Aktuell nivå - Positive Riding

Report
Positiv Ridning Systemet
Nulägesanalys
Namn:__________________________________
Datum
Häst:__________________________________
/
���
Skatta förmågan/färdigheten 1-10 (10=optimalt)
Ryttarens kapacitet:
Fysisk kapacitet
Nu
3 mån.
Nu
3 mån.
Nu
3 mån.
Kommentar
Allmänkondition
Styrka
Rörlighet
Ridteknisk kapacitet
Kommentar
Koordination
Balans
Följsamhet
Inverkan
Ryttarkänsla
An/avspänningsförhållande
Takt och rytmkänsla
Hållning
Finmotorik
Grovmotorik
Mental Kapacitet
Självförtroende
Stresstålighet
Mod
Självkontroll
Självdisciplin
Egoism
Vinnarmentalitet
Koncentrationsförmåga
Målmedvetenhet
Ödmjukhet
Positiv
Trygg
Fokuserad
�����������������������������������������������������
Kommentar
/
Positiv Ridning Systemet
Nulägesanalys
Hästens fysiska kapacitet
Nu
3 mån.
Kommentar
���
Nu
3 mån.
Kommentar
Allmänkondition
Energi
Balans
Rakriktning
Lösgjordhet, bogfrihet
Bakbensaktivitet, ryggverksamhet
Takt, rytm
Skrittregister
Travregister
Galoppregister
Hästens mentala kapacitet
Temperament
Stresstålighet
Koncentrationsförmåga
Vinnarinstinkt
Vilken är din målsättning med höstens träning?
Hur förbereder och tränar du dig själv
(motivation, fysik, teknik, mentalt) vid sidan om ridningen?
Hur förbereder och tränar du din häst?
Är det något speciellt du vill förbättra och utveckla?
Eventuella hinder eller svårigheter som gör inskränkningar på din satsning?
Vilken form av stöd och hjälp behöver du av mig?
Övrigt:
Tänkvärt!
Kom ihåg att feed-back är viktigt.
Vi måste vara överens om var vi är, för att veta vart vi ska!
Det räcker inte att jag har kompassen med mig om vi inte har samma karta!
�����������������������������������������������������

similar documents