OTSZ 5.0 - MK Nonprofit Kft.

Report
Dr. Takács Lajos Gábor
egyetemi docens
BME Épületszerkezettani Tanszék
email: [email protected]
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 – ÁLTALÁNOS RÉSZ
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
1.1. Általános rész
Rendelet felépítése, szerkezete,
Változások, általános szemlélet
Hatály
Eltérési lehetőségek
Fogalmak, fogalomváltozások
Védelmi célok és alapelvek
TvMI-k jogszabályhoz való viszonya, alkalmazása
OTSZ 5.0 – ELŐZMÉNYEK
2004-2005, 2/2002 (I.23.) BM RENDELET KORSZERŰSÍTÉSE
•
•
•
•
Az ötlet a vagyonbiztosítási gyakorlatból származik (vagyonvédelmi szemléletből)
Alapelv: a tűzkeletkezés veszélye, a mentés és a tűzoltás feltételei stb. tehát a kockázati és
a védelmi tényezők számszerűsíthetők (természetesen életvédelmi, nem vagyonvédelmi
szempontból)
Cél: alternatív eszköz biztosítása a tervezők részére az eseti eltérések helyett
Önálló módszer, amely a továbbra is létező hagyományos tűzvédelmi tervezési eljárásokkal
nem keverhető össze
Módszer:
• A tűzszakaszok tűzkockázati tényezőit az egyes kockázati résztényezők szorzata adja.
• A tűzszakaszok védelmi tényezőit az egyes védelmi résztényezők szorzata adja – egy
kedvezőtlenebb védelmi résztényezőt egy másik védelmi résztényezővel lehet ellensúlyozni
– megadott határok között
• Minden részcsoportban a kockázati tényezők adottak, a védelmi tényezők viszont
szabadon változtathatók – megadott határok között
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
8 sz. albizottság: Az építmények, tűzszakaszok tűzállósági követelményeinek
meghatározása kockázati tényezők alkalmazásával
OTSZ 5.0 – ELŐZMÉNYEK
2004-2005, 2/2002 (I.23.) BM RENDELET KORSZERŰSÍTÉSE
Kockázati tényezők
Védelmi tényezők
Tűz keletkezésének kockázata
Tűz keletkezését csökkentő megoldások
Tűzszakasz mérete, tagoltsága, füstterhelés, nagyteljesítményű elektromos fogyasztók alkalmazása,
anyagok felhasználási hőmérséklete
A tűz és füst szétterjedését csökkentő megoldások
Tűzszakasz mérete, tűzterhelés, füstterhelés/toxicitás mértéke
Tűz által veszélyeztetett személyek kockázata
A tűz által veszélyeztetett személyek védelmét
biztosító megoldások
Benntartózkodók létszáma, menekülési képessége, legnagyobb befogadóképességű helyiség
elhelyezkedése és befogadóképessége
Tűz által veszélyeztetett anyagi javak kockázata
Anyagi károk mérséklését segítő megoldások
Nemzeti kulturális értékek, tűz-, füst-, oltási károk iránti érzékenység, folyamatos működés fenntartásának
szükségessége
A tűz és a tűz oltása során fellépő környezetvédelmi
kockázatok
Környezeti károk mérséklését segítő megoldások
ADR/RID szerinti besorolás, anyagmennyiségek, környezeti tényezők
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
Tűz és füst szétterjedésének kockázata
•
A mai napig nincs a javaslathoz hasonló
tűzvédelmi tervezési eljárás Európában
•
A tervezési alapadatokat – kockázati tényezők
– a tervezők nem vagy nagyon kevéssé
befolyásolhatták volna
A védelmi tényezőket, így a passzív és aktív
tűzvédelmi tervezés eszközeit az épület céljához,
funkciójához, a felmerülő igényekhez és az
építészeti adottságokhoz lehetett volna optimálni
Fontos szempont volt, hogy a tervező által
változtatható paraméterek minimális és maximális
értékének korlátozása
•
•
•
A kockázati tényezők alkalmazása jelentős
szakmai felkészültséget igényel, ezért alternatív
módszerként volt tervezve
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 – ELŐZMÉNYEK
2004-2005, 2/2002 (I.23.) BM RENDELET KORSZERŰSÍTÉSE
•
•
A jogszabály rövidebb, jellemzően csak az
elvárt biztonsági szintet tartalmazza
(számonkérhető, egzakt, tömör, lényegre
törő, kerüli a szabványokban szereplő
osztályozások és követelmények ismétlését)
Az elvárt biztonsági szint többféleképpen is
kielégíthető:
– Vonatkozó szabványok alkalmazásával
– A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek
alkalmazásával automatikusan teljesül
(megoldási lehetőségeket is
tartalmazhat, nem kizárólagos,
„szabványszerű”)
– Eltérő módszerek is alkalmazhatók (pl.
