se bifogat person- och ortsregister

Report
1
Person‐ och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I)
Serien förtecknades 1920, varpå ett register upprättades. Detta register
omarbetades och utvidgades 1957 till två register ‐ dels ett ämnesregister, dels
detta person‐ och ortsregister.
Kolumnen till höger visar vilket ”fack” handlingarna ligger i. Benämningen fack
kommer från det hyllsystem handlingarna förvarades i under tiden de ägdes av
Gimo‐Österby bruks AB.
Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II.
Namn
Abrahamsson Abraham, Randersbo
Abrahamsson Henrik. Bryttbyn
Abrahamsson Johan
Abrahamsson Simon, Karkebo
Abrahamstorp, äldre benämning på ½ mtl Söder Edinge
Abrahamstorps skogsskifte s.k.
Achsell Petrus, komminister
Ackarby, skattehemman i Dannemora socken
Acrell O., boställsinnehavare
Adde, Adolf, inspektor vid Wattholma Bruk
Adelsfanans livkompani
Adelsvärd Althea f. Silfverström, änka e. ryttmästare Adelsvärd
Adlersparre Axel
Adlersparre Georg
Afselius C., läkare
Afzelius Johanna Christina f. Öberg, fru
Ahlgren P., lanthandlare
Ahlqvist P.A., läkare
Ahlström Salomon, lantmätare
Ahlund A.F., Åby
Ahlund Clas, hemmansägare, Spångbyn
Ahnell C.F.
Albro, lägenhet under Lund nr 2 i Walö socken
Alliander Paul, arrendator
Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet
Allvisjö, ½ skattehemman i Börstils socken
Almunge klockareboställe
Almungeberg, frälseegendom
Altén Greta, Tomta
Alters Bruk och sågverk i Piteå socken
Ahlten Agneta Nodelia, änka e. kyrkoherde M. Althen
Althen Agneta, g.m. Petrus Achsell
Althen Jacob, vide komminister
Althen Joh., fabrikör
Althen Margareta, jungfru
Alhten Martin, adjunkt
Alhten Mårten, kyrkoherde i Walö
Alhten Nils, vice pastor
Alhten Olof, adjunkt
Alhten Petter, kapellan i Hargs församling
Alunda sockenmagasin
Anckarsvärd Aug.
Anckarsvärd Michael, landhövding i Kalmar
Fack och nummer
201.5, 263.4, 302.1
282.5
287.4
279.1, 282.5
261.1
304.3
315.6
261.2, 267.1,2
256.1
379.8, 19
349.11
264.6
386.19
386.6
344.1
339.17
327.31
344.1,2
261.2, 302.1
327.32,33
279.3, 340.5
269.3
261.3
246.6
368.1
261.6
346.5
346.5
226.1
388.2
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
343.3
386.6
378.13
2
Ancksvärd, överste
Anderby gästgiveri i Dannemora socken
Anders Herr, pastor i Film
Andersbo by i Films socken
Andersbo gruva i Film socken
Andersbo, frälseskattehemman i Films socken
Andersbo skog i Films socken
Andersbo Westergård
Andersbo ägor
Andersby nr 2, ½ mtl frälse i Dannemora socken
Andersby gästgivaregård
Andersby, hemman under Österby bruk
Andersdotter Anna
Andersdotter Anna, änka
Andersdotter Anna, änka e, Johan Olsson
Andersdotter Brita
Andersdotter Brita, Storkby
Andersdotter Kerstin
Andersdotter Lovisa
Andersdotter Margreta
Andersdotter Märta, g.m. Mats Matsson i Norrby
Andersdotter Sara, g.m. Per Buss
Andersdotter Stina, g.m. And. Jansson i Östanå
Andersson A.P., arrendator, Ola
Andersson Alfred, bonde, Lunda
Andersson Anders
Andersson Anders, bonde
Andersson Anders, bonde, Löddby
Andersson Anders, bonde, Mumsarby
Andersson Anders, bonde, Randersbo
Andersson Anders, bruksarbetare
Andersson Anders, hemmansbrukare
Andersson Anders, skattebonde
Andersson Anders, unge, Andersbo
Andersson Anders, Annö
Andersson Anders, Buddby
Andersson Anders, Gålamora
Andersson Anders gamle, Lund
Andersson Anders, unge, Lund
Andersson Anders, Svensarfve
Andersson Anders, Söderby
Andersson Anders Petter
Andersson Bengt, häradsdomare, Wreta
Andersson Erik
Andersson Erik, bonde
Andersson Erik, bonde, Lunda
Andersson Erik, bonde, Åby
Andersson Erik, torpare, Hagalund
Andersson Erik, Andersbo
Andersson Erik, Krokmossen, Börje socken
Andersson Erik, Spångbyn
Andersson Erik, Ubby
Andersson Hans, fjärdingsman, Päsarby
377.2
358.
346.7
201.1, 306.7
238.2
262. 339.1
201.1
262.18
323.2
263.1
263.1
214.3, 300.2
297.5
309.4
306.6
293.3, 305.2
273.3
293.3, 305.2
284.2
294.6
305.2
294.6
327.19
273.5
283.2
267.1, 302.1, 309.7,
311.2, 339.2
266.4
293.3
294.6
323.2
330.5
306.3
302.1
238.2
232.1
267.8, 322.2
262.18-20, 273.8
290.5
290.5
311.1
311.1
279.2
311.1
201.3, 270.2, 305.2,
313.17, 379.5
279.2
283.2
306.6
265.1
262.16
267.8-9.
276.2
317.4
263.1, 300.2
3
Andersson Hans, Svalsbol
Andersson Helga Rebecka från Upsala. Fröken
Andersson Jacob Leander, nämndeman, Klifvinge
Andersson J.P.
Andersson Jan
Andersson Jan, bonde, Norrby
Andersson Jan, bonde, Söder Edinge
Andersson Jan, bonde, Wäsby
Andersson Jan, bonde, Åby
Andersson Jan, mjölnare
Andersson Jan, skattetorpare, Svalsbol
Andersson Jan, Annö
Andersson Johan, Krogsta
Andersson Johan, Lunda, Waxala socken
Andersson Johan, Öster Edinge
Andersson Jon, bonde, Storbya
Andersson Lars
Andersson Lars, bonde
Andersson Lars, bonde, Päsarby
Andersson Lars, Pålsmora
Andersson Lars Johan, dräng, Päsarby
Andersson Mathias, dräng, Bohl
Andersson Mats
Andesson Mats, bonde, Juvansbo by
Andersson Mats, bonde, Tibble
Andersson Mats, frälsebonde, Simundö
Andersson Mats, skeppare
Andersson Mats, torpare, Masungsskogen
Andersson Mats, Andersbo
Andersson Mats, Myra
Andersson Mats, Rickomberga
Andersson Mats, Söderby
Andersson Mats, Wigelsbo
Andersson N.J., gästgivare
Andersson Nils, Furuby
Andersson Nils, Klef
Andersson Nils, Söderby
Andersson Olof
Andersson Olof, bonde, Ubby
Andersson Olof, frälseskattebonde, uppbördsman, Östanå
Andersson Olof, Films by
Andersson Olof, Wedskata
Andersson Olof, Östanå
Andersson Per, bonde, Gökom
Andersson Per, bonde, Ragnarby
Andersson Per, proviantskrivare, Lodeby
Andersson Per, skattebonde, Randersbo
Andersson Per, Ackarby
Andersson Per, Botmora
Andersson Per, Knaby
Andersson Per, Wäsby
Andersson Per, Östanå
Andersson Simon
Andersson Tomas, Lund
Anderssons Erik änka
309.7
269.3
284.2
290.5
309.7, 318.3
266.1
286.3
325.4
306.6
255.1
309.7
263.2
279.2
327.5
317.4,8, 378.3
309.3
238.16
201.4
297.3
299.14,18
300.8
327.29
262.20,24, 274.6
237.9
315.3
304.2
252.3
272.11
262.18,19
294.7
287.2
311.1
323.1
359.2
296.2
311.2
311.2
308.2
256.6
329.6, 346.8
287.15
263.4
311.1
274.6
339.24
293.3
346.4
267.8,10
302.1
285.1
324.13, 325.19
305.2
274.1
290.5
311.1
4
Anjou Noe, hemmansägare
Ankarcrona S.V.Th., löjtnant
Anna Johannagruvan i Films socken
Anna i Hof, hustru
Anna i Sandgropen, hustru
Annö i Walö socken
Anrudhu, utjord i Morkarla socken
Arfwedsson Carl
Arndt Ernst Moritz
Asea
Asp Isac, snickaredräng vid Österby
Aspeboda, 1/4 mtl frälse i Films socken
Aspö el. Asö, 2 skattehemman i Börstils socken
Atlas Nya AB
Augusta, skonert
Auliander Agneta, änka e. Pauli Auliander
Auliander Pauli
296.2
389.4
238.3
273.1
268.1
262.21, 263.2, 339.2
295.4
386.6
247.19
227.7, 345.4
302.1
263.5
263.6
227.1
252.14
327.2
327.2
Backlin Sigrid
Backåshaget el. Sankpasshaget å Norrby skog i Morkarla socken
von Balthasar Knigge Anna M. f. Thorsson, g.m. J. von Balthasar Knigge
von Balthasar Knigge J.
Banér Gustaf Olsson, riksråd
Barkö nr 5, militieboställe
Beck-Fries, baron
Bedoire å Gysinge, bruksägare
Beerns Joh. Fr., gruvfogde
Behm Brita, madame, ägare av Axmars Bruk
Bellander Thor, bergmästare
Bengtsdotter Karin
Bengtsdotter Maja från Skarphärd
Bengtsson August, nybyggare
Bengtsson Daniel
Bengtsson Erik, Järleboda
Bengtsson Erik, Kälinge
Bengtsson Erik, Norrlöfsta
Bengtsson Jan
Bengtsson Jan, bonde
Bengtsson Johan, Norrlöfsta
Bengtsson Lars, lagförare
Bengtsson Olof, frälseskattebonde, Lund
Bengtsson Per, Hamra
Bennarby nr 1, 1 mtl i Dannemora socken
Bennebols masugn
Berg Anders, mästersmed
Berg Anders Pettersson, vice häradshövding
Berg Bengt Eriksson, gruvfogde
Berg C.F.
Berg Eva, änkefru, Strömbacka
Berg G.O., komminister, Norrbo
Berg Gottfrid å Wäsby gård
Berg J.A.
Berg Johanna Helena f. Svinhufvud, änkefru
Berg L.O., kyrkoherde
Berg N.J., inspektor å Strömbacka Bruk
252.3
264.1
346.5
346.5
318.3
232.1
344.1
216.1
225.5
371.2
221.2, 377.8
296.2
343.2
279.9
330.1
277.2
288.3
296.2
327.18
306.6
296.2
264.5
271.5, 272.11
305.2
264.2
377.8
252.11
322.6
221.1, 277.13,14
238.6
386.11
252.23
262.29
382.2
265.4
252.10
252.15,19
5
Berg Per Anders
Berg nr 1, ¼ mtl frälse i Tegelsmora socken
Bergendal Ph.
Bergenhielm Anna f. de Besche, fru
Bergling Olof, domare
Bergman Bernhard, arbetare, Åby ägor
Bergsjötorp, skattetorp på Pålsmora ägor i Walö socken
Bergsten C.P., brukspatron
Bergström G.
Bergström J., Munkfors
Berkinge, 1 mtl frälsesskatte i Walö socken
Berkinge kvarn i Walö socken
Berkö el. Björkö hemman i Börstils socken
Berling Olof Mårtensson, underlagman, assessor
Beronius A.R., vice pastor i Tierp
Beronius Carl, geschworner
Beronius I., borgmästare
de Besche Althea g. Silfverström, änkefru
de Besche Anna Catarina, änkefru
de Besche Dionysia, fru
de Besche Georg, brukspatron
de Besche Gerard Gillousson, arrendator
de Besche Gert
de Besche Margareta, fru, matrona
de Besche Welam, arrendator
Bielke Carl Gust., bruksägare, president, greve
Bielke T., landshövding
Bielke Thure Gabriel, generalmajor
Björklund, torp under 1 mtl Hofgården i Rasbo socken
Björkman A.J., kronofogde
Björkman Magnus, Wäddö
Björnvreten, lägenhet i Dannemora socken
Blacksta, ¼ skattehemman i Alunda socken
Blackstad Simon
Bleckman Jonas, inspektor
Blomgren J.E.
Blomqvist J., orgeltrampare och kyrkovaktare
Boda, frälsehemman i Alunda socken
Boda i Börstils socken
Bodau Noak, skomakare
Bodén Per, gruvägare från Skogs socken
Bohl, frälseskatte i Morkarla socken
Bohl, 7/8 mtl frälse nr 1 o 2 i Rasbokils socken
Bohl, ½ skattehemman i Börstils socken
Bohl, soldatrote nr 36 i Alunda socken
Bohl, soldatrote nr 36 i Morkarla socken
Bohl nr 1 i Walö socken
Bohlströmstorpet, lägenhet på Bohls ägor i Morkarla socken
Bohman A., arbetare, Uplanda
Bohman J.A., gruvförvaltare
Bohman Maria, fru
Bohman, måg t. Anders Ersson
Boije Erik Johansson, hovmarskalk, friherre
Bolinder & Munktells mek. verkstäder
Bollungens hemman i Alunda socken
305.2
264.4
222.1
377.6
264.5
210.1
264.5
229.4
240.1,2
386.2
264.6, 339.3
254.1
264.7
268.1
347.4
358.13
213.5
264.6
377.6
377.6
244.5, 377.6
209.2, 371.2
377.6
263.6
246.6
379.2
315.3
318.3
264.8, 279.7
254.9
360.2
264.9
264.10
316.2
313.9,13,14
272.11
345.4
299.14, 339.4
339.5
313.9,10,17
238.10,11
265.1
265.4
265.3
319.1, 349.1
349.4
339.6
266.1
210.1
231.10,232.2,234.1
251.1
262.32
264.8, 297.7
227.6
266.2
6
Bolunda skattehemman i Börstils socken
Boman Anders
Bondegruvan
Bonnevier Carl
Boor Isak, inspektor
Boot Johan, skeppare, Öregrund
Borell Th., revisionssekreterare
Borgfors sågverk
Borgviks Bruk i Borgviks socken i Värmland
von Borning Adam
Borning Anders, major
Bornings riddarhusfiskal sterbhus
Bossarby (Båssarby), 1 mtl frälse i Dannemora socken
Bossarby skog
Botarbo
Bottenhällsgruvan på Norrnäset
Boveng Anna Mickelsdotter, g.m. Isac Asp
Brahe Aurora, fröken
Brahe Aurora Wilhelmina å Rydboholm f. friherrinna Koskull,
änka e. greve M.F. Brahe
Brahe Ebba, fröken
Brahe Magnus å Wattholma, excellens, greve
Brahe Magnus Fredrik, sterbhusdelägare, greve
Brahe Nils, greve
Brahe Per, bruksägare, greve
Brahe å Wattholma sterbhusdelägare, greve
Bratt E., ingenjör
Bratt G.
Brauner Johan Gustaf, baron
Brunerhielm Ferd., förste hovstallmästare
Breant Isak å Iggesund, bruksägare
Bredsjö Bruk
Brefvens Bruk i Askers socken i Närke
von den Brincken Catharina, änkefru
Brinell, överingenjör
Brink Gotthard i Klef
Bro gästgiveri i Films socken
Bro, hemman i Films socken
Broberg Augusta, småskollärarinna
Brodin Gustaf
Broholm, lägenhet på Harviks ägor i Dannemora socken
Brolin Jonas, Skogs socken
Brolin Per, Skogs socken
Broman, häradsfogde
Broman Petter, gruvskrivare
Bromark Magdalena, gästgivarsänka
Broström Anders Andersson, kolare
Broån s.k.
