cache=cache;Din Guide - Institutionen för informatik

Report
Institutionen för informatik
Din Guide
till Institutionen för informatik
Vårterminen 2012
Din guide till Informatik
Registrering – Omregistrering – Avbrott
Registrering på kurs i Ladok är en förutsättning för att man ska kunna delta i undervisning och examination samt kunna få
sina studiemedel från CSN. Denna registrering sker – för studenter som befunnits behöriga – efter uppropet som hålls vid
kursstarten. Omregistrering på tidigare kurs anmäls tillsammans med personnummer till expeditionen, se nedan under
Tentamen.
Även avbrott på kurs anmäls till expeditionen.
Datorsalar – Skrivare – Passerkort
Datorsalar finns på nedre plan (plan 0) i rum 001, 007 (kallas även PC1), 011, 015 (kallas även PC2) och 059. De är öppna
för alla informatikstudenter utan bokning, men de kan vara uppbokade för undervisning (se bokningsschema utanför).
Skrivare finns i rum 017, i anslutning till PC2. Information, utskrifter, skrivarfärg, etc.: systemansvarig, Michael Hindsö
(kontaktuppgifter nästa sida).
Passerkort behövs för tillträde till datorsalarna dygnet runt samt till ytterdörr till EC2 under kväll och helg. Har du redan
passerkort uppdateras detta automatiskt vid kursstarten. Du som inte har kort skaffar ett sådant i Studiecentrum, John
Erikssons väg 4. För öppettider m.m. se http://www.lu.se/student/gemensamt-passerkort.
[email protected] och StiL (= Student i Lund)
Alla studenter vid EHL får tillgång till studentportalen [email protected] (http://liveatlund.lu.se/). Där finner du de kurser du är
antagen till (schema, litteratur, kursmaterial, ex-tentor etc.), din studentmail och Ladok (dina resultat). Ett par veckor innan
terminsstart får du tillgång till kurstillfällessidan för din kurs denna termin. Logga in med ditt StiL-konto. Om du glömt
dina inloggningsuppgifter, kontakta Receptionen i EC1, [email protected] eller 046 - 222 02 70.
Om du har problem att logga in, kontakta [email protected][email protected] eller 046 - 222 34 10.
Grupprum
Det finns sex grupprum på institutionen, två på entréplan och fyra på nedre plan. Utanför varje grupprum finns ett
bokningsschema och där finns också anslaget de bokningsregler som gäller. Bokningsreglerna har utformats i samråd med
studenterna för att ge fler möjlighet att använda grupprummen. För att en bokning ska vara giltig måste den göras enligt
bokningsreglerna!
Läsesal med studieplatser
I rum 155 på entréplan finns plats för studier – enskilt eller i grupp. Här behöver man inte boka plats.
Studentföreningen – Studentkök
LundaEkonomerna Informatik, LEKIS, har sin expedition på entréplan i EC2. Som student vid Institutionen för informatik
blir du automatiskt, och gratis, medlem då du går med i Studentlund, http://studentlund.se/.
LEKIS arrangerar många olika sociala aktiviteter som sittningar, pubkvällar, arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar,
idrottsevenemang m.m. Se http://www.lundaekonomerna.se/education/informatik. LEUu, föreningens utbildningsutskott,
ägnar sig åt utbildningsbevakning och andra studierelaterade frågor och företräder informatikstudenterna vid möten med
institutionen. Varje kurs ska ha ett kursombud som representerar studenterna via LEUu.
Studentköket finns i källaren och hålls öppet i LEKIS regi alla vardagar kl. 12-13. Här finns mikrovågsugnar där
informatikstudenter kan värma sig lite medhavd mat.
Tentamen – Omtentamen – Augustitentamen – Tentamensvisning – Ex-tentor
Tentamensanmälan? Se nedan vilken kategori du och din kurs tillhör!
1. På kurs där du är förstagångsregistrerad: Du är automatiskt anmäld till terminens tentamenstillfällen, d.v.s. ordinarie
samt omtentamen inom terminstid (1 september – 6 juni).
2. På kurs där du har resttentamen från tidigare termin: Obligatorisk omregistrering och anmälan via expeditionen,
[email protected]
På kurser som gått den senaste terminen men ej går följande termin erbjuds en extra tentamen någon gång under följande
termin. (Alltså: Under VT2012 erbjuds extra tentamen på kurs som gått HT2011 o.s.v.).