tűz- és füstterjedési szimuláció, kiürítési
szimuláció stb.) de ekkor a tervezőnek
kell igazolnia az elvárt biztonsági
szintnek megfelelő kialakítást
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
9 témakörben készülnek TvMI-k:
• Tűzterjedés elleni védelem
• Kiürítés
• Hő és füst elleni védelem
• Tűzoltó beavatkozási feltételek
• Beépített tűzjelző berendezések
• Beépített tűzoltó berendezések
• Villamos és villámvédelmi
berendezések
• Számítógépes szimuláció
• Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi
Kézikönyv
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 - FILOZÓFIA
•
•
A jogszabály rövidebb, jellemzően csak az
elvárt biztonsági szintet tartalmazza
(számonkérhető, egzakt, tömör, lényegre
törő, kerüli a szabványokban szereplő
osztályozások és követelmények ismétlését)
Az elvárt biztonsági szint többféleképpen is
kielégíthető:
– Vonatkozó szabványok alkalmazásával
– A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek
alkalmazásával automatikusan teljesül
(megoldási lehetőségeket is
tartalmazhat, nem kizárólagos,
„szabványszerű”)
– Eltérő módszerek is alkalmazhatók (pl.
tűz- és füstterjedési szimuláció, kiürítési
szimuláció stb.) de ekkor a tervezőnek
kell igazolnia az elvárt biztonsági
szintnek megfelelő kialakítást
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 - FILOZÓFIA
OTSZ 5.0 – FELÉPÍTÉS, SZERKEZET
Rövidebb:
9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet: 600 oldal
28/2011 (IX.22.) BM rendelet: 292 oldal
54/2014 (XII.5.) BM rendelet: 143 oldal
I. fejezet
II. fejezet
III. fejezet
IV. fejezet
V. fejezet
VI. fejezet
VII. fejezet
VIII. fejezet
IX. fejezet
X. fejezet
XI. fejezet
XII.fejezet
XIII.fejezet
XIV. fejezet
XV. fejezet
Általános rendelkezések
Értelmező rendelkezések
Védelmi célok és tervezési alapelvek
Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás
Általános szerkezeti követelmények
Tűzterjedés elleni védelem
Rendeltetéstől függő létesítési követelmények
Kiürítés
Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények
Hő és füst elleni védelem
Hasadó- és hasadó-nyíló felületek
Speciális épületek tűzvédelme
Villamos és villámvédelmi berendezések
Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések közös szabályai
A beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
Felépítése logikusabb: elöl a definíciók és a koncepcionális fejezetek, hátul
a részletesebb előírások és a használati szabályok:
OTSZ 5.0 – FELÉPÍTÉS, SZERKEZET
Rövidebb:
9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet: 600 oldal
28/2011 (IX.22.) BM rendelet: 292 oldal
54/2014 (XII.5.) BM rendelet: 143 oldal
XVI.fejezet A beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok
XVII.fejezet Éghető gázok, folyadékok tárolására, kimérésére vonatkozó létesítési szabályok
XVIII.fejezet Használati szabályok
XIX.fejezet Éghető, folyadékok és gázok használati szabályai
XX. fejezet Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat
XXI. fejezet Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv
XXII.fejezet Záró rendelkezések
1-20. melléklet
Megszűnik a tűzveszélyességi osztály, a tűzállósági fokozat,
a tűzterhelés (azaz mégsem), a középmagas épület fogalma
(magas épület marad, többszintes épület már most sem szerepel a
szabályozásban)
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
Felépítése logikusabb: elöl a definíciók és a koncepcionális fejezetek, hátul a részletesebb
előírások és a használati szabályok:
OTSZ 5.0 – ÚJ DEFINÍCIÓK
131. szín: talajhoz közvetlenül csatlakozó, egyszintes,
részben vagy teljesen fedett, egy vagy több oldalán
az összesített oldalfelület legalább 50%-áig nyitott építmény,
1. alagút hossza: az alagút teljesen lefedett részén mért
leghosszabb forgalmi sáv hossza,
116. ponyvaszerkezetű építmény: olyan építmény, amelynek
az időjárási hatások elleni védelemre szolgáló héjazat anyaga
természetes vagy mesterséges szálakból szövéssel vagy
a szövést helyettesítő egyéb technológiával készült, felületi
terhek hordására képes, külső térelhatároló szerkezetként
részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel
a használat feltételeit biztosítja,
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
121. speciális építmény: tűzvédelmi szempontból speciális
építmény a közúti alagút, a gyalogos aluljáró, a felszín alatti
vasútvonal, a kilátó, a ponyvaszerkezetű, az állvány jellegű és
szín építmény,
4. állvány jellegű építmény: olyan
építmény, melynek tartószerkezete
