Hjälmarens södra
strand, ca 9 km. från Vingåker.
Se www.hjalmargarden.se för
mer information om lägergården.
Lägeravgift: 400:- per person.
Barn under 6 år gratis, under
14 år halva priset. Max 1200:per familj. (med barn utan
egen inkomst). Kollekt kommer att tas upp för att täcka
utgifterna för lägret.
Anmälan: Helst före den 26
december till e-post:
[email protected]
se eller på telefon: 0705-10
55 43.
Nyårsdagen 1 januari
09.00
10.30
Frukost
Gudstjänst: Frälsarnamnet Jesus. Luk 2:21.
Ingemar Andersson
Låt ditt ansikte gå för oss, Herre, även detta år,
Du, som är alltjämt densamme så i morgon som igår!
Du, som har all makt på jorden, led oss vid din starka
hand genom öknens alla faror, tills vi hunnit löftets land.
Låt ditt ansikte gå för oss på den väg oss återstår!
Ja, om detta år, o Jesu, skulle bli vårt sista år,
säg oss då, att du gått före genom dödens mörka dal
att bereda åt oss alla rum uti Guds fröjdesal!
Lutherska Församlingen
i Stockholmsområdet
www.lutherskaforsamlingen.se

similar documents