10-11 MAJ 2011

Report
ÅRSMÖTE
VÅRTRÄFF &
MED TEMA KREATIVITET
10-11 MAJ 2011
PÅ STENUNGSBADEN I STENUNGSUND
MÅNDAG 9 MAJ
17.30
17.30
19.30
Transfer från Landvetter flygplats (flyg från Stockholm ankommer kl 17.20)
Transfer från Göteborgs centralstation (tåg från Stockholm ankommer kl 17.17)
Middag på restaurang Kookaburra, underhållning av Mats Westling
TISDAG 10 MAJ
09.20
09.30
09.00
10.00
10.10
11.30
12.00
13.00
Transfer från Landvetter flygplats (flyg från Stockholm ankommer kl 09.10)
Transfer från Göteborgs centralstation (tåg från Stockholm ankommer kl 09.22)
Registrering, kaffe
Välkommen. Info från EDF. Utlysning av tävling.
Samhället bortom sociala medier - Richard Gatarski
Tillbakablick och framtidsutsikter i IT-branschen
Anders Nilsson, tidigare VD för KnowIT, årets företagsledare i IT-branschen 2010
Lunch
Parallella program för leverantörsträffar.
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.30
15.30-16.20
Kundinformationssystem
Tieto
Logica
Kaffe
EG Utility
Kundinformationssystem
Ciber
EG Computer Service
Kaffe
TailorMade
Ekonomisystem
IFS
Agresso
Kaffe
Visma
Arkivsystem
Addici
Visma (Sirius IT)
Kaffe
Formpipe/Agio
Dessutom deltar följande leverantörer med montrar:
AdviceU, KnowIT, Mercur, Lundalogik, Client Computing, Process Vision, Sogeti och EDB
16.30
18.30
19.30
After Work och besök i leverantörernas montrar
Mässlokalen stängs
Middag med underhållning av Örjan Torstensson från Fjällbacka. Örjan blev utsedd till Årets Fjällbackabo 2009.
ONSDAG 11 MAJ
08.30
10.00
10.30
11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
Kickstarta din kreativitet! - Donnie S.C Lygonis
Donnie Lygonis hjälper forskare och studenter att kommersialisera sina patent och idéer. Han föreläser om hur man får
igång sin kreativitet och hur man får till kreativa organisationer.
Kaffe
Årsmöte EDF
Användarträffar för Kundinfo, Ekonomi, Registratorer/Arkivarier och Frikraft
Registratorer/Arkivarier (NäRA)
Skellefteå Krafts processorienterade e-arkiv/diarium
Lars Furéh
Dokumenthanteringsplan
för Göteborg Energi
Mathias Krusell
Lunch
Registratorsfunktionen inom
Göteborgs stad
Natasha Halling
Kundinfo
Introduktion till träffen.
Umeå Energis arbete med
Kundweb
Ekonomi
Vart femte svenskt företag
är drabbat av ekonomiska
oegentligheter - är ditt?
Sanna Billsted Ryding, PWC
Frikraft
Uppstartsmöte nätverk frikraft.
Roller - relationer i frikraftsvärlden.
Lunch
Gruppdiskussioner
Lunch
Forts på föredraget om
ekonomisk brottslighet
Lunch
Rätt till fri kraft eller rätt till
frikraft?
Att ta emot IT-system
Att mäta är att veta
Hur minskar man
problemen?
Effektiv mätvärdeshantering
Kundinfo - Gruppdiskussioner
13.00-13.25
Elektronisk fakturering
13.30-14.00
14.05
14.20
Att införa och underhålla EDI
och Svefaktura
Förändringar i leverantörsbyteshanteringen
För- och färdiganmälan
Genomgång av material från
EDF:s projekt
Samling för prisutdelning samt avslutning. Kaffe
Transfer till Göteborgs centralstation och till Landvetter flygplats
Tåg till Stockholm kl 16.42, Flyg till Stockholm kl 16.20
TÖRER
ERAN
NDE LEV
A
G
A
T
L
DE
nster
m och IT-tjä
r
e
st
ra
y
te
-s
n
IT
se
v
a
Visar/ Pre
pphandling
g inom IT-u
in
n
iv
g
d
å
R
r
Leverantö
st
: Platina
E-arkivtjän
Junifer
U
e
ngssystem
ic
ri
te
n
Adv
a
ssystemet
World
th
n
n
o
ss
ti
e
a
n
me
u
si
k
rm
u
o
B
fo
D
o
in
Adicci
em: Agress
samt Kund
arkivering
onomisyst
ipe
er inom IT
k
p
E
st
n
rm
jä
o
F
ltt
ogistik och
/
su
sl
n
n
o
o
k
Agio
ti
a
ts
e
h
rm
fo
ng EDI
Verksam
nikation, in
tjänster kri
Agresso
ärskommu
ff
a
m
dukter och
o
ro
in
P
r
em
Ciber
nde tjänste affärssystem
onomisyst
ffektivisera
uting
E
p
m
o
C
t
bas och Ek
n
ch drift av
e
ta
o
a
s
Cli
n
sd
e
ra
e
rd
v
ä
samt le
ingen
esdatabas
stem, Mätv
EDB
n om fören
rmationssy ssystem och Mätvärd
fo
in
d
n
u
Informatio
K
:
formation
namics AX
ellent & Dy
ries: Kundin
X
e
S
T
S
)
C
B
A
&
e
F
n
ED
AX
issio
r Servic
Dynamics
G Compute
CS Transm
Microsoft
m
EG-Utility (E
e
st
y
is
m
Ekono
pplications
U
stem: IFS A
sy
ti
e
rs
g
hen
ä
o
FU och MF
ff
S
A
&
nergibransc Mätvärdesdatabas B
e
EG-Utility
r
fö
r
e
st
IT-tjän
ystem och
IFS
Control 6
ERIS
formationss / CRM (Lime)
in
d
n
u
K
ur Business rgy Vertical och GEN
rc
e
IT
M
rd
å
d
w
v
e
o
d
n
n
m
e
K
u
d
n
K
ö
E
r
st
IS
fö
ts
R
u
E
System
bas: GEN
g och besl
Logica
hetsstyrnin m och Mätvärdesdata g
m
sa
rk
e
V
ik
e
yst
lösnin
Lundalog
formationss em och Energikonto
in
d
n
u
: CAB / E3
K
onssyst
esdatabas
ti
Mercur
rd
a
ä
rm
tv
ä
fo
M
in
ch
Kund
ion
a Business
nssystem o
Process Vis
l och Vism
informatio
o
d
tr
n
n
u
o
K
C
e
d
a
a
Tailor M
stem: Vism
Ekonomisy
Tieto
Diabas
Visma
s IT)
Visma (Siriu
Sista anmälningsdag den 14 mars 2011
Anmälan, som är bindande görs på:
http://eventus.trippus.se/EDF2011
Efter anmälningstidens utgång utgår 100% i avbokningsavgift.
Om du måste avboka din plats, upplåt den gärna till en kollega.
Ni kommer att få en autogenererad bekräftelse från systemet
efter anmälan. Bifogad finns även en faktura som ni själva
printar ut.
Priser exklusive moms
Helpension i enkelrum 10-11/5 samt deltagaravgift
SEK 4.550 för medlem i EDF
SEK 5.150 för icke-medlem och leverantörer
Deltagaravgiften, som ingår i paketpriset ovan, är SEK 700 för
medlem och SEK 1.300 för icke-medlem. Deltagaravgiften tas
ut för att täcka konferenskostnaderna.
För de som ankommer 9/5
Logi enkelrum inkl middag 9-10/5 SEK 2.000

similar documents