a használati célnak megfelelő
állékonysági teljesítményre méretezett,
külső térelhatároló falszerkezettel nem
rendelkezik, az építményen bizonyos
magasságban rendeltetést és emberi
tartózkodásra szolgáló járófelületet
alakítanak ki
22. biztonságos tér: az építményen
kívüli külső tér, ahonnan a menekülő
személyek az építménybe való
visszatérés nélkül közterületre juthatnak
(a fogalmat az előző, 28/2011 BM
rendelettel kiadott OTSZ ugyan
alkalmazta, de nem definiálta)
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 – ÚJ DEFINÍCIÓK
4. állvány jellegű építmény: olyan
építmény, melynek tartószerkezete
a használati célnak megfelelő
állékonysági teljesítményre méretezett,
külső térelhatároló falszerkezettel nem
rendelkezik, az építményen bizonyos
magasságban rendeltetést és emberi
tartózkodásra szolgáló járófelületet
alakítanak ki
22. biztonságos tér: az építményen
kívüli külső tér, ahonnan a menekülő
személyek az építménybe való
visszatérés nélkül közterületre juthatnak
(a fogalmat az előző, 28/2011 BM
rendelettel kiadott OTSZ ugyan
alkalmazta, de nem definiálta)
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 – ÚJ DEFINÍCIÓK
4. állvány jellegű építmény: olyan
építmény, melynek tartószerkezete
a használati célnak megfelelő
állékonysági teljesítményre méretezett,
külső térelhatároló falszerkezettel nem
rendelkezik, az építményen bizonyos
magasságban rendeltetést és emberi
tartózkodásra szolgáló járófelületet
alakítanak ki
22. biztonságos tér: az építményen
kívüli külső tér, ahonnan a menekülő
személyek az építménybe való
visszatérés nélkül közterületre juthatnak
(a fogalmat az előző, 28/2011 BM
rendelettel kiadott OTSZ ugyan
alkalmazta, de nem definiálta)
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 – ÚJ DEFINÍCIÓK
49. füstkötény: a szomszédos
füstszakaszokat egymástól elválasztó
építményszerkezet vagy berendezés, ami
a füst oldalirányú terjedését korlátozza,
52. füstszakasz: a helyiség vagy annak
része, amelynek kialakítása korlátozza
a füst átterjedését a szomszédos
füstszakaszba
Szétvált a füstszakasz és a füstgyűjtő tér
fogalma, füstmentes helyett füstszegény
levegőréteg, továbbá kötényfal helyett
füstkötény szerepel a fogalmak között
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 – ÚJ DEFINÍCIÓK
48. füstgyűjtő tér: a füstszakasz légterének
felső, a füstszegény levegőréteg feletti
része, amely oldalhatáraival meggátolja
a füst szétterülését, valamint korlátozza
annak lehűlését a felhajtóerő biztosítása
céljából
78. Kockázati egység: az építmény vagy annak
tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt része,
amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó
körülményeket a tervezés során azonos mértékben
és módon veszik figyelembe,
79. Kockázati osztály: a tűz esetén a
veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség
súlyosságát, a tűz következtében fellépő további
veszélyek mértékét kifejező besorolás,
105. mértékadó kockázati osztály: az építmény, az
önálló épületrész egészére vonatkozó besorolás,
amely megegyezik a kockázati egységek kockázati
osztályai közül a legszigorúbbal,
114. önálló épületrész: a szomszédos épületrészektől
statikailag független, tűzgátló szerkezettel elválasztott
épületrész, amelynek kiürítése a szomszédos
épületrészeken való áthaladás nélkül biztosított
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
ÚJ FOGALMAK
a) az építmény tűzvédelmi megoldásait egyidejűleg
egyetlen, az építmény tetszőleges pontján keletkező
tűz károsító hatásainak figyelembevételével kell
tervezni és méretezni,
b) az építményt a tűz keletkezésekor
rendeltetésszerűen használják,
c) a veszélyeztetett személyek létszáma, menekülési
képessége a rendeltetésnek megfelelő,
d) a tűz egyetlen, a keletkezés helyét magába
foglaló tűzszakaszra terjed ki és
e) a tűzzel egyidejűleg más veszélyt, kárt, a
tűzvédelmi megoldások működésképtelenségét
okozó esemény nem következik be.
(2) A tűzvédelmi biztonsági berendezések, műszaki
megoldások közötti összefüggések, kapcsolatok,
kapcsolódások tervezése során figyelembe kell venni
a működésképtelenséget előidéző hibák hatását.
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
A TŰZVÉDELMI TERVEZÉS KIINDULÁSI FELTÉTELEI
OTSZ 5.0 – TŰZVÉDELMI TERVEZŐI FELADATOK, FELELŐSSÉGEK
18 §(5) Az épületen kívüli, azzal összeköttetésben nem álló technológiai berendezés esetén
a tűztávolság szükségességét, mértékét a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért
felelős személy határozza meg.
