RIKSKONFERENS - Stiernklart.se

Report
RIKSKONFERENS
INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA , 14-16 MAJ 2013
RÄTTIGHETER – SKYLDIGHETER – MÖJLIGHETER
i en skola med framgångstankar...
Välkommen… till årets stora Rikskonferens för Introduktionsprogrammen 14-16
maj i Eskilstuna. Vi vänder oss i första hand till dig som arbetar med denna målgrupp, men alla intresserade av utbildning och omsorgsfrågor är naturligtvis lika
välkomna. Årets forum blir det femtonde i ordningen och är landets största IMriktade konferens. Utbildningsminister Jan Björklund har prioriterat årets arrangemang och inledningstalar hos oss tisdagen den 14 maj.
I tre dagar får du möta-utbyta tankar med kollegor från hela landet, dessutom
lyssna till några av våra mest efterfrågade föreläsare och forskare. I vårt seminarieutbud får du möjlighet att välja bland flera program med riktade-specifika
IM-frågor. Med ledord som ”Rättigheter-Skyldigheter-Möjligheter” i programmet vill vi återigen vara den inspirationskälla som vår skolvärld så väl behöver.
Ett ytterligare ledord skulle i år kunna vara ELDSJÄL, då flera av våra föreläsare
beskrivs just så…
Vi får i årets program lyssna till Skolinspektionens tankar kring skolans trygghetsfrågor, där arbetet mot kränkningar blir alltmer aktuellt och viktigt. Fler av
våra föreläsare hjälper och påminner oss om alla de möjligheter vi faktiskt har
både som pedagoger och människor i vardagen.
Det är något av ett jubileum i år, vilket visar på nyttan av att få träffas kontinuerligt och att få dela de goda idéerna och tankarna vi bär med oss. Många påpekar
att ”det är nu det börjar hända”…
Välkommen till ett forum fyllt med stor nyfiken/öppenhet där vi skapar möjligheter och knyter an till våra elever så att deras skoltid blir ännu mer möjlig och
rik. Diskutera gärna i termer som Rättigheter och Skyldigheter, men efter ett besök hos oss vill vi framförallt att du tänker i …Möjligheter !
Med Vänliga o Varma Konferenshälsningar
Per Ewaldius
PROGRAM
Tisdag 14 maj - Elite Hotel Stadshotellet
08.30-10.00 Registrering samt kaffe och smörgås
10.00-10.30 Konferensen öppnas - Stiernklart samt musikunderhållning
10.30-11.30 Skolminister Jan Björklund inleder Rikskonferensen
11.30-13.00 LUNCH
13.00-13.50 Studiero och trygghet - Ing-Marie Littmann Skolinspektionen
14.00-14.30 Tre ESF/IM projekt - Kinell, Svensson o Johnsson
14.30-15.00 KAFFE
15.00-17.00 Konsten att stärka sig själv - Noomi Tedenljung
19.30 Utflyktsmiddag med underhållning
Onsdag 15 maj - Clarion Collection Bolinder Munktell hotell
08.15-09.00 Guidad morgonpromenad till Clarion Collection
09.00-10.00 Det är aldrig kört – Elisabeth Wahlin Ohlsson
10.00-10.30 KAFFE
10.30-11.45 Seminariepass A – se/välj i programutbudet
11.45-12.45 LUNCH
12.45-14.00 Seminariepass B – se/välj i programutbudet
14.00- 17.00 Erfarenhetsutbyte – Du väljer grupp på vår anmälningssida
17.00-18.00 Afterwork – mingel med tilltugg o dryck
19.30- Kvällspass med middag och dans
Torsdag 16 maj - Elite Hotel Stadshotellet
08.30-09.00 Morgonpasset i händerna på några elever
09.00-10-30 Skolans struktur dödar motivationen – Peter Gärdenfors
10.30-11.00 KAFFE
11.00-12.00 Mänskliga relationer och beteenden - Gillis Herlitz
12.00-12.15 Energipaus
12.15-13.30 Gillis Herlitz forts…
13.30 Kort avslutning med Per Ewaldius – ansvarig arrangör
därefter LUNCH
SEMINARIEPROGRAM
Onsdag 15 maj (Clarion Collection Hotell)
Pass A 10.30-11.45 - Pass B 12.45-14.00
Du får möjligheten att deltaga I två seminarieprogram, dessutom vill vi att du gör
ett reservval i händelse av att något av dina valda program skulle vara fulltecknade.
