Hoofdstuk 7 Deel 2

Report
THERMODYNAMICA
Hoofdstuk 7 (Deel 2)
ing. Patrick Pilat
lic. Dirk Willem
Entropie
•ENTROPIE ?
Wat is entropie?
Energie = moeilijk te definiëren, maar wel te begrijpen
Entropie:
– heeft te maken met microscopische structuur
– is een maat voor de moleculaire wanorde
Hoe meer wanorde, hoe minder de positie van de moleculen te
voorspellen is, hoe hoger de entropie.
Vaste stof  lage entropie
Gassen  hoge entropie
•ENTROPIE ?
Entropie
Wat is entropie?
Vb. 1: rotor in gas  gas niet in staat om rotor te laten draaien
Vb. 2: roterende as om massa omhoog te brengen
 reversibel
 ∆S = 0
 potentieel aan
arbeid blijft behouden
•ENTROPIE ?
Entropie
Wat is entropie?
Vb. 3: roterende rotor in gas
 irreversibel
 ∆S > 0
 potentieeel aan arbeid
neemt af
Ordelijke W wordt omgezet in chaotische inwendige energie
 Deel energie recupereren d.m.v. thermische motor
Entropie
•ENTROPIE ?
Wat is entropie?
Energie
 kwantiteit ( 1ste hoofdwet)
behoud van energie
 kwaliteit ( 2de hoofdwet)
kwaliteit  door de entropie 
De 2de hoofdwet
Toepassing 1:
Een stalen onderdeel met een massa van 1,5 kg, een
temperatuur van 500°C en een soortelijke warmte van
0,7 kJ/kg.K wordt in 3 kg olie (c = 2,2 kJ/kg.K)
Gedompeld, waardoor de temperatuur van de olie
31,8 °C stijgt. Voor dat er een evenwichtstoestand
bereikt is, wordt het onderdeel er weer uitgehaald. De
entropietoename van de olie is 2,16 maal de
entropieafname van het stalen voorwerp. Bereken de
temperatuur van het oliebad voor en na de
genoemde handelingen.
Entropie
•ENTROPIE ?
•q open syst.
1 ing. + 1uitg
Warmtetransport open syst. 1 ingang + 1 uitgang:
1 kg fluïdum verplaatst zich rev. van ingang  uitgang:
T
1
2
s
Entropie
•ENTROPIE ?
•q open syst.
1 ing. + 1uitg
Alg. thermodyn. vgl. voor rev.kringproces gesloten syst. :
•Kringproces
in Ts-diagram
2
1 2: q12 = (u2 – u1) +
 pdv = (h
2
2–
h1) -
1
1
3
p
2 3: q23 = (u3 – u2) +
1
 pdv = (h
3
3–
h2) -
2
2
4
 pdv
4
= (h4 – h3) -
3
3
v
 pdv
1
= (h1 – h4) -
4
Totaal:
q =
 vdp
3
1
4 1: q41 = (u1 – u4) +
 vdp
2
4
3 4: q34 = (u4 – u3) +
 vdp
 pdv   vdp
 vdp
4
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst.
1 ing. + 1uitg
Alg. therm. vgl. voor rev. kringproces open syst. :
•Kringproces
in Ts-diagram
2
turbine
1 2: q12 = (u2 – u1) +
 pdv = (h
2
2–
h1) -
1
1
3
2 3: q23 = (u3 – u2) +
2
ketel
 pdv = (h
3
3–
h2) -
2
3
 pdv
4
= (h4 – h3) -
3
condensor
4 1: q41 = (u1 – u4) +
4
 pdv
1
= (h1 – h4) -
4
pomp
Totaal:
q =
 vdp
3
1
1
 vdp
2
4
3 4: q34 = (u4 – u3) +
 vdp
 pdv   vdp
 vdp
4
Entropie
•ENTROPIE ?
•q open syst.
1 ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
Kringproces in Ts-diagram:
Alg. t herm.vgl. bij rev.kringproces :
q  u   pdv  h   vdp
 q   pdv  -  vdp
opp(pv) q   pdv  -  vdp
opp(T s)  q   T ds
=== >opp.(pv) = opp.(Ts)
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst.
1 ing. + 1uitg
Kringproces in Ts-diagram :
•Kringproces
in Ts-diagram
1ste hoofdwet open kringproces: q = wt
MOTOR (vb. stoomcyclus): pos. rev. kringproces
 w t = q1 + q 2
T
1
a
2
sa
w t = q1 - | q 2 |
b