30 § (7) A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személynek a várható igénybevétel
figyelembevételével meg kell határoznia a tűzgátló ajtóknak az önműködő csukódással
kapcsolatos vizsgálati ciklus szerinti besorolását.
Példa: MSZ EN 14600:2006
C0: 0 (NPD), C1:500, C2:10.000, C3:50.000, C4:100.000, C5:200.000
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
12 § (2) A kockázati egység kockázati osztályát a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért
felelős személy a 10. § (3) bekezdésben felsorolt jellemzők és a tűzvédelmi helyzetet
befolyásoló egyéb körülmények vizsgálatával, mérlegelésével, a hasonló rendeltetések 1.
melléklet 4. táblázata szerinti kockázati osztályának figyelembevételével határozza meg.
TŰZVÉDELMI TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG - VÁLTOZÁSOK
Korábban: tűzvédelmi műszaki leírás – TML – építési
engedélyezési tervhez
Jelen- és jövőkép: tűzvédelmi tervezés – részvétel a teljes
tervezési folyamatban
• Tűzvédelmi tervező jelenléte a projekt kezdeti fázisától a
befejezésig
• Konzultáció
• Műszaki leírás mellett számítások készítése
• Rajzos munkarész készítése – a kivitelezési tervfázisban is!
• Szimulációk készítése
• Kísérletek, vizsgálatok szervezése, közreműködés
• Szakági tervek felülvizsgálata, ellenőrzése, konzultáció –
generáltervezői feladatok tűzvédelmi részének átvállalása
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
Tűzvédelmi tervezés ≠ „műleírás készítés”!
MEGNÖVEKEDETT TUDÁSIGÉNY - KÉPZÉSEK
Órák száma, kreditértéke
tantárgyanként
Összesítés
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt
gyakorl órasz kred
kr. köv.
kr. köv.
kr. köv.
kr. köv. előadás
óra
óra
óra
óra
at
ám it
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mérnöki matematika, és modellalkotás (Mályusz Levente, Villányi Norbert,Szikra
Csaba)
A tűzvédelem mérnöki alapismeretei (Szikra Csaba)
Számítógépes tervezés (I. félév: Villányi Norbert, II.félév: Szikra Csaba)
Tűzvédelmi épületszerkezettan (Dr. Takács Lajos Gábor)
Tartószerkezetek alapjai (Dr. Visnovicz György)
Építőanyagok és kémia (Majorosné Dr. Lublóy Éva)
Építőanyagok, építési termékek tűzkitét vizsgálata (Dr. Bánky Tamás)
Létesítési és használati szabályok (Dr. Takács Lajos Gábor)
Tartószerkezetek tűzvédelme (Kulcsár Béla)
Épületgépészet (Szikra Csaba)
Épületvillamosság és villámvédelem (Szabó Gergely, Kruppa Attila)
Égéselmélet, égéskésleltetés (Dr. Takács Lajos Gábor, Szitányiné Siklósi Magdolna,
Koburger Márk)
Tűzoltási és mentési ismeretek (Bérczi László, Kulcsár Béla)
Tűzvizsgálat (Király András)
Beépített oltóberendezések tervezése (Szikra Csaba)
Beépített tűzjelző berendezések tervezése (Szikra Csaba, Dr. Szegi András)
Zárttéri tűzmodellek (Szikra Csaba)
Hő- és füstelvezetés, füstmentesítés (Szikra Csaba)
Tűzvédelmi jogi ismeretek, minőségbiztosítás, minősítés (Dr. Erdős Antal)
Tűzeseti diagnosztika és rekonstrukció (Kulcsár Béla)
Mérnöki módszerek alkalmazása a tűzvédelemben (Dr. Takács Lajos Gábor, Szikra
Csaba)
Szakdolgozat (Dr. Takács Lajos Gábor)
Összesen
Vizsga
Gyakorlat
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
12
3 gy
18
12
18
18
12
12
18
4 v
3 gy
4 v
4 v
3 v
3 v
4 v
12
18
3
4
gy
v
12
3
v
12
18
12
12
3
3
3
3
v
v
gy
v
12
3
v
12
3
v
18
4
v
12
3
v
12
18
12
3
4
3
v
v
v
18
4
gy
12
24
12
12
120
28
120
6
2
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
28
120
6
2
3
4
3
3
gy
v
gy
v
27
6
12
3
12
4
36
18
12
12
42
36
18
12
6
20
30
0
12
0
0
18
6
0
18
24
66
18
24
12
42
54
24
12
4
6
15
4
6
3
10
11
6
3
12
0
12
3
0
3
0
12
3
6
0
12
12
12
42
24
12
18
12
12
3
3
8
6
3
4
3
3
15
18
3
0
10
18
12
4
3
v
v
18
12
12
4
3
3
v
v
gy
12
9
42
12
9
12
12
0
18
3
gy
3
10
?