Broängen, frälselägenhet i Films socken
Brun (Braun) Jacob, inspektor
Brundin Hugo, disponent
Bruzelius Isak, kyrkoherde
Bryttby, 2mtl frälse i Films socken
Bräcksta, hemman i Dannemora socken
Brännboda, torpställe
266.3
238.2
211.7
263.4
290.5
360.5
304.2
388.3
377.1
270.5
225.4, 324.14
324.14
266.4
300.8
348.5
211.4
302.1
379.7
379.7. 386.10,12
379.7
386.10, 387.12
378.1, 379.5,6,9,12,18
379.6,7
379.3
213.3
233.1
211.6
339.17
238.7
221.2. 377.6
221.1
227.3. 377.2
313.11
365.1
311.2
358.
266.7
348.1
263.4
266.8. 343.2
238.11
238.12
244.4
277.15
358.10
302.1
209.4
266.9
371.6. 373.
247.19. 345.4
238.8
214.1. 266.10. 349.12
266.11
319.1
7
Brännboda, torp på Åby ägor i Morkarla socken
Buddby och Gökjoms skogar
266.12
201.11
Buddby nr 117, rusthåll i Dannemora socken
267.1,2. 322.2.
349,13,14
267.
313.14
318.3
377.3
238.16
238.14
294.6
247.21
203.4
250.1
253.4
344.1
276.2
214.15
320.2
268.1
268.2. 339.7
209.2
268.4
268.5. 272,9. 297,6
302.3
268.6
387.12
Buddby nr 1, 1 mtl skatte rusthåll i Dannemora socken
Budde Birgitta, ryttmästareänka
Bununge, Baners ladugård
Bunungens säteri i Wendels socken
van der Burg, gruvfogde
Burunge frälse ägor i Wendels socken
Buss Per, gruvarbetare
Båtskärsnäs AB
Bäck C.H., lantmätare
Bäck Henrich, bruksförvaltare vid Leufsta
Bäckman E.J., faktor vid Håstaudde
Bäckström M.N., bergslagsläkare
Bälingen, frälseskattehemman
Bännarby hemmans ägor gruvdrängtorp på Bännebo, hemman
Bännebo, ½ mtl frälse i Dannemora socken
Bännebo, ¼ mtl frälseskatte i Walö socken
Bärkinge Bruk
Bärsmossen och Bärsmosstegen, lägenheter i Walö socken
Bärsta nr 2 och 3, frälsehemman i Stafby socken
Bärsta nr 2, 1 mtl i Morkarla socken
Börstilsbyn, 2 ½ skattehemman i Börstils socken
Böttiger, skald
Carl XI, konung
Carl XIV Johan, konung
Carlberg G.
Carlgren W., ingenjör
Carl Gustafs stads gevärsfaktori eller Eskilstuna fristad
Carlholms bruk i Wesslands socken
Carlsdotter Charlotta, änka
Carlsson C., Nyby
Carlsson C.F., bonde, Lund
Carlsson Christer, Harvik
Carlsson Christiern, Harvik
Carlsson Johan
Carlsson Mårten, Österby
Carlsten Birgitta, jungfru
Christiernsson Erik
Christina, drottning
Christoffer herr, Alunda
Clemet Bengt
Clementsson Mats
Cleve Georg, gruvförvaltare
Cronstedt Jacob, landshövding, baron
387.1
387.10-12. 388.
206.1
232.2. 233.1
377.4
250.2
325.13
297.6
322.1
277.3
277.5,6
272.7
330.1
313.8
281.6
268.1. 285.1. 294.13,
332.1-5. 339.23.
371.2.
377.6. 378.15
292.6
330.1
263.6
231.10. 233.5. 234.1
377.6
Cronstedt Otto Casimir, kapten, greve
Cruus Erik, skeppare, Öregrund
Dammen, hemman
Dammens gård i Tensta socken
Danberg Johan, Arfängen
Danielsson Tomas, bonde
Dannebo äng, lägenhet i Walö socken
Dannemora gruvintressenter
Dannemora gruvor
Dannemora-Hargs järnväg
Dannemora Hotell i Dannemora socken
Dannemora kyrka
Dannemora Mellanfält
Dannemora sjukstuga
Dannemora sockens skolor
Dannemorasjön
Dannemora södra gruvallmänning i Morkarla socken
Danviks hospital
Davidsdotter Anna Maria
Davidsson David, torpare, Östuna
Davidsson David, åbo, Östmora
de Fris Engelbrekt, borgare, Öregrund
De Geer Anton å Österby, bruksägare, kammarherre
8
232.1. 291.7,9. 337.3.
338.4
360.5
347.11
269.1
263.4
320.2
268.2
201.6. 206.2. 208.2.
211.7. 212.1. 212.4,6.
213.2,3,6,8,10
214.2-4. 214.8-14.
217.1-10. 218.1-9.
219.1-10. 220.1-5.
222.2. 225.4. 238,10.
254.4. 260.4. 266.10.
269.3. 278.1,2. 314.1.
346.
205.2. 211. 212.
213.11.
216.2. 220.6. 222.1
222. 240.1-2. 278.1.
288.1. 328.2. 331.1
342.5. 344.1
351.1
268.3
345.1
211.7
344.2
348.3
210.2
205.2
254.6
303.6
238.16
330.5
327.2
232.1. 244.7. 263.4.
267.1. 268.1. 270.5.
281.2. 289.1. 294.6
316.2. 322.2. 324.14.
326.3. 328.2.
333,1,2,4.
349.13-15,18.
358.5.
De Geer Charles (Carl) å Leufsta och sedermera även Österby,
bruksägare, hovmarskalk, kammarherre
211.4. 221.2. 238.14.
244.7. 246.14. 250.1,2
286.8. 301.3. 318.3.
322.2. 326.3. 333,3-5.
334. 349,13,14,16,18.
371.7
De Geer Christina Charlotta f. Ribbing, fru, g.m. Charles De Geer
334. 371,7
De Geers Emanuel arvingar
De Geers Gerhard arvingar
De Geer Johan Jacob
De Geers Jan (Johan) Jacob arvingar
9
241.1. 295.4
241.1
250.2. 268.1. 279.10.
284.2. 289.1. 294.6.
299.14. 326.3. 349.18
349.15,16
De Geer Lorentz å Österby
266.12. 273.3. 303.3,
308.3. 319.1,2
De Geer Louis, brukspatron I
Degerfors bruk i Piteå socken
Delfiska Porslinsverket
Dellens eller Per Adolf Tamms kanal
Dellensjöarna
Dellwik Axel, ingenjör
Dellvik Isak, lagman
Delåkvarn
Demesbo nr 1, ½ mtl frälse i Dannemora socken
Demesbo hemman
Diesels motorer AB
Djuprudan, lägenhet i Walö socken
Djuprudegrodan
Dragby nr 5, ½ mtl frälse i Skuttunge socken
Drake O.P., lantmätare
Draknäs, hemman
Dubb, sekreterare
Dubbe C.
Dubois Colas, masmästare
Dubois Simon, masmästare
Dubois Carl, stålmästare
221.2. 246.6. 263.1.
268.1. 276.1. 277.8.
279.6. 285.1. 294.13.
332.1. 332,2-5.
339.23
371.2. 378.16
221.1
250.2. 326.3
333.3,5
246.6. 255.2. 273.3.
277.6. 284.1. 293.3,
327.2
313.7
241.1
246.12. 333,1-4.
349,15
341.2
378.7
252.24
252.24
211.8. 222.2. 226.11
383.2
382.1
269.4
214.5
227.6
269.5
299.11
269.6. 337.2. 339.6
288.3. 322.1
377.6
279.2
377.6
246.4
246.4
345.4
Ed, hemman i Börstils socken
Edberg Erik Johansson, Söder Edinge
Edberg Erik Persson, bonde, Abrahamstorp
Edberg Isak, bokhållare
Edefors masugn i Över-Luleå socken
Edelcrantz, kansliråd
Edelius, häradsfogde
Edenberg Clas till Stenhof
270.1
270.2
270.2
296.2
388.4
213.4
244.4
275.5
De Geer Louis, brukspatron II
De Geer Louis, brukspatron III
De Geer Margreta Elisabeth, änka e. rådman J.J. Triegland
De Geer Mathias, arrendator
De Geer Staffan
De Geers Staffan arvingar
De Geer Ulrika Charlotta f. Taube, grevinna, änka e. Anton De Geer
10
Edenstam C.G., bergmästare
Edinge Söder vanligen kallat Abrahamstorp, hemman i Tuna socken
Edinge Öster, 1mtl frälse nr 3 i Tuna socken
Edinge Östra gästgiveri i Tuna socken
Edling Fr., kronofogde
Edling Jonas, lantmätare
Ekeberg Joh. Fredr., inspektor vid Wattholma
Ekerot Gunnar
Eketomta, ¼ mtl frälse i Alunda socken
Ekman, ärkebiskop
Ekemark Louise, mamsell
Ektomta nr 1, ¼ mtl frälse i Alunda socken
Ektomta, hemman under Österby Bruk
Ektomtamossarne Östra och Västra i Alunda socken
Elektromaskin AB
Elfkarleby Bruk
Elfkarleby Kraftverk
Elgenstierna Joh. Wilhelm, major
Elglösa frälsehemman i Films socken
Elgsjödammen, bruksdamm till Bärkinge Bruk i Films socken
Elgsjön
Elgsjöns sänkning
Eliasson Lars, bonde, Abrahamstorp
Elsarby, 1 mtl frälse i Films socken
Emporagrius Lydert, kronobefallningsman
Enander Georg Didrik, kanslist
Enander Petter, direktör, bergsfogde
Enblom W., häradshövding
Engeström, bergmästare
Erik i Ullsarby, knekt
Eriksdotter Anna, Kyrkbyn
Eriksdotter Catharina
Eriksdotter Elin, Kyrkbyn
Eriksdotter Maria, gift Månsson
Eriksson Anders
Eriksson Anders, Kyrkbyn
Eriksson Anna Lovisa
Eriksson Bengt
Eriksson Bengt, Mumsarby
Eriksson Carl, Iliansbyn
Eriksson Carl Petter
Eriksson Charlotta, Kilby
Eriksson Erik, bonde, Andersbo
Eriksson Erik Gustaf, Söder Edinge
Eriksson Erik Oskar
Eriksson Erik, Norrby
Eriksson Erik, Mysslinge
Eriksson Erik, Transättra
Eriksson Frida, Kilby
Eriksson G.
Eriksson Hans, Kyrkbyn
Eriksson Hans, Nutti
Eriksson Johan
Eriksson Johan, Furby
229.2
270.2
270.3. 379.5
359.2
202.3. 242,2
262.22. 311.1
318.3
247.17
324.14
345.4
385.2
270.5
225.12
270.6. 301.4
227.7
212.1. 225.1
234.1
255.1
238.3. 270.7
209.2
209.2
262.35
270.2
270.8-9
241.1. 330.1. 371.4
317.2
225.1. 317.1,2.
326.1,2
229.2,3
226.4
306.1
287.3
263.4
287.3
268.1
262.23
287.3
311.1
268.1
339.17
281.1
270.2
325.18
306.7
270.2
311.1
305.2
339.18
316.2
325.18
284.5
287.3
303.3
296.2
295.1
11
Eriksson Karl, hemmansägare, Iliansbyn
Eriksson Karl, Harvik
Eriksson Klaes, Jufvansbo
Eriksson Lars, Berga
Eriksson Lars, Norrby
Eriksson Lars, Åsta, Rasbo socken
Eriksson Margareta, änka e. Klaes Eriksson
Eriksson Markus, Kyrkbyn
Eriksson Mats, bondeson
Eriksson Mats, Furby
Eriksson Mats, Lödby
Eriksson Olof
Eriksson P., snickare, Spångbyn
Eriksson Per
Eriksson Per, Bohl
Eriksson Simon, Årfängen
Eriksson P.A, sterbhus, Kilby
Erlandsson Per till Fituna, Östanå och Edeby
Ersdotter Anna, g.m. Erik Jansson i Wedskata
Ersdotter Anna g.m. Lars Malm
Ersdotter Anna, g.m. Anders Norrström
Ersdotter Anna, änka e. Gustaf Åkerström
Ersdotter Anna, änka, Wedskata
Ersdotter Christina
Ersdotter Karin
Ersson Anders
Ersson Anders, bonde
Ersson Anders, bonde, Kilby
Ersson Anders, Bossarby
Ersson Anders, Norrby
Ersson Anders, Rönningstorpet
Ersson Anders, Skarphärad
Ersson Anders, Söderby
Ersson Bengt, Kälinge
Ersson Claes, bonde
Ersson Claes, bonde, Jufvansbo
Ersson Erik
Ersson Erik, bonde
Ersson Erik, bonde, Tyskboda
Ersson Erik, frälsebonde
Ersson Erik, frälsebonde, Wäsby
Ersson Erik, skräddare, Rofsättra
Ersson Erik, tolfman
Ersson Erik, åbo, Randersbo
Ersson Erik, Bräcksta
Ersson Erik, Halförebyn
Ersson Erik, Jortslunda
Ersson Erik, Lödby
Ersson Erik, Norrby
Ersson Erik, Söderby
Ersson Erik, Östanå
Ersson Hans, Honstensbo
Ersson Jan
Ersson Jan, bonde, Åby
Ersson Jan, bonde, Mumsarby
279.8
277.2
323.1
276.3
295.4
276.3
323.1
287.3
262.23
295.1
293.3
296.2
324.16
327.21. 339.11
298.2
263.4
325.18
263.1
263.4
311.1
262.29
262.29
263.4
305.2
311.1
265.1. 284.2. 302.1
262.25
254.9
206.4
295.4
264.5
305.2
305.2
288.3
237.4
281.5
283.2,284.2,286.4
262.16,23,306.6
263.4
325.5,327.29
324.19,325.1
315.6
267.1
302.1
266.11
276.1
311.2
293.3
295.4
295.4. 311.1
279.10
280.4
311.1. 324.21
319.2
339.17
12
Ersson Jan, nämndeman, Andersbo
Ersson Jan, torpare
Ersson Jan gamle och unge
Ersson Jan, Gålarmora
Ersson Jan, Lödby
Ersson Jan Petter, Söderby sedermera Lyan
Ersson Johan
Ersson Johan, bonde
Ersson Johan, bonde, Söder Edinge
Ersson Johan, Tunabyn
Ersson Johan, Ullsarby
Ersson Jöns, bonde, Sibbo
Ersson Lars, bonde, Kilby
Ersson Lars, Buddby
Ersson Lars, Vester Ekeby
Ersson Marcus
Ersson Mats
Ersson Mats, bonde, Kullbol
Ersson Mats, bonde, Uflunge
Ersson Mats, frälseskattebonde, Norrlöfsta
Ersson Mats, skattebonde, Lund
Ersson Mats, Bohl
Ersson Mats, Hemmingsbyn
Ersson Mats, Norrby
Ersson Mats, Norrlöfsta
Ersson Mickel, Norrbro
Ersson Mickel, frälsebonde, Randersbo
Ersson Nils
Ersson Olof
Ersson Olof, frälseskattebonde, Lund
Ersson Olof, Hemmingsbyn
Ersson Olof, Nordmon
Ersson Olof, Sprösslinge
Ersson Per
Ersson Per, bonde, Ubby
Ersson Per, bondeson, Jönninge
Ersson Per, torpare, Bohl
Ersson Per, Kölinge
Ersson Per, Lödby
Ersson Per, Norrby
Ersson Per, Ursboda
Ersson Per, Åstorpet
Ersson Tomas, Bryttbyn
Erssons Anders sterbhusägare
Erssons Anders änka
Eskilsson Mickel, Pilsarby
von Essen F.
