Erikoisteräksistä uusi kilpailuvaltti

Report
Erikoisteräksistä uusi kilpailuvaltti
Jarkko Vimpari
SSAB Raahe
Uusi SSAB lyhyesti
 Pohjoismainen ja yhdysvaltalainen maailmanlaajuisesti
toimiva teräsyhtiö
 Pitkälle kehitettyjen lujien terästen ja nuorrutusterästen
sekä nauha-, levy- ja putkituotteiden sekä rakentamisen
ratkaisujen johtava valmistaja
 Noin 17 300 työntekijää 50 maassa
 Terästehtaita Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa
 Vuosittainen teräksen tuotantokapasiteetti 8,8 miljoonaa
tonnia
 Organisaatio jakautuu viiteen divisioonaan:
– SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor,
Ruukki Construction
 Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja
toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä
2
Viisi divisioonaa − kaikki alansa johtajia
SSAB Special Steels
SSAB Europe
Lisäarvoa tuottavien ja pitkälle
kehitettyjen lujien terästen sekä
nuorrutusterästen maailmanlaajuinen
valmistaja ja palveluntarjoaja
Johtava pohjoismainen
korkealaatuisten nauha-,
kvarttolevy- ja putkituotteiden
valmistaja
SSAB Americas
Johtava yhdysvaltalainen
korkealaatuisten
kvarttolevytuotteiden valmistaja
Ruukki
Construction
Tibnor
Pohjoismainen täyden
palvelun
teräksenjakelukumppani
Johtava eurooppalainen
energiatehokkaiden
rakentamisen
ratkaisujen tarjoaja
3
Laajentunut terästuotanto Pohjoismaissa
1
Luulaja
Teräksen valmistus
SSAB Europe
2
Raahe
Teräksen valmistus, kvarttolevyt
ja nauhatuotteet, SSAB Europe
3
Hämeenlinna
Nauhatuotteet ja putket
SSAB Europe
4
Borlänge
Nauhatuotteet
SSAB Europe
5
Oxelösund
Teräksen valmistus, kvarttolevyt
SSAB Special Steels
4
Kaksi tuotantolaitosta Yhdysvalloissa
1
Montpelier, Iowa
Kvarttolevytehdas, 1,2 milj.
tonnia
Kierrätysteräkseen perustuva
tuotanto valokaariuuneissa
Tutkimus- ja kehityskeskus
2
1
2
Mobile, Alabama
Kvarttolevytehdas, 1,2 milj.
tonnia
Kierrätysteräkseen perustuva
tuotanto valokaariuuneissa
Nuorrutusteräksen linjat
Tuotantopaikkakunnat
Kulutusosien ratkaisut
5
Teräsliiketoiminnan tärkeimmät asiakassegmentit
Raskas
kuljetuskalusto
Materiaalien
käsittely
Autoteollisuus
Energia
Palvelukeskukset
Rakennuskoneet
Rakentaminen
6
Tuotebrändit
Rakenneteräkset Suojausteräkset Autoteollisuus
Kulutusteräkset Maalipinnoitetut
7
Konepaja
ja koneistus
Hot rolled Ultra-High Strength Structural Steels
Yield
strength
N/mm2
Hardness
HBW
1500
500
1300
Raex 400
Tube
1100
400
Optim 960 W
900
300
Optim
QC
Raex & Ramor
700
Optim 550 W
Optim
QL/QL1
500
Optim
ML
300
Optim
MC
Multisteel
Laser 250C
100
Formable
MC = thermomechanically rolled, cold formable
QC = quenched, cold formable
13.10.2014
Jarkko Vimpari
High and UltraHigh-Strength
Abrasion Resistance and
Protection Steels
ML = thermomechanically rolled, low temperature tough
QL = quenched and tempered, low temperature tough
8
Optim teräslajit ja tuotteet
Nauhatuotteet
Levytuotteet
 Optim 500 MC
 Optim 550 MC
 Optim 600 MC
 Optim 650 MC
 Optim 700 MC
 Optim 700 MC Plus
 Optim 900 QC
 Optim 960 QC
– Optim 960 W
 Optim 1100 QC
 Optim 500 ML
 Optim 700 QL / QL1
 S690QL
13.10.2014
Jarkko Vimpari
 Teräslajien numeroarvo viittaa
sen minimimyötölujuuteen
9
Optim
Käyttökohteita
 Mobiili- ja lastausnosturit
 Nostolaitteet
 Puomirakenteet
 Erikoiskontit
 Kuljetuskalusto
 Metsäkoneet
 Ajoneuvojen osat
 Runkorakenteet ja sillat
13.10.2014
Jarkko Vimpari
10
Optim terästen asiakashyödyt
• Kasvanut suorituskyky levyjen prosessoinneissa ja
•
•
•
•
•
käyttökohteissa
Mahdollistaa suunnittelijan keventämään rakenteita ja
luomaan uusia ratkaisuja
Loistava pinnanlaatu, tasomaisuus ja mittatarkkuus
Tasalaatuisuus tuo varmuutta taivutukseen ja
hitsaukseen
Ominaisuudet täyttävät ja ylittävät asiaankuuluvat
standardit
Ympäristöhyödyt
13.10.2014
Jarkko Vimpari
11
Raex laadut ja tuotteet
Raex 300
 nauhalevyt
Raex 400, Raex 450
ja Raex 500