120
6
2
6
37
331
5
3
149
480 120
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
Órakiméret és követelmény (v: vizsga, gy: gyakorlati jegy)
Tárgyak ( félévenkénti kreditpontok )
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
1.2. Tűzveszélyesség és kockázati osztályba sorolások:
anyagok tűzveszélyességi osztályozása
kockázatok meghatározása, értékelése
Gyakorlati kérdések, eseti példákkal
(1) Robbanásveszélyes osztályba tartozik
a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben
tűzveszélyes anyag és keverék,
b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri lobbanáspontja
legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-al csökkentett
értéke,
c) az éghető gáz, gőz, köd,
d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és
e) az e rendelet hatályba lépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK
(2) Tűzveszélyes osztályba tartozik
a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,
c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi
hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb
gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem
állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb
és
g) az e rendelet hatályba lépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.
(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik
a) a nem éghető anyag,
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag. és
c) az e rendelet hatályba lépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK
(1) A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló
kockázat megállapításához meg kell határozni
a) az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati
egységeket, azok kockázati osztályait és azt
követően az épület, önálló épületrész mértékadó
kockázati osztályát és
b) speciális építmény esetén annak kockázati
osztályát.
(2) A kockázati egység lehet
a) önálló rendeltetési egység,
b) szomszédos önálló rendeltetési egységek
csoportja a 11. §-ban foglaltak szerint,
c) speciális építmény vagy
d) az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális
építménynek a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért
felelős személy
által a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
meghatározott része.
. BME
Építészmérnöki
Dr. Takács Lajos Gábor:
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
A KOCKÁZATI EGYSÉGEK
(1) A kockázati egység kockázati osztályát
a) speciális építmény esetén a XII. fejezetben foglaltak alapján,
b) az 1. melléklet 4. táblázatában nem szereplő ipari, mezőgazdasági rendeltetés esetén a (2)
bekezdés alapján,
c) egyéb esetben az 1. melléklet 1-4. táblázata alapján
kell meghatározni.
(2) A kockázati egység kockázati osztályát a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős
személy a 10. § (3) bekezdésben felsorolt jellemzők és a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló
egyéb körülmények vizsgálatával, mérlegelésével, a hasonló rendeltetések 1. melléklet 4.
táblázata szerinti kockázati osztályának figyelembevételével határozza meg.
.
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
A KOCKÁZATI EGYSÉGEK KOCKÁZATI OSZTÁLYA
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
A KOCKÁZATI EGYSÉGEK KOCKÁZATI OSZTÁLYAI
(4) Az épület, az önálló épületrész mértékadó kockázati osztálya a (3) bekezdés szerint
megállapított kockázati osztálynál eggyel szigorúbb kockázati osztálynak felel meg akkor,
ha az épület, az önálló épületrész befogadóképessége meghaladja
a) NAK osztály esetén az 500 főt,
b) AK osztály esetén az 1500 főt,
c) KK osztály esetén a 3000 főt.
(5) A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati
egység
a) nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba,
b) alacsony kockázati, AK osztályba,
c) közepes kockázati, KK osztályba vagy
d) magas kockázati, MK osztályba
tartozik.
.
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
(3) Az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya a
(4) bekezdésben foglaltak kivételével megegyezik az abban lévő kockázati egységek kockázati
osztályai közül a legszigorúbb kockázati osztállyal.