q1    T ds  0
a
1
wt
b
sb
s
a


q 2   q 2    T ds  0
b
2
 w t  q1  q 2  0
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst.
1 ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
Toestandsdiagrammen:
RECEPTOR (vb. koelcyclus): neg. rev. kringproces
 wt = q2 + q1
T
a
1
wt = q2 - | q1 |
wt
2
sa
b


q 2    T ds  0
a
2
b
sb
s
a

q1   q1    T ds  0
b
1
 w t  q 2  q1  0
Entropie
Kringproces van Carnot bij gesloten stelsel:
• ENTROPIE ?
•q open syst.
1 ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
12: reversibele isotherme
expansie
23: reversibele adiabatische
expansie
34: reversibele isotherme
compressie
41: reversibele adiabatische
compressie
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst.
1 ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
Carnotproces:
dQ
of dQ  T dS
T
 Q H  TH S2  S1 
dS 
T
TH
QH
1
 Q L  TL S2  S1 
2
Wnet,uit  Q  Q H  Q L
TL
4
Wnet,uit  TH - TL S 2  S1 
3
QL
S1 = S4
S
S2 = S3
η th 
Wnet,uit
QH
η th  1 
TL
TH

TH - TL S 2  S1 
TH S 2  S1 
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst.
1 ing. + 1uitg
Stationair rev. werkend toestel:
•Kringproces
in Ts-diagram
q – wt = ∆(ekin + epot + h)
•Techn. arbeid
wt = q - ∆(ekin + epot + h)
2
OPEN
systeem
1 kg
1
(1)
1 kg
stat. Toest.
1 kg fluïdum verplaatst zich evenwichtig van ingang naar uitgang :
2
2


1
1
alg. thermodyn. vgl. : q  h  vdp  (h 2  h1 )  vdp (2)
2
(2) in (1) :
w t   vdp  ekin  e pot
(REVERSIBEL)
1
2
Indien ∆ekin = ∆epot = 0 :
w t    vdp
1
(REVERSIBEL)
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
2
Stationair rev. werkend toestel:
OPEN
2
systeem
w t    vdp
(REVERSIBEL)
1
1
p
1 kg
2
1
v
Pomp: v = const  wt = -v(p2 - p1)
1 kg
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
Isentrope toestandsverandering ideaal gas
•Kringproces
in Ts-diagram
Toestandsvergelijkingen:
•Techn. arbeid
isentroop :
stat. toestellen
•Isentroop
κ = cp/cv
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
Isentrope toestandsverandering ideaal gas
•Kringproces
in Ts-diagram
Toestandsvergelijkingen:
•Techn. arbeid
isentroop :
stat. toestellen
•Isentroop
met id. gaswet:
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
Isentrope toestandsverandering ideaal gas
•Kringproces
in Ts-diagram
Toestandsvergelijkingen:
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
isentroop :
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
Entropie
Isentrope toestandsverandering ideaal gas
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
Entropie
Volumearbeid isentroop
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
Entropie
Volumearbeid isentroop
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
Entropie
Volumearbeid isentroop
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
Entropie
Technische arbeid isentroop
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
Entropie
Technische arbeid isentroop
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
Entropie
Technische arbeid isentroop
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
Volumearbeid en technische arbeid isentroop
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
wt en wv zijn afhankelijk van:
- begintemperatuur T1
- aard van het gas
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
Volumearbeid en technische arbeid isentroop
•Kringproces
in Ts-diagram
Gegeven: Compressor:
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
cp
Gevraagd: p2? wt?
lucht: κ = 1,400
cp = 1,005
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
Volumearbeid en technische arbeid isentroop
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
cp
stat. toestellen
•Isentroop
Oplossing:
lucht: κ = 1,400
cp = 1,005
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
Volumearbeid en technische arbeid isentroop
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
cp
stat. toestellen
•Isentroop
lucht: κ = 1,400
cp = 1,005
Oplossing:
wt = 1,005 kJ/kg.K (300-650)K = -352 kJ/kg
• ENTROPIE ?
Entropie
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
Polytrope toestandsverandering ideaal gas
•Kringproces
in Ts-diagram
Werkelijke expansie en compressie:
•Techn. arbeid
(=polytroop)
met n een constante
stat. toestellen
Polytroop: warmtetransport
•Isentroop
mogelijk!!!
•Polytroop
Met de ideale gaswet:
• ENTROPIE ?
Entropie
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
Polytrope toestandsverandering ideaal gas
•Kringproces
in Ts-diagram
Exponent n van de polytroop? uit 2 toestanden bepalen!
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
Entropie
Polytroop: volumearbeid en technische arbeid
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
Soortelijke warmte van de polytroop
Intern reversibel proces:
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
en
in functie van dT !!!
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
Entropie
Soortelijke warmte van de polytroop
en
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
en R = cp - cv
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
Soortelijke warmte van de polytroop
(intern reversibel proces)
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
(c: soort. warmte polytroop)
met
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
Entropie
Entropieverandering polytroop
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
De exponent n van de polytroop
isobaar:
isotherm:
isentroop:
isochoor:
n=0
n=1
n=κ
n=∞
p = cte
T= cte
s = cte
v = cte
p.vn  C
T .vn -1  C
Tn
C
n 1
p
c = cp
c=∞
c=0
c = cV
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
De exponent n van de polytroop
•Kringproces in
Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
p
n=∞
(isochoor)
n = 0 (isobaar)
n = 1 (isotherm)
n = κ (isentroop)
v
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
De exponent n van de polytroop
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
T
n = κ (isentroop) n = ∞ (isochoor)
n = 0 (isobaar)
n = 1 (isotherm)
s
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
Isentroop rendement:
 maat voor het niet-reversibel zijn v/e adiabaat
stat. toestellen
turbine :
•Isentroop
ηS 
•Polytroop
•Isentroop
rendement
werkelijk geleverde turbinearbeid
isentropeturbinearbeid
compressor, pomp:
ηS 
isentrope arbeid
werkelijk geleverdearbeid aan de machine
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
Isentroop rendement:
expansiein turbine(q  0) :
1  2s : rev.expansie p1  p2
(isentroop)
•Polytroop
1  2 : werk.expansie p1  p2
•Isentroop
rendement
arbeid expansie: wt  q   (ekin  e pot  h)
(polyt roopmet n  κ)
wt   h
ηS 
wt , werk
wt , s
 (h2  h1 )
h1  h2


