Dagordning - Tullverket

Report
Dagordning
27 januari 2015, kl 10-15
Tullverket, Spannmålsgatan 19 i Göteborg
Konferensrum Morups Tånge, anmäl er i receptionen på våning 4
Närvarande:
Elenor Timms, Freightman
Mårten Zetterberg, TSA Agency
Dag Holmberg, Segerhammars Skeppsmäkleri
Daniel Grahed, Schultz Shipping
Jerker Jonson, APM Terminals
Linn Johansson, ACL
Anders Ivarsson, ACL
Ann-Christin Petersson, Hapag Lloyd
Johan Ehn, Georg Hansen
Pernilla Falkendal, Maersk
Simon Johannesson, Carl Lundvall AB
Jouni Lindberg, Göteborgs hamn
Anders Klingström, Sveriges hamnar
Lilian Johnson, Stockholms hamnar
Lena Fogelberg, Stockholms hamnar
Martin Östlund, Tullverket
Anders Hellberg, Tullverket
Lars-Gunnar Nilsson, Tullverket
Therese Fahlgren, Tullverket
Lotta Holgersson, Tullverket
Kenneth Hagerdorn, Tullverket
Karolina Lönnqvist Duras, Tullverket
Ankomst och presentation sjö
1
Inledning
2
Presentation av processens nuläge och börläge
3
Lunch (Tullverket bjuder)
4
Workshop och frågor
5
Summering och avslutning

similar documents