1
2
3
4
A
A kockázati egység kockázati osztálya
A kockázati egység legfelső
építményszintjének szintmagassága,
valamint a kilátó és az állvány jellegű
építmény esetében a legmagasabb
emberi tartózkodásra szolgáló járófelület
magassága (m)
A kockázati egység legalsó
építményszintjének szintmagassága (m)
A kockázati egység legnagyobb
befogadóképességű helyiségének
befogadó-képessége, valamint a kilátó, a
ponyvaszerkezetű építmény, az állvány
jellegű építmény és szín esetében az
építmény befogadóképessége (fő)
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
B
NAK
0,00-7,00
C
AK
7,01-14,00
D
KK
14,01-30,00
E
MK
>30,00
0,00 - -3,00
-3,01 - -6,00
-6,01 - -9,00
> -9,00
1-50
51-300
301-1.500
>1.500
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
A KOCKÁZATI OSZTÁLY MEGHATÁROZÁSA A SZINTMAGASSÁG
ÉS A BEFOGADÓKÉPESSÉG ALAPJÁN
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
A KOCKÁZATI OSZTÁLY MEGHATÁROZÁSA A MENEKÜLÉSI
KÉPESSÉG ALAPJÁN
2 önállóan menekülnek
3
4
5
segítséggel menekülnek
előkészítés nélkül menthetők
előkészítéssel vagy azzal sem
menthetők
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
B
C
A kockázati egység
Egyes rendeltetések besorolása a menekülési képesség alapján
kockázata
(példák)
NAK
AK
KK
MK
- lakás,
- iroda,
- üzlet,
- kizárólag járóbeteg-ellátás,
- kereskedelmi szálláshely,
- iskola 10 év feletti korosztály részére
- jellemzően menekülésben nem korlátozott személyek részére
szolgáló szálláshelyek (kollégium, munkásszálló, hasonló
rendeltetések),
- múzeum, kiállítótér, templom, színház
- óvoda,
- iskola 6-10 éves korig,
- kényszertartózkodás
- bölcsőde,
- fekvőbeteg-ellátás,
- menekülésben korlátozott személyek lakóotthona,
- intenzív osztály,
- műtő,
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
1
A
A kockázati egységben
tartózkodók menekülési
képessége
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
A KOCKÁZATI OSZTÁLY MEGHATÁROZÁSA A TÁROLT ANYAGOK
VESZÉLYESSÉGE ALAPJÁN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
B
A kockázati egység kockázata
NAK
AK
KK
MK
KK
MK
NAK
AK
KK
KK
KK
AK
KK
AK
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
1
A
Tárolási alaprendeltetésű kockázati egység tárolóhelyiségében tárolt anyagok, termékek, tárgyak
jellemzői
Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy;
éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül
Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy;
a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és tárolóhelyiségenként legfeljebb 100 l/kg
mennyiségű robbanásveszélyes anyag
Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy;
a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és tárolóhelyiségenként 100 l/kg-nál nagyobb, de
legfeljebb 300 l/kg mennyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag
Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy; a csomagolás
tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és tárolóhelyiségenként 300 l/kg-nál nagyobb mennyiségben
robbanásveszélyes anyag
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása legfeljebb 300 l/kg mennyiségben
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása 300 l/kg-nál nagyobb mennyiségben
Gépjárműtároló, max. 10 személygépkocsi
Gépjárműtároló, 10-nél több személygépkocsi
Egyéb gépjárműtároló tehergépkocsi, autóbusz, trolibusz, egyéb gépjármű részére
Parkológépes vagy gépesített gépjárműtároló
Vasútijármű tároló
Légijármű-tároló - Repülőgép hossza max. 12 m, törzsszélessége max. 2 m
Légijármű-tároló - Repülőgép hossza >12 m vagy törzsszélessége > 2 m
Szemestermény-tároló
(folytatva)
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
A KOCKÁZATI OSZTÁLY MEGHATÁROZÁSA AZ IPARI
TECHNOLÓGIÁK VESZÉLYESSÉGE ALAPJÁN
1
Ipari, mezőgazdasági alaprendeltetés
B
Rendeltetés jellemzői
2
alom nélkül
Állattartás
3
alommal
Asztalosműhely, -üzem,
Faipari üzem, fűrészüzem, parkettagyártás
4 Bútorkészítő műhely, üzem
(fa és faalapú építőlemez alapanyagokból)
Faalapú termékek gyártása
ha a I-II. tűzveszélyességi fokozatú tartozó folyadékokkal történő
alkatrészmosás minősítéssel rendelkező zárt berendezésben
5 Autószerelő műhely, karosszéria lakatos
vagy a szabadban történik, vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú
műhely
folyadékokkal történő alkatrészmosást nem végeznek
6
7
Autófényező, -lakkozó
8
Betonelem és gázbeton gyártás,
9
téglagyártás, kerámia termékek gyártása
Bitumenes termékek gyártása
10
(szigetelőlemezek, tetőfedő anyagok)
11 Borkészítés
12 Cementgyár
13 Elektromos berendezések gyártása
14
Festék-, lakkgyártás
15
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
egyéb esetben
kizárólag vízbázisú festékekkel
szerves oldószeres festékek vagy fedőlakk felhasználása esetén
C
A kockázati egység
kockázata
NAK
AK
KK
AK
KK
AK
KK
AK
KK
kizárólag vízbázisú festékek gyártása
egyéb esetben
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
NAK
AK
KK
AK
KK
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
A
Gyakorlati kérdések, eseti példákkal
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
2.1. Általános szerkezeti követelmények
Jelentős változások – de: első körben hiányozni fog a vonatkozó TvMI:
• Megszűntek a függőleges tartószerkezetekre az R180, RE 180, REI180 követelmények
• Megszűnt az általános tűzvédelmi követelmény a válaszfalakra – újdonság: tűzgátló válaszfal
• A menekülési útvonalakon alkalmazott építményszerkezetekre vannak általános követelmények
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
Jelentős változások – de: első körben hiányozni fog a vonatkozó TvMI:
• Megszűntek a függőleges tartószerkezetekre az R180, RE 180, REI180 követelmények
• Megszűnt az általános tűzvédelmi követelmény a válaszfalakra – újdonság: tűzgátló válaszfal
• A menekülési útvonalakon alkalmazott építményszerkezetekre vannak általános követelmények
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A filozófia nem változott: a függőleges teherhordó szerkezetek követelményei továbbra is eltérnek
a vízszintes teherhordó szerkezetekétől – de a hierarchia szabály továbbra is érvényes
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ
KÖVETELMÉNYEI - HÁTTÉR
16 § (6) Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az építményszerkezetek
építményen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével
kell meghatározni. Egy építményszerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére,
merevítésére nem alkalmazható az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb
tűzállóságú szerkezet.
