Media Solutions

Report
Владимир Јакимов
Директор за технологија во Media Solutions
Извршен директор на Асидус
Моментални состојби
Во Македонија дигиталниот маркетинг е
0.5% од целокупниот маркетинг
 Во Европа дигиталниот маркетинг
достигнува до 30% од целокупниот
маркетинг
 Ова е јасен показател на две работи

 Дигиталниот маркетинг не е доволно развиен
 Има голем потенцијал за негов развој

Како да се искористи очигледниот
потенцијал?
ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Проблеми
Компании без сериозно присуство на
интернет
 Некомплетна понуда за интернет
рекламирање
 Недоволно информации за резултатите од
рекламирањето

ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Проблеми
Отсуство на веродостојни показатели за
реалната посетеност на веб страните
 Отсуство на стандарди во полето на
дигиталниот маркетинг
 Недоверба во ефектите од
рекламирањето
 Недоволен интерес за интернет
рекламирање

ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Media Solutions

Тим
 Аналитичари и маркетинг специјалисти
 Инжењери, програмери и дизајнери

Асидус
 Партнер на Media Solutions за технологија
 Долгогодишно искуство во меѓународен
проектен менаџмент
 Награди од меѓународни олимпијади по
математика и информатика
 Признанија од Руската академија на науки
ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Media Solutions
Keep an Eye
 Asidus WebWizard
 Asidus WebStore

ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Решенија

Media Solutions
 Информации и анализи
 Воведување на стандарди во полето на
дигиталниот маркетинг

Асидус
 Лесен и брз пристап до веб страна
 Лесен и брз пристап до интернет продавница
ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Присуство на интернет

Proizvodi.com.mk
 Директориум на бизниси
 Алатки за мини веб страни

Asidus WebWizard
 Flash CMS (систем за менаџирање на
содржини)
 Брзо и лесно креирање на веб страни
 SEO – оптимизација за интернет пребарувачи
 Можност за бесплатна веб страна
ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Интернет продавници

Asidus WebStore
 Софтвер за интернет продавници
 Брза и лесна инсталација
 Избор на готови темплејти
 Бесплатна интернет продавница
Интернет трговски центар
 Интернет портал за групни попусти

ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Привлекување на огласувачи
Алтернативни решенија за рекламирање
 Реклами достапни за мали и средни
огласувачи
 Поддршка на постоечки интернет
портали за развој на нивниот рекламен
простор

ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Решенија

Keep an Eye
 Веродостојни показатели за реалната
посетеност на медиумите
 Разновидна понуда за интернет
рекламирање
 Информации за резултатите и ефективноста
од рекламирањето
ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Keep an Eye





Платформа за дигитален маркетинг
Систем за интернет рекламирање
Систем за мерење на посетеноста на
веб страните
Анализи и информации
Воспоставување на стандарди
ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Keep an Eye за Медиуми

Можности
 Различни формати на реклами
 Различни модели на продажба
 Приказ на повеќе реклами на иста рекламна
позиција
 Максимална контрола врз системот и
интервенирање во реално време

Детални статистики и анализи
ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Keep an Eye за Огласувачи

Флексибилни можности за рекламирање
 Различни формати
 Пристап до голем број на медиуми
 Геолокација и таргетирање
 Контрола врз начинот и темпото на трошење
на средствата
Реални мерења на посетеноста на веб
страната
 Детални статистики и анализи

ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Keep an Eye за Агенции
Поспецифични потреби
 Помоќни алатки
 Соработка на Media Solutions со водечки
светски компании во областа на
дигиталниот маркетинг

ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Предности на Keep an Eye





Автентичност
Практичност
Економичност
Контрола
Локална техничка поддршка
ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Мерење на посетеноста
Keep an Eye Analytics
 Едноставна и брза интеграција
 Прецизни мерења на посетеноста
 Детални статистики и анализи

ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Мерење на ефектите
Keep an Eye Analytics
 Детални статистики

 Импресии
 Уникатни посетители
 Кликови
 Уникатни кликови
 Акции
 Демографија
ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Градење на доверба

Keep an Eye
 Линк помеѓу медиумите, огласувачите и
агенциите
 Контрола
 Транспарентност

Стандардизација
ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Рекламна понуда
Бесплатен тест период
 Рекламирање по клик
 Можност за делење на иста рекламна
позиција помеѓу повеќе огласувачи
 Поволни пакети за мали и средни
клиенти

ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Придобивки

Огласувачи
 Нови можности за рекламирање

Медиуми
 Зголемени приходи

Агенции
 Зголемување на обемот и на разноврсноста
на рекламните кампањи

Потрошувачи
 Побрз пристап до информации за атрактивни
производи и понуди
ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Заклучок
Дигиталниот маркетинг има голем
неискористен потенцијал
 Треба континуирано да се работи на
подобрување на состојбите
 Придобивки ќе имаат сите учесници на
пазарот

ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS
Прашања?
ВЛАДИМИР ЈАКИМОВ - MEDIA SOLUTIONS

similar documents