Å se - Ullern videregående skole

Report
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
”Et brennende hjerte for elever”
• Det handler om å bry seg
om – og å vise at elevene er
betydningsfulle for oss
• Å se den enkelte elev dreier
seg om å stille høye, men
realistiske krav og
forventinger til den enkelte
elev - det er da de blir sett
De gode timene- undervisningskvalitet
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Dyktige og engasjerte lærere
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Å bety en forskjell
Ullern vgs - noe mer
Hjertet av Ullern
•
•
•
•
•
•
Tilhørighet
Felleskap
Meningsfullhet
Anerkjennelse
Livsmestring
Betydningsfulle voksne
Tett oppfølging av elevene våre
• Terskelen må være
(gjensidig) lav for å ta
kontakt.
• Rådgivningstjeneste
• Tidlig innsats
• God informasjon til/fra
hjemmet
• Følg med på hjemmesiden
www.ullern.vgs.no
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Støtte fra flere kanter
Rådgiverne våre:
Sosialpedagogisk rådgiver ST :
Guro Nakken [email protected],vgs.no
Sosialpedagogisk rådgiver MK:
Ingrid Vaage [email protected]
Karriererådgiver og ansvarlig for fagvalg: Cathrine
Huglen [email protected]
Avdelingsleder vg2: Randi Oppedal
[email protected]
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Ingen dropper ut
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
På rett vei
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
”I tall ligger det skjebner”
ULLERN
ULLERNVIDEREGÅENDE
VIDEREGÅENDESKOLE
SKOLE
Karakterer og karakter
Aftenposten 22. september 2011
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Skriftlig eksamen - eksamen
Andre viktige tall
• Muntlig eksamen: Snitt
på 4.7
• Gode faglige
prestasjoner på MK
ULLERN
ULLERNVIDEREGÅENDE
VIDEREGÅENDESKOLE
SKOLE
2015
VÅR 2015
Nye Ullern videregående skole 2015
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Fokus: VG2
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Mange nye elever
• Viktig å komme inn i skolemiljøet
• Hjertet av Ullern
• Viktig å sette seg inn i læringskulturen
• Husregler
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Forventninger
Vi forventer at elevene våre
• møter fram – i tide
• holder orden
• er forberedt
• har fokus på fag
• tar hensyn til andre
• gjør så godt de kan
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Verdt å merke seg
 Det gis ikke permisjon til ferier utenom skoleferiene
 Fravær på vurderingssituasjoner kan få konsekvenser for
fagkarakteren
 Varsel om IV (ikke vurdert) sendes hjem også til elever
over 18 år
 Husk:
Fravær fra vg1 og vg2 kommer på vitnemålet etter vg3
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Det viktige andreåret
Et år å vokse på:
• Midt mellom nybegynner og avgangselev:
• Mange nye faglige utfordringer
• Fordypning: Flere nye fagfelt
• 2ST: Færre timer fellesfag
• 2MK: Spesialisering (prosjekt til fordypning)
• Økt læringstrykk
• Mange blir 18 – trenger fortsatt mye støtte
Avsluttende fag og eksamen
Hvilke fag er avsluttende
Mulig eksamen
– kommer på
• Alle programfag ST
vitnemålet?
• Avsluttende fag (Se venstre
• Alle programfag ST/MK
• ST: andre
fremmedspråk og
matematikk
• MK: engelsk,
samfunnsfag,
matematikk
side)
• 2ST: opp til èn eksamen –
muntlig eller skriftlig
Obligatorisk eksamen
• 2MK skal ha tverrfaglig
praktisk eksamen i juni 2014
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Støtte fra foreldre og foresatte
•
•
•
•
Foreldre er verdifull støtte også på vgs
Viktig også etter fylte 18 år
Ulike grader av modenhet, trygghet, behov
Utvidet støtte – der det trengs: Fullmakt
• Ta samtalen hjemme– før 18-årsdagen
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Mer dialog
• Halvårsvurdering med og uten karakter
• 21.januar:
Fagkonferanse med elev og foresatte
• 7.april: melding hjem med framovermedling
før sluttvurdering (april – juni)
• Mobilskole – melding skole – hjem for
fraværsoppfølging og viktige beskjeder
• Foreldrelaget
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Foreldrelaget på Ullern
Foreldrelaget Ullern vgs
• Alle foreldre med elever ved Ullern vgs er
medlemmer av foreldrelaget
• Hvert år opprettes et nytt styre – delta på tre
møter per semester
• Styrets oppgaver:
– Økt trivsel for elevene
– Fokus på innhold og læring
– Informasjonskanal
– Støttespiller
Ønskelisten er lang…….
•
•
•
•
•
Elevrådsarbeid
Revy
Humanitært prosjekt
Forfatterbesøk
Sosiale/samlende tiltak
som vårfest, grøtfest,
avslutningsfest, juleball…..
• Styret vil prioritere å støtte
tiltak som kommer alle
elevene til gode!
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Tilsendt giro…..
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Klasseopprop –
følg kontaktlærer
youtube.com/ullernvgs
Ullern videregående skole
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Klassemøter
2STA: Herdis G og Dag N
rom 23
2STB May-Britt F og Rine B
rom 32
2STC Karsten S og Olav N
rom 33
2STD Eileen K og Eivind T
rom 22
2STE Martin L og Inger Helene K rom 37
2MKAB Elin D og Torbjørn S
rom 46

similar documents