Probléma: a fenti elv helyes, de a legtöbb esetben ellentétes a táblázatban közölt
követelményekkel!
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ
KÖVETELMÉNYEI - HÁTTÉR
EC2:
- Keresztmetszeti módszer
- Izotermás módszer
- Szimuláció
28/2011 OTSZ 18. melléklet: meglévő
épületeknél volt alkalmazató – TvMI?
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEI
- HÁTTÉR
EC2:
- Keresztmetszeti módszer
- Izotermás módszer
- Szimuláció
28/2011 OTSZ 18. melléklet: meglévő
épületeknél volt alkalmazató – TvMI?
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEI
- HÁTTÉR
A hatályos, jelenlegi OTSZ az
áthidalókra vonatkozó követelményei
a gerendák követelményeivel
egyeznek meg, nem az általuk
kiváltott falak követelményeivel!
(2) Az áthidalók tűzvédelmi osztály- és tűzállósági teljesítmény-követelménye
a) tűzfalban, tűzgátló falban és tűzgátló válaszfalban történő alkalmazás esetén A1 R x,
ahol x megegyezik
a fogadó falra előírt követelmény időtartamával,
b) egyéb esetben megegyezik a teherhordó pillérre vonatkozó követelménnyel.
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
ÁTHIDALÓKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
Szabadlépcső tartószerkezete: A1 – tűzállósági teljesítmény-jellemző nélkül – feltételek – TvMI?
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
G á zh ő m é rs ék let (°C )
1200
S zé n h id ro g é n tű z
800
S za b vá n yo s tű z
600
K ü ls ő tű z
400
T ip ik us p a ram éte re s
tű zg ö rb e
200
0
0
600
1200
1800
2400
3000
3600
Id ő (s ec )
Feltételek:
- Éri-e tűzhatás a lépcsőt?
(nyílászárók, hozzá vezető ajtók
tűzvédelmi jellemzői)
- Ha tűzhatás éri, milyen kitéttel
számoljunk?
Szabadlépcső tartószerkezete: A1 – tűzállósági teljesítmény-jellemző nélkül – feltételek – TvMI?
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
1000
(4) Szintosztó födém és az azt kiszolgáló lépcső létesítése legalább D tűzvédelmi osztályú
szerkezetből megengedett (a 28/2011 BM r. szerint óvodákban nem lehetett faanyagú galériát
létesíteni).
38.§ (…)
(4) A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartózkodására szolgáló helyiség
a) falburkolata KK osztály esetén legalább B-s1, d0, MK osztály esetén legalább A2-s1,d0
tűzvédelmi osztályú,
b) mennyezetburkolata KK osztály esetén legalább B-s1, d0, MK osztály esetén legalább A2s1,d0, tűzvédelmi osztályú,
c) padlóburkolata KK és MK osztály esetén legalább Bfl -s1 tűzvédelmi osztályú és
d) belső oldali hő- és hangszigetelése A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú legyen.