Evelius Joh. Gust., kyrkoherde i Tensta
262.27
304.3
254.9
273.8
293.3
311.2
319.1. 320.2. 327.7
265.1
270.2
283.2
266.12
345.2
254.9
261.2
318.3
284.3
265.1
286.8
284.2
296.2
290.5
276.1
279.2
295.4
254.9
295.2
302.1
263.4. 284.2
265.1
271.5. 272.11
320.2
286.4
308.3
256.2. 311.1
255.1
317.8,9
271.10
284.2
293.3
295.4
320.2
283.2
287.13
262.31
262.31
287.2
257.4. 263.1
346.10
Fahlstedt, lanthandlare
Falk Carl, lantmätare
Falk Erik, ingenjör, Blötberget
Falk J.D., boktryckerifaktor
Falu Bergsskola
Filmerus Måns
327.31
247.8
221.1. 234.1
327.17
386.5
201.2
Films kyrkby
Films kyrka och kyrkogård
Films sockermagasin
Films sockenskolor
Finlaij Robert, bruksägare
Finnbol, lägenhet på Ormeryds ägor i Stafby socken
Finne Mats Jöransson, torpare
Finnmossen nr 1, lägenhet på Lundsvedja nr 2 i Walö socken
Finnskogens skogsskifte, lägenhet i Lund, Walö socken
Finspångs Bruk i Risinge socken i Östergötland
Fischer Jacob, bergmästare
Fischer – Roschets gruva
Fischers skärpning s.k.
Fjellsvedja, jägmästareboställe
Flack Erik Sixtensson
Fleming Claes, hovcavallier, överste kammarjunkare, friherre
Flemings Claes sterbhusdelägare
Fleming Johan, hovmarskalk, friherre
Flybron i Tegelsmora socken
Flygare Jöns, ryttare
Flymyran, skattehemman i Morkarla socken
Forsbeck N.T.,Skogs socken
Forsberg Fredrik, soldat
Forsbols masugn
Forsman Anders, länsman
Forsmarks Bruk i Forsmarks socken
Forsmarks Bruksägare
Forssa kyrka
Fossala säteri
Frans Gustaf Oscar, hertig av Uppland
Franshammars bruk i Hassela socken
Fransson Per, Gullungen
Fransson Per, Kräby
Frebbenbo gästgiveri i Walö socken
Frebenbo skattehemman i Walö socken
Fresta soldatrote nr 76 i Alunda socken
Frigelius Sam., kronofogde
Friggesunds såg och tullkvarn i Bjuråkers socken
Frimodig Lars
Frisk Anton, rättare vid Älby gård
Frisk Johanna Gustafva
Fristadius A., landsfiskal
Froman Peter, kronofogde
Funa sågdamm
Funk, landshövding i Uppsala
Furuberg nr 2, hemman
Fyrisåns upprensning
Fåfängan, torp på Bohls ägor i Morkarla socken
Fågelleksgruvan i Walö socken
13
271.1. 302.1
345.2
343.3
348.4
232.1. 246.14. 349.14
271.3
264.5
271.4
271.5,6
377.5
237.1. 242.6. 246.9
211.8
212.1
316.1
292.2
264.8. 279.7. 291.2
340.1,3
291.1
354.1
315.3
205.2. 271.7
238.11
322.6
377.8
313.8
225.1. 232.1. 242.6
250.1. 264.5. 299.18,
341.2. 350.1. 360.1,2,
371.1.2. 377.6
212.3. 226.1,2. 231.5.
232.1. 264.6. 359.1
253.4
333.1
387.10
252.12
273.4
286.6
359.1
271.8
349.5
203.5. 255.3
251.2. 252.16
226.1,2
384.3
384.3
298.2
201.7. 243.2. 316.1,
359.2
209.1
276.1
252.5
209.1
271.10
238.4
14
Gabrielsson Anders, borgare, Stockholm
315.3
Gabrielsson Anders Gustaf, hemmansägare, Lunda
254.6
Gafvelholm Jonas, bokhållare
232.1
Gallströms bruk
216.1
De la Gardie Augusta f.Silfverschiöld, grevinna, g.m.Pontus De la Gardie, greve
329.4
De la Gardie Pontus, greve
269.4. 282.3. 329.4
Gardtman Johan, professor
316.3
Gartmans Johan änka
315.3
Gela, skattehemman i Alunda socken
272.1. 320.2
Gellin A.J., magasinsföreståndare
343.3
Gertrud hustru i Ullsarby
330.1
Gestrin Carl, cornett
238.9
Gilersson Hj., överjägare vid Österby Bruk
296.1
Gillberg Anna Catarina f. Kjellberg, änka e. komminister Petrus Gillberg 313.9,15
Gillberg Petrus, komminister i Lenna
313.10
Gille Carl Johan, smidesförman
345.4
Gille Jan Abraham, klockare
345.4
Gimo Bruks AB
206.1. 242.6. 256.6,
264.2. 284.5. 288.3,
332.2. 341.1,2.
350.1.8. 360.1
Gimo Bruksägare
212.3
Gimo Österby Bruks AB
290.5
Gisselby hemman, 1 mtl frälse i Dannemora socken
214.5. 272.2. 297.3.
301.3
Glupen, lägenhet på Ormeryds ägor i Stafby socken
272.3
Godegårds Bruk i Östergötland
382.2
Golfvesta, hemman i Alunda socken
272.4
Graham Brothers
227.1
Gran Erik, smed
298.2
Gran Erik Jansson, smedsmästare
272.6
Gran Johan, smed
298.2
Granboda, torp på Åby bys ägor i Morkarla socken
272.6
Granby = Granboda, torp i Morkarla socken
272.8
Grandinsson M., handlande i Söderby
311.1
Granström Magdalena, rusthållareänka
317.4,8. 378.3
Graver Jacob
246.14
Gren Lars Dan., Forsmarks Bruk
305.2
Grenome, frälseegendom om 3 mtl i Stafby socken
272.9
Grill Abraham & Carlos, agenturfirma
246.7
Grill Adolf Ulrik på Söderfors och Iggesund,brukspatron, son t.Claes Grill 381.1. 382,1
Grill Anna Johanna, g.m. Claes Grill
381.1
Grill Anna Johanna, dotter t. Claes Grill, g.m.brukspatron W.Peill
371.8. 381.1. 382.1
Grill Anna Johanna f. Grill, g.m. Adolf Fredrik Grill
214.2. 238.3. 241.2,
242.8. 247.1. 331.1-3,
335.4,7. 349.14.
350.5, 371.10.
381.1-2. 384.3
Grill Anton Walter
336.1. 371.10
Grill Carl Jacob å Godegårds Bruk
336.1
Grill Carlos & Claes handelshus
331.1. 335.3,5,6,7.
371.9. 381.1.382.2.
Grill Carolina, mamsell i England
336.2
Grill Christina Elisabeth f. Fischer, änka e.Joh. Abraham Grill
335.7. 381.1. 382.2
Grill Christian Ulrik
336.1
15
Grill Claes, direktör
241.2. 276.1. 301.1.
325.19. 334.
349.13-16,18. 370.1,
371.7. 377.6. 381.1
392.
Grill Claes, generalkonsul, (broder t.Anna Johanna g.m. Adolf Ulrik Grill) 382.2. 383.2
Grill Fredrik Wilhelm
336.1
Grill Gustaf
336.1
Grill Helena Catharina, Amsterdam
371.10
Grill Jacob å Schebo Bruk, brukspatron
266.10. 340.15
Grill Johan Abraham å Österby, brukspatron, direktör
211.4. 341.2. 334.
335.3.
349.13,14,15,18.
371.7,8. 381.1,
382.2. 393.
Grill Johan Abraham d.y., brukspatron, Lunna
336.1. 371.10. 381.1
Grill Johanna Carolina, mademoiselle
381.2
Grill Maria, mamsell i England
336.2
Grills Johan Abraham d.ä. sterbhus
253.7. 331.1
Grindman, lägenhet i Walö socken
272.10
Groen Werner, brukspatron
371.10. 381.2
Grophägnan/Grophängnaden/, lägenhet på Lunds ägor i Walö socken
290.5. 271.5. 272.11
Gropkvarn i Tensta socken
346.10
Groth C.F., inspektor
229.4
von Groth Carl, landshövding, baron
242.2
Grundell J., landshövding, baron
377.6
Grundell Margareta, fru, friherrinna, g.m. Jacob Cronstedt
377.6
Gruvdrängstorp
213.11
Gruvsjön
213.5
Gryttjom, ¼ mtl i Dannemora socken
214.2. 339.9
Gryttjom nr 2, ½ mtl frälseskatte i Dannemora socken
272.12
Gränbotorpet
327.2
Gräsbo nr 1 o 2, 2 mtl frälse i Films socken
273.1
Grätingsjö, Bräcke
249.4
Gubbo, ¼ mtl frälse i Walö socken
273.3. 353.1
Guldsmed Johan i Örebro
293.3
Gulungen, torp under ½ mtl Kraby i Rasby socken
273.4. 286.6
Gundbyn nr 1, ¼ mtl frälse i Alunda socken
273.5
Gunnarsbon nr 1, ½ mtl frälseskatte i Walö socken
273.6
Gunnarsbol, ängsfjäll under Klefvinge säteri i Rasbokils socken
273.7
Gussander P.M.
238.10
Gustaf II Adolf, konung
371.2. 378.16
Gustaf III, konung
202.4
Gustafsbo – Gustensbo i Tensta socken
274.2
Gustafsson Carl Gustaf
323.2
Gustafsson Jan Petter
323.2
Gustafsson Olof
323.2
Gustensbo, hemman i Tensta socken
377.7
Gyldenstierna Jöran, landshövding
330.1
Gyllenhaal L.A., hovmarskalk, greve
279.5
Gyllenschöld I., major
381.1
Gysinge Bruk
212.1
Gålarmora nr 2, 1 mtl frälseskatte i Walö socken
273.8. 339.10
Gålarmora gruva i Walö socken
238.5
Gålarmora kvarn i Walö socken
254.2
Gärdsmyran, lägenhet under 1/4 mtl Hemmingsbyn i Alunda socken
Gävle-Uppsala järnväg
Gökom, ½ mtl skatte augmentshemman i Dannemora socken
Gökoms by i Dannemora socken
Gökoms kalkstensbrott i Dannemora socken
Görge L., grosshandlare
Göteborgs nation i Uppsala
Haberga nr 1 i Alunda socken
Haberga, 3 mtl frälse i Alunda socken
Haberga gästgiveri i Alunda socken
Hackbol, 1 mtl frälseskatte i Walö socken
Hackbols kvarn i Walö socken
Haffenberg Hedvig, fru
Hageby, 2 mtl frälse i Skuttunge socken
Hagel A., gruvfogde
Hagel Carl gruvfogde
Hagel Daniel, länsman
Hagel Erik, gruvfogde
Hagelin Anders, klockaredräng
Hagelin W.
Hagelösa, 1 mtl frälseskatte i Films socken
Hager D.E., fiskare
Haget Lilla, lägenhet
Haggren A.P.
Haggren Carl Aug., handlande
Haggren Clara Matilda
Haglösa gård
Hagström Andreas, gruvfogde
Hahr H.W., brukspatron
Hahr O.V.
Halfbygda, 1 mtl frälse i Morkarla socken
Halfbygdaby
Halfverby i Tensta socken
Halföreby nr 1 i Morkarla socken
Halföreby i Alunda socken
Halförebyn, 3/8 mtl frälseskatte i Morkarla socken
Hallbo lastageplats vid Norra Dellen
Hallerström Lars, kyrkoherde i Dannemora
Hallerström Petter Ludvig, kyrkoherde i Dannemora
Hallgren And., kyrkoherde
Hallgren Birger, skogsförvaltare
Hallman Erik Andersson, bonde
Hallström And., kronobefallningsman
Hamilton Hedvig, grevinna
Hammarin J.P., vagnmakaregesäll
Hamrén And., kronofogde
Hans Evert, arrendator
Hansdotter Anna, änka
Hansson Anders
Hansson Anders, Mumsarby
Hansson Anders, Sprysslinge
Hansson Adolf
16
273.9. 301.4
351.2
274. 339.24. 349.8
354.1
354.1. 238.6
238.6
251.1
386.13
339.11
275.2
359.2
275.3
254.3
383.2
275.4
213.1
226.4. 237.5. 238.16.
352.3,8
354.1
263.4
306.6
306.6. 327.34
275.5
210.2
311.1
325.16
325.16
325.16
260.4
278.1
238.16
378.10
275.6
201.6
279.8. 325.19
339.12
349.9
276.1
251.2. 253.4
354.1
318.2. 354.1
346.4
206.4. 210.1
265.1
318.3
291.3
238.3
255.2
371.2
310.4
300.2
294.6
308.4
268.4
Hansson Adolf, Lund
Hansson Erik
Hansson Erik, Lund
Hansson Erik, Ullsarby
Hansson Hans
Hansson Lars
Hansson Lars, frälsebonde
Hansson Lasse, kronofogde, Kiäboda
Hansson Mats
Hansson Mats, Bänneboda
Hansson Mats, Lenboberg
Hansson Mats, Svalsbol
Hansson Nils, Skedika
Hansson Olof
Hansson Olof, Pålsmora
Hansson Olof, Walla
Hansson Per
Hansson Per, Häradsdomare, Bännebo
Hansswolff Salomon Eberhard, kammarråd
Happsta, bohlby
Happsta nr 1-3, 3 mtl frälseskattehemman i Alunda socken
Hargs Bruk i Hargs socken
Hargs Bruksägare
Hargshamn
Harnäs Bruk
Harvik nr 1 och 2
Harvik, ½ mtl frälseskatte
Harviks Bruk
Harviks damm
Harviks egendom i Dannemora socken
Harviks kvarn i Dannemora socken
Harviks masugn i Dannemora socken
Harviks soldatrote nr 2 i Dannemora socken
Hassel, fru
Hasselgren Catarina Margreta, jungfru
Hasselqvist Erik, kyrkoherde
Hedenfors sågverk
Hedlund L.
Hedström & Almqvist, Stockholm
Hedvigsfors Bruk i Bjuråkers socken
Helleströms sågverk i Piteå socken
Helsingius Oluf Andreas, Cappelan i Alunda
Heltzén J.F. rättare
Hemmingsbo, torp i Films socken
Hemmingsbyn nr 1, ¼ mtl skatte i Alunda socken
Henriksdotter Regine, g.m. Bengt Eriksson
Hermansbo, hemman i Börstils socken
Herrängs gruvor
Herslow F.O., lantmätare
Hierta G.A., generallöjtnant, friherre
Hillberg C., arbetare Uplanda
Hilleboda Bruk i Österlöfsta socken
Hilleboda stångjernshammare
17
279.9. 290.5. 306.3
319.1,2
290.5
276.2
273.3
281.6
318.3
288.1. 327.1
309.7
268.1
268.1
299.12,13,14
273.3
303.3. 309.7
299.1
268.1
309.7
328.2
237.1-5
276.3
276.3. 316.2
250.1. 341.2. 377.8.
