TVSTUDIO_uvodni hodina

Report
NEON TV
Televizní studio UTB
Kdo je kdo?
Žaneta Malečková - manager
Mgr. Tomáš Šula – senior konzultant
Jan Čada – senior konzultant
Jakub Martinů – tajemník
Ondřej Rázl– šéfredaktor webu
???? – šéfredaktor videoreportáží
Marek Nieslaník – vedoucí propagace a PR
??? – vedoucí živého přenosu 1
??? – vedoucí živého přenosu 2
??? – vedoucí živého přenosu 3
Propagace
Úkoly letního semestru
1.) Reportáže – audiovizuální část
- každý: 2 reportáž + 1 kamerová cvičení (studenti AV)
2.) Web – žurnalistická část
- každý 2 články ( studenti MK )
3.) Propagace – komunikační část
-všichni studenti MK + další zájemci
4.) ŽIVÉ PŘENOSY
- všichni nejméně 2x
Reportáže
Úkoly letního semestru
1.) Reportáže – audiovizuální část
- studenti v týmech po dvou zachytí reportážním stylem
vybranou událost a postprodukčně ji zpracují dle
metodických pokynů a úvodního školení
- dvoučlenné týmy vyrobí v rámci semestru dle rozpisu
2 REPORTÁŽ + 1 KAMEROVÁ CVIČENÍ. Studenti by si měli
zkusit práci za kamerou i s mikrofonem
-studenti si osvojí interní workflow
Reportáže
1.) Reportáže – audiovizuální část
- šéfredaktor: Ondřej Rázl
- redakční rada(posuzuje sporná díla): Čada, Šula, Veselý
DVĚ reportáž + JEDNO kamerové cvičení jsou
základní podmínkou k udělení zápočtu
Seznam a termín určí Žaneta Malečková
Technika dle dohody
Web
2.) WEB – žurnalistická část
- šéfredaktor: Ondřej Rázl
- každý student dodá nejméně dva články na web dle
metodického pokynu a úvodního školení
- studenti se specializací na web se věnují webu celý
semestr
Termíny určí Ondřej Rázl
Propagace
3.) Propagace – komunikační část
- vedoucí propagace: Marek Nieslaník
- NEON TV
- TV studio UTB
Živé přenosy
4.) ŽIVÉ PŘENOSY
Každý přenos bude mít hlavního koordinátora!
Pozdní příchod na akci či hrubé zanedbání stanovených
úkolů a povinností = neudělení zápočtu.
Podmínky zápočtu
Udělení zápočtu:
- nejméně dvě reportáže + 1 kamerová cvičení
- nejméně dva webové články
- aktivní účast nejméně na dvou živých přenosech
- aktivní účast na propagaci (MK)
- korektní a včasné odevzdání prací
Neopodstatněné zpoždění u reportáží a článků se
honoruje u pánů prací jevištního technika na přenosech u
slečen dvěma bonusovými články na web.
WWW
www.neontv.cz
- výkladní skříň projektu
- hledejte náměty, tipy, podněty
- lze umístit vaši tvorbu, projekty….
- videa, reportáže, fotky
Pojištění
Pojištění řeší sekretariáty jednotlivých ústavů!
Nutno dohodnout v případě MK s Mgr. Kubíčková.
TV STUDIO
Vstup do studia U44
dle seznamu na vrátnici U44 máte všichni po předložení
studentské karty možnost vstupu do:
U44/111 - TV studio
U44/113 - střižna
U44/121 - příprava
U44/115 - dubbing
Hosté a studenti nezapsaní v předmětu mohou pouze do
kuchyňky, kam směřujte svá setkání a jednání.
otevřeno od 7:00 do 23:00
Technika
Zápůjčky techniky
Kamery pro pojištěné studenty:
Sony DSR-PD200 – 3CCD DVCAM s XLR (servis)
Sony DSR-PDX10 – 3CCD DVCAM s XLR
Sony DCR-TRV900 – 3CCD miniDV s 3,5mm jack
Postup:
dle MANUÁLU K VÝPŮJČCE se technika vyzvedává u pana
Janíka na U4
Kamera pro nepojištěné studenty
Sony handycam 1CCD miniDV – bez mikrofonu
Postup:
dle MANUÁLU K VÝPŮJČCE se technika vyzvedává na
vrátnici U44
Informace
Nástěnka, intranet, schůzky
Sledujte nástěnku přímo ve studiu
Důležité informace naleznete ke stažení na serveru a na
webu www.neontv.cz/internal
Pravidelná výuka ve středu 17:00 až 18:00
Schůzky propagace vždy v úterý 17:00 až 18:00
Konzultace
Konzultace
- nejlépe s googlem
- osobně se zkušenějšími kolegy přímo ve studiu
- s interními předpisy a originál manuály – na webu
- kdykoliv mailem nebo telefonicky (kontakty níže)
www.neontv.cz/internal
???
Otázky, Návrhy, Připomínky?
Kontakty
Tomáš Šula (U44/215) (senior konzultant)
E-mail: [email protected]
Tel.: 739 329 998
Jan Čada (senior konzultant)
E-mail: [email protected]
Tel.: 608 726 090
Žaneta Malečková (reportáže)
E-mail: [email protected]
Tel.: 728 221 293
Marek Nieslanik (propagace)
E-mail: [email protected]
Tel.: 732 818 458
Ondřej Rázl (web)
E-mail: [email protected]
Tel.: 608 646 658

similar documents