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
Gyakorlati kérdések, eseti példákkal
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
2.1. Tűzterjedés elleni védelem
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 SZERINT - TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ SZERKEZETEKRE
VONATKOZÓ FOGALMAK
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT - TŰZTERJEDÉST
GÁTLÓ SZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
Jelentős változások:
• Megszűnt az M kritérium – de tűzfal már csak teherhordó lehet
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT - TŰZTERJEDÉST
GÁTLÓ SZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
Merevítés nélküli és faszerkezetekhez kikötött
tűzfalak problémái
OTSZ 5.0: csak teherhordó tűzfalak létesíthetők
REI 240 követelmény – előnyök:
• Vázszerkezet tűzállóságától nem függ (R240
oszlop, gerenda irreális)
• M kritérium teljesítése (megszűnt)
• Földrengéssel szembeni ellenállás
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
OTSZ 5.0 ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEI - HÁTTÉR
174. tűztávolság: a külön tűzszakaszba tartozó szomszédos építmények, szomszédos
szabadtéri tárolási egységek, szomszédos építmény és szabadtéri tárolási egység között
megengedett legkisebb, vízszintesen mért távolság
(nincs már vízszintes vetület – egyértelműbb a fogalom)
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
TŰZTÁVOLSÁG
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
TŰZSZAKASZ-TERÜLETEK
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
TŰZSZAKASZ-TERÜLETEK
2
3
4
5
6
földszintes épület, önálló épületrész
több szintből álló épület, önálló
épületrész
részben vagy teljesen pinceszinti
tűzszakasz
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
B
C
D
E
2
A tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete (m ),
beépített tűzoltó berendezés nélkül/tűzoltó berendezéssel
A tűzszakasz megengedett térfogata (m3) az alapterület 10-szerese
a kockázati egység kockázati osztálya
NAK
AK
KK
MK
10.000/20.000
12.000/24.000
7.000/14.000
8.000/16.000
10.000/20.000
5.000/10.000
3.000/6.000
4.000/8.000
5.000/10.000
2.500/10.000
1.500/3.000
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
1
A
A tárolási rendeltetésű kockázati
egységet befogadó épület, önálló
épületrész
TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT
TŰZSZAKASZ-TERÜLETEK
1
Az ipari, mezőgazdasági
rendeltetésű kockázati
egységet befogadó épület,
önálló épületrész
B
C
D
E
A tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete (m2),
beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés nélkül/tűzjelző berendezéssel/tűzoltó berendezéssel
A tűzszakasz megengedett térfogata (m3) az alapterület 10-szerese
2
a kockázati egység kockázati osztálya
3
NAK
AK
KK
MK
4
földszintes épület, önálló
épületrész
8.000/12.000/24.000
10.000/15.000/30.000
5.000/10.000/20.000
1.000/4.000/8.000
5
több szintből álló épület,
önálló épületrész
4.000/8.000/16.000
7.000/10.000/20.000
4.000/8.000/16.000
1.000/3.000/6.000
6
részben vagy teljesen
pinceszinti tűzszakasz
2.000/4.000/8.000
3.500/5.000/10.000
2.000/4.000/8.000
500/1.500/3.000
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
A
Lehetséges követelmények és teljesítmények:
EI1 xx C / EI2 xx C
E xx C
EW xx C
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
TŰZGÁTLÓ AJTÓK – JELÖLÉSEK (OTSZ + TvMI)
TŰZGÁTLÓ AJTÓK – JELÖLÉSEK (OTSZ + TvMI)
30 § (7) A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személynek a
várható igénybevétel figyelembevételével meg kell határoznia a tűzgátló
ajtóknak az önműködő csukódással kapcsolatos vizsgálati ciklus szerinti
besorolását.
MSZ EN 14600:2006
C0: 0 (NPD), C1:500, C2:10.000, C3:50.000, C4:100.000,
C5:200.000
MSZ EN 14351-1; csak külső ajtók
Draft prEN 14351-2: belső ajtók
resistance to repeated opening and closing: 1: 5000, 2: 10000, 3:
20000, 4: 50000, 5:100000, 6: 20000, 7: 500000, 8: 1000000
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
Lehetséges követelmények és teljesítmények:
EI1 xx C / EI2 xx C – 25 vagy 100 mm-re vannak a hőmérsékletmérő
pontok a kerettől a tűzállósági vizsgálat során
E xx C
EW xx C
EI ≠ Sm vagy Sa (jövőbeli feljesztés)
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
LINEÁRIS HÉZAGTÖMÍTÉSEK – JELÖLÉSEK (OTSZ + TvMI)
EI 90-H-M20-F-W00 to 50, ahol
• EI 90: a tűzvédelemben megszokott integritási és hőszigetelési követelmény határideje
percben;
• H, V vagy T: a vizsgált próbatest konfigurációja (H: vízszintes teherhordó szerkezet; V:
függőleges teherhordó szerkezet függőleges hézaggal, T: függőleges teherhordó szerkezet
vízszintes hézaggal);
• Mxx: a hézag megengedett mozgása a teljes hézagszélesség xx százalékában (esetünkben
20%);
• X: M helyett, ha nincs mozgás engedélyezve;
• F, M vagy B: a hézagtömítés típusa (M: előregyártott, F: helyszínen készített, B: előregyártott
vagy helyszínen készített);
• Wxx to yy: engedélyezett hézagszélesség xx mm-től yy mm-ig.
•
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
LINEÁRIS HÉZAGTÖMÍTÉSEK – JELÖLÉSEK (OTSZ + TvMI)
BME
Építészmérnöki
BME Építészmérnöki
KarKar
Épületszerkezettani Tanszék
Épületszerkezettani
Tanszék
Dr. Takács Lajos Gábor:
OTSZ 5.0
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.
LINEÁRIS HÉZAGTÖMÍTÉSEK – TÍPUSOK, MŰSZAKI ADATOK

similar documents