379.13. 202.2
202.2
247.21
250.1
214.3. 278.1. 319.1
268.1. 332.1
221.2
208.2. 213.6
277.
254.4
249.1
349.6
251.1
384.3
346.4
388.5
346.6
256.6
252.8. 253.4,5,7.
366.2. 372.
388.6
324.12
257.3
279.1,2
279.2
268.1
279.4
238.7
312.7
386.7
210.1
250.3
250.2
Humble Påwel, gruvfogde
Hummeldal , ½ skattehemman i Börstils socken
Husqvarna gevärsfaktori
Hubinette C.H., kyrkoherde i Dannemora
Håkansson Per
Håkebol, 1 skattehemman i Walö socken
Hållenius G., inspektor
Hånstensbo nr 1 (Honstensbo), ¼ mtl frälse i Dannemora socken
Hårsbols by
Hårsbols enskilda skog
Håsta nr 3, hemman
Håsta udde, lastageplats invid Hudiksvall
Hägg C.E., kommissionslantmätare
Hägg Carl, soldat
Hägglund Jacob, korpral
Hällsmyran, lägenhet i Dannemora socken
Härsebohl, torp i Morkarla socken
Höganäs stenkolsgruva
Höglund N.M., Stockholm
Höglund P., faktor vid Kallerö
Höök A.A., borgmästare i Öregrund
18
345.4. 347.14,16
242.2
210.1
360.1
293.3
301.1
213.9
221.2
279.5
264.8
279.6
279.7
345.2
242.2. 244.4. 310.4
371.5
278.1
242.9
210.2
258.11
227.3
347.9,15. 369.5
279.9
308.3
211.2. 216.1.
237.8. 238.16
279.10
268.1
286.8. 343.2
318.3
268.1. 277.13,15,
278.1. 320.2
268.1. 277.4,5,10
280.1
377.9
354.1
305.2
280.3
378.1
280.4
311.1
311.1
253.4
251.2. 253.4
254.9. 267.11
206.4
349.4
280.5
279.10
377.10
367.1
360.2
371.3
Iggesunds bruks AB i Njutångers socken
221.2. 225.1. 232.1.
Hillerström Erik, brukspredikant
Hillerström J., kronofogde
Hillgren Carl
Hillibåhls Bruk
Hindricksson Joh., borgare i Öregrund
Hising Michall, brukspatron
Hjort P.S.
Hjulvindsgruvan
Hof nr 1, 1 mtl frälse i Vendels socken
Hofgården, 1 mtl frälse
Hofgården nr 1, ¼ mtl frälse i Films socken
Hofgården nr 1, ¼ mtl frälse i Rasbo socken
Hofstadius Anders, kyrkoherde
Hoghusen Johan, landshövding
Holm C.A., postkarl, Harvik
Holm Johan, länsbokhållare
Holmberg J.A., fiskare
Holmberg Paul, Lund
Holmens Mek. Verkstad
Holmgren Paulus, vice komminister i Börje
Holmhagen, lägenhet å ägorna t. Lund i Walö socken
Horn Agneta, fru, grevinna
Horneman Leon, geschworner
Horsbol, skattetorp el. utjord i Morkarla socken
Humble Anders, Upstads socken
Humble Carl, gruvfogde
Humble Hans Larsson, bonde, Åckna
Humble Johan Pålsson, gruvebefallningsman
Iggesunds Bruksägare
Iggesunds Järnverk
Ihlström Carolina Elisabeth
Iliansbyn
Ingersoll Rand & Co.
Ingvaldsson David
Ingvasta nr 1, 1 mtl kronohemman
Ingvasta rusthåll nr 85 i Rasbokils socken
Ingvasta, 2 ½ skattehemman i Alunda socken
Ingvasta nr 1-3, hemman i Rasbokils socken
Isak i Harvik
Isaksson Anders
Isaksson Erik, Mysslinge
Isaksson Erik, Arfängen
Isaksson Olof, Arfängen
Isopedius Elias, komminister
Is-di A.P., pastor
Isfjorden-Belsund AB, Spetsbergen
Israelsson Anders, Elsarbo
Istman (Estman) Maria, änka e. Jöns Kjellberg
Jacobsson Anders, hemmansägare
Jacobsson Anders, Klivinge
Jacobsson Jacob
Jacobsson Jan, bonde
Jacobsson Mats, Kilby
Jacobsson Mårten, Österby
Jacobsson Nils
Jacobsson Per
Jacobsson Per, skattebonde
Jansdotter Anna, Prästarby
Jansdotter Anna Brita
Jansdotter Anna Lisa
Jansdotter Anna Stina, Andersbo
Jansdotter Margreta, g.m. Erik Persson
Jansdotter Maria
Jansson Abraham, Kräby
Jansson Ad., gruvarbetare
Jansson Anders
Jansson Anders, bonde i Onsby by
Jansson Anders, bonde, Ragnarby
Jansson Anders, hemmansägare
Jansson Anders, tolfman, Kilby
Jansson Anders, Bänneboda
Jansson Anders, Grodarne
Jansson Anders, Kälinge
Jansson Anders, Lund
Jansson Anders, Lunda
Jansson Anders, Skarphärad
Jansson Anders, Östanå
Jansson A.P.
Jansson Carl Aug.
19
248.3. 253.7.
363.2. 382.1
206.4. 221.2
382.1
383.2
281.1
227.1
330.5
284.2. 315.3
281.2. 349.14,15
281.3
281.2
277.3
304.3
270.2
263.4
263.4
256.1. 296.1. 298.2
256.3
365.1
263.4
313.12,13
304.2
284.3
327.21,23
327.24
283.2
330.1
263.4
289.1
302.1
263.4
270.2
270.2
262.25,27
330.1
274.14
286.4
226.15
265.1. 272.11. 298.2.
309.3. 316.3. 325.13
296.2
339.24
325.13
256.1. 283.2
268.1
262.30
288.3
290.5
254.9
305.2
327.19
318.2
325.10,11
20
Jansson Carl Johan
Jansson Carl, Jönninge
Jansson Erik
Jansson Erik, bonde, Bålsta
Jansson Erik, bonde, Norrby
Jansson Erik, bonde, Wedskata
Jansson Erik, bonde, Wäsby
Jansson Erik, Hårsbol
Jansson Erik, Kilby
Jansson Erik, Romstarbo
Jansson Erik, Lödby
Janssons Erik arvingar
Jansson Jan
Jansson Jan, bonde
Jansson Jan, bonde, Norrby
Jansson Jan, bonde, Skarphärad
Jansson Jan, danviksbonde, Kilby
Jansson Jan, hemmansägare
Jansson Jan, Bryttbyn
Jansson Jan, Buddby
Jansson Jan, Fastbol
Jansson Jan, Romstarbo
Jansson Jan, Lund
Jansson Jan, Norrby
Jansson Jan unge, Rofsättra
Jansson Johan
Jansson Johan, hemmansägare, Gökom
Jansson Jon, Kräby
Jansson K.F., Jönninge
Jansson Lars
Jansson Lars, Ofvanby
Jansson Mats, bonde, Söderby
Jansson Mats, Pinga
Jansson Olof, bonde, Kilby
Janson Olof, Wigelsbo
Jansson Per
Jansson Per, bonde
Jansson Per, frälsebonde
Jansson Per, kronoskytt
Jansson Per, Elgmora
Jansson Per, Gökom
Jansson Per, Norrby
Jansson Per Erik
Jennings Frantz, bruksägare
Jennings John, ryttmästare
Johan III, konung
Johansson Abram
Johanson Anders, Giökom
Johansson Bengt, Bryttbyn
Johansson Bengt, Norrlöfsta
Johansson Erik
Johannson Erik unge, bonde, Åby
Johansson Erik, kyrkovärd, Nyvall
270.2
268.5. 281.7
306.3
276.1
295.4
263.4
324.21
311.1
256.1
265.1
293.3
339.2
262.25. 309.4. 340.3
279.2
286.4
305.2
256.1
232.1
302.1
267.8
322.6
265.1
290.5
295.4
339.25
272.6
274.8,9,14
286.6
262.33. 297.6. 340.14
238.4
330.1
203.3
298.3
256.1
232.1
264.9. 303.6. 324.21
327.30
327.30
264.5
294.5
274.14-16
295.4
273.4
232.1. 246.14
349.14
262.17. 285.1. 287.1.
288.1. 310.4. 327.1.
330.5
287.13
274.4
320.2
296.2
279.10. 327.5
306.6
317.3
21
Johansson Erik, skattebonde
Johansson Erik, Nyvalla
Johansson Gabriel, bonde
Johansson Hans, tolfman, Bro
Johannson Hans, Bro
Johansson Johan
Johansson Joh., Gökom
Johansson Johan, Mysslinge
Johansson Johan, Skarpare
Johansson Lars, Furby
Johansson Lars, Svartarbo
Johansson Olof
Johansson Olof, bonde, Wigelsbo
Johansson Per, bonde, Kiellberga
Johansson Per, skattebonde
Johansson Per, Hammarby
Johansson Per, Norrlöfsta
Johansson Per, Åby
Johnsson Per, Ytter Nutti
Jonsboda kvarn i Walö socken
Jonsson Jon, bonde, Tibble
Jonsson Jonas, arrendator
Jortlunda by i Alunda socken
Jortslunda
Josefina, drottning
Jowarsdotter Ragnil
Jufvansbo nr 1, ¾ mtl
Jufvansbo, 1 mtl frälseskatte i Walö socken
Jufvansbo gruva i Walö socken
Järlebo, ½ mtl frälseskatte i Dannemora socken
Järsta kvarn i Tensta socken
Järta Hans
Jönninge by
Jönninge nr 3, 1mtl frälse i Stafby socken
Jönsdotter Margareta
Jönsson Erik, Söderby
Jönsson Jöns
Jönsson Lars, torpare
Jönsson Mickel
Jönsson Per, bonde
Jöran på Bollingen
Jöransson Erik, befallningsman
238.5
311.2
296.2
328.2
263.4
327.5
318.2
293.3
305.2
295.1
293.3
296.1
323.1
288.2
238.5
312.8
283.2. 296.2
298.2
311.12
254.5
315.3
201.3
377.11
311.2
387.11
285.1
232.1
281.5
226.6. 232.1. 237.
281.6
346.10
386.6
281.7
272.9. 281.7
309.3
295.1
309.3
273.3
264.5
298.2. 322.7
293.3
264.5
Kagg (Kagge), kapten
Kaggbol, hemman
Kaggebol nr 1, 1mtl frälse i Dannemora socken
Kahlmeter, bruksförvaltare vid Forsmark
Kallerö, hemman
Kallerö lastageplats i Börstils socken
Kallerö nr 1, lägenhet i Börstils socken
Kalmeter And., kronogruvfogde
Kammarbom Anna Christina, trädgårdsmästareänka
Kantsarby, lägenhet i Morkarla socken
Kantsarbyn
Karbom Anders Eriksson
315.3
214.3
284.1
382.2
377.6
231.7. 304.2. 360.2
282.1
231.2
247.2
370.2
349.10
302.1
Kardborödningen, lägenhet i Alunda socken
Karin i Haglösen, hustru
Karkebo, 1/2 mtl frälseskatte i Films socken
Karlsson Christiern
Karlsson Gust. Ad., gruvarbetare
Karm Jan å Karms utjord, konstkarl
Karm Mats å Karms utjord, gruvdräng
Karolineborg
Karö, 2 skattehemman i Walö socken
Kellinge nr 2 – 3 i Walö socken
Kembo, torp
Kempe Hindrik, bokhållare
Kerstin i Husby
Kerstin, g.m. fogden Lars i Åby
Kerstinsbol, lägenhet i Stafby socken
Kieboda gård
Kiempe A.H., gruvfogde
Kiempe Andreas, inspektor, Bryttbyn
Kierrman Gustaf
Kilafors Bruk
Kilby nr 2, ¾ mtl kronoskatte i Alunda socken
Kilby kvarn i Alunda socken
Kilby soldatrote nr 67 i Alunda socken
Kilby såg i Alunda socken
Kildorff Johan, fältskär
Kiäboda, hemman
Kjellberg Anders, Norrby
Kjellberg Erik, barberarlärling
Kjellberg Jöns, frälsefogde, Klef
Kjellberg Jöns, kronobefallningsman
Kjellberg Maria Lisa, änka
Kjellberg N., ingenjör
Kjellinge (Kjölinge), frälsehemman i Walö socken
Klef i Alunda socken
Klifvinge rusthåll nr 89 Rasbokils socken
Klifvinge såg i Rasbokils socken
Klifvinge säteri och hemman i Rasbokils socken
Klintskogen s.k. i Rasbokils socken
Klockarbordet i Morkarla socken
Klockaregården, ¼ mtl frälse i Walö socken
Klosters AB
Knaby nr 1, 1 mtl frälse i Morkarla socken
Knutsson Christer i Films socken
Knutsson Per, Furby
Kock Hedda, fru
Kompanigruvan sedermera Storrymningen
Konstensbo, ¼ mtl frälse i Dannemora socken
Konstångsgruvan (Konstängsgruvan)
Kopinan och Knopphagen, lägenheter i Tuna socken
von Kraemer Gustaf Fredrik, kammarherre
von Kraemers Gustaf Fredrik sterbhus
von Kraemer Maria Charlotta f. Söderberg, g.m. R. Fr. von Kraemer
von Kraemer Robert Fredrik, landshövding
Kraft Erik, arrendator
22
282.4. 301.4
268.1
266.10. 282.5
306.1
226.15
278.2. 349.6
278.2. 349.6
290.5
282.7
339.13
315.6
237.1
287.2
272.6
283.1
288.1
231.3,4. 237.7
266.10
377.6
225.11
283.2. 316.3
254.6
349.7
256.1
315.3
327.1
294.4
313.12-14
313.2
313.8-12
313.16
247.13
283.4. 371.6
284.5. 327.1
281.2. 349.15
256.2
284.2. 289.1
210.1
284.3
284.4
249.4
285.1
264.5
296.2
386.11
213.1
286.2
212.5. 221.2
286.3
281.4. 291.7. 337.1
391.
232.1. 337.3
391.
386.6. 391.
325.10
23
Kraft Gustaf, skräddare
Krok Per Joh., handlangare
Krokensgruvan i Walö socken
Kruse, advokatfiskal
Krusbjörn Jesper, assessor
Krusens damm, lägenhet på Norby skogsmark i Morkarla socken
Krüger Carl, firma i Göteborg
Kråkbo, hemman i Dannemora socken
Kråkbo soldatrote i Dannemora socken
Kråkebo, 1 mtl frälse i Tegelsmora socken
Kräby nr 1, 1 mtl frälseskatte i Rasbo socken
Kräby nr 2, 1 mtl frälse i Rasbo socken
Kröger Thomas
Kuhlström Anders, kolare
Kulla, 2 ½ hemman i Börstils socken
Kullbol, ¾ mtl kronoskatte i Dannemora socken
Kungsgruvan
Kyrkbyskogen i Films socken
Kyrkbyn nr 1-5, frälsehemman i Films socken
Käbbo herrgård
Käbboda kvarnar = Österby Bruks kvarnar
Käbboda, 1 mtl i Films socken
Käbboda skog
Kälinge by
Kälinge, frälsehemman i Walö socken
Kälinge, 1 mtl kronoskatte augmentshemman i Rasbokils socken
Köhlman Jacob
Körlinge 2:ne kvarnar i Rasbokils socken
Körlinge rusthåll nr 90 i Rasbokils socken
Körlinge nr 87, rustningsstam
283.2
238.8
238.8
256.5
341.1
286.4
260.2
349.8
349.8
286.5
286.6
286.6
314.1
327.17
286.7
267.2. 286.8
211.7
201.2
287.1
279.6
254.7
288.1
201.9
288.3
288.3. 306.5
289.1
377.6
254.8
281.2. 289.3.