kvartto- ja nauhalevyt
Keskimääräiset kovuudet
300, 400, 450 ja 500 HBW
13.10.2014
Jarkko Vimpari
12
Raex
Käyttökohteita
 Soralavat ja kontit
 Murskaimet, kauhat ja
huulilevyt
 Kuljettimet ja massan
siirtoputket
 Siilot, syöttimet, suppilot ja
seulat
 Leikkuuterät
 Kulutusosat mm.
maatalouskoneisiin
13.10.2014
Jarkko Vimpari
13
Raex terästen asiakashyödyt
• Kestävyys hankaavaa kulutusta, kovaa pintapainetta ja
•
•
•
•
rasitusta vastaan
Mahdollistaa suunnittelijan keventämään rakenteita ja
luomaan uusia ratkaisuja
Taloudellinen konepajatuotanto
Tuotteiden pidempi käyttöikä
Pienempi ympäristövaikutus
13.10.2014
Jarkko Vimpari
14
Production Efficiency
13.10.2014
Jarkko Vimpari
15
UHSS Design - Introduction
• Design criteria
– Serviceability limit state
– Ultimate limit state
• If big difference between service and limit state UHSS using gives
clear advances
– Ratio between normal loading compared to loads from accidents, miss-use,
impacts etc. is high
13.10.2014
Jarkko Vimpari
16
UHSS Design – Elastic design
• Example of shape effect in elastic design
– Weight about 1/3
282 kg/m
13.10.2014
234 kg/m
Jarkko Vimpari
17
83 kg/m
UHSS Design – Stability
• Manual calculations
– Eurocode 3 can be used
– Ruukki Hollow sections handbook for formulas
• FEM
– Non linear analysis (geometry and material)
– Imperfections must be in calculation model
– Reliable code
13.10.2014
Jarkko Vimpari
18
UHSS Design – Plastic limit
• Lead to high load capacity
– Local deformation accepted
– Extreme load required seldom (or once) with out catastrophic collapse
• Eurocode 3
– Allowed to grade S700
– Probably future to S960
13.10.2014
Jarkko Vimpari
19
UHSS Design – Fatigue
• Fatigue mechanism
– Local cyclic plastic mechanics
• Higher yield, better fatigue properties
13.10.2014
Jarkko Vimpari
20
UHSS Design – Fatigue
• Fatigue mechanism
– Most of time from initiation in fatigue failure
– Higher strength don't increase crack growth time
• Post treatment effect better with UHSS
– HIFI most effective method
– TIG dressing
– Hammer peening
– Grinding
13.10.2014
Jarkko Vimpari
21
UHSS Design – Fatigue - Improvement
• HIFI post treatment
– Only to critical welds
– IIW recommendation under preparation
13.10.2014
Jarkko Vimpari
22
UHSS Design – Buckling
• Buckling
– Different modes
– Cross-section
• Same bending
strength
• Shape according
thickness
13.10.2014
Jarkko Vimpari
23
Top Rail
60x40x6.0
MS
Stiffeners
T=4.0mm
MS
Side wall
t=4.0mm
MS
Front wall
t=4.0mm
MS
Rear frame
t=6.0mm
MS
Side wall
t=3.0mm
Raex 450
Stiffeners
T=6.0mm
MS
“Integrated
Top Rail”
T=3.0mm
Raex 450
Bottom
t=6.0mm
MS
Front wall
t=3.0mm
Hardox 450
Floor
t=4.0mm
Raex 450
13.10.2014
Jarkko Vimpari
24
Rear frame
t=4.0mm
Optim 700MC
Existing design:
Weight (box): 965kg
N:o items: 31pcs
Cutting length: 105m
N:o bends: 48 bends
Welding length: 65m
New design:
Weight (box): 575kg (-390kg)
N:o items: 7pcs
Cutting length: 50m
N:o bends: 26 bends
Welding length: 39m
13.10.2014
Jarkko Vimpari
25
13.10.2014
Jarkko Vimpari
26
13.10.2014
Jarkko Vimpari
27
13.10.2014
Jarkko Vimpari
28
13.10.2014
Jarkko Vimpari
29
13.10.2014
Jarkko Vimpari
30
13.10.2014
Jarkko Vimpari
31
Technical Customer Service Offering
SSAB Technical Customer Service Team offers wide variety of
professional services close to customer:
• Quick problem solving
• Trial material deliveries
• Workshop technical advice and support
• Processing instructions
• Supply chain development
• Customer training
• Laboratory testing
• Support in development and R&D projects
• Energy efficient design concepts
Customer
13.10.2014
SSAB TCS
Jarkko Vimpari
32
Support & Solutions
Free your imagination
13.10.2014
Jarkko Vimpari
33

similar documents