KOPPARLEGERING - Johnson Metall AB

Report
KOPPARLEGERING
JM 14
CuSn5Pb20-C
ÖREBRO - SWEDEN
Utgåva 3
Densitet 9,3
SAMMANSÄTTNING
Sammansättning %
Nom
Min
Max
Cu1
74
Pb
20
18,0
Rest 23,0
Sn
4
3,5
5,5
Ni1
2
1,0
3,0
Al
Fe
0,01 0,25
Mn
P
0,2
0,1
Sb
Si
0,75 0,01
Zn
2,0
1) Ni- halten får räknas in i Cu-halten
MEKANISKA EGENSKAPER
Rp0,2
Rm
A5
HB
E
sträckgräns
Dragbrottgräns
Förlängning
Hårdhet
Elasticitetsmodul
Längdutvidgningskoeff.
Värmeledningsförmåga
Resistivitet
Skärbarhet
N/mm2
N/mm2
%
10/1000
N/mm2
-6
X10 ,0-100°C
W/m °C
nΩm,20°C
Sandgjutgods
Centrifugal- och
Stränggjutgods
JM14-03
>=70
>=150
>=5
>=45
70 000
18,5
40
120
Utmärkt
JM14-15
>=80
>=160
>=6
>=50
70 000
18,5
40
120
Utmärkt
Angivna värden avser separatgjuten
provstav enl. SIS 112152, respektive
uttagen från centrifugal- eller
stränggjutgods av motsvarande grovlek.
Legeringen benämnes även BLYBRONS
Närmast jämförbar standardnorm
Svensk standard
SS-EN 1982
CC497K-GS
CC497K-GC/GZ
Europa standard
EN 1982
CC497K-GS
CC497K-GC/GZ
USA standard
UNS
C 94300
C 94300
Brittisk standard (äldre)
BS
1400 LB5
1400 LB5
Tysk standard (äldre)
DIN
1716, GCuPb20Sn
1716, GZ/GCCuPb20Sn
Normblad JM14 S 1008

similar documents