349. 14,16
289.1
Labbo nr 1 i Walö socken
Ladugården nr 1-4, 4 mtl frälse i Films socken
Lager C.J., gruvförman
Lagerheim Carl, riddarhusfiskal
Lagerholm Otto, Göteborg
Lagerholm Petter, brukspatron
Lagg Andreas
Lagqvist Hjalmar, Stockholm
Landin J.
Larm Edv., gruvarbetare
Lars i Åby, fogde
Larsledet s.k. på Wäsby ägor
Larsson Erik, bonde, Abrahamstorp
Larsson Erik, knekt
Larsson Erik, Myra
Larsson Erik, Onsby
Larsson Johan, Nårby
Larsson Lars
Larsson Lars, frälseskattebonde, Söderby
Larsson Lars, Norrby
Larsson Lars, Uflunge
Larsson Lasse
Larsson Mats, captain
339.14
290.1
226.14
232.1. 337.3. 391.
258.16
279.2. 324.15
305.2
360.2
249.4
226.15
272.6
325.15
270.2
295.4
294.7
322.6
295.4
264.5. 320.2
311.2
305.2
318.3
287.2
279.10
24
Larsson Mats, Gräsbo
Larsson Olof, bonde, Onsby by
Larsson Olof, rörsmed
Larsson Per, arrendator, Ursbo
Larsson Per, bonde, Skoby
Larsson Per, Ackarby
Larsson Per, Bool
Larsson Per, Wäsby
Larsson Sigfrid, Films kyrkoby
Larsson Thomas, Film
Lasse skomakare
Ledsundsbron
Leffler J.A., disponent, bergsingenjör
Leijel David, bergmästare
Leijel Peter, brukspatron, Elfkarleby
Leijesta, 1 mtl frälse i Stafby socken
Leijonhuvud Gustaf till Hjalmarsberg och Ådö, friherre
Leijonschal Catarina, fru, g.m. löjtnant Bengt Upström
Lenna bruk i Almunge socken
Lenna gård
Lenna masugn
Leufsta Bruk i Öster Löfsta socken
Leufsta Bruksarkiv
Leufsta Bruksägare
Leufsta Fideikommiss
Lewenhaupt Mauritz på Hörda, Växjö, greve
Liaby inom Bjuråkers socken
Lidman Erik
Lieberath, borgmästare i Hudiksvall
Liljedahl Carl Gustaf
Lillebya, ½ mtl frälse i Films socken
Lillegården i Films by
Lilliesvärd Carl Gust., löjtnant
Lilliesvärd Gabriel, löjtnant
Lilljefors M. Fr., klockare och organist i Films socken
Lind A., komminister
Lind C.Th., lantmätare
Lind, skeppare
Lindberg Jan, uppsyningsman
Lindberg Olof, lantmätare
Lindberg W.
Linde C.Th., kommissionslantmätare
Lindelius Johan
Lingren A.N.
Lindgrenska stugan på Åhls ägor s.k.
Lindkreuts A., sekreterare
Lindman Arvid, disponent, kapten
Lindman A., inspektor och bruksförvaltare å Österby
Lindman Sigge, bruksförvaltare
Lindqvist A., furir
273.1
296.2
272.6
354.2
203.2
261.2
287.2
325.19
287.2
287.4
282.5
246.8
222.1. 226.14,
234.1. 345.4
205.2. 213.1. 221.1
216.1. 377.6
290.2
275.4
266.8
378.1
378.1
378.1
225.1. 242.6. 250.
323.2. 332.2. 341.1,
350.1.8. 354.1. 360.1
380.3
211.3. 212.3. 250.1
378.5
258.11
252.27
266.8
252.9, 253.4
281.2
290.3
287.4,13
284.2, 349.15
284.2
344.1
346.1
205.1
246.2
226.6
272.2, 287.19
252.24
289.1
330,1
211.15
348.6
377.6
201.6, 232.1,2, 249.4,
344.1, 345.1, 346.4,
347.16, 369.1
278.2, 318.3, 343.3
290.5
325.2
25
Lindroth, major
Lindroth A. A., Stockholm
Lindroth Joh. An., soldat
Littorin Daniel, inspektor å Upsala Akademi
Littorin Jonas, akademibefallningsman
Littorin Magnus, befallningsman, greve
Ljungberg C. A., länsman
Ljusne Bruk
Ljusne masugn
Ljusne-Elfs Kol AB
Ljusne-Woxna Bolag
Ljuså sågverk i Över-Luleå socken
Lock J.F., skomakare, Göthby
Locksta, ¼ mtl augment
Lund, hemman i Walö socken
Lunds kvarn i Walö socken
Lunda kvarn i Alunda socken
Lunda nr 1, ¼ mtl kronoskatte
Lundberg Isak, kyrkoherde
Lundequistska Bokhandeln i Upsala
Lundgren soldat
Lundh Nils, kronobefallningsman
Lundin Nils, traktör
Lundman O., gruvfogde
Lundmark Maria, änka
Lundström Anders, gruvarbetare
Lundström Carolina Matilda
Lundström Johan
Lundström Johan, författare
Lundsvedja nr 1 och 2, 2 mtl frälseskatte i Walö socken
Lundsvedja nr 3och 4, 2 mtl frälse i Walö socken
Lundvall Knut J., förvaltare
Lust, soldat
Lustig Jan, båtsman
Lustig Jan Petter
Luth & Roséns EL. AB
Lyan nr 1 i Alunda socken
Lydinge egendom
Lydinge gods i Stafby m.fl. socknar
Lydinge gård
Lydinge gårds intressenter = Österby Bruksägare
Långbroskärpningen på Östuna skog
Långalmö, 4 ½ mtl skattehemman i Börstils socken
Långtallmyren, lägenhet under ½ mtl Lund i Walö socken
Långvinds Bruk
Lödby, ½ mtl frälseskatte i Alunda socken
Löddby nr 1-5 (Lodeby), 3 ½ mtl frälse i Alunda socken
Löddby silvergruva i Alunda socken
Löfberg Olof
Löfman B., brukspatron
Löfman Johan, befallningsman
Löfqvist, glasmästare
311.2
367.2
265.1
278.2
278.2
232.1, 314.1
210.1, 242.11
225.1
225.1
249.4
225.12
388.4
210.1
290.4
268.4, 290.5,
303.6, 306.3
254.10
254.9
254.9, 283.2
346.4
386.4
311.2
237.1, 279.2,
358.3, 360.1
247.3
231.3,4, 237.7
325.15
323.2
361.3
361.3
378.13
290.7, 339.15, 353.1
290.7
292.2,6
327.25
238.16
290.5
227.7
272.9, 339.16
206.4
291. 337.2, 391.
260.9, 304.3
340.1
238.16
293.1
293.2
360.2
293.3. 326.3
293.3. 322.6,
325.16. 349.7
238.9
263.4
246.9
268.1
385.5
26
Löfqvist, son t. Anders Ersson
Lögdö Bruk i Nordmalings socken, Västerbotten
Lönsö, ½ skattehemman i Walö socken
Löwenhjelm, jägmästare
Magnus Tomas, Söderby
Magnusson Jonas, Lund
Malm Lars, Norrkulla
Malmerfelt M.
Mannerstråle C.U., ingenjör
de Maré Baltzar, brukspatron
de Marees Jean, inspektor vid Österby Bruk
Maria, hustru i Lödh
Mariebo nr 1, ½ mtl frälse i Tegelsmora socken
Mariebol, skattetorp i Films socken
Markusson Anders
Marcusson Mats, bonde, Gräsbo
Marma = Lenna husbehovskvarn
van Marteville Louis, minister
Mats i Erentuna herr
Matsdotter Barbro, änka
Matsdotter Brita
Matsdotter Catarina, änka
Matsdotter Margita, g. m. Anders Persson
Matsdotter Maria
Matsdotter Maria Christina
Matsson Abraham
Matsson Anders
Matsson Anders unge
Matsson Anders, bonde, Andersbo
Matsson Anders, bonde
Matsson Anders, frälsebonde, Åby
Matsson Anders, Gimo
Matsson Anders, Hackbol, Djuprudegrodan
Matsson Anders, Haglösa
Matsson Anders, Randersbo
Matsson Anders, Söderby
Matsson Bengt
Matsson Claes, Norrskedika
Matsson David, bonde, Jufvansbo
Matsson Er.
Matsson Erik
Matsson Erik, bonde, Söderkulla
Matsson Erik, hemmansägare, Harvik
Matsson Erik, Happsta
Matsson Erik, Jufvansbo
Matsson Erik, Lund
Matsson Erik, Sunnanäng
Matsson Hans, bonde
Matsson Hans, Pålsmora
Matsson Hans, Rofsättra
Matsson Jan
Matsson Jan, bonde
262.32
225.1, 360.2, 378.2
293.4
379.19
311.1
261.3, 293.2
311.1
386.6
233.1
238.7
201.2, 205.2, 221.1
242.5, 246.4, 330.1
330.1
294.2
262.28, 294.3
311.2
209.2, 265.1
378.1
333.3
293.3
320.2
283.2, 293.3
276.1
264.5
283.2
290.5
324.15
262.21, 267.2, 309.7,
322.6, 325.5, 327.16
237.1, 324.16
238.2, 263.2
201.5, 327.26,27,
349.13
343.2
320.2
309.7
263.4
263.4
311.2
293.3, 330.1
232.1
281.5
268.1
261.3, 268.4, 279.1
312.7
277.9,10,11,14
293.3
273.1
290.5, 293.2
340.8
201.4
299.15,18, 309.7
299.17
267.2, 322.6
293.3
27
Matsson Jan, bonde, Wreta
Matsson Jan, Lund
Matsson Jan, Löddby
Matsson Jan, Spånga
Matsson Jan, Söder Edinge nr 1
Matsson Jan, Ålsarby
Matsson Johan
Matsson Johan, bonde
Matsson Johan, bonde, Lödby
Matsson Johan, hemmansägare
Matsson Johan, Kilby
Matsson Jon
Matsson Jöran, Mysslinge
Matsson Mats
Matsson Mats, bonde, Norrlöfsta
Matsson Mats, bonde, Pinga
Matsson Mats unge, Björsta
Matsson Mats, Botbyn
Matsson Mats, Kilby
Matsson Mats, Norrby
Matsson Mats, Åby
Matsson Nils, bonde
Matsson Nils, Pålsmora
Matsson O., bonde
Matsson Olof
Matsson Olof, Norrlöfsta
Matsson Olof, Wigelsbo
Matsson Per
Matsson Per, frälsebonde
Matsson Per, Botmora
Matsson Per, Knaby
Matsson Per, Lund
Matsson Per, Wamsta
Matsson Per Wäsby
Matsson Per, Wättesta
Matsson Per Erik, Kilby
Matsson Stefan, Kålby
Matsson Thomas
Mehede gästgiveri i Tierps kommun
Meldersteins Bruk i Råneå socken
Mellanfältets gruvor
Mellijn Daniel
Mellin O., länsman
Mickelsson Erik, bonde, Gräsbo
Mickelsson Erik, Films kyrkoby
Mickelsson Erik, Karby
Mickelsson Eskil, Kyrkbyn
Mickelsson Mats, tolfman
Mickelsson Mats, Randersbo
Mickelsson Nils, Norrkulla
Mickels Erik torp i Österby
Mineur Anton (Antoine), bergsfogde
Moberg, Anders
Moen, skattehemman i Börstils socken
322.1
290.5
322.6
317.2
270.2
330.1
264.5, 271.4, 290.5
276.1
293.3
272.11
283.2
252.5
283.2, 293.3
262.24, 267.2, 322.6
296.2
298.2
238.16
298.2
254.6
305.2
327.1
201.4
299.16-18
322.7
276.1, 308.1
296.2
323.1
267.2, 283.2, 311.1,
318.3
330.1
284.1
285.1
290.5
306.3
317.1
322.6
283.2
273.1
282.5, 308.2
359.3
388.7
211.7, 216.1
330.1
353.1
209.2
287.13,14
309.3
287.2
201.5, 302.1
263.4
295.4
330.1
322.6, 341.2
265.1
294.5
28
Mohrström Johan, gruvdräng
Montelius Wilh.,häradshövding
Morell Gustaf, dragon
Morén J.L.
Morgårdshammars Mek. Verkstad
Morkarla friförsamling
Morkarla kyrka
Morkarla Skarpskytteförening
Morkarla sockenmagasin
Mosell Mats, bruksläkare
Mossberg F.W., kommissionslantmätare
Movikens masugn i Bjuråkers socken
Mumsarby nr 1-3 i Dannemora socken
Myra by i Dannemora socken
Myra nr 1, ½ mtl kronoskatte i Dannemora socken
Myrbol, lägenhet på Ormaryds ägor i Stafby socken
Myran, lägenhet på Norrby skogsmark i Morkarla socken
Myrström Johan, ryttare
Myrström Lars, gruvarbetare
Myssinge rusthåll i Tuna socken
Mysslinge
Mysslinge nr 1-3 i Alunda socken
Mysslinge, 1/3 mtl skatte rusthåll i Tuna socken
Mångsbo, ½ mtl i Dannemora socken
Mångsta nr 1 i Alunda socken
Månsson Anders, Films by
Månsson Johan, Gökom
Månsson Kerstin, änka e. Lars Månsson, Bännebo
Månsson Lars, Bännebo
Månsson Lasse, Kyrkbyn
Månsson Per, Engebyn
Mårtensson Erik, Ingvasta
Mårtensson Mårten, nämndeman, Ingvasta
Mårtensson Per, Norrby
Mårtensson Per, Rugby
Mälby nr 1 i Alunda socken
Mälby, 2 hemman i Börstils socken
Märgebo, ¼ mtl i Dannemora socken
Mästerbol, 1 hemman i Dannemora socken
Möller, kulturingenjör
Möller P., inspektor
Mörtsjön
Mörtsjöns sänkning
265.1
256.3, 370.4
311.1
354.2
227.3
369.4
345.3
369.3
343.3
252.11
302.1, 346.4
249.4, 251.2,
253.1,4,6
294.6, 339.17
294.7, 348.3,378.9
294.7
294.9
294.10
327.20
261.2
378.3
349.7
339.18
317.4
349.8
339.19
287.15
274.1
268.1
268.1
287.3
306.1
281.2
281.2
295.4
268.1
339.21
294.2
349.8
294.13
257.9
229.2-4
322.6
207.
