Til pressen

Report
Pressmeddelande
1. juli 2011
NYKREDIT FORTSÄTTER REKRYTERINGEN I STOCKHOLM
I dag påbörjar Bengt Svelander sin anställning som VD för Nykredit Markets i
Sverige och uppbyggnadsarbetet av en svensk filial till Nykredit Markets, som
väntas öppna under hösten, startar därmed.
Det team som framöver skall betjäna Nykredit Markets svenska kunder i Stockholm
kommer successivt att växa. Nykredit har precis anställt Olivia Fleischmann och
Johan Bergström.
Olivia Fleischmann kommer att arbeta som Fixed Income Sales mot svenska och
utländska institutionella kunder och har en bakgrund från Citibank London där hon
arbetat som Fixed Income Sales de senaste fem åren. Olivia startar i Nykredit
Markets den 1:a september.
Johan Bergström kommer att arbeta på Nykredit Markets Trading med korta
ränteprodukter och kommer närmast från Riksgäldskontoret och tidigare från Royal
Bank of Scotland i London där han arbetat med liknande uppgifter. Johan startar i
Nykredit Markets den 1:a oktober.
Med anställningen av Olivia Fleischmann och Johan Bergström tar Nykredit Markets Sverige
nu ytterligare ett steg framåt mot etableringen. Nykredit Markets blir den första nya aktören
på den svenska marknaden för obligationer på över 20 år. Nykredit Markets hade basintäkter
på drygt 1 miljard DKK och cirka 230 medarbetare.
Fakta om Nykredit Koncernen:
Danmarks största kreditgivare. Marknadsandel på 42% av realkeditgivningen. Danmarks
tredje största kapitalförvaltare och Danmarks femte största bank. Nykredit koncernen har
1.1 miljoner kunder och drygt 4.000 medarbetare. Nykredit koncernen uppvisade ett
kärnresultat på 9,5 miljarder DKK i fjol.
För ytterligare upplysningar kontakta vänligen VD Bengt Svelander, tel. +46 76799
2948 eller Nykredit koncernens presschef Nels Petersen, tel. + 4544 55 14 70/
+4520 22 22 72.
Nykredit Realkredit A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Tlf. 44 55 10 00
Nykredit Realkredit A/S
CVR-nr. 12 71 92 80
Fax 44 55 19 73
www.nykredit.dk

similar documents