Äktenskapsförberedelse - Katolska Domkyrkan, Stockholm

Report
Äktenskapsförberedelse
Katolska Domkyrkoförsamlingen inbuder till Äktenskapsförberedelse.
Kursen riktar sig till er som står i begrepp att gifta er i katolska kyrkan.
Den vill förklara den katolska synen på äktenskapet och ge verktyg för
att bygga en stark och sund relation med ett livslångt perspektiv.
Under fem samtalskvällar våren 2015 presenteras kyrkans äktenskapssyn
och ni får möta personer/par som delar med sig av sina erfarenheter,
samtidigt som ni får tid att reflektera över er egen relation och vad
äktenskapet innebär i katolsk mening. Kursen sker under mars månad.
Anmälan
Till Dokyrkoförsamlingens expedition tfn 08-640 15 55 eller
e-post: [email protected]
För mer information
Diakon Sten Cedergren
e-post: [email protected]
Katolska Domkyrkoförsamlingen
i sammarbete med sudieförbundet

similar documents