Nathorst H., ingenjör
Nederbacken, lägenhet
Nianfors Bruk i Hälsingland
Nickaräng nr 1, lägenhet i Alunda socken
Nils herr, pastor i Dannemora socken
Nilsdotter Greta Stina, g. Andersson
Nilsson, länsman
Nilsson Anders, bonde, Andersbo
Nilsson Anders, Ingvasta
Nilsson Anna, g.m. 1/ Erik Nilsson, 2/ Hans Johansson
222.1
214.14
253.7, 382.1
295.1
346.7
290.5
330.1
262.17
256.2
263.4
29
Nilsson Carl, Åstorp
Nilsson Erik, skattetorpare, Svalsbo
Nilsson Erik, Bossarby
Nilsson Erik, Bro
Nilsson Erik, Kilby
Nilsson Erik, Svalsbo
Nilsson Erik, Wedskata
Nilsson Hans, Upsala
Nilsson Håkan, befallningsman
Nilsson Jan, Andersbo
Nilsson Lars, Karö
Nilsson Mats, bonde
Nilsson Mats, gruvdräng
Nilsson Mats, Pålsmora
Nilsson Mats, Rofsättra
Nilsson Mickel, länsman
Nilsson Mårten, Norrby
Nilsson Nils
Nilsson Nils, frälseskattebonde, Östanå
Nilsson Nils, Pålsmora
Nilsson Olof, Halfbygda
Nilsson P., Upsala
Nilsson Thomas, häradshövding
Nitroglycerin AB
Norbergs Mek. Verkstäder AB
Nordenfalk Maria, änkefriherrinna
Nordenström G.
Nordin C., bonde, Stenlösa
Nordin E.W., skollärare och orgelnist
Nordlinger P.O., länsman
Nordqvist Hj.
Nordström Mats, korpral
Norelius C.O.,bergmästare
Norling Nils, bonde
Norman Erik
Norra fältets gruvor
Norrblom Mars, gruvarbetare, Norrkulla
Norrbo tullkvarn
Norrbo, frälsehemman i Films socken
Norrbro, torp på Norrbro hemmans ägor i Films socken
Norrby nr 1-3, 3 mtl frälse i Morkarla socken
Norrby, hemman i Skuttunge socken
Norrby, hemman i Walö socken
Norrby skog i Morkarla socken
Norrby soldatrote nr 41
Norrby Westergården
Norrby Östergården
Norrgården, Harvik
Norrgården nr 3 i Wättesta by
Norrkulla nr 1 och 2, 1 mtl frälse i Morkarla socken
Norrlöfsta nr 1-6, 6 mtl frälse i Alunda socken
Norrlöfsta Westergården
Norrmoen, frälse lägenhet i Morkarla socken
Normelin C., kronofogde
206.3
309.7
266.4
263.4
283.2
264.5, 299.11
263.4
287.2
306.1
262.16
299.11
264.5
238.16
299.11, 309.7
299.17
352.2
295.4
263.4, 287.2
329.6
299.11
255.2, 327.2
400.
299.1
231.11
227.3
238.7
211.6,7
210.1
345.4, 348.1
252.5,17
233.3
295.3
226.10,11, 227.4,
233.4
318.3
312.8
211.15, 216.1
296.1
251.2
295.2,302.1
295.3
264.1, 295.4
337.2, 339.22
266.11, 295.5
201.3
349.1
295.4
295.4
277.5,11
322.6
296.1
296.2, 313.9, 326.3
296.2
297.1
354.1
30
Norrnäsgruvan i Films socken
Norrnäset s.k.
Norrskiftet , lägenhet i Lund
Norrström Anders
Norström Maria Ch.
Norström Mats, korpral
Norrtelje gevärsfaktori
Norstaby, 2 ½ skattehemman i Börstils socken
Norstedt Johan, sergeant
Notholmen, holme i Dannemorasjön
Nuttö och Öfver-Nutti, hemman i Börstils socken
Nybergs Carl änka, kyrkstäderska
Nyblad E., bruksinspektor
Nyblaeus, Eric, bruksförvaltare
Nyborda, torp på Gökoms ägor i Dannemora socken
Nybom Johan, skald
Nyby nr 3 , ½ mtl
Nyby nr 1 och 3, 1 ½ mtl frälse i Stafby socken
Nyby (Nöby) kvarn i Walö socken
Nyby nr 1, 1 mtl i Stafby socken
Nygårdens hemman = Raskbol
Nynäs gård
Nårseby, ½ skattehemman i Börstil socken
Näfvekvarns Bruk
238.10
211.3, 215.1
290.5
262.29
387.15
302.1
378.4
297.2
284.2
297.3
297.4
345.4
318.2
266.4
297.5
387.9
268.5
297.6
254.11
272.9
297.8
260.3
297.9
250.1
Odersberga gods
Oenschläger Adam, skald
Ofvanby i Ekeby socken
Ofvanby, frälseskattehemman
Ofvanby, 1 mtl frälseskattehemman i Ekeby socken
Olandsåns upprensning
Oldberg, bokhållare
Olof Persgruvan i Films socken
Olofsdotter Brita
Olofsdotter Kerstin
Olofsdotter Margareta
Olofsdotter Brita, änka e. Jöns Olofsson
Olofsson Erik
Olofsson Erik, torpare
Olofsson Hans, Pålsmora
Olofsson Johan
Olofsson Jöns, Rofsättra
Olofsson Olof , bergsman
Olofsson Olof, Sandgropen
Olofsson Per
Olofsson Per, Mäby
Olofsdotter Brita
Olsdotter Greta
Olsdotter Kerstin
Olssarby ( Ullsarby)
Olsson Anders
Olsson Anders, bonde, Tibble
Olsson Anders, bonde, Ubby
Olsson Clemet, Österby
Olsson Erik
378.6
387.13
319.1
276.2
297.10
254.9
292.2
229.
303.3
303.3
303.3
303.3,4
308.3
298.4
299.2
305.2
303.3
293.3
268.1
308.3
268.1
296.2
271.10
296.2
319.1
317.2
315.3
255.1
330.1
265.1, 266. 306.3
31
Olsson Erik, bonde, Åby
Olsson Erik, kyrkbyn
Olsson Erik, Mörby
Olsson Erik, Norrlöfsta
Olsson Gustaf
Olsson Hans
Olsson Hans, Österby
Olsson Jan, nämndeman
Olsson Jan, Norrlöfsta
Olsson Johan, frälseskattebonde, Norrlöfsta
Olsson Johan, skattebonde, tolfman, Halfbygda
Olsson Johan, Söderkulla
Olsson Johan, Wäsby
Olsson Jöns, Wäsby
Olsson Kerstin, änka, Wäsby
Olsson Mats
Olsson Mats, bonde
Olsson Mats, Norrby
Olsson Nils
Olsson Olof
Olsson Olof, bonde, Enby
Olsson, gästgivare, Söderbro
Olsson Olof, Björsta
Olsson Olof, Lysing
Olsson Olof, Wedskata
Olsson Olof, Östanå
Olsson Per, Bryttbyn
Olssons Per änka
Olvattsgrunds lastageplats i Börstils socken
Olufsson Simon
Ormeryd, 1mtl frälse i Stafby socken
Oscar I, konung
Oudar Jakob, smed
Owen Sam., ångbåtsbyggare
Oxenstierna Carl å Harg, baron
Oxenstierna Erik, bruksägare, baron
Oxenstierna Eva, fru
Oxenstierna L.G.
Oxnebo, ½ mtl skattehemman i Walö socken
327.7
287.1
330.1
296.2
323.2
309.7
330.1
284.2
296.2
296.2
265.1, 311.1, 312.7
312.7
324.12
330.1
317.1
284.2
201.3, 324.15
286.4, 295.4
287.4
309.7
203.3
310.4
238.16
265.1
263.4
305.2
320.2
316.2
360.3
277.3
297.11
387.10,11
246.4
385.3
357.2, 386.15
377.8
386.15
386.6
297.12
Palm Erik, mästersmed
Palmberg Th.
Passalsique Isaak
Peill Anna Johanna f. Grill, änka e. brukspatron Peill
Peill Henrik Wilhelm, brukspatron, grosshandlare
Pelikan Hans Hansson, befallningsman
Pels Matheus, disponent
252.11
226.12
371.10
371.8. 381.1. 382.1
349.13. 381.1
287.13. 329.1
201.2. 208.2. 283.2
287.13,14,15,
330.1. 371.3
299.2
288.3
317.2
267.8
295.4
320.2
Per Kyrkoherde i ”Wale”
Persdotter Anna, Östensbo
Persdotter Annika
Persdotter Brita Stina, g.m. Jan Jansson
Persdotter Karin, änka
Persdotter Kerstin
Persson Abraham
Persson Anders
Persson Anders, bonde, Ålsta
Persson Anders, bonde, Österby
Persson Anders, frälsebonde
Persson Anders, frälsebonde, Lödby
Persson Anders, kyrkovärd, Ursbo
Persson Anders, svarvare, Stockholm
Persson Anders, torpare, Bergsjö
Persson Anders, Gräsbo
Persson Anders, Kantsarby
Persson Anders unge, Kälinge
Persson Anders, Norrby
Persson Anders, Norr-Edinge
Perssonn Anders, Skarphärad
Persson Anders, Wäsby
Persson Bengt, skattebonde, Österby
Persson Daniel
Persson Erik, bonde, Klifvinge
Persson Erik, bonde, Onsby by
Persson Erik, bonde, Sydinge Ösby
Persson Erik, bonde, Sibbo
Persson Erik, Bollungen
Persson Erik, Gubboda
Persson Erik, Kilby
Persson Erik, Lund
Persson Erik, Uttorpet
Persson Erik, Östensbo
Persson Erik, Österby
Persson Erik i Åby änka
Persson Frans
Persson Hans, Mumsarby
Persson Hans, Stora Moga
Persson Jan
Persson Jan, bonde, Bollungen
Persson Jan, gruvägare, Skogs socken
Persson Jan, Bollungen
Persson Jan, Klyfvinge
Persson Jan, Kölinge
Persson Jan, Lunda
Persson Jan, Ramhäll
Persson Jan, Wäsby
Persson Jan Petter
Persson Johan
Persson Johan, frälsebonde
Persson Johan, skattebonde, Halfbygda
Persson Jöns, Öfvernutti
Persson Mats, bonde, Bärsta
Persson Mats, bonde, Lund
Persson Mats, bonde, Onsby by
Persson Mats, Bro
Persson Mats, Ketslinge, Wendels socken
Persson Mats, Kilby
32
324.18,20
271.1
284.2
330.1
325.6
293.3. 295.1
346.4
268.1
264.5
210.1
329.1
288.3
295.4. 305.2
270.2
305.2
349.5
330.1. 329.1
284.2
284.2
296.2
293.3
345.2
283.2
273.3
283.2
290.5
265.1
288.3
330.1
343.2
273.4
294.6
270.2
256.2. 316.1
206.4
238.10,12
266.2
284.2
315.4
254.9
311.1
324.18
311.1
287.4. 306.6.
324.18,19,
327.20
285.1
312.7
299.1
203.3
290.5
296.2
263.4
330.1
254.9
33
Persson Mats, Sprösslinge
Persson Mats, Söderby
Persson Mats, Ubby
Persson Mats, Österby Östergård
Persson Mickel, Bohl
Persson Måns, Films kyrkoby
Persson Nils, torpare, Bergsjötorp
Persson Olof, bonde, Nyvalla
Persson Olof, bonde, Stråtjära, Skogs socken
Persson Olof, Knaby
Persson Olof, Lund
Persson Per
Persson Per, arrendator
Persson Per, bonde
Persson Per, bonde, Ragnarby
Persson Per, bonde, Söder Edinge nr 1
Persson Per, brukspredikant
Persson, Per, frälsebonde, Knaby
Persson Per, skräddare
Persson Per, Ackarby
Persson Per, Sydinge
Persson Per, Trossberg
Persson Per, Wäsby
Persson Per, Åby
Persson Per, Östensbo
Persson Per Johan
Persson Påvel, Kiäboda
Persson Sigull
Perssons Per änka
Pesarby hemman = Päsarby
Petersén Anna Maria, maka t. dir. Abr. Grill
Petrén J.
Petri Johan, prästman
Pettersson Bengt, Haravik
Pettersson Erik, Nickaräng
Pettersson Mats, Österby
Pettersson Walfrid
Pettersson Wolf
Pinga by
Pinga nr 1, 1 mtl frälse i Morkarla socken
Pinga skogsmark
Pira Jean, smed
Planting Beata Elisabet
Planting Gustaf, major
Planting Gustafva Maria, fru, g.m. löjtnant Lilliesvärd
Planting Maria, fru
von Platen Balzar, greve
von Platen Charlotta, grevinna f. De Geer
von Post Gust., häradshövding
von Post W.M., lagman
Poulet Raphael, smed
Preis Anna Maria f. Grill, friherrinna, änka e. baron Fredrik Preis
Preis Fredrik, kongl. sekter, friherre
310.1
305.2
317.1
329.1
298.2
287.4
264.5
286.3
229.1-4
285.1
290.5
296.2. 327.20.
306.6. 311.2
255.1
266.4
339.24
270.2
344.2. 345.4.
347.7,13,16
285.1
311.1
261.2
310.1
298.2
317.1
311.2
288.3
302.1
288.1
305.2
311.2
298.1
381.1
222.1
330.1
277.1
295.1
330.1
222.1. 226.11. 233.1
211.7
329.6
298.2. 326.3
329.6
246.4
284.2
284.2. 349.15
284.2. 349.15
273.7
329.4
329.4. 386.15
304.2. 370.2,3
289.1
246.4
383.2. 383.1,2
383.1
34
Prestebordsgruvorna i Dannemora
Prästgårdsängs gruvor i Films socken
Pro Patria Kongl. sällskapet
Prostebohl, torp under Kölinge by i Rasbokils socken
Prästbyn, akademihemman i Morkarla socken
Pådersson Olof
Påfvelsson Jacob, Bro
Pålsdotter Anna Mickel
Pålsdotter Lisbeth
Pålsmora nr 1och 2, 2 mtl frälse i Walö socken
Pålsmora skog i Walö socken
Pålsmora såg i Walö socken
Pålsson Jacob, Bro
Påsarby, ½ mtl frälse skattehemman
Påvelsdotter Sara, g.m. Erik Mattsson i Harvik
Päsarby nr 3, 1 mtl frälse i Dannemora socken
238.11
238.12
369.1
298.4
206.1
285.1
263.4. 310.4
287.2
268.1
299.1,12-16,
309.7. 339.4
201.4
256.3
287.2
267.1,2
277.10
300. 339.23
Qvarnström Anders, kronobefallningsman
Qvennerstedt T.
349.15
222.1
Ragnarby, 1 mtl frälse i Dannemora socken
Ragnarö, 1 skattehemman i Börstils socken
Ralby skattehemman i Dannemora socken
274.6. 301.1. 339.24
301.2
214.3. 272.2. 301.3.
328.2. 332.1
213.3
225.1
201.7. 203.3.
217. 1-10
225.
301.4
202.
263.4. 295.3.
323.2. 302.1
201.5
318.3
302.2
346.3,7. 347.3
242.4. 360.1
386.4
386.4
322.2. 334. 371.7
261.2
378.18
349.15
225.9
303.1. 378.5
303.2
253.1
371.2. 377.6
299.15
303.3. 339.25
288.3. 299.14
254.12
238.11. 346.3. 387.15
Rala J.E., sekreterare
Ramhällarne s.k., järnmalmsskärpningar
Ramhälls gruvintressenter
Ramhälls gruvor i Alunda socken
Ramhällshagen, lägenhet i Alunda socken
Ramshyltet, kronopark i Stafby socken
Randersbo frälsehemman i Films socken
Randersbo skog i Films socken
Randt Magnus, mönsterskrivare
Raskbol el. Nygården, ½ mtl frälse i Stafby socken
Rebrén Lars, kyrkoherde och hovpredikant
de Reets Jean B., kronobefallningsman
Reuterskiöld Axel Didrik å Gimo, hovmarskalk, major
Reuterskiöld Carl Leonard å Gimo, kammarherre
Ribbing Christina Charlotta, g.m. Charles De Geer, friherrinna
Ridderbjelke G.E., lantmätare
Ridderschans Cornelius
Rigander, kronobefallningsman
Rinman N.
