Pressmeddelande Helsingfors 22.1.2015 Får publiceras

Report
Pressmeddelande
Helsingfors 22.1.2015
Får publiceras lördagen den 24 januari 2015!
Pris till läromedel i geografi för gymnasiet
Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur uppmärksammar i år med sitt
läromedelspris serien Zenit i geografi för gymnasiet. I motiveringarna
framhålls läromedlets användarvänlighet och tillgången till både tryckta
och digitala komponenter samt lärarmaterial. Serien representerar det nya
digitala pedagogiska tänkandet som behövs i och med att den digitala
studentexamen genomförs i Finland. Det första examenstillfället med
proven i digital form hålls hösten 2016.
Prissumman på 5 000 euro delas mellan Annika Luther och Christina Ruth,
som står för översättningen respektive bearbetningen av den svenska
utgåvan. Såväl originalet som översättningen av Zenit är utgiven på
förlaget Otava.
Vinnaren söktes i år bland läromedel för anda stadiet. Priset tillfaller
Luther och Ruth på rekommendation av Thomas Öhman, rektor vid
Korsholms gymnasium, och undervisningsråd Gun Oker-Blom, som på
uppdrag av Bokkulturs styrelse gått igenom utbudet.
De tidigare åren har Bokkulturs läromedelspris tillfallit Poks (serie i finska
för åk 1-6) och Jag i samhället (lättläst samällslära för åk 7-9).
Vinnaren var lätt att utse! Bekymret var, att de finlandssvenska
läromedlen för andra stadiet överhuvudtaget är så få och föråldrade,
säger styrelseordförande, professor Ria Heilä-Ylikallio som delar ut priset
vid en ceremoni i svenska Hörnan på Educamässan i Helsingfors, lördag
kl. 10.15.
För ytterligare information, kontakta
Jonna Brander, ombudsman för Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur
Tfn 040 705 21 57
eller
Magdalena Lindberg, läromedelschef på Otava
Tfn 040 080 32 09

similar documents