1) Kvarngymnasiet Järfälla - En av de stora IM-skolorna som i många fall be-
skrivits som ett föredöme om hur man jobbar med vår kategori elever.
Kvarngymnasiet har verkligen utvecklat sitt programutbud och sätter alltid
elevens behov i centrum. De medverkande från skolan presenterar bland annat
sitt sätt att jobba med Språkintroduktion, men man vill också väcka debatt med
sitt batteri av frågor kring struktur-organisation. Skall IM-programmen integreras till varje pris är en av de frågor man vill diskutera.
2) Den sista tredjedelen Lasse Hellström – Om någon frågar vad är en
ELDSJÄL, så borde svaret vara Lasse Hellström. Lasse med många års erfarenhet som lärare för elever på IV/IM-program lämnar ingen oberörd. Lasse som
verkligen brinner för elevgruppen ”icke godkända” tror sig veta vad man skulle
kunna göra och vad man borde sluta göra för dessa ungdomar. Med sin aktiva
blogg ”den sista tredjedelen” och sitt energiska arbetssätt vill han visa på rättigheter och möjligheter för att inspirera oss att fortsätta arbetet med att få en skola
där alla får nå framgång. Ett levande pass där Lasse visar filmklipp från sitt
arbete med eleverna och han utlovar att här är det högt i tak.
3) Från motgång till framgång Elisabeth Wahlin - En kvinna som arbetat som
sångerska och företagsledare bland annat, men som också är mamma till en
son med särskilda behov. Energistark och inspirerande som få leder Elisabeth
sitt seminarium om ADHD till vardags. Om konsten att orka, om att klara av
skolan och om vilka styrkor och unika tillgångar som finns närmare än vi tror.
Elisabeth har på senare tid också arbetat med en våra största ungdomsfavoriter,
artisten Petter. Att beröra och engagera med en underbar scennärvaro är hennes
recept i alla lägen.
4) Vi ser dig och vet att du kan / ESF projekten Tilda Kinell, Mats Johnson och
Jan Svensson - Visby, Ludvika och Göteborg visar på att avstånd inte är något
hinder för gott och framgångsrikt samarbete. De redovisar sina projekt Ungdomskraft, Jobbready och Vägval framtid och hur de integrerat dessa i IM-programmen. ESF är ett stort internationellt nätverk. Våra tre föreläsare talar om
verksamheter som leder till att bryta utanförskapet, professionellt coachande när
det gäller praktikarbete och framförallt metoder som ska locka elever-ungdomar
till att vilja utbilda sig och därmed kunna tro på en ljus framtid. Stort engagemang av tre stora och härliga visionärer.
FÖRELÄSARE
för mer information se även under fliken ”Våra föreläsare”
Skolminister Jan Björklund – Vår skolminister inledningstalar om sina tankar
kring skolvärlden och introduktionsprogrammet, dessutom ges tid för frågor.
Ing-Marie Littman – Utredare Barn och elevombudet Skolinspektionen. Ing-Marie talar om studiero och trygghet, ett aktivt arbete mot kränkande behandling.
Allt fler elever upplever skolan som en otrygg plats, hur kan vi hjälpa dem att få
den ro de har rätt att kräva.
ESF/IM projekten - Tre stora Eldsjälar från tre olika delar av landet presenterar
vad ESF-projekt innebär och vilka fantastiska möjligheter de upptäckt .Vägval
framtid, Jobbready och Ungdomskraft har alla blivit en stor IM-tillgång. Detta
är en kortpresentation som sedan går djupare in i verksamheten med de som
väljer att följa detta i seminarieprogrammet.