Risby, hemman i Wiksta socken
Risön nr 1, 1 mtl i Films socken
Robson, bergsråd
Rochet Petter, arrendator
Rofsättra by i Walö socken
Rofsättra, frälseskattehemman i Walö socken
Rofsättra, frälsehemman i Walö socken
Rofsättra kvarn i Walö socken
Rollin Johan, kyrkoherde, prost
35
Roman C., inspektor
de Ron., brukspatron
Rudbeck Olof, professor
Rudun, hemman
Rundbomossen, lägenhet under Lund i Walö socken
Rundstedt Sam., geschworner
Ruth Nils, kapten
Ruth, skolmästare
Ruut Gustaf, överstelöjtnant
Rydboholms egendom
Ryrsta, 2 skattehemman i Alunda socken
Råbelöfs gods
Rådberg Th., disponent vid Dannemora gruvor
Rådersten Johan, gruvarbetare
Rålamb d.ä. och d.y.
Rönningstorp, skattetorp på Kälinge ägor i Walö socken
Rönberg Anders, soldat
Rörbergs gruvor i Walö socken
Rörstrands porslinsfabrik
360.2
247.4
309.6. 318.3
328.2
303.6
238.14
315.3
348.1
281.2. 349.14
379.6
303.8
376.6
344.1
237.8
386.6
303.9
349.6
226. 227.
378.7
Sahlström, dragon
Salsta sätesgård i Tensta socken
Samuelsson Anders
Samsing el. Örn Anders, gruvdräng
Sandal, informator på Österby
Sandberg Bengt, klockare i Dannemora
Sandbo Stora och Lilla, 2 hemman i Tensta socken
Sander Bengt, hovjuvelerare
Saringe nr 3 i Tuna socken
Scharström A.A., löjtnant, Rännebo
Scharström A., brukspatron sterbhusdelägare
Schebo Bruk i Ununge socken
294.7
378.8
349.2
349.2
386.5
344.1
309.9
385.1
340.1
252.15
253.5
212.1. 216.2. 225.1.
341.2. 378.9
202.2. 262.16
378.9
289.3
284.2
273.7
386.5
265.4
209.1
214.15
386.5
346.4
378.1
336.3
386.2
336.3. 386.2
346.10
344.2
388.8
340.2
320.2
365.1
330.1
Schebo Bruksägare
von Schefer Johan å Körlinge
Schildte Hindrik
Schildte Adam
Schröder E. Aug., informator
von Schultz Martin, kapten
Schönmeijer K.A., lantbruksingenjör
Seffransbol, gruvdrängstorp
Sefström N.G., föreståndare för Falu Bergskola
Segerqvist Fred., kyrkoherde
Seglings gård
Sehman Anna Johanna f. Tham, g.m Gustaf Sehman
Sehman Carl
Sehman Gustaf, brukspatron
Sehram Em., prost i Tensta
Sekt, fröken, sjuksköterska
Selets Bruk i Luleå socken
Sibbo nr 1 i Films socken
Sibbo hemman
Sidenvall Karl, bergsingenjör
Sifversson Hans, kronobefallningsman
36
Signilsbergs egendom i Håtuna socken
Silfverdahl Petter, länsman
Silfverstolpe Carl Sigmund, bancokommissarie
Silfverstolpe D.G., överste, Grenome
Silfverstolpe Magdalena f. Montgomery, g.m. överste D.G. Silfverstolpe
Silfverström Althea, dotter till fru Althea Silfverström
Silfverström Althea f. de Besche, fru
Silfverström Georg
av Sillén G., officer
Simonsdotter Anna, änka
Simonsson (Simsson) Abraham, bonde, Karkebo
Simonsson Mats, Söderlöfsta
Simundö nr 5, ½ mtl frälse i Börstils socken
Sipton G.F., kronofogde
Siwardsson Hans, befallningsman
Sjöberg Karl, gruvförman
Sjöberg Per, dräng, Andersbo
Sjögren O.B.C., kyrkoherde
Sjöholm Carl, förste lantmätare
Sjökärret, torp på Söder Edinge bys ägor i Tuna socken
Sjöström Hedvig Maria
Skallby gruva
Skarbo, ¼ mtl i Wendels socken
Skarhults egendom
Skarphärad (Skarpare, Skarpherre), frälsehemman i Morkarla socken
Skarpstugan, lägenhet i Tegelsmora socken
Skarpösby, 2 hemman i Alunda socken
Skeberga i Stafby socken
Skilt Jörgen, överste
Skinnarbo, ¼ mtl frälse i Tegelsmora socken
Skinnarbo, ¼ mtl i Dannemora socken
Skiöld, kronofogde
Skoglund Hans, gruvägare i Skogs socken
Skogshägnaden, lägenhet i Walö socken
Skogvaktaretorp, lägenhet i Films socken
Skrikboda nr 1 i Alunda socken
Skräddaretorpet på Åby ägor i Morkarla socken
Skräddare- el. Hagalinsvreten, äga under Åby
Skytte Carl Gustaf, guvernör
Skytte Carl Hinrik, major
Smultrongärde nr 1, ¼ mtl i Wendels socken
Smålanda, frälsegård i Morkarla socken
Sohlberg, direktör
Sonbo, torp
Sparre Lars, landshövding
Sparre Swante, lagman, landshövding
Spetsbergen
Sporrong Cath. Lovisa f. Hagberg, g.m. Ludvig Sporrong
Sporrong Frantz
Sporrong Ludvig, expeditionskronofogde
Sprösslinge, 1 mtl i Alunda socken
Spångby soldatrote nr 69 i Alunda socken
Spångbyn nr 1-2 i Alunda socken
378.10
357.2
382.2
272.9
272.9
377.6
377.6
377.6
386.1
268.1
266.10. 345.2
296.2
282.1. 304.2
313.13
282.5. 284.1
226.14
262.30
346.4
207.1. 262.33.
273. 1. 281.7.
284.2
304.3
383.2
279.2
305.1
379.5
305.2. 329.1
305.3
305.4
272.9. 340.3
315.3
306.2
349.8
242.11
238.10,12
306.3
306.4
340.4
306.6. 327.20
327.27,29
378.6
378.6
306.8
263.1. 306.9
213.2
273.1
378.16
209.2. 295.4
365.1
281.2
281.2
281.2
308.
349.9
340.5
Stafby, frälsehemman i Stafby socken
Stafsjö Bruk
Stare Jacob, vice borgmästare
Stark, dragonänka
Stark Carl, arbetskarl, Åby ägor
Starrängsbron s.k.
Statmos Nya AB
Steffansson Anders i Films by
Steinholts W.
Stenringen nr 1,1/8 mtl skatte i Morkarla socken
Stensboda, kronohemman
Stensgärde, hemman
Stiernhök Catharina, fru, friherrinna, äg. Av Ullfors Bruk
Stinsbo Järnbruk
Stinsbo masugn i Films socken
Stockholms jernväg
Stockholms läns brandstodsbolag
Stocka sågverk i Harmångers socken i Hälsingland
Storby i Knaby
Storbya nr 1, 1 mtl frälse i Films socken
Storhaget och Stormyrn, lägenhet på Norrby ägor i Morkarla socken
Stormossens Torvfabrik i Films socken
Storängsplöjningen vid Harvik
Strand Erik, rådman
Strandell W., kyrkoherde i Film
Stridsberg F.G., ingenjör
Stråle Hedvig, fru
Ström Hans Olsson, ägare av Wesslands och Strömsberg Bruk
Ström Petter Olsson, bruksdirektör
Strömbacka bruk i Bjuråkers socken
Strömbacka Bruks skogar
Strömbacka bruksägare
Strömberg O.M., disponent på Österby
Strömbäck Hans, mästersmed
Strömsbergs Bruk i Tolfsta socken
Strömsunds masugn i Råneå socken
Stummelbo nr 1 i Walö socken
Stynsbo by
Stynsbo nr 1, 1 mtl frälse i Films socken
Stynsbo husbehovskvarn i Films socken
Stynsbo såg i Films socken
Stålhand Joh., grosshandlare
Stålnacke Erik E., smed
Sundberg Erik, ryttare
Sundblad Fredrik, vice komminister i Romfartuna
37
272.9. 309.1. 340.6
250.1
377.6
330.1
206.4. 327.25. 330.1
353.2
227.2
287.15
225.11. 234.1
309.2
332.1
252.5
328.2
332.2
249.2
360.4. 379.18
368.2
378.11
311.1
309.3
309.4
249.5
278.1
360.1
347.6
249.4
284.2
328.2
301.1. 328.2
248.3. 251. 252. 253
360.2. 363.1. 366.2.
367.1.2. 372.
253.2
214.3. 221.2. 231.6.
252.5. 253.4,7.
291.10.
301.4. 304.2. 311.1.
338.1,2,5. 366.1.
370.2
206.2. 210.1. 232.2.
247.20. 249.4. 257.4
269.1. 292.16. 344.1.
345.4. 347.11
252.11
211.7. 225.1. 378.12
388.9
340.7
323.1
309.5
254.13
256.4
206.1
318.2
310.4
347.7,13
38
Sundqvist Alfred, smed
Sundqvist Karl
Sunds AB
Sunnanäng i Walö socken
Sunnanängs kvarn i Walö socken
Sunnersbol nr 1, 3/8 mtl i Stafby socken, f.d. hospitalshemman
Svalsbol, skattetorp på Pålsmora ägor i Walö socken
Svan Anders, soldat
Svan Fredrika, änka e. Anders Svan
Svanberg Sofia Dor., jungfru
Svartö, 4 hemman i Walö socken
Svea försäkrings AB
Svedenstierna J.J., regementschef
Svensarfvet i Morkarla socken
Svenska pansarbåtsföreningen
Svenson Gunnar, bruksförvaltare
Svensson S.J., inspektor
Svensärfva by
Svibelius, bruksdirektör
Svåga älv
Svågbackens kvarn och såg i Bjuråkers socken
Sydinge nr 1 i Morkarla socken
Sydinge, ½ mtl frälseskatte i Alunda socken
Sydinge-Ösby nr 2-3 i Alunda socken
Sykes & Sons Jos. Herrar, Hull
Sylvius Hans, kyrkoherde i Walö
Sågparken el. Sågkolningen, skogstrakt i Morkarla socken
Sämsta nr 1, 1 mtl augmentshemman i Rasbo socken
Söderblom Carl, gruvfogde
Söderblom Johan, korpral
Söderbom Carl
Söderboms gruva i Alunda socken
Söderbro nr 1, ½ mtl frälse i Films socken
Söderby, 2 mtl frälseskatte i Alunda socken
Söderby nr 1-3 i Morkarla socken
Söderby gods
Söderby gästgiveri i Morkarla socken
Söderby soldatrote nr 43 i Morkarla socken
Söderfors Bruks AB i Söderfors socken
Söderfors bruksskola
Söderfors masugn
Södergren Gustafva
Södergren J.O.
Södergården nr 2 i Wättesta by
Söderkulla, skattehemman i Morkarla socken
Söderkulla by
Söderkulla nr 2, 3/10 mtl frälse i Morkarla socken
Söderlöfsta nr 1, 1 mtl frälse i Alunda socken
Söderman H.W., grosshandlare, Upsala
Södernäs, frälseskattelägenhet
Södernäs, frälse lägenhet i Dannemora socken
Södernäset i Harvik
325.13
325.13
232.1
340.8
254.14
309.6. 272.9
299.11,14,15. 309.7
315.4
315.14
281.2
309.8
368.3
349.17
305.2. 340.9
369.2
232.1. 345.4
292.2
306.9
320.2
251.2. 252.17
253.3
340.10
310.1. 326.3
340.11
366.2
315.6
201.6
310.3. 326.1,2
238.4
324.15
238.13
238.13
310.4
311.2. 324.14,
327.20. 340.12
311.1
311.1
359.4
279.10
214.4. 225.1. 301.1.
331.5-7. 378.13.
382.1. 384.2
348.7
221.1. 242.8
325.16
325.16
322.6
206.1
312.10
312. 340.13
296.2. 313.
206.1. 210.1
268.1
314.1
277.5. 278.1
39
Söderstedt Jakob Michael, kyrkoherde
Söderström Carl
Söderström Erik
Söderström Jan
Söderström Per Johansson
Söderön, skattehemman i Börstils socken
Södra Silfbergsgruvorna
Sörgården i Harvik
346.3
312.9
312.9
312.8
312.8
314.3
216.1
277.5,11,13,15
Tadinge, 2 ½ mtl frälse i Almunge socken
291.7,9. 315.1,
337.2
Tamm Adolf Gustaf å Lydinge säteri, smidesmästare, direktör,
291.4,5. 386.5,9,14,
s.t. P.A. Tamm
389.3
Tamm Anna Margareta f. Grill, P.A. Tamms 1:a hustru
389.1
Tamm Carl August, löjtnant, barnbarn till P.A. Tamm
232.1. 291.7,9,
337.3, 338.4, 387.6
Tamm Carl Sebastian å Torreby, löjtnant, son till P.A. Tamm
385.4, 389.4, 390.
Tamm Claes Anton, son till P.A. Tamm
252.18, 386.5,9,
387.9, 390.
Tamm Claes Gustav Adolf, överståthållare, brukspatron
232.1, 253.1, 291.6-9,
337.1,3, 338.4,
371.12,
387.6, 389.5
Tamm Clara Aug. Emilia, barnbarn t. P.A. Tamm, g.m. G.F. von Kraemer 281.4, 387.6
Tamm Ebba, barnbarn t. P.A. Tamm
387.6
Tamm Hugo. Fånö
257.4
Tamm Johanna Charlotta f. Ehrenbill, P.A. Tamms 2:a hustru
247.5, 252.8, 253.5,
291.3, 336.1, 343.1,
378.13, 389.2
Tamm Per Adolf å Österby, brukspatron
205.1, 206.3, 214.2,
238.11,12, 241,2,
242.9, 247.4,7,
251.2-5,
252.4,9,10,12,14,
15,17,18. 253.1,4,5,
254.4. 256.2,6. 257.2,
262.26. 272.9. 276.2.
281.2. 291.3,5. 311.1.
315.6. 316.1. 324.20.
331.2,4. 335.4.
336.1-3. 337.1.
340.1-3. 349. 4,14,15.
350.5. 367.1,2.
370.1. 377.4,9,10.
378.4,10.
379.6-8. 382.2.
384.1-3. 385.1-4,6,8.
386.1. 387. 388. 390.
Tamm Sofia Wilhelmina Amalia f. Lamberg, g.m.Carl Sebastian Tamm
Taube H.A., kommissionslantmätare, greve
Teet Erik, häradshövding
Tersmeden W.J., bruksägare
Tham Abraham, liten son till Gustav Tham
Tham Anna Johanna, fru g.m. Gustaf Sehman
385.4, 389.4
289.1
284.2
252.12
384.1
336.3
40
Tham Anna Maria, dotter till Gustaf Tham
382.2
Tham Christina Gustafva, dotter t. Gustaf Tham
336.2, 384.3
Tham Christina Maria f. Grill, änka e. Gustaf Tham, mor till P.A. Tamm 382.2, 383.2, 384.2
Tham Elisabeth Carolina, g.m. Carl Östberg
336.2
Tham Gustaf, direktör vid Ostind. Kompaniet i Göteborg, far t. P.A. Tamm 384.1
Tham Henrik Sebastian, ryttmästare
291.6,8, 337.1, 338.3
Tham P.V.S. med.dr.
