Vi leker skoaffär.pdf

Report
VI LEKER SKOAFFÄR
För att lyfta fram
matematiken och
synliggöra den i leken
valde vi att starta upp en
skoaffär på avdelningen.
Syftet var att i leken
använda matematiska
begrepp och utveckla
förståelsen för dessa i
för barnen meningsfulla
sammanhang. Barnen har varit delaktiga i hela processen som började
med att samla in material. Många tog med sig skor hemifrån och stadens
skoaffärer fick besök för att skänka olika saker. Hur startar man då en
skoaffär? Ett bra namn kanske är passande att börja med. Alla barn
hjälptes åt att ta fram 3 olika namnförslag som alla sedan fick rösta på
genom att sätta en duplokloss vid det namn de ansåg var bäst.
Affären fick rätt och slätt heta
BARNENS SKOAFFÄR och en snygg
skylt skulle tillverkas.
Hur leker man skoaffär?
Hur är man när man är
kund respektive expedit?
För att ge barnen
kunskaper om detta
dramatiserade personalen
hur det kunde gå till i en
skoaffär när man ska
köpa nya skor.
Vi samtalade också om vad det skulle vara för regler i affären och
så var det dags att ställa ordning i affären och öppna den.
Första dagarna var det verkligen full aktivitet i skoaffären. Barnen
turades om att arbeta respektive vara kunder. Leken bidrog precis som vi
hoppats på till att barnen använde många matematiska begrepp,
problemlösning och turtagning. De har t.ex. samtalat om storlek och
utseende, parat ihop och sorterat skor i grupper, urskiljt
likheter/skillnader, räknat antal, lagt ihop, mätt, använt placeringsord.
Visat på turtagning när de t.ex. har betalat m.m.
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I
leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse,
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och
lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjlighet att
uttrycka sig och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.
Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10.

similar documents