Nyckelkvittens.pdf

Report
NYCKELKVITTENS
Sida 1 av 1
NYCKELKVITTENS
BOSTADSRÄTTSÄGARE/HYRESGÄST
Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Mobil nr:
Lägenhetsnummer:
st
st
st
st
Observera att 250 kr per bricka/nyckel läggs på nästa hyra/avgift för att täcka
kostnaden för beställning av brickor.
-
Medlem är personligt ansvarig för utkvitterad nyckel och låsbricka.
-
Förlust av låsbricka skall omedelbart anmälas till styrelsen.
-
Vid förlust av låsbricka debiteras medlemmen kostnaden för ny låsbricka.
Datum/Ort
Namnteckning
Namnförtydligande
SKICKA IFYLLD BLANKETT MED EV. BILAGOR TILL:
-
Respektive portansvarige.
Information om vem som är ansvarig i din port ser du på anslagstavlan i entrén.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIKINGEN 6 C/O SIMON YEMANE | MJÖLNERBACKEN 66 | 174 60 SUNDBYBERG | ORGNR. 769617-1227
E-POST: [email protected] | HEMSIDA: www.brfvikingen6.se

similar documents