(Microsoft PowerPoint - Infoblad - InfoDirect f\366r v

Report
Bättre besöksinformation
med Infracontrol Online ™
Nu kan du informera
dina besökare
på ett helt nytt sätt
Rätt information
på rätt plats i rätt tid
Infracontrol Online är en lättanvänd
webbtjänst som gör att du kan
utnyttja informationsskärmar i din
verksamhet på nytt och enkelt sätt.
Enkelt uttryckt är det ett verktyg för
att schemalägga presentationer,
filmer och textmeddelanden.
Men Infracontrol Online gör det
dessutom möjligt att vara flera som
publicerar information, på ett stort
antal skärmar, med rätt inbördes
prioritet.
Bra information ger nöjda besökare
och avlastar personalen
Informationsskärmar är ett utmärkt sätt att ge nyttig och intressant
information till dina besökare. Samtidigt som du visar omsorg och
hjälper människor till rätta, så avlastas dessutom personalen genom
att ofta förekommande frågor kan besvaras med bra information.
På så sätt kan man t.ex. lägga upp
informationskampanjer från en
central informationsfunktion,
samtidigt som
man
kan komplettera
Hela
tiden
!
med mer riktad information på den
lokala vårdenheten.
Javisst !
Infracontrol Online gör det enkelt att schemalägga olika presentationer
”Man känner sig mer välkommen och får reda på bra saker”
Bättre besöksinformation
med Infracontrol Online ™
Informationschef
Marknadschef
RSS-flöden
Nyheter och väder
Reception / Informatör
Personal
Vårdenhet
Informationsskärm
Informationsskärmar
Sjukhus
Reception
Vårdcentral
En informationstjänst
för hela organisationen
Infracontrol Online gör det möjligt
att nå ut med information om öppettider, personal i tjänst, nyheter,
väntetid och informationskampanjer
på ett nytt enkelt sätt. Genom att
alla använder samma webbtjänst
kan man hjälpas åt att lägga upp
information av olika karaktär. Det
gör det också enkelt att anpassa
informationen efter plats och tid.
Som informationsansvarig har man
alltid möjlighet att se vad som visas
vid varje tillfälle.
Informationsskärmar
Infracontrol Online kostar bara
199 kr/månad
(Avser månadsavgift per ansluten
bildskärm vid 36 mån avtal)
Det här kan man göra
Mixa olika typer av information
på ett enkelt sätt:
• Schemalägg Powerpointpresentationer
Publicera informationskampanjer
som anpassas efter tid och plats
• Snabba textmeddelanden
Informera snabbt och enkelt om
väntetid eller andra vanliga frågor
• Publicera informationsfilmer
Sekretess & säkerhet
Som användare i Infracontrol Online har
alla sin egen inloggning. Man kommer bara
åt den information och de funktioner man
har behörighet till. Informationen som
läggs in är skyddad och kan inte ses av
obehöriga. Infracontrol Online har en
mycket hög säkerhetsnivå, både vad gäller
säkerhet mot intrång och driftsäkerhet.
Systemet är under konstant bevakning och
skyddas med speciellt utvecklade metoder
för onlinetjänster.
Lägg upp informationsfilmer från
leverantörer och myndigheter
• Visa nyheter och väder
Publicera nyheter och väder från
RSS-flöden
• Tala om när bussen går
Infracontrol Online gör det möjligt
att hämta och presentera
information om kollektivtrafik
Adress
Kom igång snabbt
och enkelt
Med vår webbtjänst behöver du
inte köpa och ansvara för ännu ett
IT-system. Du ansluter bara dina
skärmar till Internet och hanterar
dem sedan via en vanlig webbläsare. Funktionerna är enkla att
hantera och personalen behöver
ingen speciell utbildning
Vi kan även hjälpa dig med köp och
installation av skärmar.
Referenser
• Landstinget Västerås Stad
• Karolinska Institutet, Stockholm
• SIDA, Stockholm
• Mässrestauranger, Stockholm
• Kommunal, Stockholm
• KTH, Stockholm
• Domkyrkan, Karlstad
• Stadsbiblioteket, Växjö
• Sunnerboskolan, Ljungby
• Räddningstjänsten, Ljungby
• Umeå Universitet
m.fl.
Flöjelbergsgatan 1c, 431 35 Mölndal
Telefon
031 – 333 27 00
www.infracontrol.com

similar documents