Reflektionsuppgift Datorteknik 1a.pages

Report
Reflektionsuppgift
Nu har halva kursen gått och du skall fundera på vad du gjort
och framför allt vad du har lärt dig!
Vi har gjort följande uppgifter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Det digitala hemmet
Installera Raspberry PI
Lär känna Linux lite övningar och kommandon.
Komponenter på Rapsberryn
Filsystem (du skall läsa på om denna viktiga komponent)
Moderkortsjämförelse
Skapa en webbserver
Skapa en mediaserver
Skapa en minecraftserver
Fundera på följande frågor till alla uppgifter?
1.
2.
3.
4.
!
Vad var syftet med uppgiften?
Vad var enkelt med uppgiften?
Vilka utmaningar fanns i uppgiften?
Vad lärde jag mig på uppgiften?
Till server uppgifterna (7, 8 och 9)fundera på följande frågor också!
1. Om du följde en guide så förklara vad varje steg i guiden gör.
2. Förklara vilka val du ställdes inför när du skulle installera din server och redogör för varför du
gjorde de val som du gjorde i uppgiften.
3. Försök om möjligt att koppla uppgifterna till skolverkets centrala innehåll i kursen.
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar.
Grunderna i OSI-modellen (open systems interconnection) och gällande standarder
för datorkommunikation.
Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för
mobila enheter.
Enklare rit- och simuleringsprogram.
Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering.
Fältbussars användning inom till exempel industri-, el- och andra teknikområden.
Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd.
ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (electro static discharge).
Planering, montering, konfigurering samt driftsättning av datorsystem för något av
användningsområdena mätning, styrning, övervakning eller dokumentation.
Installation och konfigurering av applikationsprogram.
Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk.
Installation av skrivare och andra enheter i nätverk.
Fredrik Ekstedt
Sida 1
! av 1
!

similar documents