344.1
Tham Sofia Elisabet Charlotta f. Tamm g.m. ryttmästare H.S. Tham
291.6, 337.1
Thedenius Carl Christ., kyrkoherde
346.4, 347.4
Thegner Claus, landshövding
241.1, 278.1
Thomsson And., bonde, Ubby
256.6
Thomsson Mats, Ursbo
279.1
Thorsson Anna M., g.m. J. von Balthasar Knigge
346.5
Thuresson Axel, landshövding
264.5
Tibble nr 1 och 6, 1 ½ mtl skatte augmentshemman i Rasbokils socken 281.2, 315.3
Tibble, soldattorp på Bohls ägor i Rasbokils socken
315.4
Tidblad A.E., ingenjör
234.1
Tidén W., överjägmästare
206.2
Tigerhielm Maria B.C. f. Tottie, änkefru
281.2
Tigerhielm Svante
281.2
Tjerneld Fredr.
252.5
Tobo el. Tobobergs Bruks kvarnar i Tegelsmora socken
254.15
Tomasdotter Elin
287.4
Tomasdotter Maria
287.4
Tomasson Mats
320.2
Tomasson Mats, Gela
272.1
Tomsarbo, ½ mtl i Wendels socken
315.5
Tomsarby by i Wendels socken
378.14
Tomta nr 1, ½ mtl kronoskatte i Walö socken
315.6
Torreby egendom
385.4
Torslund, 1 skattehemman i Alunda socken
315.7
Tottie Carl, brukspatron
384.3
Tottie & Arvedsson, agenturfirma i Stockholm
366. 379.12
Touscher Er. å Leufsta, direktör
266.11, 296.2
Trana Arvid, fiskare
210.2
Trana J.E.
290.5
Tranby skog i Alunda socken
201.6
Tranbyn, frälsehemman i Alunda socken
225.4, 316.1, 324.14
Transätra by
306.9
Transättra i Morkarla socken
316.2, 326.3
Triegland (Friegland) Jan Jacob, rådman
333.3,5
Tripps Adrian egendomar i Halland
378.15
von Troll Lars David, kansliråd
336.3
Tröskverks kvarn i Films socken
254.16
Trösta, 2 skattehemman i Alunda socken
316.4
Tufvansbo, 1 skattehemman i Walö socken
316.5
Tunell Olof
260.2,5
Tussö, 4 ½ skattehemman i Börstils socken
316.6
Tynnelsö
260.3
Tyskboda nr 1, ¼ mtl frälse i Films socken
316.7
Törnflyckt Olof, landshövding
250.1
Törne, inspektor
256.1
Törnebom A.E.
240.1,2
Törnqvist H.J., arkitekt
258.4
TörnqvistJ., arrendator
207.7
41
Ubby kaptensboställe
Ubby, kronoskattehemman i Stafby socken
Uckerö nr 1-2 i Walö socken
Uckerö-bron i Walö socken
Uddarby nr 1och 3, 1 mtl frälse i Dannemora socken
Upsala akademins såg och kvarn
Upsala-Gefle järnväg
Upsala läns brandstodsbolag
Upsala mejeri
Upström Anna Cajsa
Upström Bengt, löjtnant
Upström Christina, änka
Upström Hans, gruvfogde
Upström Johan, gruvfogde
Upström Petter
Upström Sara
Urlander, bergmästare
Ursbo nr 2, ½ mtl frälse i Films socken
Utö gruvor i Utö kapellförsamling i Södermanland
255.1
317. 378.3
295.5, 340.14
353.1
318.2, 324.14, 340.15.
349.12
318.3
238.14
349.14,17
238.14
201.8
284.2
315.6
221.1. 242.9
378.6
383.2
265.4
378.1
297.3
214.3. 278.1. 319.1.
349.4
201.6
256.5
253.4
365.3
320.1
349.10
315.3
247.18
268.1. 273.2. 288.3.
311.2, 320.2. 378.16
213.2
206.1
368.4
260.9
314.1. 343.2
266.8. 314.1
266.8. 314.1
314.1
266.8. 314.1. 343.2
314.1
314.1
212.3
320.2
238.15
Wachtmeister, greve och grevinna
Waddin Johan, gruvarbetare
Wadin Mats
Wagner A.G., kyrkoherde
Wagner Nils Gustaf, kyrkoherde i Walö
Wahlberg Erik Larsson, timmerman
Wahlbom Olof, Torpsvedjan
Wahlgren Olof, brukare
291.3
268.4
271.6
290.5. 322.1
315.6. 322.1
330.5
232.1
313.17
Uflunge nr 1-3, 2 1/8 mtl skatte i Wiksta socken
Uflunge gruvor i Viksta socken
Uflunge rusthåll nr 110 i Wiksta socken
Uflunge skatte ägor i Viksta socken
Uflunge skog i Wiksta socken
Ugla Gustaf Hillebrand
af Ugglas Samuel, greve
Uhr Nils, bergmästare
Ulfelt Ebbe, överste jägmästare
Ulfsunda säteri
Ulfsparre Magdalena Christina f. Trafwenfeldt, friherrinna
Ulfsväsby gård
Ullfors bruksägare
Ullsarby nr 1och 2, 1 mtl frälse i Morkarla socken
Ullsarby karta
Ullsarby såg i Morkarla socken
Undén Johanna, inspektorsänka
Unérs AB H.
Uplanda nr 2, ½ mtl frälseskatte i Tegelsmora socken
Uplands infanteriregemente
Uplands kompanis norra rustningsstam nr 89
Upmark Gustaf
Upsala akademi
42
Wahlgrindsgruvan, ödegruva
Wahlund Eric, gruvarbetare
Wahlund Mats Ersson, torpare
Waldius Joh., magister
Walerius Göran, bergmästare
Valerius, psalmförfattare
Walla, ½ mtl skatte i Wendels socken
Waller Olof
Wallin Hugo, komminister i Ingarö
Wallin I.F., lantmätare
Wallin Johan Olof, biskop
Wallo, ½ skattehemman
Wallqvist J.A., kommissionslantmätare
Walö kyrkobyalag
Walö sockenmagasin
Walö sockens brandstodskommitté
Walö sockens skolor
Vamsta nr 1-5, 3 ½ mtl frälseskatte i Walö socken
Vamsta gästgiveri i Walö socken
Vamsta kvarn i Walö socken
Warg, tullnär
Wask Bengt
Wattholma bruks AB i Lenna socken
Wattholma Bruksägare
Wattrang C.J., lagman, Forsmarks Bruk
Wattrang Johan, domare
Wedevågs Bruk i Linde socken
Wedevågs manufakturhandel
Wedskata nr 1, ½ mtl frälse i Films socken
Wedskata gård
Weijel H.W., gruvfogde
Wendelssjön
Wendels sockens skolor
Verelius Claus, akademiräntmästare
Weroin Wilh., bruksförvaltare
Vervieregruvan
Werwijr William, arrendator
Weslander Helena, prostänka i Rasbo
Wessblad (Westblad) Hans, kommissionslantmätare
Wesslands Bruk
Wester Anna Greta, g.m. Per Jansson i Gökom
Westergren N.J., bruksförvaltare
Westergården i Morkarla socken
Westerskogen i Lund
Westerås skutordning
Westman Gabriel, kommissionslantmätare
Wettersta nr 1, 1 mtl militieboställe
Wettesta, frälsehemman i Alunda socken
Wettsta gård
Wettsta skog
Widmark P.A., lantmätare
Widström Maria, mamsell
377.6
309.7
268.4
347.2
221.2
387.8
322.2
309.7
347.6
290.5. 322.1
387.7
267.1
288.3
322.1
343.3
368.5
348.5
322.3
359.1
254.17
371.20
293.3
225.1. 263.1. 341.2.
358.9. 379.
202.2. 213.2
259.5
352.2
378.17
378.17
322.4
263.4
221.2
209.1. 210.2. 329.4
348.6
268.1
268.1
211.17
371.2
326.1
276.2. 316.3. 322.6.
325.1,3
250.1. 377.6
274.16
266.4. 285.1
329.1
290.5
360.5
322.1
207.7
293.3. 322.6. 325.22.
326.3
313.20
322.6
252.4
385.2
Wiens Carl, bruksinspektor
Wiesler, jägmästare
Wigelsbo nr 1, ¼ mtl
Wigelsbo by
Wigelsbo gruvbolag
Wigelsbo gruvfält i Walö socken
Wigelsbo gruvintressenter
Wigelsbo, frälseskattehemman i Walö socken
Wika nr 1, 1 mtl frälse i Films socken
Wika-sjön i Films socken
Wika skogvaktareboställe i Films socken
Wikander R., grosshandlare, Stockholm
Wikman Anna
Wikman Per
Wittulsberg
Wolf R., firma i Magdeburg-Buckan
Wolff Johan, porslinsmästare
Wolzogen Frideric å Söderlöfsta
Woltzogen Johan Andreas, bruksförvaltare
Woxume, 1 mtl frälse i Alunda socken
Wrangel H., greve
Wrangel O.R., överstelöjtnant, greve
Wrede Casper, överstelöjtnant, friherre
Wrede Fabian, president
Wreta Norräng, lägenhet i Walö socken
Wreten, lägenhet i Tegelsmora socken
Wåhlberg Gust., inspektor
43
238.16. 345.2
345.2
232.1
323.1
360.2
227.7. 231. 232.2.
233.1. 234. 236.2
360.2
231.11. 323.1
323.2
209.3
214.7,10
206.1. 256.6
314.1
314.1
257.4
227.6
378.7
313.7
273.1. 276.2.
277.9,11. 278.1.
285.1, 308.2-4.
319.1,2
295.5. 323.3
258.11
272.9
251.2-4. 253.3
242.2
323.4
323.6
203.3. 232.1. 237.5.
238.8,14. 242.2.
243.2. 274.6. 283.2.
285.1. 293.3. 298.2.
314.1. 322.6. 339.17.
343.2. 348.1
339.17
324. 325.
325.10,11
272.9. 340.16
324.12
325.21
Wåhlberg Helena, g.m. Johan Petter Öberg
Wäsby, 3 mtl frälse i Alunda socken
Wäsby nr 2, ¾ mtl f.d. sergeantboställe
Wäsby nr 1och 2 i Stafby socken
Wäsby Westergården
Wäskinge, 4 skattehemman i Alunda socken
Wättesta el. Wättsta, se Wettesta
Wättesta by
Yttersbyn, 2 ½ skattehemman i Börstils socken
Yttre gästgiveri
322.6
325.23
359.3
Zakrisson Lars, bergmästare
Zeffersbol, lägenhet i Dannemora socken
Zetterström E., Ortala
212.4. 253.1
325.24
252.14
Åberg Conrad, Linköping
Åby, frälseskatte i Morkarla socken
Åby nr 1, 1 mtl skatte i rusthåll i Stafby socken
Åby kvarn i Morkarla socken
260.2
311.2. 327.
326.
255.2
44
Åby kvarn i Stafby socken
Åby rote nr 38
Åby rusthåll nr 111 i Stafby socken
Åby, skattehemman
Åby soldatrote nr 38 i Alunda socken
Åby såg i Stafby socken
Åby Westergård
Åcknarby nr 1, 1 mtl frälse i Dannemora socken
Ågren J.E.A., vice kommissionslantmätare
Åhl nr 1-3, 2 mtl i Wendels socken
Åhls by
Åhman Anders Matsson, bonde
Åhman J., länsman
Åhman Mattias, ryttare
Åhman Mats, adelsryttare, Åby
Åhman Mats, bruksrättare, Åby
Åhman Sara, änka
Åkerberg J.O., kontraktsprost
Åkerblad And., gruvfogde
Åkerby Bruk
Åkerman & Lund P.E. Orgelfabrik AB
Åkerström Gustaf, hemmansägare
Åkesholms sätesgård i Träna socken, Skåne
Åkesson Nils, läkare, med.lic.
Åkra nr 1-4, 4 mtl i Wendels socken
Åkra by
” Ålsarby”, ”Olssarby” (Ullsarby)
Ålvattensgrunds holme
Åsak nr 5, hemman i Högs socken
Åsbo, ½ mtl hemman i Wendels socken
Åslins J.E. retortskolugn vid Grötingen
Åttaren, sjö
255.1
319.2
203.2. 349.14,17
319.1
349.1
256.6
306.6
277.6. 328.2
203.6
328.1
378.14
327.16,17,19
285.1
306.6
327.7
306.6
327.16
346.1
226.1,2. 238.4
250.1. 360.1
345.4
262.29. 339.15
378.18
344.1
328.3
378.14
319.1
304.2
252.5
384.3
249.4
262.14
Älby gård i Wendels socken
Änglösa nr 1, ½ mtl frälse i Films socken
Ängshemmanet
384.3
328.5
252.3
Öberg Johan Petter, kassör vid Österby Bruk
Ödman Samuel
Öfverbyn, torp el. utjord i Morkarla socken
Öfvernäsets lastageplats
Öhrbien Erik, bergsfogde
Öhrström, kontraktsprost i Tierp
Öljareds gård
Ömsesidigt Industribrandförsäkringsbolag
Ön, skatte nybygge i Walö socken
Örbyhus gods i Wendels m.fl. socknar
Öregrunds stad
Örnberg Ludvig, furir
Örner Jacob, inspektor på Österby
339.17
386.5
329.1
251.2
242.1. 341.3
347.2
378.19
368.6
329.3
329.4
360.1
210.1
237.1. 254.4. 266.11.
271.1. 284.2.
330.5. 358.3
329.5
340.17
329.6
Ösby, 2 skattehemman i Alunda socken
Östanå nr 1 i Morkarla socken
Östanå by i Morkarla socken
45
Östanå pappersbruk
Östanå skog
Östanå soldatrote nr 42
Östberg Adelaid Elisabet Charlotta
Östberg Carl, brukspatron, disponent
Östberg Carolina
Östberg Elisabeth Carolina f. Tham, g.m. Carl Östberg
Östermora, kronohemman i Wahle socken
Östensbo nr 1 i Walö socken
Österberg Jan Erik, skräddare
Österberg Johannes i Sockholm, Joh. i Arfängen
Österberga, 2 ¼ mtl i Rasbo socken
Österbo masugn
Österby nr 1-3, 3 mtl frälse i Morkarla socken
Österby Bruks AB
Österby brukskvarnar
Österby brukskyrka
Österby Bruks skogar
Österby Bruks skolor
Österby Gamla nr 1, 1 mtl frälse i Films socken
Österby hyttegård
Österby masugn
Österby mejeri
Österby missionsförening
Österby prästgård
Österby och Skarphärads skogar i Morkarla socken
Österby såg i Films socken
Östergården
Östernäset i Harvik
Österväga, ½ mtl skatte i Wendels socken
Österängeby i Löfsta socken
Östhammar, 1 ½ hemman och en utjord i Börstils socken
Östlund Carl, hemmansägareson, Hofgården
Östmark Andreas, nödårspredikant
Östmora nr 1, 1 mtl i Walö socken
Östmora gruvor i Walö socken
Östmora kvarn i Walö socken
Östmora hemmans ägor i Walö socken
Östnora Skärpings botten
382.1
329.6
349.1
387.7
247.9. 252.18,24.
336.2
387.7
336.2. 387.7
330.5
340.18
323.2
263.4
329.7
253.5
330.1
361.
255.3
345.4
201.10
348.1
330.2
327.1
249.3
260.
369.5
347.15
201.17
256.7
311.2
277.5
330.3
286.8
330.4
206.4
347.2
330.5
238.16
255.4
238.16
238.16

similar documents