Noomi Tedenljung - Noomis föreläsningar har målet att få lyssnarna att bli mer
medvetna om sig själva - sina tankemönster och drivkrafter, drömmar och mål,
hinder och blockeringar och hur de kan arbeta med dessa. Det hon önskar
åstadkomma är att medvetandegöra våra tidigare val och tankar och visa på nya
sätt att tänka, känna och agera. Utan rädslor eller blockeringar som förhindrar
det vi innerst inne önskar oss. Allt för att må bättre och leva rikare liv. En av
våra mest uppskattade föreläsare som brukar locka till både skratt o tårar.
Elisabeth Wahlin – Det är aldrig kört är den inspirationsföreläsning vi alla
behöver. Med tankar som ”Älta gärna det goda i livet” påminner hon oss om
att uppmuntra vår egen drivkraft. Hon talar om livets krokiga väg där man finner möjligheter och att det ”Aldrig är kört. Att känna igen sina drivkrafter och
kunna ge sig själv energi kan vara nyckeln till framgång! Bättre start på dagen är
svårt att tänka sig.
Peter Gärdenfors - Vi föds som nyfikna varelser, med en stark lust att lära. Men
den svenska skolan, i sin nuvarande form, lyckas inte ta tillvara elevernas naturliga nyfikenhet, menar kognitionsvetaren Peter Gärdenfors:
- Skolans struktur snarare motverkar än förstärker elevernas inre motivation.
Lärarna arbetar i motvind när det gäller att få eleverna motiverade. Ett oerhört
intressant resonemang framfört från en av ”de kloka” i Fråga Lund. Peter har
haft flera tuffa debatter med skolminister Björklund och presenterar också sin
önskelista till honom. Dessutom vill vi veta vad som är en ”Piss i Mississippi” !?
Gillis Herlitz - Gillis Herlitz brukar lyfta fram fyra kardinaldygder för ett bättre
samarbete: Mod. Rättvisa. Självinsikt. Vishet. Mod att våga visa osäkerhet, rättvisa till skillnad mot godtycke, självinsikt så man förstår sig själv och hur andra
uppfattar en, och vishet så man kan skilja på ont och gott och välja det goda.
Gillis är något av en expert på mänskliga relationer och beteenden. Han har
bakgrund som antropolog och etnolog och med omfattande praktisk erfarenhet
från många kulturer runt om i världen. Hans reflektioner är träffsäkra, roliga
och målande. Denne föreläsare har deltagit en gång tidigare hos oss (13 år sedan) ,
som vi längtat efter denne fantastiske föreläsare. En mycket värdig avslutning på
rikskonferensen 2013.
KONFERENSFAKTA
Riksonferensen 2013 äger rum 14-16 maj på hotellen Elite Hotel Stadshotellet
samt Clarion Collection Bolinder Munktell. Hotellen ligger centralt i Eskilstuna
och med endast 5 minuters promenadavstånd.
Konferensavgift - Inklusive alla måltider enligt programmet – 4.595 kr
(exklusive moms)
Anmälan/Betalning – För att anmäla dig till konferensen och för alla de val
(seminarier mm) som hör till arrangemanget gå in under fliken Anmälan.
Vi fakturerar såväl deltagaravgift som eventuell logikostnad i samband med er
anmälan. Vid avbokning efter 18 mars debiteras full anmälningsavgift, platsen
kan dock överlåtas på annan person.
Anmälan skall vara oss tillhanda senast 19 april. Bekräftelse på deltagande och
logibokning sänds i samband med fakturering.
Information- svar på frågor angående arrangemanget ges
via telefon 073-635 51 51 eller på mailadress [email protected]
LOGI (samtliga priser per natt/person exklusive moms)
Elite Hotel Stadshotellet Enkelrum 1240:- Del i Dubbelrum 945:Hamngatan 7-9
Clarion Collection
Enkelrum 1185:- Del i dubbelrum 805:-
Comfort Hotell
Enkelrum 1059:- Del i dubbelrum 670.-
Munktellstorget
Hamngatan 7-9
Vi ser fram emot ditt besök!
Per Ewaldius Stiernklart
Djurgårdsvägen 12
633 40 Eskilstuna

similar documents