 (h2 s  h1 ) h1  h2 s
Gasturbine:
s 
c p (T1  T2 )
c p (T1  T2 s )

T1  T2
T1  T2 s
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
•Isentroop
rendement
Isentroop rendement:
niet gekoeldecompressor(q  0) :
1  2s : rev.compr. p1  p 2
(isentroop)
1  2 : werk.compr. p1  p 2
(polytroopmet n  κ )
arbeid compressie: wt  q  (ekin  e pot  h)
wt  h
ηS 
wt , s
wt , werk

 (h2 s  h1 ) h1  h2 s

 (h2  h1 )
h1  h2
Compressor met id. gas:
s 
c p (T2 s  T1 )
c p (T2  T1 )

T2 s  T1
T2  T1
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
Exergie & anergie:
•Kringproces
in Ts-diagram
 NIEUW BEGRIP: EXERGIE
•Techn. arbeid
EXERGIE = gedeelte dat volledig omgezet kan worden in
arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
•Isentroop
rendement
• Exergie en
anergie
ANERGIE = gedeelte dan NIET in ARBEID kan omgezet
worden
1ste hoofdwet 
E = Eex + Ean = cte
Thermische motor: QH = Eex + Ean
= W in meest optimale omstandigheden
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
•Isentroop
rendement
• Exergie en
anergie
Exergie & anergie:
Omzetting:
Eex  Ean (niet wenselijk: tech. Onbruikbaar)
Ean  Eex
Dode toestand: een stelsel bevindt zich in dode toestand als:
- thermodynamisch evenwicht met omgeving (p, T)
- geen pot. of kin. energie heeft t.o.v. de omgeving
(c = 0 en z = 0 t.o.v. referentie)
- chemisch inert t.o.v. de omgeving
to = 25°C en po = 1 bar  in dode toestand Eex,stelsel = 0
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
Entropie
Exergie & anergie:
m.a.w. EXERGIE = een streefdoel, het max. aan arbeid dat uit
•Techn. arbeid
een systeem kan gehaald worden zonder
thermodynamische principes te schenden.
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
•Isentroop
rendement
• Exergie en
anergie
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
Exergie & anergie:
•Kringproces
in Ts-diagram
Berekenen van exergie en anergie:
•Techn. arbeid
Kringproces van Carnot:
stat. toestellen
•Isentroop
T
TH
1
T0
4
QH
η
2
• Exergie en
anergie
Qin
QH  QL
TL

