Liikuntapaikkojen avustusjärjestelmä hakuohjeet

Report
LIIKUNTAPAIKKOJEN
AVUSTUSJÄRJESTELMÄ
HAKUOHJEET
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
1
1. RAHOITUSSUUNNITELMA
 toiminnan järjestäjä esittää hanketta vuoden lopussa
 1 - 4 vuotta ennen rakentaminen alkua
 hakemus paikalliseen aluehallintovirastoon (AVI)
 AVI:sta esitykset OKM:ön (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 OKM vahvistaa rahoitussuunnitelmaan syksyllä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
2
1. RAHOITUSSUUNNITELMAN merkitys
 Toiminnan järjestäjällä on aikaa
tarveselvitykseen,
hankesuunnitelman laatimiseen ja
yksityiskohtaiseen suunnitteluun
 Toiminnan järjestäjä: hyödynnä AVIn ILMAISTA
informaatio-ohjausta
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
3
2. VALTIONAVUSTUSHAKEMUS
 Valtionavustusta haetaan vuoden lopussa OKM
ohjeiden mukaan, lomakkeella nro 12
 Haetaan SEURAAVANA VUONNA
alkavaan hankkeeseen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
4
2. VALTIONAVUSTUSHAKEMUS, sisältö
LOMAKE 12 TÄYTETTYNÄ +
A. Rahoitukseen ja maan hallintaan liittyvät
asiakirjat
B. Rakentamisen valmiuden todentaminen
C. Hankesuunnitelma
D. Jäähallia koskevat erityisasiakirjat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
5
A. Rahoitukseen ja maan hallintaan
liittyvät asiakirjat
 tontin omistusoikeus kauppakirja tai vuokra-sopimus
 talousarvio-ote, rahoituspäätös
LISÄKSI, KUN HAKIJANA YKSITYINEN tai YHTEISÖ
 toimintasuunnitelma, talousarvio,
 toimintakertomus tai selvitys edelliseltä tilikaudelta
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
6
B. Rakentamisen valmiuden
todentaminen
 Rakennuslupa
 Todistus rakennusluvan saamisen
esteettömyydestä (rakennusvalvonta)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
7
C. Hankesuunnitelma
 Selvitys nykytilasta ja hankkeesta, perustelut




hankkeen tarpeellisuudesta, kuntotutkimus; mitä
rakennetaan/peruskorjataan; kaukaloiden, pukuhuoneiden määrä, tuomareiden ja yleisötilat,
kahvio…..
Elinkaarikustannusten ja investoinnin
kustannusarvio mahdollisimman taloudellinen halli
Suunnitelma rahoituksesta, käyttötaloudesta
Toteutusaikataulu
Tilojen liikkumisesteettömyyden suunnitelma
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
8
D. Jäähallia koskevat erityisasiakirjat
 Yleiskartta
 Asemapiirros mk 1:500 (paikoitus+ INVA P + pelastustie)
 Pohjapiirrokset mk 1:100, Leikkaukset mk 1: 50
 Julkisivupiirrokset 1:100
 LVI-suunnitelmat
 Jäädytyslaitteiston, -putkiston ratkaisut
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
9
D. Jäähallia koskevat erityisasiakirjat
Rakennustapaselostus kyseisestä hallista
- rakentaminen (huomio rakenteisiin)
- LVI, SA
- jäädytysputkistot
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
10
D. Jäähallia koskevat erityisasiakirjat
 Esitettävä miten tullaan ratkaisemaan
energian ja kosteuden hallinta hallissa
- suunniteltava jäädytyslaitejärjestelmän ja muu LVI
tekniikka yhteen sopivaksi ja toisiaan tukevaksi
- suunnitteluarvojen asettaminen sisälämpötilalle ja
automatisointi toiminnan mukaan ( yö/päivä,
ottelut/harjoitus…)
- MITTARIT (lämpötilat ja kosteus)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
11
D. Jäähallia koskevat erityisasiakirjat
 lauhde-energian hyödyntäminen lattialämmitykseen,


hallin lämmittämiseen……
kosteuden hallinta/kuivausjärjestelmän valinta
ilmanvaihtokanavien suunnittelu järkeväksi:
ilmanjako: kylmää ilmaa jäälle ja lämmintä hallin
reuna-alueille

valaistus, LED /monimetalli/muu
( –VALAISTUSOHJE TULOSSA 2014)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
12
D. Jäähallia koskevat erityisasiakirjat
HUOLTOKIRJA
 PÄÄSUNNITTELIJA VASTAA HUOLTOKIRJAN

LAADINNASTA
kaikkien suunnittelijoiden tulee laatia osaltaan
huoltokirjaa ja huollot tulee tehdä sen mukaan
 Laitosmiehen/hallin hoitajan KOULUTUS
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
13
Aluehallintovirastot (AVI), liikuntapaikkarakennusasiantuntijat paikkakunnittain
 Etelä-Suomen AVI, Helsinki, Sixten Wackström
 Lounais-Suomen AVI, Turku, Pentti Sokajärvi
 Lapin AVI, Rovaniemi, Marjatta Huhtala
 Pohjois-Suomen AVI, Oulu, Jari Lehto
 Länsi- ja Sisä-Suomi, Tampere, Erja Metsäranta
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
14
KIITOS
MIELENKIINNOSTA!
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Erja Metsäranta
24.3.2014
15

similar documents