3. På tentamen i augustiperioden: Samtliga tentor som gått det senaste läsåret har omtentamen i augusti. Obligatorisk
anmälan för alla, samt dessutom omregistrering om du inte läste kursen innevarande vårtermin!
Observera! Extra tentamen under terminstid samt augustitentamen ges endast under förutsättning att det finns anmälda
studenter innan anmälningstidens slut, vilket är en vecka innan tentamen under terminstid, och i mitten av juni (exakt
datum meddelas i april-maj) för augustitentamen.
Legitimation måste alltid visas upp vid tentamen.
Rättad tentamen kvitteras ut vid tentamensvisningen då du har möjlighet att diskutera resultat och rättning med läraren.
Om ditt resultat inte blivit registrerat i Ladok inom rimlig tid, kontakta Expeditionen.
Är du godkänd har du inte rätt att skriva om för att höja betyget. Ex-tentor finns på resp. kurssida i [email protected]
Fler frågor? Se www.ics.lu.se eller www.ehl.lu.se eller kontakta studievägledare eller expeditionen.
Öppettider och kontaktinformation
Öppettider för EC2
Huvudentré: kl. 8-17.
Institutionen för informatik, plan 2 (expedition och personal):
kl. 8-16.30 (lunchstängt kl. 12-13). Helger och kvällar behövs
passerkort för tillträde till EC2. Större helger och delar av sommaren är
hela byggnaden stängd för alla studenter.
Studerandeexpeditionen
Expeditionen finns i rum EC2-289 och är normalt öppen måndag till
torsdag kl. 9.30-11.30. Expeditionen har bl.a. hand om studentrelaterade
uppgifter, t.ex. kommunikationen med Ladok (kursregistrering, prov- och
kursbetygsregistrering m.m).
Mail [email protected], telefon 046-222 80 20.
Studievägledare och programkoordinatorer
Viktoria Svenby och Linda Öberg har hand om allt som rör antagning,
behörighetskrav, studieuppehåll, tillgodoräknande m.m., samt ger råd
angående studierna.
För mottagnings- och telefontider se: www.ics.lu.se/studievagledare.
Viktoria är koordinator för kandidatprogrammet och sitter i rum EC2-279.
Mail [email protected], telefon 046-222 80 25.
Linda är koordinator för magisterprogrammet och sitter i rum EC2-273.
Mail [email protected], telefon 046-222 39 88.
Studierektor och chef för kandidatprogrammet
Bo Andersson, rum EC2-281. Har hand om kursrelaterade frågor. Till
honom kan man vända sig t.ex. vid problem med någon kurs eller lärare.
Mail [email protected], telefon 046-222 33 84.
Prefekt
Andreas Jacobsson, rum EC2-201. Kan kontaktas vid t.ex. frågor om
rättning, om man inte kommer överens med läraren. Även trakasserier
anmäls till Andreas.
Mail [email protected], telefon 046-222 80 58.
Ställföreträdande prefekt och chef för magisterprogrammet
Professor Sven Carlsson, rum EC2-225.
Mail [email protected], telefon 046-222 80 26.
Dator- och nätverksansvarig
Michael Hindsö svarar på frågor om datorer och nätverk.
Mottagningstider på rum EC2-268 måndagar och onsdagar kl. 9-10 och
kan även kontaktas via telefon 046-222 80 22 eller mail,
[email protected]
Lärare och övrig personal
Mottagningstider finns på resp. personalhemsida samt utanför resp. dörr. I
entrén på plan 2 i EC2 finns en brevlåda för meddelanden, uppgifter etc. till
lärare, studievägledare och expedition.
Viktigt: Skriv tydligt mottagare och avsändare samt behåll alltid en egen
kopia av viktiga dokument.
Vaktmästeri
Finns på entréplan i EC1. I vaktmästeriets expedition säljs vissa
kurskompendier. Öppet: vardagar kl. 10-14.
Mail [email protected], telefon 0702-19 91 19, 046-222 97 87.
LUSEM-receptionen
På entréplan i EC1, utanför vaktmästeriet. Receptionen kan hjälpa till med
Ladok-utdrag, schema, inloggningsuppgifter till StiL m.m.
Öppet: vardagar kl. 8-17.
Länk till guiden: http://www.ics.lu.se/utbildning/studentguide

similar documents