 1
QH
TH
Eex
•Polytroop
•Isentroop
rendement
Wnet, uit
3
QL
S1 = S4
S2 = S3
Ean
S
QL TL


QH TH
Als TL = Tomg. = T0 
TL
 QL 
.QH
TH
E an  QL 
TO
.QH
TH
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
•Isentroop
rendement
• Exergie en
anergie
Exergie & anergie:
Berekenen van exergie en anergie:
E an
T0
 .QH
TH
E ex  QH  E an
 TO
TO
 QH  .QH  1 
TH
 TH

.QH

Entropie
•ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
Exergie & anergie:
•Kringproces
in Ts-diagram
Berekenen van exergie en anergie:
2
T
1
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
•Isentroop
rendement
• Exergie en
anergie
E an  QL  To ΔS
QH
•Techn. arbeid
T0
Eex
4
3 E
an
QL
S1
S2
E ex  QH  QL  QH  To ΔS
2
2
1
1
E ex   dQ  To  dS
2
2
1
1
E ex   dQ   To
 To
  1  T
1
2
E ex
dQ
T

 dQ


• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
Entropie
Exergie & anergie:
Motor 1 : ηth = 40% met TH = 600K en TL=300K
 ηth,max = 1 – TL/TH = 1 – 300/600 = 50%
•Isentroop
•Polytroop
•Isentroop
rendement
• Exergie en
anergie
Motor 2 : ηth = 40% met TH = 1000K en TL=300K
 ηth,max = 1 – TL/TH = 1 – 300/1000 = 70%
Conclusie: motor 1 presteert beter dan motor 2
ηth: slechte maatstaf voor prestatie van een motor
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
Exergie & anergie:
Energetische efficiëntie
η
•Isentroop
Wnet, uit
Qin
 alle energiegrootheden worden
als gelijkwaardig behandeld
•Polytroop
•Isentroop
rendement
• Exergie en
anergie
Exergetisch rendement

Wnet, uit
E ex
 vergelijking van nuttige en
verbruikte exergie
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces in
Ts-diagram
•Techn. arbeid
stat. toestellen
•Isentroop
•Polytroop
Exergie & anergie:

Wnet,uit
Eex
reversibel kringproces  z = 1
Carnot proces  z = 1
•Isentroop
rendement
• Exergie en
anergie
Bij irreversibel proces:
Wnet,uit = Eex – Ev < Wnet,uit,rev  z < 1
exergieverlies
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
Entropie
Exergie & anergie:
TH
•Techn. arbeid
stat. toestellen
irreversibel kringproces
Ean
EEX
•Isentroop
•Polytroop
•Isentroop
rendement
• Exergie en
anergie
Wnet,uit
Ean
EV
TL
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
Toepassing 1:
In een gesloten, thermisch geïsoleerd systeem bevindt
zich
stat. toestellen 2,5 kg gas van 22°C. Door een elektrisch aangedreven
roerwerk wordt 90 kJ wrijvingswarmte aan het gas
•Isentroop
toegevoerd. Het volume van het gas is constant. Bereken
•Polytroop
de exergie van de door het gas opgenomen warmte,
•Isentroop
alsmede het exergieverlies dat bij dit proces optreedt
rendement
(in kJ en %).
• Exergie en
De omgevingstemperatuur is 17°C en Cv = 720 J/kg.K
anergie
•Techn. arbeid
Entropie
• ENTROPIE ?
•q open syst. 1
ing. + 1uitg
•Kringproces
in Ts-diagram
Toepassing 2:
In een vat van 2 m³ bevindt zich lucht van 6 bar en 300K.
•Techn. arbeid De druk van de omgeving is 1 bar, de temperatuur 300K.
Bereken de maximale hoeveelheid arbeid die uit de
stat. toestellen genoemde perslucht kan worden verkregen.
Cp = 1005 J/kg.K ; Cv = 718 J/kg.K ; R = 287 J/kg.K
•Isentroop
•Polytroop
•Isentroop
rendement
• Exergie en
anergie
Als aan deze lucht 500kJ warmte wordt toegevoerd
vanuit
een warmtereservoir met een temperatuur van 600K,
bereken dan de maximale hoeveelheid arbeid die bij dit
proces kan worden verkregen, alsmede het
exergieverlies
dat hierbij optreedt.

similar documents