látková koncentrace

Report
Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace
Název tematické oblasti:
Chemické výpočty
Název učebního materiálu:
Roztoky – látková koncentrace
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_Ch0304
Vyučovací předmět:
Chemie
Ročník:
2. ročník čtyřletého a 6. ročník osmiletého gymnázia
Autor:
Mgr. Vladana Špůrková
Datum vytvoření:
2. 9. 2013
Datum ověření ve výuce:
12. 9. 2013
Druh učebního materiálu:
prezentace
Očekávaný výstup:
Žák vypočítá složení roztoku s použitím daného typu
koncentrace, vypočítá množství látek pro přípravu
daného množství roztoku.
Metodické poznámky:
Materiál slouží k procvičování výpočtů složení roztoku,
lze využít i pro domácí přípravu.
ROZTOKY
LÁTKOVÁ KONCENTRACE
n
c=
V
c… látková koncentrace
n… látkové množství rozpuštěné látky
V… objem roztoku
Jaká je látková koncentrace roztoku NaCl, který
obsahuje v 750 cm3 125 g NaCl?
Odpověď
Látková koncentrace roztoku NaCl je 2,85 mol∙dm-3.
Kolik litrů roztoku NaOH o c = 0,5 mol·dm-3 lze
připravit z 60 g této látky?
Odpověď
Z daného množství lze připravit 3 litry roztoku NaOH.
Určete látkovou koncentraci 20% roztoku HCl.
ς20% = 1,098 g·cm-3
Odpověď
Látková koncentrace roztoku je 6,025 mol∙dm-3.
Určete objemové procento roztoku methanolu (CH3OH)
o c = 5,8 mol·dm-3 ,víte-li, že hustota čistého methanolu
je 0,7917 g·cm-3 .
Odpověď
Objemové procento roztoku je 23,44%.
Domácí úkol
Určete látkovou koncentraci HNO3 v roztoku, který
vznikl zředěním 250 cm3 roztoku HNO3
o c = 4 mol ·dm-3 na objem 700 cm3. [2,14 mol·dm-3]
Určete látkovou koncentraci 20% roztoku NaOH.
Hustota daného roztoku je 1,2191 g·cm-3.
[6,096 mol·dm-3]
Vypočítejte, kolik cm3 30% roztoku HCl je potřeba
na přípravu 280 cm3 roztoku HCl o c = 2 mol·dm-3.
ς30% = 1,1493 g·cm-3
[59,2 cm3]
Zdroje: archiv autorky

similar documents