Budget för garantipensionär utan tilläggspension och

Report
Budget för garantipensionär utan tilläggspension och förmögenhet
född 1937 (årsinkomst 95 988 kr)
Inkomster
Kr/månad
7 999
4 422
- 1 300
11 121
Garantipension
Bostadstillägg
Skatt
Disponibel inkomst
Utgifter
Hyra 62,5 kvm
Mat*
Kläder
Hygien, fritid
Övrigt nödvändigt
Kvar till
Övrig konsumtion,
nöjen, semester,
sparande och bil
4 600
1 720
600
690
1 980
- 9 590
1 531
*10% högre kostnad på grund av enpersonshushåll. Om ett mål mat per dag äts på servicehus stiger
kostnaden till ca 2 700 kr.
Institutet för Privatekonomi
2012

similar documents